Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnik (6343546856)Nie było ofert kupna

Zakończona o 11:20 dnia 20.07.2018 r.

Kategoria: Książki naukowe i popularnonaukowe
Lokalizacja: Warszawa


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

oferta nr 6343546856


Opis

PWN Księgarnia internetowa
telefon (22) 695 45 86
(od pon. do pt. w godz. 9:00-17:00)
Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada prawa podatkowego

Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada prawa podatkowego

Adam Mariański

Format: PDF
Zabezpieczenie: Watermark
Wydano: 2010
Wydawca: Kluwer SA Wolters

Opis Ebooka
Pełny tytuł Ebooka: "Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada prawa podatkowego"

"Praca nie tylko wypełnia lukę w polskiej literaturze dotyczącej systemu prawa podatkowego, ale jest oryginalną próbą krystalizacji jednego z ogólnych założeń, jakie powinno przyświecać interpretacji prawa podatkowego. (...) Należy podkreślić, że potrzebę eksponowania zasady in dubio pro tributario autor wspiera nie tylko argumentacją wziętą z obserwacji funkcjonowania systemu podatkowego (tj. stanu prawa podatkowego i obserwacji praktyki orzeczniczej) w Polsce, ale ustalił, że zasadę tę można postrzegać - o czym była już mowa - jako konsekwencję quasi-logiczną norm konstytucyjnych. Te dwa nurty argumentacji dają efekt synergii. Powoduje to, że pracę czyta się z zainteresowaniem, a wartościowa warstwa merytoryczna dobrze koresponduje z dojrzałą i przyjazną formą opracowania." Prof. dr hab. Bogumił Brzeziński "Praca ta - jako pierwsze monografi czne opracowanie bardzo ważnego, ale również kontrowersyjnego zagadnienia realizacji w prawie podatkowym zasady in dubio pro tributario będzie niewątpliwie przedmiotem szerokiej dyskusji w polskiej doktrynie prawa podatkowego." Prof. dr hab. Ryszard Mastalski "Sumując, należy stwierdzić, iż rozprawa habilitacyjna dr. Adama Mariańskiego, ze względu na przemyślaną, ciekawą i wyrazistą koncepcję, która została konsekwentnie zrealizowana stanowi ważną pozycję monografi czną z dziedziny prawa podatkowego. Autor jest bez wątpienia znakomitym znawcą tej gałęzi prawa." Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel

Spis treści

Wykaz ważniejszych skrótów 7Wstęp 9Rozdział 1 Prawo podatkowe jako odrębna gałąź prawa 131.1. System prawa 131.2. Prawo finansowe a przesłanki wyodrębnienia prawa podatkowego jako gałęzi prawa 151.3. Ingerencja norm prawa podatkowego w prawa obywatela 201.4. Ochrona praw podatnika we współczesnym świecie - główne tendencje 251.5. Wnioski - wyodrębnienie prawa podatkowego a potrzeba ustanowienia zasad chroniących prawa podatnika 40Rozdział 2 Zasada prawna - pojęcie oraz znaczenie w wybranych gałęziach prawa 432.1. Pojęcie zasady prawnej 432.2. Zasady w wybranych gałęziach prawa publicznego 482.3. Zasady prawa podatkowego 532.4. Wnioski - znaczenie zasad ogólnych prawa podatkowego 66Rozdział 3 Zasada in dubio pro tributario w prawie podatkowym 713.1. Stanowienie prawa podatkowego - analiza problemów 713.2. Stosowanie prawa podatkowego 833.3. Podstawy i cele zasady in dubio pro tributario w prawie podatkowym 933.4. Wnioski - stan prawa podatkowego a cele zasady in dubio pro tributario 102Rozdział 4 Zasady postępowania podatkowego a zasada in dubio pro tributario 1054.1. Zasady ogólne postępowania podatkowego (administracyjnego) 1054.2. Ciężar dowodu w postępowaniu podatkowym 1294.3. Zasada swobodnej oceny dowodów w postępowaniu podatkowym 1544.4. Rozstrzyganie wątpliwości w procesie gromadzenia i rozpatrywania (oceny) materiału dowodowego 1734.5. Wnioski - rola zasady in dubio pro tributario w postępowaniu podatkowym 190Rozdział 5 Wykładnia prawa podatkowego a zasada in dubio pro tributario 1935.1. Rodzaje wykładni prawa a wykładnia prawa podatkowego 1935.2. Analogia w prawie podatkowym 2145.3. Wykładnia przepisów szczególnych prawa podatkowego 2235.4. Rozstrzyganie wątpliwości w procesie wykładni prawa podatkowego 2385.5. Wnioski - rola zasady in dubio pro tributario w procesie wykładni prawa 248Rozdział 6 Znaczenie zasady in dubio pro tributario w polskim prawie podatkowym - wnioski de lege ferenda 2516.1. Ocena obowiązującego stanu prawnego i praktyki jego stosowania 2516.2. Ustanowienie explicite zasady in dubio pro tributario w ogólnym prawie podatkowym - potrzeba, postać oraz zakres 255Zakończenie 269Bibliografia 273

Jak kupić Ebook:
ebook
 1. Sprawdź w opisie aukcji format pliku i rodzaj zabezpieczenia.
 2. Dodaj Ebook do koszyka i zapłać.
 3. Potwierdzenie transakcji otrzymasz mailem.
 4. Pobierz eBook z zakładki "Moje Allegro" → "Moja półka".
Kontakt:
dostawa

Biuro Obsługi Klienta

telefon infolinia:
22 695-45-86

mail Adres e-mail:
ebooki@ravelo.pl

(czynne od poniedziałku
do piątku w godzinach:
09:00-17:00)

Uwaga:
dostawa

Przed zakupem sprawdź, czy plik z tej aukcji otworzysz na posiadanym urządzeniu oraz czy posiadasz stosowną aplikację wymaganą do otwarcia pliku:

dostawadostawa

Jesteśmy w Grupie
telefon

Ważne informacje:
dostawa
 • Ze względu na natychmiastową realizację zamówień na publikacje elektroniczne, wiadomości dla sprzedającego nie są uwzględniane.
 • Od 01 stycznia 2015 r., ze wzgledu na nowe przepisy VAT, sprzedajemy ebooki wyłącznie osobom, które w danych rejestracyjnych kontaswój kraj określają jako Polska.
 • Cena zawiera wszystkie należne podatki, w tym VAT.
 • Format i rodzaj zabezpieczenia pliku podane są w zakładce Opis.
 • Zamówienie realizowane jest na dokładnie ten format pliku, który znajduje się w zakładce Opis.
 • Pliki do pobrania wystawiane są na koncie Klienta na Allegro, w zakładce "Moja półka".
 • Informacja o możliwości pobrania zakupionych ebooków wysyłana jest mailem na adres podany w formularzu w trakcie zakupu.
 • Aby mieć możliwość pobrania ebooka, należy posiadać aktywne konto na Allegro. W przeciwnym wypadku nie będzie możliwości pobrania produktu.
 • Wszystkie informacje dotyczące warunków zakupu ebooków i sposobu korzystania zawarte są w zakładce "Informacje od sprzedającego".

Dane sprzedawcy:

Ravelo Sp. z o.o., ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa.
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000442101.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.