RYSUNEK ARTYST. PROJEKTOWANIE Ornamenty Rekodzielo (1022298933)Nie było ofert kupna

Zakończona o 8:58 dnia 30.05.2010 r.

Kategoria: Sztuka i architektura
Lokalizacja: Toruń


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

Rok wydania (xxxx)
1976

oferta nr 1022298933


Opis


KOSZT PRZESŁANIA

 I . przedpłata na konto
  • 1 książka - priorytet 10 zł

  • 3 i więcej - priorytet GRATIS !
                     II. POBRANIE
  • 1 książka - priorytet 17,00 zł
  •                 -ekonom. 14,00 zł
  • 3 książkl i więcej - priorytet 19,00 zł
  •                 - ekonom. 16,00 zł
(poczta polska)

KONTA BANKOWE:

47 1020 5011 0000 9102 0024 0739


57 1140 2004 0000 3202 6092 9336

FORMA:
 

I. wysłanie pozycji po wpłacie na podane konto (przedpłata)
II. wysłanie pozycji z zapłatą przy odbiorze (przesyłka pobraniowa)RYSUNEK ZAWODOWY DLA ŚLUSARZA WYROBÓW
ARTYSTYCZNYCH

Kazimierz Badora i Stanisław Waszkiewicz

format duży : 24 x 22 cm

oprawa twarda

rok wydania: 1976

(WSZiP)

 stron 310

liczne rusunki, przekroje i zdjęcia czarno-białe

STAN: Pozycja w stanie dobrym, drobne ślady i zabrudzenia okładki, środek w stanie bardzo dobrym


SPIS TREŚCI

Wstęp
I. Wprowadzenie do  rysunku zawodowego

1.   Wprowadzenie do rysunku odręcznego   .  .................        13
Ćwiczenia.................-..........'.......        18
2.   Wprowadzenie do rysunku technicznego.................    ,   18
2.1.  Rola rysunku technicznego w pracy zawodowej.............        18
2.2.  Rodzaje rysunków technicznych.....................        19
2.3.  Przybory kreślarskie..........................        20
2.4.  Materiały rysunkowe.............  .  ............        24
2.5.  Organizacja miejsca pracy..........................      25
Ćwiczenia........................'..-........        26
3.   Normalizacja w rysunku technicznym....................        28
3.1.  Znaczenie normalizacji w technice     ...................        28
3.2.  Znormalizowane arkusze papieru....................        29
3.3.  Pismo rysunkowe............................        31
3.4.  Podziałka rysunku..............'.............        32
3.5.  Linie rysunkowe.............................        33
Ćwiczenia....................................        35
4.   Szkicowanie przedmiotów........................        36
4.1. Materiały do szkicowania........................        36
4-2. Technika szkicowania ołówkiem.....................        36
4.3.  Szkicowanie figur geometrycznych    ...................        37
4.4.  Szkicowanie przedmiotów płaskich    ........«..........        40.
4.5.  Szkicowanie przedmiotów o kształtach dowolnych............        41
Ćwiczenia      ................................  .        47
5.   Rysowanie za pomocą przyrządów....................        48.
5.1.  Porównanie rysunku ze szkicem....................        48
5.2.  Technika kreślenia ołówkiem i tuszem.................        48
5.3.  Przygotowanie arkusza rysunkowego    .  .  ................        49
5.4.  Konstrukcje geometryczne w rysunku technicznym   ...........        50
Ćwiczenia.................................        58
II. Historia wytwarzania wyrobów artystycznych z matalu

1.   Wiadomości ogólne..........................^  .        61
2.   Wyroby artystyczne w starożytności...................        62
3.   Wyroby artystyczne rzemiosła polskiego.................        89
4.   Wyroby polskiej sztuki ludowej     .....................        75
Ćwiczenia..................................        90
5.   Polskie wyroby stylowe związane z architekturą.............        90
5.1.  Romanizm......................,........        90
5.2.  Gotyk      .................................     ,92
5.3.  Renesans (Odrodzenie).........................        98
5.4.  Barok      .................................      106
5.5   Rokoko.................................       111
5.6.  Klasycyzm...............................       112
5.7.  Wiek XIX i XX     ............................       114

III. Podstawowa zasady rysunku technicznego


1.   Odwzorowywanie (przedstawianie) przedmiotów na rysunkach technicznych      117
1.1.  Metody od wzorowy wania brył na płaszczyźnie rysunku     .........       117
1.2.  Rzuty prostokątne punktu   .   .   .   .....................       120
1.3.  Rzuty prostokątne odcinka linii prostej.................       124
1.4.  Rzuty prostokątne figur płaskich....................       127
1.5- Rzuty prostokątne brył.........................       128
1.6.  Rysowanie figur płaskich w rzucie aksonometrycznym dimetrii ukośnej   .       132
1.7.  Rysowanie brył w rzucie aksonometrycznym dimetrii ukośnej   .  .  . .  .  .     '134
Ćwiczenia.................................       137
2.   Przekroje..................................       137
2.1.  Powstawanie przekroju.........................       137
2.2.  Oznaczanie i kreskowanie przekrojów..................       139
2.3.  Rodzaje przekrojów...........................       142
2.4.  Widoki i przekroje przedmiotów symetrycznych.............       142
2.5.  Przekroje  wybranych  przedmiotów...................       143
2.6.  Przerywanie i urywanie przedmiotów na rysunkach..........       143
Ćwiczenia       .................................       144
3.   Wymiarowanie przedmiotów na rysunkach................       145
3.1.  Ogólne zasady wymiarowania......................       145
3.2.  Wymiarowanie niektórych kształtów geometrycznych przedmiotów   .  .  .       148
3.3.  Porządkowe zasady wymiarowania...................      151
Ćwiczenia      .................................       153

IV. Rysunki wyrobów metalowych  i  elementów maszyn


1.  Oznaczanie chropowatości powierzchni przedmiotów na rysunkach   ....       155
1.1.  Chropowatość powierzchni i jej.umowne oznaczanie...........       155
1.2.  Znaki   chropowatości    ..........................       155
1.3.  Oznaczanie  chropowatości  powierzchni.................       156
1.4.  Oznaczanie   obróbki   cieplnej......................       157
2.   Oznaczanie wymiarów tolerowanych i pasowań na rysunkach......       158
2.1.  Wymiary nominalne i rzeczywiste....................       158
2.2.  Wymiary  tolerowane     ..........................       158
2.3.  Sposoby tolerowania     ..........................       159
2.4.  Podstawowe wiadomości o pasowaniach.................       162
3.   Ważniejsze uproszczenia w rysunku maszynowym............       103
3.1.  Stopnie uproszczeń rysunkowych....................       163
3.2.  Rysunki gwintów i połączeń śrubowych.................       163
3.3.  Rysunki nitów i połączeń nitowych............,......       167
3.4.  Rysunki połączeń spawanych......................       169
3.5.  Rysunki połączeń zgrzewanych i lutowanych..............       173
Ćwiczenia.................................       174
4.   Czytanie rysunków      ...........................       176
Ćwiczenia            ...............................      179

V.  Ogólne zasady perspektywy zbieżnej         
                                          190

1.   Wiadomości  ogólne............................       181
2.   Rzut środkowy........   .   .  ...................       184
3.   Zastosowanie perspektywy zbieżnej w projektowaniu   ...........       190
Ćwiczenia.................................       192

VI.  Zdobnictwo  wyrobów  metalowych                                                                   194
1.   Wiadomości ogólne o stylu i zdobnictwie.................       195
2.   Style w zdobnictwie wyrobów......................       197
3.   Zdobienie ludowych wyrobów użytkowych................       204
Ćwiczenia      .................................      206
4.   Projektowanie małych form metaloplastycznych    .............      206
Ćwiczenia................................      212
5-  Projektowanie ozdobnych fragmentów..................       212
Ćwiczenia      .................................      215

VII.  Rozszerzenie wiadomości o zasadach rzutowania i wymiarowania     216
1   Odchylenia od normalnego układu rzutów prostokątnych.........       217
11. Normalny układ rzutów prostokątnych     .................       217
1.2.  Rzuty przesunięte...........................  .       217
1.3.  Rzut na płaszczyznę ukośną.......................       218
Ćwiczenia      .................................       218
2.  Rozszerzenie wiadomości o rzutach prostokątnych     ............      218
2.1. Rzutowanie na 6 płaszczyzn........................       218
2.2.  Przekroje złożone.......  .   .  .................  .       220
2.3.  Przekroje cząstkowe..........................      222
2.4.  Kłady przekrojów      .  ;..........................       222
Ćwiczenia.................................       223
3.  Przecięcia i rozwinięcia brył.......................       224
Ćwiczenia       .................................       228
4.  Przenikanie brył.............................       229
Ćwiczenia.................................       231
5.  Rozszerzenie wiadomości o wymiarowaniu................       231
5.1.  Wymiarowanie stożków.........................       231
5.2.  Wymiarowanie klinów.........................       232
5.3.  Wymiarowanie graniastosłupów foremnych...............       233
5.4.  Wymiarowanie ostrosłupów foremnych     .................       234
5.5.  Wymiarowanie zarysów powtarzających się...............       234
5.6.  Uproszczone wymiarowanie części płaskich...............       235
5.7.  Wymiarowanie dowolnych zarysów płaskich...............       235
5-8. Wymiarowanie  kształtowników.....................       237
5.9. Zasady wymiarowania uzależnione od konstrukcji i technologii.....       237
Ćwiczenia      .  .'...............................       239

VIII. Uzupełnienie wiadomości o rysunkach wyrobów  metalowych i części maszyn

240
1. Rozszerzenie wiadomości o uproszczeniach rysunkowych części maszyn   .  .       241
1.1.  Rysunki kół zębatych..........................       241
1.2.  Rysunki osi i wałów     ...........................       245
1.3.  Rysunki łożysk tocznych.......................       245
1.4.  Rysunki sprężyn.............................       246
Ćwiczenia.................................       248
2   Rysunki wykonawcze przedmiotów.............;......       248
Ćwiczenia.................................    252
3.  Rysunki złożeniowe, montażowe i zestawieniowe.............       252
3.1.  Rysunek złożeniowy..........................       252
3.2.  Rysunek   montażowy...........................      255
3.3.  Rysunek zestawieniowy.........................       258
3.4.  Przykład rysunku złożeniowego i rysunków wykonawczych.......       258
Ćwiczenia................   .  ................       264
4.   Rysunki schematyczne..........................       264
Ćwiczenia      ............................     268
5.   Zastosowanie rysunku zawodowego w projektowaniu wyrobów metalopla-stycznych      ................................       268

IX.  Projektowanie ornamentów          
                                                                        272
1.   Komponowanie formy...........................     273
2.   Techniki wykonania kompozycji zdobniczych......  .  ..-.'.  .  .  .  .  .       273
3.   Zasady budowania ornamentów......................       274
4.   Komponowanie elementów metaloplastycznych w ornamentach pasowych      278 Ćwiczenia................................  .      280

X.  Projektowania form związanych z architekturą wnętrz     
1.   Projektowanie małych form    ....... ^  ...............      283,
2.   Projektowanie mebli metaloplastycznych.................       287
Ćwiczenia........................... \ ......       293

XI.  Rysowanie i  modelowanie  płaskorzeźb                              294
1.   Płaskorzeźba w zdobnictwie wyrobów metalowych.........  ....  .       295
2.   Rysowanie płaskorzeźb.........................       296
3.   Modelowanie  płaskorzeźb i  przedmiotów .  .  .  .  ............  .  .       302
Ćwiczenia      .................................      303

XII.  Zagadnienia związana z projektowaniem wyrobów                304
1.   Pokrycia ochronno-dekoracyjne wyrobów metalowych............       305
2.   Podstawy gospodarki rysunkowej.....................       308Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.