Projektowanie systemowe w architekturze i urbanist (1050534043)Nie było ofert kupna

Zakończona o 15:27 dnia 20.06.2010 r.

Kategoria: Technika, nauki techniczne
Lokalizacja: Internet


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

oferta nr 1050534043


Opis

 
Przed zalicytowaniem proszę zapoznać się ze stroną „O mnie”

Kupując więcej książek oszczędzasz na wysyłce!!!:)
bowiem bez względu na ilość zakupionych książek jej koszt doliczamy tylko raz
i zawsze wynosi on 7,50 zł (paczka, polecony ekonomiczny), lub 9 zł (priorytet)PWN 1984
264 s., 24 cm
stan minus dobry (stemple, drobne przybrudzenia okładki, drobne wgniecenie krawędzi bloku)
SPIS TREŚCI
W s t t,■ p ................................
I. METODYKA PROJEKTOWANIA SYSTEMOWEGO W ARCHITEKTURZE [ URBANISTYCE ....................
.................... 21
I. 1. Analiza projektowania....................
1.1.1. Nowoczesna koncepcja projektowania: treść procesu projektowania
. model informacyjny procesu projektowania, cechy procesu projektol wania, system jako aksjomat procesu projektowania, pragmatyzm projektowania ................................r_
1.1.2. Ogólna analiza procesu projektowania: istota celu w procesie projektowania, kwontyfikacja procesu projektowania, ocena i wybór rozwiązania trafnego w procesie projektowania............. " 24
1.1.3. Metody i organizacja projektowania systemowego: informacja w projektowaniu i do projektowania, bank danych i biblioteka procedur, działanie indywidualne i zespołowe, projektowanie równoległe do projektowania tradycyjnego, systemowe działania wycinkowe, projektowanie wspomagane, automatyzacja projektowania, ekonomiczny efekt korzyści ... 37
I. 2. Zasada optymalności w projektowaniu systemowym...............65
1,2.3. Znaczenie optimum: teoretyczny obszar rozwiązań i jego ograniczenia, pojęcie postulowanego optimum projektanta, optimum analitycznego i obszaru rozwiązań optymalnych, kryterium optymalności, jakościowe i ilościowe cechy kryterium, rodzaje kryteriów optymalności rozwiązania w architekturze i urbanistyce, wartość "optymalna" rozwiązania w grupie danych kryteriów, przybliżone i ścisłe metody wyznaczania optimum rozwiązania, wybór ze zbioru rozwiązań wariantowych ......... 65
1,2.2. Model matematyczny; cechy modelu matematycznego w problemowej in-terprelacji celu, zasady tworzenia modeli matematycznych, problem przejścia z modelu logicznego do modelu matematycznego, izomorfizm modelu, metody rozwiązywania modeli, badania operacyjne i metody szukania, symulacja i gry..........................y5
T.2.3. Optymalizacja w sekwencji działań projektowych.............107
I. 3, Formalizacja działań projektowych - zasady programowania zadań w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym...................I10
1.3.1. Przykład zasady oprogramowania......................m.
1.3.2. Określenie zadań w systemie EPD.....................113
1.3.3. Realizacja programów: badania wstępne efektywności systemu, formalizacja matematyczna, wybór metody numerycznej, struktura programu, realizacja schematu blokowego, układanie listy rozkazów, praktyczna realizacja programu, realizacja systemów, instrukcja obsługi i wdroze-^ nie programów................................
Przypisy, uzupełnienia, komentarze docz. I......................
II. ELEMENTY DZIAŁAĆ SYSTEMOWYCH I AUTOMATYZACJI PROJEKTOWANIA . 139 IM. Ogólna charakterystyka metod i możliwości ich stosowaniu..........139
II. 2. Planowanie względnego rozmieszczenia obiektów. Metoda CORELAP i jej ^ ^
modyfikacja..................................
„ o 1 Podstaw wykorzystani- metody CORELAP................144
II.2.2. Sposoby rozwiązań w metodzie CORELAP i funkcje celu........l45
'V nti«traria działań w metodzie CORELAP drogą "dodawania"......U6
nil £££« modyfikacja w programie R.C.Loo i J.M.Moore'a.......J«
IL'2ł'5' Druga modyfikacja i schemat blokowy programu dla metody CORELAP 152
n3 Macierz korelacji w optymalnym rozwiązaniu schematów funkcjonalnych. Ana-
* ' Hza koordynacji funkcji...............................153
II 3 l Tworzenie optymalnego schematu funkcjonalnego wg Burdoka i Broed-
benta..........................*...........154
II 3.2. Podstawowe założenia w metodzie "analizy koordynacji funkcji" . . . .158 II 3 3 Przekształcenie kwadratowe "macierzy koordynacji" w macierz kanoniczną .....................................158
II 3 4 Rekompozycja grafu macierzy kanonicznej do postaci schematu funk-" ' ' cjonalnogo i realizacja koncepcji bryłowej................161
II.3.5. Oprogramowanie................................163
II 3.6. Rozwinięcie metody "analizy koordynacji funkcji" w powiązaniu z "analizą wartości". Działania praktyczne na przykładzie projektu szkoły eksperymentalnej.......••...........••»........170
II 4. Rozwinięcie metody "nakładania matryc" z uwzględnieniem specyfiki projektowania urbanistycznego na przykładzie projektu "Olimpijskiego ośrodka sportów zimowych. Działania logiczne bez użycia komputera............176
11.4.1. Ogólny przebieg działań w metodzie: bloki przetwarzania informacji . .180
11.4.2. Opis działań szczegółowych: określenie dopuszczalnego obszaru lokalizacji ....................................181
11.4.3. Dekompozycja i rekompozycja zbioru elementów funkcji. Ocena i wybór rozwiązania................................189
11.5, Poszukiwanie optymalnej kompozycji przestrzennej na przykładzie projektu portu jachtowego. Wstęp do symulacji rozwiązań przestrzennych ideoforrny . 3 91
11.5.1. Sposób problemowego ujęcia celu.....................191
11.5.2. Analiza problemowo celu: schemat blokowy i program..........192
11.5.3. Synteza problemowa celu: wyniki opisowe i prezentacja rozwiązań wa-
riantowych ...................................196
11.6. Dekompozycja i rekompozycja zbioru elementów z zastosowaniem teorii grafów i rachunku prawdopodobieństwa: analiza i synteza problemowa celu w koncepcji Ch. Alexandra ,.............................J.99
11.6.1. Założenia metody.............................. .200
11.6.2. Ilustracja działań w metodzie na przykładzie projektu osiedla wiejskiego......................................201
11.6.3. Matematyczne podstawy formalizacji metody................206
11.6.4. Podstawy oprogramowania..........................211
JI.7. Poszukiwanie rozwiązań optymalnych drogą analizy wszystkich rozwiązań możliwych. Wybór optymalny na przykładzie projektowania mieszkań i sekcji budynków mieszkalnych.............................212
11.7.1. Kryterium czasu w optymalnym projektowaniu schematów funkcjonalnych mieszkań: test-progrom........... 213
11.7.2. Algorytm suboptymalnego projektowania sekcji budynków mieszkalnych.219
11.7.3. Koncepcja systemu APA.......... 013
n.a. Programowanie właściwe: wstęp do automatyzacji projektowania na przykładzie projektu "systemu EPD-APA-Szczecin I" - Łest-program.........226
II.8.1. Strategie i taktyki działania w automatyzacji procesu projektowania . .226
II.8.3. Możliwe modyfikacje działań w podsystemie "budynek"........235
II.9. Program "WIDOK"..................................236
Przypisy, uzupełnienia, komentarze do cz. II .....................259
LITERATURA........................................263Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki


Zapraszam na inne moje aukcje

Wszelkie pytania proszę kierować na mój adres: vicoskryba@op.pl

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.