Rzetelny proces podatkowy Ebook. (6343570692)Nie było ofert kupna

Zakończona o 11:19 dnia 20.07.2018 r.

Kategoria: Książki naukowe i popularnonaukowe
Lokalizacja: Warszawa


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

oferta nr 6343570692


Opis

PWN Księgarnia internetowa
telefon (22) 695 45 86
(od pon. do pt. w godz. 9:00-17:00)
Rzetelny proces podatkowy

Rzetelny proces podatkowy

Artur Mudrecki

Format: PDF
Zabezpieczenie: Watermark
Wydano: 2015
Wydawca: Kluwer SA Wolters

Opis Ebooka
Pełny tytuł Ebooka: "Rzetelny proces podatkowy"

Książka zawiera kompleksową analizę i ocenę postępowania przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych, głównie pod kątem przestrzegania prawa do rzetelnego procesu w świetle standardów międzynarodowych i przepisów krajowych. W monografii i zaprezentowano problematykę praw podatnika w postępowaniu przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym na tle najnowszego orzecznictwa i zmian legislacyjnych, w tym nowelizacji z dnia 9 kwietnia 2015 r. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Spis treści

Wykaz skrótów 9Wstęp 13Rozdział IRzetelny proces w świetle standardów międzynarodowych 21 1. Pojęcie rzetelnego procesu 212. System Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie ochrony praw strony 283. Ochrona praw strony w dokumentach Rady Europy 334. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu gwarantem rzetelnego procesu 535. Podsumowanie 65Rozdział IIRzetelny proces podatkowy w Unii Europejskiej 67 1. Wprowadzenie 672. Ochrona praw jednostki w postępowaniu sądowoadministracyjnym w Unii Europejskiej 693. Ochrona praw podatnika w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej 794. Podsumowanie 90Rozdział IIICharakterystyka modeli sądowej ochrony praw podatnika w Europie i na świecie 921. Zarys modeli ochrony praw podatnika 922. Niemcy 993. Francja 1034. Stany Zjednoczone 1085. Nigeria 1116. Czechy 1137. Holandia 1158. Dania 1179. Podsumowanie 118Rozdział IVPozycja ustrojowa sądownictwa administracyjnego w Polsce 120 1. Rys historyczny sądownictwa administracyjnego w Polsce 1202. Konstytucja RP z 1997 r. i jej wpływ na reformę sądownictwa administracyjnego z 2004 r. 1253. Miejsce sądownictwa administracyjnego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości w Polsce 1344. Podsumowanie 139Rozdział VGwarancje niezawisłości i bezstronności sędziego podatkowego 1411. Pojęcie niezawisłości i bezstronności sędziego 1412. Gwarancje niezawisłości sędziowskiej 1453. Instytucja wyłączenia sędziego jako gwarancja jego bezstronności 1514. Rekrutacja na stanowisko sędziego 1575. Model sędziego podatkowego 1636. Podsumowanie 167Rozdział VIPrawo podatnika do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie 1681. Wprowadzenie 1682. Prawo strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu 1693. Rozpoznanie sprawy podatkowej przed sądami administracyjnymi bez nieuzasadnionej zwłoki w prawie krajowym 1714. Podsumowanie 181Rozdział VIIPrawa podatnika przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi 1821. Wprowadzenie 1822. Zakres przedmiotowy i podmiotowy skargi do sądu administracyjnego 1843. Prawo podatnika do informacji 1964. Prawo podatnika do wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu lub czynności 2005. Prawo podatnika do aktywnego udziału w postępowaniu sądowoadministracyjnym 2046. Prawo podatnika do zgłaszania wniosków dowodowych 2127. Rozstrzygnięcia wojewódzkiego sądu administracyjnego 2178. Podsumowanie 232Rozdział VIIIPrawo podatnika do odwołania 2341. Wprowadzenie 2342. Zażalenie 2363. Skarga kasacyjna 2393.1. Przedmiot skargi kasacyjnej i podmioty uprawnione do wniesienia kasacji 2413.2. Podstawy skargi kasacyjnej 2413.3. Wymogi formalne skargi 2513.4. Rozstrzygnięcia NSA w postępowaniu kasacyjnym 2524. Skarga o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego 2565. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 2626. Podsumowanie 269Rozdział IXPrawo podatnika do sądu a koszty sądowe 2711. Wprowadzenie 2712. Pojęcie kosztów postępowania 2723. Źródła prawa w zakresie kosztów postępowania przed sądami administracyjnymi 2734. Koszty postępowania sądowoadministracyjnego w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego 2755. Zwrot kosztów postępowania 2765.1. Obowiązek ponoszenia kosztów 2765.2. Zwrot kosztów postępowania przed sądem pierwszej instancji w wyroku 2775.3. Zwrot kosztów postępowania w przypadku uwzględnienia skargi w trybie autokontroli organu administracji publicznej i pomyślnego zakończenia postępowania mediacyjnego 2805.4. Pojęcie niezbędnych kosztów postępowania 2825.5. Wniosek strony jako przesłanka do zasądzenia kosztów postępowania 2885.6. Zwrot kosztów postępowania w razie częściowego uwzględnienia skargi 2905.7. Zwrot kosztów postępowania zawinionych zachowaniem strony 2925.8. Zwrot kosztów postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym 2935.8.1. Zwrot kosztów postępowania w razie uwzględnienia skargi kasacyjnej 2935.8.2. Zwrot kosztów postępowania w razie oddalenia skargi kasacyjnej 2955.8.3. Odstąpienie od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego 2975.8.4. Koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu 2996. Koszty sądowe 3007. Zwolnienie od kosztów 3028. Prawo pomocy 3049. Podsumowanie 315Zakończenie 317Tax fair trial 327Wykaz orzeczeń 329Bibliografia 337

Jak kupić Ebook:
ebook
 1. Sprawdź w opisie aukcji format pliku i rodzaj zabezpieczenia.
 2. Dodaj Ebook do koszyka i zapłać.
 3. Potwierdzenie transakcji otrzymasz mailem.
 4. Pobierz eBook z zakładki "Moje Allegro" → "Moja półka".
Kontakt:
dostawa

Biuro Obsługi Klienta

telefon infolinia:
22 695-45-86

mail Adres e-mail:
ebooki@ravelo.pl

(czynne od poniedziałku
do piątku w godzinach:
09:00-17:00)

Uwaga:
dostawa

Przed zakupem sprawdź, czy plik z tej aukcji otworzysz na posiadanym urządzeniu oraz czy posiadasz stosowną aplikację wymaganą do otwarcia pliku:

dostawadostawa

Jesteśmy w Grupie
telefon

Ważne informacje:
dostawa
 • Ze względu na natychmiastową realizację zamówień na publikacje elektroniczne, wiadomości dla sprzedającego nie są uwzględniane.
 • Od 01 stycznia 2015 r., ze wzgledu na nowe przepisy VAT, sprzedajemy ebooki wyłącznie osobom, które w danych rejestracyjnych kontaswój kraj określają jako Polska.
 • Cena zawiera wszystkie należne podatki, w tym VAT.
 • Format i rodzaj zabezpieczenia pliku podane są w zakładce Opis.
 • Zamówienie realizowane jest na dokładnie ten format pliku, który znajduje się w zakładce Opis.
 • Pliki do pobrania wystawiane są na koncie Klienta na Allegro, w zakładce "Moja półka".
 • Informacja o możliwości pobrania zakupionych ebooków wysyłana jest mailem na adres podany w formularzu w trakcie zakupu.
 • Aby mieć możliwość pobrania ebooka, należy posiadać aktywne konto na Allegro. W przeciwnym wypadku nie będzie możliwości pobrania produktu.
 • Wszystkie informacje dotyczące warunków zakupu ebooków i sposobu korzystania zawarte są w zakładce "Informacje od sprzedającego".

Dane sprzedawcy:

Ravelo Sp. z o.o., ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa.
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000442101.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.