szukana oferta jest nieaktualna - może podobny przedmiot? zobacz więcej aktualnych ofert

Rozpoznanie różnicowe chorób chirurgicznych (7262839761)Kup teraz: 15,00 zł

Nie było ofert kupna

Zakończona o 15:18 dnia 26.03.2019 r.

Kategoria: Medycyna, nauki medyczne
Lokalizacja: PIOTRKÓW TRYBUNALSKI


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

Stan
Używany

oferta nr 7262839761


Opis

Witam

Rozpoznanie różnicowe chorób chirurgicznych

SPIS TREŚCI

Ogólne wiadomości o rozpoznaniu różnicowym chorób chirurgicznych

Badanie podmiotowe...............12

Ogólne wiadomości na temat rozpoznania różnicowego

Ból.............................................13

Związek umiejscowienia bólu z rodzajem choroby 14

Bóle głowy...............................14

Bóle w klatce piersiowej.................15

Bóle brzucha.............................15

Bóle kości i stawów......................16

Bóle nerwowe.............................17

Bóle pochodzenia naczyniowego .... 17

Wiek a choroba.....................................18

Pleć a choroba.....................................19

Skóra i tkanka podskórna...........................19

Bladość skóry...................................19

Sinica..........................................20

Zabarwienie skóry...............................20

Wylewy krwawe do powłok ciała (przegląd) . 21

Żółtaczka......................................21

Zmiany zanikowe skóry..........................22

Nowotwory skóry............................22

Zmiany dotyczące paznokci......................23

Przerost języka................................25

Świąd..........................................25

Gorączka..........................................25

Obrzęk i płyn zastoinowy..........................26

Duszność..........................................27

Tętno i ciśnienie krwi............................27

Przyczyny wstrząsu.............................29

Wymioty.......................................... 30

Zaparcie stolca i biegunka........................30

Piśmiennictwo................................. 31

Szczegółowe rozpoznanie różnicowe

Stany nieprzytomności..............................33

Urazy czaszkowo-mózgowe.........................34

Zator tłuszczowy mózgu..........................36

Stany nieprzytomności w chorobach układu

krążenia........................................36

Zaburzenia świadomości wywołane dusznością .........................................37

Zaburzenia świadomości w chorobach zakaźnych .....................................37

Procesy zwiększające ciśnienie śródczaszkowe 38

Stany nieprzytomności w zatruciach pochodzenia wewnętrznego.............................38

Stany nieprzytomności w zatruciach zewnątrz-

pochodnych..................................... 38

Piśmiennictwo . ......................39

Choroby chirurgiczne szyi.........................39

Zapalenie węzłów chłonnych......................39

Wrodzony torbielowaty naczyniak chłonny

szyi............................................41

Torbiele szyi...................................41

Naczyniak ......................................42

Guz ślinianki...................................42

Guz mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutko-

wego............................................42

Mięsak chłonny..................................42

Przerzuty do węzłów chłonnych .... 42

Choroby układowe............................... 43

Piśmiennictwo ..................................44

Powiększenie tarczycy...........................44

Wole obojętne...................................44

Wole z nadczynności.............................46

Zapalenie tarczycy..............................47

Nowotwory tarczycy..............................47

Pierwotna nadczynność przytarczyc ... 48

Piśmiennictwo ..................................49

Choroby chirurgiczne ściany klatki piersiowej 50

Powiększenie węzłów chłonnych pachy . . 50

Choroby sutka...................................51

Guzy sutka......................................52

Rak sutka.......................................52

Łagodne guzy sutka..............................54

Piśmiennictwo ..................................56

Bóle i zmiany chorobowe ściany klatki piersiowej ......................................56

Bóle i nagłe zmiany kształtu ściany klatki

piersiowej .....................................57

Nerwobóle międzyżebrowe.........................58

Zespół mięśnia pochyłego........................59

Zapalenie ściany klatki piersiowej . . . 59

Guzy ściany klatki piersiowej...................59

Piśmiennictwo ..................................62

Choroby narządów klatki piersiowej .... 62

Choroby opłucnej................................62

Guzy opłucnej...................................65

Piśmiennictwo ..................................68

Choroby płuc i śródpiersia......................69

Objawy ogólne...................................69

Postępowanie w rozpoznawaniu chorób opłucnej, płuc i śródpiersia......................71

Rozlane cienie pól płucnych.....................72

8

Spis treści

Zrosty opłucnej............................73

Zapalenie płuc.............................73

Ostre zapalenie płuc.......................73

Niecharakterystyczne objawy towarzyszące zapaleniu płuc...............................73

Rzadko spotykane objawy towarzyszące zapaleniu płuc...............................74

Rozpoznanie................................74

Wirusowe zapalenie płuc....................74

Objawy.....................................74

Rozpoznanie................................74

Śródmiąższowe zapalenie płuc .... 75

Objawy.....................................75

Rozpoznanie................................75

Gruźlica płuc..............................76

Przewlekłe zapalenie płuc..................76

Postacie przewlekłego zapalenia płuc ... 76

Pierwotnie przewlekłe bakteryjne zapalenie

płuc.......................................76

Objawy.....................................77

Rozpoznanie................................77

Kiła płuc..................................78

Zwłóknienie płuc...........................78

Rozpoznanie........................... 78

Promienica płuc............................78

Grzybica nokardiowa płuc...................78

Grzybice płuc..............................79

Grzybica kokcydiowa płuc...................79

Rozpoznanie................................79

Drożdżyca płuc.............................80

Rozpoznanie................................80

Grzybica kropidlakowa płuc.................80

Rozpoznanie................................80

Histoplazmoza..............................81

Drożdżyca torulowa lub kryptokokoza . 81

Pleśniawki płuc............................82

Wtórne przewlekłe zapalenie płuc ... 82

Zawałowe zapalenie płuc....................82

Pourazowe zapalenie płuc...................82

Zapalenie płuc w mocznicy..................83

Niedodmowe zapalenie płuc..................83

Niedodma płuc..............................83

Niedodma płytkowa lub pasmowa ta ... 83

Postacie szczególne niedodmy płuc ... 84

Zespół płata środkowego (języczka) ... 84

Guz Pancoasta..............................85

Mięsak płuca...............................85

Zawał płuca................................85

Zator tłuszczowy...........................88

Obrzęk pluć................................88

Rozszerzenia oskrzeli......................88

Naciek płuca typu Lófflera.................89

Sekwestracja płuca.........................90

Wrodzone niewykształcenie się płuca ... 90

Piśmiennictwo..............................90

Cienie okrągłe w płucach...................91

Łagodne guzy oskrzeli...........................92

Tętniak tętniczo-żylny płuca....................94

Bąblowiec torbielowaty..........................95

Piśmiennictwo...................................98

Cienie patologiczne w okolicach wnęk . . 99

Rak oskrzela....................................100

Rozpoznanie....................................100

Piśmiennictwo...................................101

Ograniczone przejaśnienia w płucach . 101

Torbiele płuc...................................101

Rozedma pęcherzowa..............................103

Ropień płuca....................................103

Objawy i rozpoznanie............................103

Przyczyny......................................104

Ropień w guzie płuca............................104

Objawy i rozpoznanie...........................104

Rozlane przejaśnienia..........................105

Odma opłucnej...................................105

Objawy i rozpoznanie...........................105

Przyczyny.......................................106

Torbiele wentylowe płuc........................106

Wrodzona ograniczona (płatowa) rozedma płuc 107

Rozpoznanie.....................................107

Obstrukcyjna, pęcherzowa rozedma płuc . 109

Wrodzony niedorozwój łub aplazja jednej tętnicy płucnej..................................109

Piśmiennictwo...................................110

Patologiczne cienie śródpiersia i okolic przy-

śródpiersiowych............................110

Objawy ogólne..............................110

Rozpoznanie................................111

Piśmiennictwo..............................116

Choroby przepony...........................116

Przepukliny przeponowe.....................117

Guzy przepony (torbiele)...................121

Zwiotczenie przepony.......................121

Piśmiennictwo..............................121

Tępe urazy klatki piersiowej...............121

Tępe zamknięte urazy ściany klatki piersiowej 121

Ciężkie urazy klatki piersiowej .... 122

Urazowy krwiak opłucnej....................123

Pęknięcie przepony.........................123

Urazowa odma opłucnej (wentylowa odma

opłucnej)..................................123

Rozedma urazowa............................124

Tępe zamknięte uszkodzenia osierdzia . . 125

Tępe zamknięte uszkodzenia serca .... 125

Tępe zamknięte uszkodzenia aorty . . . 125

Piśmiennictwo..............................126

Zaburzenia w połykaniu.....................126

Zwężenia przełyku wywołane przez łagodne

procesy chorobowe..............................126

Wrodzone zwężenia przełyku . . . 126

Skurcz wpustu..................................127

Zwężające zapalenie przełyku...................128

Owrzodzenie przełyku...........................128

Spis treści

9

Zwężenia przełyku wywołane oparzeniem płynami żrącymi................................

Łagodne guzy i torbiele przełyku

Rak przełyku................................

Uchyłki przełyku............................

Przetoki przełykowo-tchawicze (oskrzelowe) . Samoistne pęknięcie przełyku . . . .

Zaburzenia w połykaniu wywołane innymi

przyczynami.................................

Piśmiennictwo...............................

Choroby jamy brzusznej.........................

Uwagi ogólne................................

Zapalenie otrzewnej.........................

Szczególne postacie zapalenia otrzewnej .

Ostre choroby nadbrzusza.......................

Ostry nieżyt żołądka........................

Przedziurawienie lub drążenie do sąsiedztwa wrzodu przewodu żołądkowo-jelitowego .

Objawy i rozpoznanie........................

Ostre zapalenie trzustki....................

Objawy......................................

Rozpoznanie.................................

Wypadnięcie błony śluzowej żołądka .

Przepuklina w smudze białej.................

Choroby pęcherzyka żółciowego bez żółtaczki Kolka wywołana kamicą żółciową .... Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego Ropniak pęcherzyka żółciowego . . . .

Przedziurawienie pęcherzyka żółciowego do

wolnej jamy otrzewnej.......................

Wodniak pęcherzyka żółciowego . . . .

Ostre bolesne powiększenie wątroby Pęknięcie śledziony (zawał śledziony, skręcenie

śledziony)..................................

Ropień podprzeponowy........................

Kurcz odźwiernika...........................

Piśmiennictwo...............................

Podostre i przewlekłe choroby narządów

nadbrzusza .................................

Przerostowy nieżyt żołądka..................

Wrzód żołądka i wrzód dwunastnicy, wrzód

trawienny jelita czczego....................

Guzy żołądka................................

Rzadkie złośliwe nowotwory w obrębie żołądka . .....................................

Uchyłek żołądka, uchyłek dwunastnicy

Przewlekłe choroby trzustki.................

Przewlekłe zapalenie trzustki...............

Rak trzustki................................

Torbiel trzustki............................

Żółtaczka...................................

Wywiady.....................................

Objawy kliniczne............................

Wyniki badań laboratoryjnych .... Wziernikowanie jamy brzusznej i nakłucie wątroby ......................................

128

128

128

129

131

131

132

132

133

133

135

138

139

139

140

140

141

141

142

142

143

143

143

143

145

145

145

145

145

147

148

148

149

149

149

151

153

154

154

154

156

156

156

156

158

.158

159

Żółtaczka w wieku niemowlęcym .... 161

Żółtaczka noworodków....................161

Żółtaczka hemolityczna u noworodków . 162

Wrodzone zarośnięcie dróg żółciowych . 162

Toksyczne uszkodzenie wątroby .... 162

Zakaźne uszkodzenie wątroby...............162

Wrodzona marskość wątroby.................162

Torbiel przewodu żółciowego wspólnego . 163

Choroby wątroby przebiegające bez żółtaczki . 163

Piśmiennictwo.............................163

Krwawienia z przewodu pokarmowego 164

Objawy ogólne.............................164

Krwawienia z żylaków przełyku . 165

Postacie nadciśnienia wrotnego . . . 165

Rzadsze przyczyny żylaków przełyku . . 167

Obfite krwawienia z żołądka i dwunastnicy 167

Guzy jelita cienkiego.....................167

Rakowiak..................................167

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego . . 168

Uchyłkowatość jelit, zapalenie uchyłków . 168

Łagodne guzy jelita grubego...............169

Objawy....................................169

Rozpoznanie...............................169

Endometrioza jelita grubego...............170

Rakowiak odbytnicy........................170

Ziarnica pachwinowa.......................170

Złośliwe guzy jelita grubego (odbytnicy) . . 170

Objawy....................................170

Rozpoznanie...............................170

Uwagi ogólne..............................172

Żylaki odbytu i szczeliny odbytu .... 172

Piśmiennictwo.............................172

Ostre i przewlekłe choroby narządów śródbrzusza i podbrzusza.................................173

Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego , . 173

Dolegliwości i objawy.....................173

Zapalenie wyrostka robaczkowego w ciąży . 175

Zapalenie wyrostka robaczkowego u dzieci . 176

Zapalenie wyrostka robaczkowego w wieku

starszym..................................176

Zapalenie wyrostka robaczkowego z perforacją . 176

Rozpoznanie różnicowe.....................177

Przewlekłe nawracające lub pierwotnie przewlekłe zapalenie wyrostka robaczkowego . 177

Zaburzenia drożności jelit..............177

Rozpoznanie radiologiczne niedrożności . . 180

Niedrożność pooperacyjna................187

Przyczyny pooperacyjnej niedrożności pora-

żennej..................................187

Przyczyny mechanicznej niedrożności pooperacyjnej .....................................188

Niedrożność naczyń krezkowych (zawał jelita) 189

Dalsze przyczyny ostrych i przewlekłych bólów w śród- i podbrzuszu........................191

10

Spis treści

Piśmiennictwo...............................

Tępe urazy brzucha .........................

Uwagi ogólne................................

Prosty uraz brzucha.........................

Pęknięcie śledziony.........................

Pęknięcie wątroby...........................

Pęknięcie trzustki..........................

Zranienie odcinka żołądkowo-jelitowego przewodu pokarmowego............................

Naddarcia w sieci i krezce jelita . . . .

Zranienie nerek.............................

Pourazowe przepukliny przeponowe . Piśmiennictwo...............................

Uwypuklenie występujące w okolicy

pachwinowej.................................

Powiększenie węzłów chłonnych w przebiegu

procesów zapalnych..........................

Mięsak chłonny..............................

Przerzuty do węzłów chłonnych pachwiny Choroby układowe węzłów chłonnych Wodniak powrózka nasiennego . . . .

Wnętrostwo .... . . . .

Zapalenie powrózka nasiennego . . . .

Przepuklina pachwinowa......................

Przepuklina udowa...........................

Żylaki żyły odpiszczclowej..................

Powiększenie jądra, jego przydatków i osłonek

Krwiomocz (pozaotrzewnowe guzy i torbiele) .

Uwagi ogólne................................

Krwiomocz rzekomy...........................

Krwiomocz w chorobach chirurgiczno-uro-

logicznych..................................

Kamica nerkowa..............................

Opadnięcie nerki............................

Gruźlica nerek (pęcherza)...................

Guzy i torbiele w przestrzeni zaotrzewnowej

Guzy nerek..................................

Torbiele nerek..............................

Guzy nadnerczy..............................

Guz chromochłonny nadnercza . . . .

Guzy kory nadnercza.........................

Rzadkie guzy przestrzeni zaotrzewnowej .

Ostre zatrzymanie moczu i bezmocz (przyczyny) . Zaburzenia w oddawaniu moczu . . . .

Niewydolność nerek (bezmocz) . . . .

Piśmiennictwo...............................

Dolegliwości ze strony kończyn.................

Choroby naczyń i niedrożność naczyń kończyn

górnych i dolnych...........................

Ostre niedokrwienie kończyn . . . .

Zaburzenia krążenia tętniczego krwi .

Rozpoznanie różnicowe.......................

Choroby żył.................................

Choroby układu chłonnego....................

Dolegliwości wywołane chorobami kończyn górnych ....................................

192

192

192

193

193

193

194

194

194

194

195

195

195

195

196

196

196

196

196

196

196

197

199

199

199

199

200

200

200

201

201

201

201

203

205

205

205

206

207

207

207

208

208

208

208

211

214

216

220

221

Zespół barkowo-dłoniowy.....................221

Zapalenie okołostawowe stawu barkowo-ra-

miennego....................................221

Przewlekłe zapalenie kaletki maziowej wyrostka barkowego...............................222

Zapalenie ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego 222

Jamistość rdzenia...........................222

Zapalenie kaletki maziowej wyrostka łokciowego ..........................................222

Zapalenie pochewki ścięgnistej (zapalenie ścięgna wraz z pochewką) w obrębie kończyny

górnej................................222

Choroby kończyn dolnych...............223

Zapalenie tkanki podskórnej .... 223

Stwardnienie mięśni............................ 223

Zaniki mięśniowe......................223

Kostnienie pozaszkieletowe............224

Zapalenie pochewki ścięgnistej 226

Przerwanie ścięgna Achillesa .... 226

Zapalenie kaletki maziowej przed- i podrzep-

kowej...........................................226

Torbiel Bakera..................................226

Bóle stopy......................................226

Dolegliwości wywołane niewydolnością statyczną ......................................227

Choroby kręgosłupa (wiadomości ogólne) . 227

Pozakręgowe bóle pleców.........................228

Piśmiennictwo...................................229

Choroby stawów .... 229

Gośćcowe zapalenie stawów.......................229

Toczeń rumieniowaty.............................229

Gruźlica stawów.................................229

Ostre zapalenie stawu i ropniak stawu . . 230

Rzeżączkowe zapalenie stawu .... 230

Kiłowe zapalenie stawu . . ... 230

Dnawe zapalenie stawu ..... 230

Samoistny wysięk w stawie kolanowym . . 230

Choroba Besketa............................230

Osteochondrosis dissecans . . ■ . 232

Guzy stawów................................232

Choroby kości.................................233

Jałowa martwica kości......................233

Zapalenie kości i szpiku...................233

Gruźlica kości.............................235

Osteodystrophia fibrosa generalisata (et loca-

lisata) ........................................238

Ostitis fibrosa juvenilis..................239

Ostitis deformans Paget....................239

Zaburzenia spichrzania ciał tłuszczowatych . 239

Osteoarthropathia pulmonalis hypertrophica . 239

Łagodne guzy kości.........................239

Złośliwe guzy kości........................240

Zator tłuszczowy...........................242

Piśmiennictwo.................................. 242

Skorowidz rzeczowy............................243

ZAPRASZAM

podobne do ostatnio oglądanych na Allegro zobacz więcej aktualnych ofert

Oferty sponsorowane, które mogą Cię zainteresować