Sadpal 1kg katalizator do spalania sadzy (7523443083)Nie było ofert kupna

Zakończona o 11:59 dnia 14.05.2019 r.

Kategoria: Pozostałe
Lokalizacja: Toruń


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

Stan
Nowy

oferta nr 7523443083


Opis

SADPAL 1 kg

Cena za 1 sztukę (1 kg).

Katalizator do spalania sadzy (P165406,365431) dodatek do paliw stałych

Służy do całkowitego dopalania sadzy w każdym miejscu kotła

(palenisko, komora spalania, przewody kominowe).

NIE JEST WYBUCHOWY ANI PALNY.

ATESTY

 • "SADPAL" posiada atest Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Technologii Nieorganicznej ITN/99/90.
 • "SADPAL" ma ocenę higieniczną nr 24/B-23/91 Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.
 • "SADPAL" ma ekspertyzę Instytutu Inżynierii Materiałowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie - w zakresie korozji pieców.
 • "SADPAL" ma ekspertyzę Politechniki Warszawskiej - Wydziału Inżynierii Środowiska dotyczącą likwidacji wyższych węglowodorów aromatycznych WWA typu 3,4 benzopirenu.
 • "SADPAL" ma opinię Politechniki Warszawskiej, Wydział Inżynierii Środowiska, w zakresie wpływu preparatu na środowisko zewnętrzne.
 • "SADPAL" ma opinię Politechniki Śląskiej - Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii w zakresie wpływu preparatu na wkładkę kominową z blach nierdzewnych w kominkach i piecach CO

STOSOWANIE „SADPALU” ELIMINUJE:

 1. zanieczyszczenia atmosfery sadzą (czarny dym),
 2. wyższe węglowodory aromatyczne WWA typu 3,4 benzopirenu,
 3. emisję tlenku węgla do atmosfery,
 4. potrzebę mechanicznego czyszczenia kotłów z sadzy (złogów),
 5. przestoje związane z czyszczeniem pieca z sadzy (złogów),
 6. ogranicza częstotliwość zapalania się sadzy w kominie.

POWODUJE OBNIŻENIE:

 1. emisji dwutlenku siarki do atmosfery o 12-20% z tytułu oszczędności zużycia węgla,
 2. obniżenie zużycia węgla w zależności od jego kaloryczności o 12-20%,
 3. obniżenie w spalinach zawartości SO 2 i NOx o 10-20%,
 4. obniżenie szybkości korozji stalowych materiałów konstrukcyjnych palenisk rusztowych kotła i instalacji odprowadzających spaliny,
 5. poprawia sprawność cyklonów, multicyklonów i elektrofiltrów.

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE I ZASTOSOWANIE „SADPALU”

"SADPAL" jest zielonym proszkiem - mieszaniną soli nieorganicznych, które w temperaturze powyżej 650°C ulegają rozkładowi na substancje posiadające właściwości katalityczne.

Służy do dopalania sadzy i substancji organicznych do końcowego produktu - dwutlenku węgla i wody.

Stosowanie "SADPALU" nie niszczy palenisk rusztowych i instalacji odprowadzających spaliny - przeciwnie, przedłuża ich żywotność (ekspertyza AGH Inst. Inżynierii Materiałowej w Krakowie z dnia 1991.02.20).

"SADPAL" poprawia żywotność i sprawność cyklonów, multicyklonów i elektrofiltrów.

Nie jest środkiem palnym ani toksycznym (ocena PZH-24/B-23/91 w Warszawie), nie wybuchowym, nie powodującym zagrożeń z tytułu jego niewłaściwego zastosowania lub przedawkowania. Z powodzeniem jest stosowany od 1991 r. w kilkuset zakładach oraz u tysięcy odbiorców indywidualnych.

"SADPAL" likwiduje sadzę i koksik przez ich dopalanie. Nie spalone węglowodory w tym benzopiren, są dopalane wraz z sadzą. Tlenek węgla utlenia się do dwutlenku węgla.

Obniżenie w gazach wylotowych poziomu SO 2 o 10-20% i NOx o 5-10% jest efektem ich związania przez składniki "Sadpalu".

"SADPAL" wykazuje działalność w następujących grupach:

 • działanie czyszczące powierzchni kotłów,
 • poprawianie procesów spalania - zmniejszenie unosu cząstek stałych i stężenia dwutlenku węgla w spalinach,
 • obniżenie emisji SO 2 i NOx,
 • ograniczenie korozji wysoko i niskotemperaturowej,
 • obniżenie zapylenia.

Systematyczne stosowanie "Sadpalu" w proporcji 1-2 kg na 1 tonę węgla powoduje likwidację osadów - złogów w piecu i w instalacji grzewczej, utrzymując ich sprawność w okresie grzewczym.

Dzięki temu przestoje na oczyszczenie pieca są krótkie i wiążą się tylko z oczyszczeniem z popiołów tylnej części pieca. Po zastosowaniu "Sadpalu" - w wyniku wypalenia lepiszcza jakim jest sadza - skorupa (złogi) zmienia swoją strukturę, rozluźnia się i opada. Nowa powłoka jest wypalana na bieżąco - ścianki pieca pozostają czyste.

"SADPAL" nie powoduje glejowania (ekranów) elementów grzejnych - nie zawiera w swoim składzie dolomitu.

Ze względu na w/w zalety jest szeroko stosowany w eksploatacji kotłów opalanych węglem, miałem, koksem, drewnem, torfem, węglem brunatnym, zarówno w kotłowniach małych średnich jak i dużych. W zasadniczy sposób poprawia sprawność kotłów, utrzymując ściany kotła w czystym stanie. Każdy milimetr osadu (żużlu, złogu) na ściance pieca zwiększa zużycie paliw stałych o 10%.

SPOSÓB UŻYCIA

Do kotłów w pierwszym rzucie zastosować taką dawkę preparatu, aby dym wydostający się z komina był koloru białego (np. do kotła o powierzchni ogólnej 25 m2 ca 6 kg preparatu),a następnie wprowadza się "SADPAL" do kotła razem z paliwem wymieszanym w proporcji 1-2 kg preparatu na 1 tonę węgla. W dużych kotłach proszek można wprowadzać za pomocą małego ślimaka, napędzanego silnikiem prądu stałego (o zmiennej szybkości), umiejscowionego nad podajnikiem węgla (paliwa). Do małych kotłów podaje się proszek poprzez posypywanie węgla ( w taczce, na pryzmie w odpowiedniej proporcji 1-2 kg na 1 tonę).

Spaliny wydobywające się z przewodów kominowych, przy prawidłowym stosowaniu "SADPALU" winny mieć białe zabarwienie.

OPŁACALNOŚĆ STOSOWANIA „SADPALU”. EFEKTY EKOLOGICZNE

 • likwidacja sadzy poprzez jej pełne spalanie,
 • likwidacja benzopirenu,
 • obniżenie emisji tlenku węgla, obniżenie całkowitej emisji gazów o 10-20% z tytułu oszczędności na paliwie stałym,
 • obniżenie poziomu emisji SO 2 o 10-20% i NOx o 5-10%,
 • obniżenie poziomu wytwarzania żużlu i popiołu wynikające z oszczędności na opale,
 • obniżenie emisji pyłów.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.