Szkolenie Okresowe BHP dla Pracowników Służby BHP (7541413635)Nie było ofert kupna

Zakończona o 6:08 dnia 13.10.2018 r.

Kategoria: Pozostałe
Lokalizacja: Nakło nad Notecią


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

Stan
Nowy

oferta nr 7541413635


Opis

Wstęp

Szkolenie okresowe BHP online dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby, mające na celu odświeżenie oraz aktualizację wiedzy z zakresu branży bezpieczeństwa i higieny pracy.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności

z zakresu:

a) przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

c) organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Program szkolenia

1 Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

a) przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów

2 Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy

3 Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami:

a) zagrożenia wypadkowe,

b) hałas i drgania mechaniczne,

c) szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły,

d) czynniki biologiczne,

e) promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe,

f) pola elektromagnetyczne,

g) energia elektryczna i elektryczność statyczna,

h) mikroklimat środowiska pracy,

i) oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy,

j) zagrożenia pożarowe i wybuchowe,

k) zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu materiałów

4 Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy

5 Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym:

-urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne;

-urządzenia zabezpieczające;

-środki ochrony indywidualnej

6 Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (z uwzględnieniem programów komputerowych)

7 Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka

8 Nowoczesne metody pracy służby bhp

9 Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

10 Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

11 Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego

Podstawa prawna

Rozporządzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bhp Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp Ustawa Kodeks pracy (Dz.U.1998r,nr 21,poz. 94,ze zm.)

Zapewniam pomoc i doradztwo w czasie nauki metodą samokształcenia kierowanego, także przez Skype. Prezentacje zawierają najnowsze zmiany w przepisach.Na Platformie Edukacyjnej znajdziecie także Państwo dużo filmów o tematyce bhp i ppoż.

Posiadam wykształcenie wyższe z zakresu pedagogiki pracy oraz studia podyplomowe bhp.

Jestem Specjalistą ds.BHP z przeszło 10- cio letnim doświadczeniem, Inspektorem Ochrony PPOŻ oraz Biegłym Sądowym z zakresu bhp przy SO w Bydgoszczy.

Zaświadczenie i fakturę wystawi firma "COMPUS" - Nakło, która ma zarejestrowaną działalność oświatową dla osób dorosłych.

Więcej o mnie na stronie ; https://www.bhpnaklo.pl

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.