szukana oferta jest nieaktualna - może podobny przedmiot? zobacz więcej aktualnych ofert

USTAWA PRAWO BUDOWLANE KOMENTARZ ORZECZNICTWO nowa (3113183245)35,00 zł

Zakończona o 19:58 dnia 19.04.2013 r.

Kategoria Pozostałe
Lokalizacja CZELADŹ


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

Rok wydania (xxxx)
2011
Stan
Nowy
Kondycja
bez śladów używania

oferta nr 3113183245


Opis

KOMENTARZ DO USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Stan prawny: 2011 r.


BOLESŁAW KURZĘPA

INFORMACJE:
Wydawnictwo - W.TARBONUS
Rok - 2011
Stron - 328
Oprawa - LAKIEROWANA
Format - ~B5

STAN - NOWA


Niniejsza praca jest nie tylko komentarzem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ale zawiera również bogaty zbiór orzeczeń sądowych dotyczących szczegółowych kwestii uregulowanych w ustawie.

Pozwoli to czytelnikowi lepiej zrozumieć sens zawartych w Prawie budowlanym przepisów oraz zorientować się w kierunkach wykładni sądowej w tej materii.

ZASADY:

Dane do przelewu:* wszelkie pytania proszę kierować PRZED podjęciem decyzji o kupnie

* NIE WYSYŁAMY ZA POBRANIEM KUPUJĄCYM O WĄTPLIWEJ REPUTACJI ALLEGRO

* wysyłka odbywa się w ciągu MAX. 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie

* wszystkie książki wysyłamy w kopertach ochronnych (istnieje możliwość odbioru osobistego po wcześniejszym umówieniu się


Więcej informacji na stronieO MNIE

REAL FOTO- wszystkie fotografie przedstawiają rzeczywisty stan książek

WYSTAWIAMY
FAKTURY VAT


Opis:

Słowo wstępne 11
Wykaz skrótów 12

Rozdział 1. Przepisy ogólne 13

Art. 1. Zakres przedmiotowy 13
Orzecznictwo 13

Art. 2. Wyłączenia stosowania 14
Orzecznictwo 16

Art. 3. Słownik terminów ustawowych 17
– obiekt budowlany 17
Orzecznictwo 18
– budynek 20
Orzecznictwo 21
– budynek mieszkalny jednorodzinny 21
Orzecznictwo 21
– budowla 22
Orzecznictwo 22
– obiekt liniowy 26
– obiekt małej architektury 26
Orzecznictwo 26
– tymczasowy obiekt budowlany 27
Orzecznictwo 27
– budowa 28
Orzecznictwo 28
– roboty budowlane 29
Orzecznictwo 29
– przebudowa 31
Orzecznictwo 31
– remont 32
Orzecznictwo 32
– urządzenia budowlane 33
Orzecznictwo 34
– teren budowy 35
– prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 35
Orzecznictwo 35
– pozwolenie na budowę 37
Orzecznictwo 38
– dokumentacja budowy 38
Orzecznictwo 39
– dokumentacja powykonawcza 39
– teren zamknięty 39
– właściwy organ 39
– organ samorządu zawodowego 39
– obszar oddziaływania obiektu 40
Orzecznictwo 40

Art. 4. Prawo zabudowy nieruchomości gruntowej 43
Orzecznictwo 43
Art. 5. Kryteria stosowane przy projektowaniu, budowie i użytkowaniu obiektu budowlanego 43
Orzecznictwo 48

Art. 51. Utrata uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej .. 54
Art. 52. Obowiązki osoby sporządzającej świadectwo charakterystyki energetycznej ... 55
Art. 5a. Budowa obiektu liniowego 56
Art. 6. Zagospodarowanie działek budowlanych 57
Orzecznictwo 58
Art. 7. Przepisy techniczno-budowlane 58
Orzecznictwo 60
Art. 8. Dodatkowe warunki techniczne 61
Art. 9. Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych 61
Orzecznictwo 63
Art. 10. Wyroby budowlane 64
Art. 11. Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia 66
Rozdział 2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 67
Art. 12. Definicja i zasady uzyskiwania 67
Orzecznictwo 68
Art. 12a. Uzyskiwanie uprawnień na innej podstawie 70
Art. 13. Zakres uprawnień 70
Orzecznictwo 71
Art. 14. Specjalności i specjalizacje techniczno-budowlane 72
Orzecznictwo 73
Art. 15. Rzeczoznawca budowlany 74
Orzecznictwo 76
Art. 16. Przepis wykonawczy 76
Rozdział 3. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego 77
Art. 17. Uczestnicy procesu budowlanego 77
Orzecznictwo 82
Art. 18. Obowiązki inwestora 82
Orzecznictwo 84
Art. 19. Inspektor nadzoru inwestorskiego 84
Art. 20. Obowiązki projektanta 87
Orzecznictwo 89
Art. 21. Prawa projektanta 90
Art. 21a. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 90
Art. 22. Obowiązki kierownika budowy 91
Orzecznictwo 93
Art. 23. Prawa kierownika budowy 94
Art. 24. Zakaz łączenia funkcji 94
Art. 25. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego 94
Orzecznictwo 95
Art. 26. Prawa inspektora nadzoru inwestorskiego 95
Art. 27. Koordynator nadzoru inwestorskiego 96

Rozdział 4. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych 96

Art. 28. Pozwolenie na budowę 96
Orzecznictwo 98
Art. 29. Wyłączenia z pozwolenia na budowę 106
Orzecznictwo 111
Art. 29a. Budowa przyłączy 116
Art. 30. Zgłoszenie budowy 117
Orzecznictwo 121
Art. 31. Wyłączenia z pozwolenia na rozbiórkę 124
Art. 32. Udzielanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę 126
Orzecznictwo 130
Art. 33. Zawartość wniosku o pozwolenie na budowę 133
Orzecznictwo 134
Art. 34. Projekt budowlany 136
Orzecznictwo 140
Art. 35. Postępowanie organu przed wydaniem decyzji 140
Orzecznictwo 142
Art. 35a. Kaucja na zabezpieczenie roszczeń inwestora 150
Orzecznictwo 150
Art. 36. Dodatkowe warunki nakładane na inwestora 151
Orzecznictwo 151
Art. 36a. Odstąpienia od projektu budowlanego 152
Orzecznictwo 154
Art. 37. Wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę 157
Orzecznictwo 157
Art. 38. Przechowywanie decyzji o pozwoleniu na budowę 158
Orzecznictwo 159
Art. 39. Roboty budowlane przy zabytkach 159
Orzecznictwo 162
Art. 39a. Budowa na obszarze Pomnika Zagłady 163
Art. 40. Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę 164
Orzecznictwo 165
Art. 40a. Lokalizacja linii kolejowej 166
Rozdział 5. Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych 167
Art. 41. Rozpoczęcie budowy 167
Orzecznictwo 168
Art. 42. Kierownik budowy 168
Orzecznictwo 171
Art. 43. Geodezyjna obsługa budowy 171
Orzecznictwo 172
Art. 44. Zachowanie ciągłości pełnienia funkcji technicznych 173
Orzecznictwo 173
Art. 45. Dziennik budowy 173
Orzecznictwo 175
Art. 46. Przechowywanie dokumentów budowy 175
Art. 47. Ograniczenie praw właściciela nieruchomości sąsiadującej 177
Orzecznictwo 179
Art. 48. Samowola budowlana przy obiektach budowlanych wymagających pozwo
lenia na budowę 179
Orzecznictwo 183
Art. 49. Opłata legalizacyjna 191
Orzecznictwo 192
Art. 49a. Zwrot opłaty legalizacyjnej 193
Orzecznictwo 194
Art. 49b. Samowola budowlana przy obiektach budowlanych wymagających zgło
szenia 195
Orzecznictwo 198
Art. 50. Samowola budowlana przy remoncie, przebudowie, rozbudowie, rozbiórce i montażu 199
Orzecznictwo 201
Art. 50a. Nakaz bezwarunkowej rozbiórki 206
Orzecznictwo 207
Art. 51. Postępowanie po wydaniu postanowienia o wstrzymaniu prowadzenia robót
budowlanych 208
Orzecznictwo 209
Art. 52. Podmioty zobowiązane do wykonania decyzji 217
Orzecznictwo 217
Art. 53. Podmioty zobowiązane do wykonania decyzji o rozbiórce 219
Orzecznictwo 219
Art. 54. Rozpoczęcie użytkowania obiektu budowlanego 220
Orzecznictwo 221
Art. 55. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie 223
Orzecznictwo 225
Art. 55a. Metodologia obliczania charakterystyki energetycznej 227
Art. 56. Zawiadamianie o zakończeniu budowy 228
Orzecznictwo 228
Art. 57. Załączniki do zawiadomienia o zakończeniu budowy 229
Orzecznictwo 231
Art. 59. Tryb wydawania decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie 233
Orzecznictwo 234
Art. 59a. Obowiązkowa kontrola budowy 236
Orzecznictwo 237
Art. 59c. Termin obowiązkowej kontroli 237
Art. 59d. Protokół z obowiązkowej kontroli 237
Art. 59e. Właściwość organów do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli 238
Art. 59f. Kara za nieprawidłowości 238
Orzecznictwo 239
Art. 59g. Zasady wymierzania kary 240
Art. 60. Przekazanie dokumentacji 240
Rozdział 6. Utrzymanie obiektów budowlanych 241
Art. 61. Obowiązki właściciela lub zarządcy 241
Orzecznictwo 242
Art. 62. Kontrole obiektów budowlanych 244
Orzecznictwo 249
Art. 63. Przechowywanie dokumentów obiektów budowlanych 250
Orzecznictwo 251
Art. 64. Książka obiektu budowlanego 251
Orzecznictwo 253
Art. 65. Obowiązek udostępniania dokumentów 253
Art. 66. Nakaz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości 253
Orzecznictwo 254
Art. 67. Nakaz rozbiórki 256
Orzecznictwo 258
Art. 68. Budynek bezpośrednio grożący zawaleniem 258
Orzecznictwo 259
Art. 69. Niezbędne środki zabezpieczające 260
Orzecznictwo 260
Art. 70. Obowiązek usunięcia stwierdzonych uszkodzeń 261
Orzecznictwo 262
Art. 71. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego 262
Orzecznictwo 264
Art. 71a. Zmiana sposobu użytkowania bez zgłoszenia 267
Orzecznictwo 267
Art. 72. Warunki prowadzenia rozbiórki 268

Rozdział 7. Katastrofa budowlana 271

Art. 73. Definicja katastrofy budowlanej 271
Orzecznictwo 271
Art. 74. Kompetencje do prowadzenia postępowania wyjaśniającego 272
Art. 75. Obowiązki w razie zaistnienia katastrofy budowlanej 272
Art. 76. Komisja do ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy budowlanej 273
Orzecznictwo 274
Art. 77. Przejęcie prowadzenia postępowania 274
Art. 78. Zakończenie prac komisji 275
Orzecznictwo 275
Art. 79. Obowiązek usunięcia skutków katastrofy budowlanej 275
Orzecznictwo 276

Rozdział 8. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego 276

Art. 80. Struktura organów 276
Orzecznictwo 277
Art. 81. Obowiązki organów 278
Art. 81a. Czynności kontrolne 279
Art. 81c. Prawo żądania informacji, dokumentów, ekspertyz 279
Orzecznictwo 280
Art. 82. Właściwość organów administracji architektoniczno-budowlanej 281
Orzecznictwo 282
Art. 82a. Wyłączenie możliwości powierzenia spraw gminom 283
Art. 82b. Prowadzenie rejestrów 283
Art. 83. Właściwość organów nadzoru budowlanego 285
Orzecznictwo 287
Art. 84. Zadania organów nadzoru budowlanego 287
Orzecznictwo 288
Art. 84a. Uprawnienia do kontrolowania postępowania administracyjnego 288
Orzecznictwo 289
Art. 84b. Kompetencje do prowadzenia kontroli 289
Art. 85. Współdziałanie organów nadzoru 291
Art. 85a. Stosowanie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej 292
Art. 86. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego 292
Art. 87. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego 292
Art. 88. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego 293
Art. 88a. Zadania Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 294
Art. 88b. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego 298
Art. 89a. Właściwość organów w górnictwie 298
Art. 89b. Obowiązek sprawdzania postanowienia o uzgodnieniu 299
Art. 89c. Postępowanie przy bezpośrednim zagrożeniu życia lub zdrowia ludzi 299

Rozdział 9. Przepisy karne 300

Art. 90. Przestępstwo wykonywania robót budowlanych bez pozwolenia lub po wstrzymaniu prac 300
Orzecznictwo 303
Art. 91. Przestępstwo ograniczania swobody i prawidłowości działania właściwych organów 304
Art. 91a. Przestępstwo nieutrzymywania we właściwym stanie obiektu budowlanego . 306
Art. 92. Wykroczenia niedopełnienia obowiązków związanych z akcją ratowniczą, bezpieczeństwem ludzi, mienia i środowiska oraz niestosowania się do decyzji właściwych organów 307
Art. 93. Wykroczenia przeciwko podstawowym zasadom określonym w Prawie budowlanym 309
Orzecznictwo 316
Art. 94. Określenie właściwości organów orzekających w sprawach o wykroczenia budowlane 316

Rozdział 10. Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie 317

Art. 95. Zasady podlegania odpowiedzialności zawodowej 317
Orzecznictwo 318
Art. 96. Kary dyscyplinarne 318
Art. 97. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie 319
Orzecznictwo 320
Art. 98. Właściwość organów orzekających w sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie 321
Orzecznictwo 321
Art. 99. Decyzja o ukaraniu 321
Orzecznictwo 322
Art. 100. Przedawnienie karalności 322
Orzecznictwo 322
Art. 101. Zatarcie kary 323
Rozdział 11. Przepisy przejściowe i końcowe 323
Art. 103. Stosowanie przepisów ustawy do spraw niezakończonych 323
Orzecznictwo 324
Art. 104. Ciągłość uprawnień 327
Orzecznictwo 327
Art. 105. Zachowanie decyzji o dopuszczeniu materiałów do stosowania 327
Art. 107. Poprzednia ustawa 328
Art. 108. Data wejścia w życie 328
PRZED PODJĘCIEM DECYZJI PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ ZE STRONĄ ,,O MNIE"


ZAPRASZAM NA INNE NASZE AUKCJE

POZDRAWIAM