Recepcja etosu dalekowschodnich sztuk walki - (6928791358)Nie było ofert kupna

Zakończona o 23:11 dnia 16.02.2019 r.

Kategoria: Książki
Lokalizacja: Ostrołęka, Zabrodzie


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

Stan
Nowy
Płeć
nie dotyczy

oferta nr 6928791358


Opis

Opis

Recepcja i internalizacja etosu dalekowschodnich sztuk walki przez osoby ćwiczące

Autor: Wojciech J. Cynarski

ISBN: 978-83-7338-244-2

Rok wydania: 2006

Liczba stron: 420

Format: B5

Oprawa: miękka

WStęP

Wprowadzenie.

CZĘŚĆ I

Ramy teoretyczne .

1.1 Perspektywa systemowa .

1.2. Sztuki walki w badaniach interdyscyplinarnych

1.3. Różne percepcje etosu sztuk walki

1.4. Najważniejsze pojęcia

1.4.1. Kultura i kultura fizyczna

1.4.2. Percepcja i recepcja.

1.4.3. Człowiek szlachetny i twórczy

1.4.4. Budo a sport walki.

1.4.5. Stopnie i tytuły

1.4.6. Oo/ojako grupa społeczna

1.4.7. Wymiary społeczno-kulturowe uprawiania sztuk walki

CZĘŚĆ II

Metodologia badań .

2.1. Uzasadnienie realizacji badań .

2.2. Problemy badawcze, pytania i hipotezy

2.3. Próba badawcza - dobór i wielkość.

2.4. Metody i narzędzia badawcze

2.4.1. Badania jakościowe.

2.4.2. Badania ilościowe

2.5. Badania pilotażowe

CZĘŚĆ III

Znaczenie 'drogi' budo dla instruktorów sztuk i sportów walki

3.1. Geografia popularności sztuk walki

3.1.1. Popularna percepcja dalekowschodnich sztuk walki.

3.1.2. Mistrzowie sztuk walki - skąd pochodzą i gdzie nauczają

3.2. Wyniki badań jakościowych, dotyczących znaczenia 'drogi' budo dla instruktorów sztuk

i sportów walki.

3.2.1. Wypowiedzi nauczycieli sztuk walki.

3.2.2. Sądy eksperckie.

3.2.3. Wypowiedzi zaawansowanych uczniów

3.2.4. Biografie, autobiografie i wywiady .

3.2.5. Eksperyment

CZĘŚĆ IV

Postrzeganie sztuk walki przez młodzież ćwicząca i niećwiczącą 226

4.1. Sztuki i sporty walki w percepcji ćwiczących. 226

4. l. l. Wartości sztuk walki w percepcji młodzieży ćwiczącej 226

4.1.2. Cechy modelowego mistrza - nauczycicla dsw 235

4.1.3. Percepcja dsw a czynniki wpływu na decyzję o podjęciu treningów. 237

4.1.4. Wpływ uprawiania dsw na osobowość ćwiczących. 240

4. l .5. Percepcja rywalizacji sportowej wśród ćwiczących na tle ich oceny walorów dsw. 246

4.1.6. Poziom wiedzy ćwiczących o dsw. 256

4.1.7. Wpływ różnych dsw na poziom agresji / samokontroli. 264

4. l .8. Hierarchia wartości osób ćwiczących dsw. 272

4.2. Dsw w percepcji młodzieży szkół ponadpodstawowych. 291

4.2.1. Wyniki badań własnych i dyskusja 292

4.3. Wyniki badań porównawczych w zakresie systemów wartości osób ćwiczących i nicćwiczacych 305

4.3.1. Dyskusja wprowadzaj ąca. 305

4.3.2. Wyniki i dyskusja wyników. 312

Podsumowanie-weryfikacja problemów i hipotez badawczych

Spis tabel i ilustracji

Bibliografia.

Teksty źródłowe .

Prace niepublikowane.

Opracowania (prace zwarte i artykuły).

Inne publikacje.

Źródła elektroniczne.

Opublikowane wywi ady .

Relacje - wywiady bezpośrednie

Inne źródła

Załączniki

Aneks I. Tabele pomocnicze, wykresy 359

Aneks II. Zastosowane narzędzia badawcze . 370

Al. Plan wywiadu bezpośredniego, pogłębionego. 370

A2. The plan of the interview 376

A3. Plan do I'interview . 378

A4. Der Plan des Interviews 384

A5. Kwestionariusz ankiety kierowanej do młodzieży ćwiczącej sztuki i sporty walki 389

A6. Kwestionariusz ankiety kierowanej do młodzieży uczącej się w szkołach ponad-

podstawowych (gimnazja, technika, licea) 393

Aneks III (zdjęcia, mapka). 396

Indeks ważniejszych pojęć, terminów i skrótów 400

Indeks nazwisk . 403

Resume

Summary.

Contents

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.