RR CUSTOMS Car Wash Wipe Out 5L (Płyn inspekcyjny) (8519018442)Nie było ofert kupna

Zakończona o 21:41 dnia 25.09.2019 r.

Kategoria: Pozostałe
Lokalizacja: Niemce


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

Marka
ADBL

oferta nr 8519018442


Opis

RR CUSTOMS Car Wash Wipe Out 5L (Płyn inspekcyjny)

115,00

RR-CS-082

WIPE OUT

RRC CAR WASH WIPE OUT to specjalistyczny płyn do finalnej inspekcji lakieru. Dokładnie usuwa pozostałości pasty polerskiej, a także resztki kleju z taśm maskujących. Pozostawia powierzchnię lakieru dokładnie oczyszczoną, jałową i odtłuszczoną. Przygotowaną pod aplikację wosku oraz powłok ochronnych. Idealnie sprawdzi się przed użyciem RRC Quick Detailer. Szybko odparowuje, nie pozostawia smug. Do zastosowania tylko i wyłącznie na lakierowanych powierzchniach, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz auta.

Jak używać:

  • Niewielką ilość preparatu nanieść na zabrudzoną powierzchnię za pomocą dozownika z odległości ok 15cm lub przy pomocy ręcznika z mikrofibry.
  • Przetrzeć dokładnie spryskaną powierzchnię za pomocą ściereczki z mikrofibry.
  • W razie potrzeby powtórzyć wymienione czynności.

Przeznaczenie:

  • Dokładne oczyszczanie powierzchni lakierowanych.

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU ZAWODOWEGO.

Uwaga!

  • Przed użyciem obowiązkowo sprawdź działanie produktu w mało widocznym miejscu.
  • Stosować na chłodne powierzchnie unikając promieni słonecznych.
  • Po wcześniej wykonanych pracach polerskich, lakier powinien „ostygnąć" do temperatury pokojowej.
  • Chroń przed słońcem iwysoką temperaturą.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Zagrożenia:

  • Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Środki ostrożności:

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

Stosować rękawice ochronne /odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.

Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

Stosować wyłącznie na zewnątrz, lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

W przypadku dostania się do dróg oddechowych: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki swobodnego oddychania.

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W przypadku pożaru: Użyć gaśnicy proszkowej typu ABC do gaszenia.

Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników, zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach.

Zawiera: Propan-2-ol, 1-metoksypropan-2-ol

.

podobne do ostatnio oglądanych na Allegro zobacz więcej aktualnych ofert