stare radia RADIOTECHNIKA Maruszewska 1956 SPIS !! (3494218986)15,00 zł

Zakończona o 21:39 dnia 24.08.2013 r.

Kategoria Stare radia
Lokalizacja Katowice


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

oferta nr 3494218986


Opis

kontakt komentarze nasza oferta strona o mnie

 

przedmiot aukcji:

RADIOTECHNIKA

Maria Maruszewska

Wydawnictwo: PWSZ, 1956
Oprawa: miękka
Stron: 320
Stan: bardzo dobry (-)

SPIS TREŚCI:

Wstęp

I. ELEMENTY RADIOKOMUNIKACJI   
1. Ruch falowy .       
1.1. Wiadomości wstępne. 1.2. Rozchodzenie się fal
2. Fale radiowe   
2.1. Prędkość rozchodzenia się fal radiowych. Częstotliwość i długość fali. 2.2. Zakresy fal radiowych
3. Dźwięk   
3.1. Wysokość, natężenie, barwa dźwięku. 3.2. Mowa. 3.3. Muzyka
4. Nadawanie i odbiór sygnałów radiowych   
4.1 Zasada łączności radiowej. 4.2. Decybel

II. ELEMENTY OBWODOW   
5. Oporniki   
5.1. Jednostki oporności. 5.2. Opory liniowe, opory nieliniowe.
5.3. Łączenie oporów. 5.4. Rodzaje oporów. 5.5. Dopuszczalne obciążenia oporników. 5.6. Naskórkowość. 5.7. Budowa oporni­ków i ich zastosowanie
6. Kondensatory   
6.1. Pojemność. Jednostka pojemności. 6.2. Pojemność konden­satora. 6.3. Ładowanie i rozładowywanie kondensatora.
64. Oporność pojemnościowa. 6.5. Rodzaje kondensatorów. 6.6. Straty w kondensatorach. 6.7. Znamionowe napięcia kon­densatorów. 6.8. Niestałość pojemności. Oporność izolacji. 6.9. Budowa i zastosowanie kondensatorów
7. Cewki i dławiki   
7.1. Indukcyjność. Jednostka indukcyjności. 7.2. Oporność in­dukcyjna. 7.3. Budowa cewek. 7.4. Indukcyjność cewek po­wietrznych. 7.5. Indukcyjność cewek z rdzeniem magnetycznym. 7.6. Niestałość indukcyjności. 7.7. Pojemność własna cewek. 7.8. Straty w cewkach. 7.9. Dobroć cewek. 7.10. Ekranowanie cewek
Transformatory   
8.1. Zasada działania transformatora. Przekładnia transforma­tora. 8.2. Transformatory sieciowe. 8.3. Transformatory małej częstotliwości w obwodach radiowych
8. Przetworniki elektroakustyczne   
8.1. Rodzaje i zastosowanie przetworników elektroakustycznych.
8.2. Przetworniki stykowe. 9.3. Przetworniki magnetyczne. 9.4. Przetworniki pojemnościowe. 9.5. Przetworniki piezoelek­tryczne. 9.6. Własności mikrofonów. 9.7. Rodzaje mikrofonów. 9.8. Słuchawki i głośniki. 9.9. Adaptery

III. OBWODY O STAŁYCH SKUPIONYCH   
10. Obwody rezonansowe   
10.1. Zjawisko rezonansu. 10.2. Rezonans napięć. 10.3. Częstotli­wość rezonansowa. 10.4. Dobroć obwodu. 10.5. Rezonans prądów. 10.6. Strojenie obwodów. 10.7. Oporność równoległego obwodu rezonansowego dla częstotliwości fo. 10.8. Szerokość pasma
11. Drgania swobodne w obwodach rezonansowych   
11.1. Wytwarzanie drgań swobodnych. 11.2. Tłumienie drgań własnych
12. Obwody sprzężone   
12.1. Rodzaje sprzężeń. Współczynnik sprzężenia. 12.2. Oporność przeniesiona. 12.3. Rodzaje obwodów sprzężonych. 12.4. Obwody rezonansowe sprzężone. 12.5. Filtry pasmowe
13. Filtry   

IV. OBWODY O STAŁYCH ROZŁOŻONYCH   
14. Podstawowe zależności dla linii długich   
14.1. Linie długie jako obwody rezonansowe
15. Zastosowanie linii długich   
16. Falowody   
17. Rezonatory wnękowe   

V. ANTENY I ROZCHODZENIE SIĘ FAL   
18. Promieniowanie. Własności anten   
181. Mechanizm powstawania fal elektromagnetycznych.
182. Antena półfalowa i ćwierćfalowa. 18.3. Strojenie anten
19. Zależności energetyczne anten   
19.1 Oporność promieniowania anten. Sprawność. 19.2. Naj­prostsze anteny długo- i średniofalowe i ich wysokość skuteczna.
19.3. Zasada odwracalności. Anteny odbiorcze radiofoniczne.
19.4. Charakterystyki promieniowania anten. Krótkofalowe anteny radiokomunikacyjne — nadawcze i odbiorcze
Rozchodzenie się fal elektromagnetycznych   
20.1. Ośrodek rozchodzenia się fal elektromagnetycznych. 20.2. Fala przyziemna i przestrzenna. 20.3. Podział fal radiowych

VI. LAMPY ELEKTRONOWE   
21. Zasada działania lampy elektronowej   
21.1. Emisja termoelektryczna. 21.2. Fotoemisja. 21.3. Emisja wtórna
22. Ogólne wiadomości o budowie lamp elektronowych .... 22.1. Termokatody. 22.2. Anody. 22.3. Próżnia.
23. Dioda   
23.1. Układ pracy diody. 23.2. Charakterystyki statyczne.
233. Współczynniki charakterystyczne. 23.4. Zastosowanie lamp dwuelektrodowych
24. Trioda       
24.1. Budowa lampy. Działanie siatki czynnej. 24.2. Charakte­rystyki statyczne triody. 24.3. Krzywa mocy admisyjnej.
24.4. Stałe charakterystyczne lampy. 24.5. Równanie wewnętrzne lampy. 24.6. Pojemności międzyelektrodowe triody. 24.7. Znacze­nie praktyczne współczynników lampy
25. Tetrody, pentody i lampy wieloelektrodowe   
25.1. Wady triody. 25.2. Lampy dwusiatkowe (tetrody). 25.3. Pen- toda. 25.4. Rodzaje pentod i ich zastosowanie. 25.5. Lampy wielosiatkowe: heksody, heptody, oktody, triody-heksody. 25.6. Lampy złożone. Znakowanie lamp
26. Lampy gazowane   
26.1. Gazotrony. 26.2. Tyratrony. 26.3. Diody jarzeniowe
27. Fotokomórki   
27.1. Podstawowe typy fotokomórek. 27.2. Fotokomórki o ze­wnętrznym efekcie fotoelektrycznym. 27.3. Fotokomórki o we­wnętrznym efekcie fotoelektrycznym
28. Lampy oscyloskopowe   
28.1. Zasada pracy lamp oscyloskopowych. 28.2. Oscylografy.
283. Kineskopy
29. Lampy ultrakrótkofalowe   
29.1. Magnetron. 29.2. Klistrony

VII. PROSTOWNIKI   
30. Elemsnty i układy prostownicze   
30.1. Prostownik jednopołówkowy. 30.2. Prostownik dwupołów- kowy. 30.3. Prostownik dwupołówkowy w układzie mostkowym.
304. Podwajacz napięcia. 30.5. Prostownik trójfazowy
Filtry tętnień sieci   
31.1. Działanie kondensatora wyrównawczego. 31.2. Filtry
31. Stabilizatory napięcia   
32. Zasilacz   

VIII. WZMACNIACZE   
33. Ogólne wiadomości o pracy wzmacniaczy   
34.1. Wzmocnienie. 34.2. Charakterystyka częstotliwości. Często­tliwości graniczne. 34.3. Zniekształcenia nieliniowe wzmacnia­czy. 34.4. Klasyfikacja wzmacniaczy. 34.5. Schemat zastępczy wzmacniacza
34. Wzmacniacze o niestrojonej oporności obciążenia . . . .
35.1. Wzmacniacz oporowy. 35.2. Wzmacniacz dławikowy. 35.3. Wzmacniacz transformatorowy. 35.4. Różne typy wzmac­niaczy transformatorowych
35. Wzmacniacze mocy   
36.1. Podstawowe układy wzmacniaczy mocy. 36.2. Wzmacniacze z ujemnym sprzężeniem zwrotnym
36. Wzmacniacze rezonansowe   
37.1. Rezonansowe wzmacniacze napięciowe w. cz. 37.2. Wzmac­niacze rezonansowe klasy C

IX. GENERATORY LAMPOWE   
37. Zasada generacji drgań   
38.1. Rodzaje generatorów. 38.2. Warunki wzbudzenia genera­tora i podtrzymania drgań
38. Zasadnicze układy generatorów samowzbudnych .
39.1. Generator ze sprzężeniem transformatorowym. 39.2. Układ z indukcyjnym dzielnikiem napięcia. 39.3. Układ z pojemnościo­wym dzielnikiem napięcia. 39.4. Generator z obwodami strojo­nymi w siatce i anodzie
39. Różne typy generatorów   
40.1. Generatory o strojeniu oporowo-pojemnościowym. 40.2. Ge­nerator dudnieniowy. 40.3. Generator wytwarzający drgania zębiaste
40. Stabilizacja częstotliwości   
41.1. Zmiany częstotliwości. 41.2. Metody stabilizacji częstotli­wości

X. MODULATORY
42. Modulacja i jej systemy   
42.1. Podstawowe metody modulacji. 42.2. Modulacja amplitudy. 42.3. Modulacja częstotliwości
43. Modulatory   
43.1. Podstawowe metody modulacji amplitudy. 43.2. Modulacja anodowa. 43.3. Modulacja w obwodzie siatki

XI. NADAJNIKI   
41. Systemy radiokomunikacji   
45. Nadajniki   
45.1. Nadajniki radiofoniczne z modulacją amplitudy. 45.2. Na­dajniki z modulacją częstotliwości. 45.3. Nadajniki radiotele­graficzne

XII. DETEKTORY I UKŁADY PRZEMIANY   
48. Detekcja   
47. Układy detekcji   
47.1. Detekcja diodowa. 47.2. Detekcja siatkowa. 47.3. Detekcja anodowa. 47.4. Detektor siatkowy z dodatnim sprzężeniem zwrotnym (reakcją)
48. Demodulacja sygnałów o modulowanej częstotliwości .
49. Przemiana częstotliwości   

XIII. ODBIORNIKI   
50. Odbiór radiowy   
50.1. Zasadnicze czynności i podstawowy schemat odbiornika.
50.2. Charakterystyka wymagań dotyczących odbiorników.
50.3. Czułość. 50.4. Szumy i problem czułości granicznej odbioru radiowego. 50.5. Selektywność. 50.6. Wierność odtwarzania. 50.7. Moc wyjściowa. 50.8. Własności mechaniczne i eksploata­cyjne
51. Rodzaje układów odbiorników radiowych   
51.1. Odbiorniki detektorowe. 51.2. Odbiorniki lampowe o bez­pośrednim wzmocnieniu. 51.3. Odbiorniki superheterodynowe.
514. Odbiorniki refleksowe. 51.5. Odbiorniki z modulacją częstotliwości
52. Ogólne zasady działania odbiorników specjalnych . . . .
52.1. Odbiorniki o dużej selektywności. 52.2. Odbiorniki mikro­falowe

 

 

strona o mnie | nasza oferta | komentarze | kontakt

Copyright © 2011 Profi-Libris Marcin Badocha
created by krzysztofschmidt

podobne do ostatnio oglądanych na Allegro zobacz więcej aktualnych ofert