Wino i winorośl odmiany winorośli uprawa winnice (3514821750)35,00 zł

Zakończona o 12:21 dnia 10.09.2013 r.

Kategoria Pozostałe
Lokalizacja Warszawa


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

Stan
Nowy

oferta nr 3514821750


Opis

Nasze aukcje | Napisz do nas | O nas | Koszt wysyłki | Kontakt

Kontakt

E-mail: info@agroswiat.pl

Telefony:

22 226-67-76

512-223-991

500-45-4567

Fax.: 22-434-60-68
Formy płatności

Tradycyjny przelew na konto

Płacę z Allegro

Płatność przy odbiorze

Książki wysyłamy:

Pocztą Polską

Kurierem Opek

Nasze konta:

72114020040000320239495364


50102055581111151500300071

Koszt wysyłki

Bez względu na ilość zamówionych tytułów koszt wysyłki doliczany jest jednokrotnie i zależy od wagi książek.
Tytuł Wino i winorośl
Autor R. Myśliwiec
Wydawca PWRiL
Rok wydania 2006
Liczba stron 294
Wymiary 145x205mm
Okładka miękka
ISBN 83-09-01840-1


Obejrzyj spis treści w pliku PDF


W ostatnich latach obserwuje się w Polsce wyraźny wzrost zaintere­sowania uprawą winorośli i winiarstwem. Powodów tego stanu jest co najmniej kilka:

- pojawienie się w uprawie nowych odmian winorośli, tzw. mieszań­ców złożonych, bardziej przystosowanych do polskiego klimatu;

- otwarcie na kulturę zachodnioeuropejską, szczególnie widoczne po integracji Polski z Unią Europejską;

- wzrost wiedzy konsumentów o dietetycznych i zdrowotnych wła­ściwościach wina i idący za tym wzrost spożycia wina zamiast alko­holi wysokoprocentowych;

- poznanie uprawy winorośli i winiarstwa w praktyce, dzięki wyjaz­dom do pracy w zachodnioeuropejskich winnicach oraz coraz licz­niejszej literaturze na ten temat wydawanej w Polsce;

- poszukiwanie nowych źródeł dochodu w polskim rolnictwie;

- ocieplanie się klimatu Polski, sprzyjające uprawie winorośli.

Wieloletnie próby wskazują na to, że także w chłodniejszym pol­skim klimacie możliwe jest wyprodukowanie wina dobrej jakości, które można korzystnie sprzedać. Szansą dla polskich winiarzy są najnowsze odmiany winiarskie, tzw. mieszańce złożone, wyróżnia­jące się wyższą od odmian winorośli właściwej wytrzymałością na mróz i odpornością na choroby oraz wysoką i regularną plennością. Doskonale nadają się do upraw integrowanych, a także ekologicz­nych (organicznych). Opłacalność uprawy odmian przetwórczych można znacznie zwiększyć, przerabiając owoce i sprzedając wino we własnym gospodarstwie lub lokalnej gastronomii. Zdrowe na­turalne wino gronowe z własnej winnicy może stać się również nie lada atrakcją gospodarstw agroturystycznych.

Wino pochodzące z produkcji organicznej, po uzyskaniu odpo­wiedniego atestu, może być reklamowane jako wino naturalne, a więc bioprodukt. Szczegóły uprawy organicznej regulują przepisy międzynarodowej organizacji IFOAM (International Federation of Organie Agriculture Movements). Dostosowanie się w Polsce do wy­mogów organicznej uprawy winorośli jest nie tylko realne, ale na­wet łatwiejsze niż w krajach typowo winniczych, gdzie uprawiane są powszechnie wrażliwe na choroby grzybowe odmiany winorośli eu­ropejskiej.

Myślą przewodnią tej książki jest pokazanie, jak osiągnąć cel naj­ważniejszy - opłacalność produkcji winogron, a następnie wina, w warunkach polskiego, mniej sprzyjającego, klimatu.

Równolegle do wzrostu zainteresowania winiarstwem następu­ją również korzystne zmiany w polskim prawie. Obowiązująca obec­nie ustawa winiarska zwalnia krajowych producentów win grono­wych posiadających własne winnice z obowiązku starania się o ze­zwolenie na produkcję wina w Ministerstwie Rolnictwa, co znacznie upraszcza rozpoczęcie tej działalności. W przygotowaniu są kolejne udogodnienia, głównie w zakresie bardzo rygorystycznego polskie­go prawa skarbowego, wyrównujące nasze szansę z winiarzami Unii Europejskiej. W czasie pisania tych słów w grudniu 2005 roku decy­zją Rady Europy Polska została zaliczona do tzw. strefy A uprawy wi­norośli. W świetle przepisów wspólnej organizacji rynku wina UE de­cyzja ta jest uznaniem Polski za kraj o potencjale winiarskim.

Zawarte w tej książce wiadomości są owocem wieloletnich do­świadczeń i badań w moim gospodarstwie, dotyczących nie tylko doboru odmian, sposobu uprawy krzewów, ale i prac nad produk­cją wina, które pozwalają mi na stwierdzenie, że uprawa winorośli w Polsce może być opłacalna i warto ją podjąć.

WINOROŚL l WINO to w ostatnich latach bardzo modny temat. Winnice są zakłada­ne w wielu rejonach kraju, nawet północ­nych, i powstają tam całkiem interesują­ce wina. Jest to do­wód, że o dobrym winie nie decyduje tylko natura - lokal­ny klimat, ale w bar­dzo dużym stopniu umiejętności i zaangażowanie winiarza. Winiarstwo to trudna sztuka, to zawód dla pasjonatów. Wyma­ga sporej wiedzy, samozaparcia i cierpliwości. Dla najlepszych, którym uda się produkować dobre wino, będzie to w przyszłości dochodowe zajęcie. Niniejsza książka i wszystkie moje publikacje wydane w Państwowym Wydawnictwie Rolniczym i Leśnym miały na celu stworzenie teoretycznych podstaw odradzającego się pol­skiego winiarstwa. Czas pokaże, czy udało się ten cel osiągnąć.

Wszystkim, których zaraziłem „bakcylem" winorośli i wina, życzę wytrwałości, samych sukcesów, a przede wszystkim DOBREGO WINA.

„Wszystkie skarby świata nie są tyle warte, co w odpowiedniej chwili kieliszek dobrego wina"
(chińskie)

tematyka_ogr_rosl

Dziękujemy za odwiedzenie naszych aukcji!

podobne do ostatnio oglądanych na Allegro zobacz więcej aktualnych ofert