szukana oferta jest nieaktualna - może podobny przedmiot? zobacz więcej aktualnych ofert

Zarys dziejów chirurgii polskiej + płyta PZWL (5290445937)Kup teraz: 206,96 zł

Nie było ofert kupna

Zakończona o 12:55 dnia 22.05.2015 r.

Kategoria: Medycyna, nauki medyczne
Lokalizacja: Warszawa


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

Stan
Nowy
Kondycja
bez śladów używania
Rok wydania (xxxx)
2011
Okładka
twarda

oferta nr 5290445937


Opis

Zarys dziejów chirurgii polskiej + płyta

Autor: Wojciech Noszczyk (red.), Józef Bogusz, Krzysztof Brożek, Zdzisław Gajda
Wydawca: Wydawnictwo Lekarskie PZWL
ISBN: 978-83-200-4211-5
Rok wydania: 2011
Ilość stron: 666
Oprawa: twarda (HB)
Format: 21 x 29
Wydanie: 2 uaktualnienie i uzupełnienie

Wysyłka w ciągu 3-5 dni


EAN: 9788320042115


W książce ukazano rozwój chirurgii na ziemiach polskich od czasów najdawniejszych po współczesność.

Jest to dzieło wyjątkowe, ponieważ jego autorzy podjęli się przybliżenia czytelnikowi nie tylko historii nauki, ale także
życia akademickiego i jego obyczajów, historii szpitalnictwa i ludzi, którzy szpitale tworzyli.

W obecnym wydaniu, którego uaktualnienia i uzupełnienia podjął się redaktor i zarazem współautor prof. Wojciech Noszczyk,
na nowo opracowano rozdział dotyczący działalności chirurgów polskich podczas II wojny światowej, a także zamieszczono
rozdział traktujący o stanie i osiągnięciach chirurgii polskiej po przełomie 1989 roku.

Niebagatelną zaletą publikacji jest materiał ilustracyjny. Wśród zamieszczonych w książce zdjęć są m.in. ryciny z
dawnych podręczników chirurgii, na których przedstawiono opisy skomplikowanych operacji chirurgicznych oraz narzędzia
chirurgiczne, a także zdjęcia najwybitniejszych polskich chirurgów czy zespołów tworzących poszczególne kliniki.

Materiał uzupełniono indeksem osobowym.

Uzupełnieniem publikacji jest płyta z wykładami wybitnych chirurgów polskich.


SPIS TREŚCI:

W SŁUŻBIE ZDROWIA I ŻYCIA LUDZKIEGO
(Słowo do chirurgów polskich) - list papieża Jana Pawła II do chirurgów polskich

PRZEDMOWA DO PIERWSZEGO WYDANIA
Aleksander Gieysztor

WSTĘP DO PIERWSZEGO WYDANIA
Wojciech Noszczyk

WSTĘP DO DRUGIEGO WYDANIA
Wojciech Noszczyk

RYS HISTORII CHIRURGII ŚWIATOWEJ
Janusz Skalski, Eugeniusz Sieńkowski

Chirurgia w starożytności i średniowieczu
Chirurgia cechowa w Europie
Chirurgia europejska w okresie oświecenia (XVIII wiek)
Rozwój chirurgii w pierwszej połowie XIX wieku
Początki nowoczesnej chirurgii
Rozwój chirurgii w XX wieku

CHIRURGIA W I RZECZYPOSPOLITEJ
Eugeniusz Sieńkowski , Janusz Skalski

Organizacja i struktura cechów chirurgów
Rozwój cechowego lecznictwa chirurgicznego
Pierwsze podręczniki anatomii i chirurgii
Próby zorganizowania szkolnictwa chirurgicznego
Początki nauczania chirurgii na Uniwersytecie Jagiellońskim
Upadek organizacji cechów chirurgów

CHIRURGIA W DOBIE ZABORÓW

Kraków - Zdzisław Gajda, Józef Bogusz
Pod zaborem austriackim
Okres Księstwa Warszawskiego
Rzeczpospolita Krakowska (1815-1846)
Chirurgia krakowska w latach 1815-1828
Chirurdzy krakowscy w powstaniu listopadowym
Działalność Ludwika Bierkowskiego
Ponownie w granicach monarchii austriackiej
Pierwsze lata w nowej sytuacji politycznej
Chirurdzy krakowscy w powstaniu styczniowym
Lata krakowskie Jana Mikulicza (1882-1887)
Ludwik Rydygier w Krakowie (1887-1897)
I Zjazd Chirurgów Polskich (1889 r.)
Drugi nurt chirurgii krakowskiej
Oddział chirurgiczny w Szpitalu Św. Łazarza
Alfred Obaliński i jego asystenci (1870-1897)
Chirurgia krakowska na przełomie wieków
Problemy chirurgii w krakowskich towarzystwach i czasopismach
naukowych (1866-1915)
Pomiędzy Lwowem a Krakowem
I wojna światowa

Lwów - Wanda Wojtkiewicz-Rok
Studium Medyko-Chirurgiczne (1805-1873)
Oddział Chirurgiczny Szpitala Powszechnego Krajowego we Lwowie i jego ordynatorzy (1866-1918)
Działalność Hilarego Schramma w dziecięcym Szpitalu
Św. Zofii w latach 1886-1918
Poliklinika Powszechna
Klinika Chirurgiczna Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Lwowskiego i jej kadra naukowa

Warszawa - Wojciech Noszczyk
Pierwsze lata XIX wieku
Powstanie Wydziału Akademicko-Lekarskiego Warszawskiego
Katedra i Klinika Chirurgiczna Wydziału Akademicko-Lekarskiego
Nauczanie chirurgii na Wydziale Lekarskim Królewskiego Uniwersytetu
Warszawskiego (1816-1831)
Podręczniki chirurgii
Chirurgia w Wojsku Polskim (1815-1831)
Powstanie listopadowe
Nauka, szkolnictwo i szpitalnictwo po upadku powstania listopadowego
Warszawskie oddziały chirurgiczne i ich ordynatorzy (1831-1863)
Prowincjonalne oddziały chirurgiczne (1831-1863)
Chirurgia i chirurdzy w Towarzystwie Lekarskim Warszawskim (1820-1863)
Cesarsko-Królewska Warszawska Medyko-Chirurgiczna Akademia
Szkoła Główna Warszawska
Powstanie styczniowe
Kliniki chirurgiczne Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego i ich kierownicy (1869-1900)
Warszawskie oddziały chirurgiczne i ich ordynatorzy (1864-1900)
Prowincjonalne oddziały chirurgiczne i ich ordynatorzy (1864-1918)
Początki antyseptyki i aseptyki
Dyskusje warszawskich chirurgów
Początek XX wieku
Oddziały chirurgiczne w nowym Szpitalu Dzieciątka Jezus (1901-1918)
Inne warszawskie oddziały chirurgiczne (1901-1918)
Udział chirurgów warszawskich w posiedzeniach i zjazdach naukowych
Chirurgia warszawska w czasie I wojny światowej

Wilno - Wojciech Noszczyk
Wydział Lekarski Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego
Katedra i Klinika Chirurgii Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego
Klinika Chirurgiczna Wileńskiej Akademii Medyko-Chirurgicznej
Publikacje wileńskich chirurgów
Chirurdzy w Towarzystwie Lekarskim Wileńskim (1808-1842)
Chirurgia w Wilnie w latach 1843-1918

Poznań - Roman K. Meissner, Roman T. Góral
Na przełomie XVIII i XIX wieku
Szkolenie i inne problemy chirurgiczne w pierwszych latach istnienia Wielkiego Księstwa Poznańskiego (1815-1827)
Oddział Chirurgiczny Szpitala Sióstr Miłosierdzia w Poznaniu i jego ordynatorzy (1823-1886)
Pierwsze polskie lecznice ortopedyczne
Związki Bierkowskiego z medycyną wielkopolską
W kręgu Wydziału Lekarskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu
Nasilenie germanizacji
Kształtowanie podstaw nowoczesnej chirurgii poznańskiej. Ignacy Zielewicz
Działalność Tomasza Drobnika w Poznaniu
Ostatnie lata pruskiej niewoli (1903-1918)
W wirze walk powstania wielkopolskiego (1918-1919)
Współudział chirurgów w tworzeniu Wydziału Lekarskiego Wszechnicy Piastowskiej

Pomorze - Jan Kortas

Śląsk - Krzysztof Brożek

CHIRURGIA W II RZECZYPOSPOLITEJ
Andrzej Karwowski, Andrzej Śródka

Okres walk o granice (1918-1921)
Chirurgia w dużych ośrodkach
- Kraków
- Lwów
- Warszawa
- Poznań
- Wilno
- Łódź
Chirurgia w szpitalach prowincjonalnych
Podręczniki
Towarzystwa chirurgiczne
Towarzystwo Chirurgów Polskich
Towarzystwa regionalne
VIII Zjazd Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgicznego
Niektóre problemy praktyki chirurgicznej

CHIRURDZY POLSCY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ
Andrzej Wysocki

Wrzesień 1939 roku
W Rzeszy Niemieckiej
W republikach sowieckich
Generalne Gubernatorstwo
Warszawa
Powstanie warszawskie
Kraków i Małopolska
Lublin i Lubelszczyzna
Piotrkowskie, radomskie, kieleckie
Ziemie włączone do ZSRR, od 1941 r. pod okupacją niemiecką
W obozach koncentracyjnych i więzieniach
Z Wojskiem Polskim w walce o ojczyznę
Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie
1. i 2. Armia Wojska Polskiego

CHIRURGIA W POLSCE LUDOWEJ
Wojciech Noszczyk, Stanisław Szyszko

Stan polskiej chirurgii bezpośrednio po II wojnie światowej i w latach późniejszych
Wyższe szkolnictwo medyczne
Ośrodki chirurgiczne
- Lublin
- Warszawa
- Kraków
- Łódź
- Gdańsk
- Wrocław
- Poznań
- Szczecin
- Śląsk
- Białystok
- Bydgoszcz
Postępy polskiej chirurgii po II wojnie światowej
Współpraca międzynarodowa
Nadzór specjalistyczny w chirurgii
Towarzystwo Chirurgów Polskich; jego oddziały, sekcje i zjazdy
Podsumowanie

CHIRURGIA W III RZECZYPOSPOLITEJ
Wojciech Noszczyk

Reformy systemu ochrony zdrowia
Nauczanie chirurgii
Kształcenie przeddyplomowe
Kształcenie podyplomowe. Specjalizacja
Nadzór specjalistyczny
Kadry. Działalność oddziałów chirurgicznych
Ośrodki chirurgiczne
- Białystok
- Bydgoszcz
- Gdańsk
- Kielce
- Kraków
- Lublin
- Łódź
- Olsztyn
- Opole
- Poznań
- Rzeszów
- Szczecin
- Śląsk
- Warszawa
- Wrocław
Postępy polskiej chirurgii
Współpraca międzynarodowa
Towarzystwo Chirurgów Polskich
Zarząd Główny Towarzystwa Chirurgów Polskich - ZG TChP
Oddziały
Sekcje
Zjazdy TChP "Polski Przegląd Chirurgiczny"
Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny
Medal im. Ludwika Rydygiera
Kluby specjalistyczne chirurgów
Unia Polskich Towarzystw Chirurgicznych
Zakończenie

POSŁOWIE DO PIERWSZEGO WYDANIA
Jan Nielubowicz

ANEKSY
opracował Wojciech Noszczyk

I. Teksty źródłowe (fragmenty)
1. Rafał Józef Czerwiakowski Dysertacyja o szlachetności, potrzebie i użytku chirurgii...
2. Ludwik Perzyna Nauki cyrulickiej...
3. Jan Fryderyk Niszkowski O związku chirurgii z medycyną...
4. Aleksander Le Brun Prelekcja wstępna chirurgii operacyjnej...
5. Julian Kosiński Prelekcja...
6. Jan Antoni Mikulicz O wpływie chirurgii...
7. Ludwik Rydygier Jaką być powinna nauka chirurgii w naszych czasach
8. Okólnik z zaproszeniem na I Zjazd Chirurgów Polskich w Krakowie
9. Ludwik Rydygier Przemówienie wygłoszone na posiedzeniu I Zjazdu Chirurgów Polskich w Krakowie
10. Hilary Schramm Przemówienie wygłoszone w Warszawie w czasie obrad XVIII Zjazdu Chirurgów Polskich
11. Kornel Michejda Przemówienie Prezesa Towarzystwa Chirurgów Polskich
12. Jan Nielubowicz Zamiast ostatniego wykładu
13. Witod Rudowski Refleksje o chirurgii
14. Wacław Sitkowski Moje spojrzenie na chirurgię

II. Zjazdy i konferencje
1. Zjazdy Chirurgów Polskich - Zjazdy Towarzystwa Chirurgów Polskich
2. Zjazdy Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich
3. Konferencje naukowe Sekcji Chirurgii Onkologicznej Towarzystwa Chirurgów Polskich
4. Konferencje naukowe Sekcji Chirurgii Wytwórczej Towarzystwa Chirurgów Polskich
5. Sekcja Badań Podstawowych w Chirurgii
6. Konferencje Sekcji Chirurgii Endoskopowej
7. Sympozja Sekcji Zakażeń Chirurgicznych
8. Sympozja Sekcji Wiscerosyntezy - Wideochirurgii
9. Sekcja Chirurgii Endokrynologicznej
10. Zjazdy Sekcji Chirurgii Wojskowej
11. Sympozja Sekcji Chirurgii Urazowej
12. Konferencje Sekcji Żywienia Poza- i Dojelitowego
13. Konferencje Sekcji Chirurgicznego Leczenia Otyłości - Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej

III. Personalia
1. Prezesi Zjazdów Chirurgów Polskich i Towarzystwa Chirurgów Polskich
2. Sekretarze Generalni Towarzystwa Chirurgów Polskich
3. Krajowi członkowie honorowi Towarzystwa Chirurgów Polskich
4. Zagraniczni członkowie honorowi Towarzystwa Chirurgów Polskich
5. Profesorowie katedr i klinik chirurgicznych wyższych uczelni polskich w latach 1779-1939
6. Profesorowie chirurgii ogólnej mianowani w latach 1944-1989
7. Profesorowie chirurgii ogólnej mianowani po 1989 roku

IV. Polskie czasopisma chirurgiczne
1. Wydawane przed okresem II Rzeczypospolitej (opracowała Teresa Ostrowska)
2. Wydawane w II Rzeczypospolitej (opracowała Teresa Ostrowska)
3. Wydawane w Polsce Ludowej (opracowała Teresa Ostrowska)
4. Wydawane w latach 1988-1990
5. Wydawane w III Rzeczypospolitej

V. Kalendarium ważnych wydarzeń w chirurgii polskiej

SPIS ILUSTRACJI

SKOROWIDZ NAZWISKpodobne do ostatnio oglądanych na Allegro zobacz więcej aktualnych ofert

Oferty sponsorowane, które mogą Cię zainteresować