PROGRAMOWALNY Sterownik silnik krokowego TimeLapse (2670683864)Nie było ofert kupna

Zakończona o 22:47 dnia 02.10.2012 r.

Kategoria: Pozostałe
Lokalizacja: Rzeszów


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

Stan
Nowy

oferta nr 2670683864


OpisPROGRAMOWALNY STEROWNIK
SILNIKA KROKOWEGO 1,9Nm
Do budowy SLIDERÓW
z zasilaniem 12V i wyzwalaniem migawki

OPIS PRZEDMIOTU:


Różnorodność funkcji sterownika i ich wzajmne łączenie,
pozwala na zastosowanie go w wielu dziedzinach życia,
a między innymi, wykorzystanie w:

* Modelarstwie - jako programowalny napęd do modeli
* Astronomii - do cyklicznego obracania platformy z lunetami
* Monitoringu - ( do obrotnic kamer ( dla filmowców )
* Fotografików - do budowy własnych sliderów time-laps'ów
* Do cyklicznego obracania paneli słonecznych
* Do napędu firan, zasłon itd.
* Do obracania dużych zwijanych map na rolkach
* Do sterowania dużych zamków, zasuw, otwierania i zamykania drzwi, okien itd.
* W reklamie, jako napęd do obrotowej podstawki, stolika
* Zakladów mechanicznych przy prostych cyklicznych ruchach maszyny
* W domu ( automatyka domowa )

* ORAZ WIELU INNYCH ZASTOSOWANIACH

TERAZ W NOWEJ WERSJI !!!!

ZASILANIE TYPOWE 12 V ! ! !

Na prośbę użytkowników została wbudowana przetwornica,
obniżająca napięcie z 12 V , do wymaganej wartości.

Teraz można zasilać zestaw nawet z samochodu !!!

---------------------------------------------------------------------------
W komplecie znajduje się
MOCNY SILNIK
1,9 Nm , przedstawiony na zdjęciu poniżej
---------------------------------------------------------------

Aukcja dedykowana jest głównie dla tych , którzy potrzebują
urządzenia mobilnego. Sterownik, razem z silnikiem zasilany jest
tylko jednym, typowym napięciem 12 V, a więc możliwe jest zasila-
nie np. z akumulatora samochodowego lub żelowego.

Dołączony do zestawu WYDAJNY ( 4 A ) zasilacz, pozwoli na
długotrwałą pracę stacjonarną urządzenia.

Dołączony do zestawu silnik ( 1,9 Nm ), posiada prawie cztery razy
większy moment obrotowy, jaki miały dotychczas sprzedawane zestawy.


Na moich aukcjach, znajdziesz jeszcze inne sterowniki w wersji
podstawowej, zasilane napięciem 6V , bez sterowania hamulcem
i bez "impulsu migawki". Są one dużo tańsze.

Jedno z wielu ciekawych zastosowań, tego sterownika, jest kon-
strukcja "SILDERA" . Jeden z moich klientów, zaprezentował ją
na stronie :

DIY - Motorized Timelapse Slider

KLIKNIJ TUTAJ "SLIDER"


Sterownik został zaprojektowany z myślą o wszechstronnym
zastosowaniu , w taki sposób, żeby użytkownik mógł łatwo
i we własnym zakresie, zmienić parametry pracy silnika,


Wyjątkowo na tej aukcji sterownik został wyposażony w
przyciski z okrągłymi klawiszami, umieszczonymi nieco
powyżej płaszczyzny ekranu LCD ( do łatwego montażu w
obudowie ).

Opis działania sterownika i jego zakresy , opisane są poniżej.

Nie znajdziesz tutaj żadnych prymitywnych rozwiązań typu
potencjometr do regulacji prędkości !!!
Wszystkie funkcje sterownika, sterowane są za pomocą mi -
kroprocesora, a obsługa wyłącznie za pomocą przycisków.

Komunikację ze sterownikiem zapewnia ciekłokrystaliczny
wyświetlacz LCD. Przykładowe komunikaty, przedstawiają
zdjęcia poniżej.


Zestaw jest całkowicie samodzielny - nie potrzebuje do pracy
komputera, ma wbudowaną końcówkę mocy na tranzystorach
MOSFET, z radiatorem i bardzo wydajny zasilacz do silnika
o trzech różnych napięciach. Taka " uniwersalność " pozwoli
w przyszłości na znacznie ławiejsze dobranie innego silnika.

Opis funkcji sterownika
---------------------------------------

* Pracę sterownika charakteryzują trzy różne tryby pracy.
Pierwszym z nich jest praca "STABILNA". "Jest to zwykła
praca silnika , z dostępnymi 10 stopniami prędkości.
Silnik uruchamiany jest przyciskiem "lewo" lub "prawo"
i pracuje tak długo, dopóki nie zostanie naciśnięty przy-
cisk "STOP".

* Drugim trybem pracy jest praca "ASTABILNA". Silnik
pracuje tak długo, jak dlugo naciśnięty jest przycisk
"w LEWO" lub "w PRAWO". Z chwilą zwolnienia w/w
przycisku, silnik zatrzymuje się.

* Trzecim trybem jest praca "CYKLICZNA". W trybie
tym, dostępnych jest cały szereg opcji, które pozwolą
użytkownikowi na ustawienie parametrów pracy silnika
według własnych potrzeb.

Możliwości pracy CYKLICZNEJ, zostaną omówione poniżej:
________________________________________________________________________________

* Niniejszy silnik posiada tzw. krok 1,8 stopnia/krok. Znaczy to,
że silnik ma wykonać 200 kroków po 1,8 stopnia każdy, żeby
oś silnika wykonała pełny obrót.
Rachunek jest prosty: 1,8 stopnia x 200 = 360 stopni - 1 obrót.
A więc podstawowym krokiem tego silnika, jest kąt 1,8 stopnia.
Dzięki sterownikowi, można sobie zaprogramować, żeby silnik
wykonał tylko jeden taki krok i zatrzymał się. Oczywiście,
możemy sobie zaprogramować inaczej : np. 50 kroków, co nam
da równy kąt prosty 90 stopni. RACHUNEK : 50 X 1,8 = 90.
DO DYSPOZYCJI MAMY : 99999 kroków - jest to ponad 2000
obrotów wału

* Następną możliwą do wykonania funkcją, jest powielenie wyżej
opisanych ( zaprogramowanych kroków ) w dowolnej ilości razy ,
aż do 999999 razy, z przerwą czasową pomiędzy ruchami silnika.
Przerwa czasowa jest ustawiana przez użytkownika w zależności
od potrzeb, w zakresie : od 1 sekundy, do 59 minut i 59 sekund
włącznie ( prawie cała godzina ) przerwy do następnego ruchu silnika.
Dla lepszego zrozumienia następnych funkcji, nazwijmy ruch silnika
i następującą po nim przerwę czasową - "JEDNYM CYKLEM".
Przerwy czasowe jak i ilość wykonywanych kroków w każdym cyklu
muszą być jednakowe.
* To nie wszystko - w pracy cyklicznej, można ustawić jeszcze
zmianę kierunków pracy silnika np. co jeden cykl, co dwa
cykle itd. Inaczej mówiąc silnik wykonuje dwa cykle do
przodu, potem dwa cykle do tyłu i tak do skończenia całego
programu. Do dyspozycji mamy 99999 zmian kierunków cykli.


* Wszystkie w/w opcje można ze sobą łączyć. Dla lepszego
zrozumienia, podany zostanie przykład:

Dysponujemy silnikiem 1,8 stopnia/krok
Chcemy wykonać coś w rodzaju wycieraczek samochodzowych
pracujących nie w trybie ciągłym, ale ze stałą przerwą np. 5 sek
Kąt pracy wycieraczek ustalamy np. 135 stopni. W tym celu
ustawiamy ilość kroków na cykl 75 ( 135 : 1.8 = 75 ). Następnie
ustawiamy "czas cykl - cykl" na 8 sekund ( Czas ten jest sumą
czasu potrzebnego na wykonanie ruchu silnika, plus czas przer-
wy. A więc do 3 sekund potrzebnych na ruch silnika należy do -
dać czas przerwy 5 sekund - w sumie daje to 8 sekund. W menu
nr 8, ustawiamy "1" ( zmień kierunek co 1 cykl ). Oczywiście
nie można zapomnieć ustawić pracy silnika jako cyklicznej w
menu nr 1. Silnik pracuje tyle cykli, ile ustawiliśmy w menu nr 2.
Jeśli było ustawione np. 10 cykli, silnika wykona : 5 cykli w prawo,
5 cykli w lewo, zmieniając kierunek co jeden cykl, wykonując obro-
ty o kąt 135 stopni, robiąc przerwy 5 sekundowe pomiędzy cyklami
i zatrzymując się automatycznie po 10 wykonanych cyklach.

* Sterownik posiada stabilizację kwarcową, a więc działa bardzo
pewnie nawet przy długich czasach - jak zegarek kwarcowy


* 10 stopni prędkości - wyświetlanych na ekranie LCD


* Przy podłączeniu innego silnika krokowego ( tego samego
typu ), ale innego producenta lub mocy, możliwość " pro-
gramowego " ustalenia kolejności faz. Inaczej mówiąc,
nie musisz fizycznie zamieniać kabelków miejscami i
( próbować ich różnych kombinacji kolejności załączanych
faz silnika krokowego ).
W tym przypadku, wystarczy kilka kliknięć przyciskami i
zapisanie nowych ustawień do nieulotnej pamięci mikro -
procesora.


* Możliwość ustawienia pracy silnika : " pełnego kroku "
i pracy " półkrokowej ". Ustawienia te, zresztą jak każde
inne, jest oczywiście zapisywane do pamięci i zapamiętane
nawet po wyłączeniu zasilania.


* I jeszcze jedna bardzo pożyteczna funkcja, która czyni ten
sterownik jeszcze bardziej uniwersalnym. Każdy silnik, ma
bardzo różne parametry: od ilości kroków na jeden obrót
począwszy, po jego gabaryty skończywszy. Inaczej mówiąc,
może się zdarzyć tak, że jeśli ustawimy wszystkie parametry
do jednego silnika i będzie on bardzo dobrze pracował, to po
podłączeniu innego i ustawieniu kolejności załączania faz,
może okazać się, że nie pracuje z pełną mocą na wszystkich
prędkościach. Wtedy z pomocą przychodzi ustawienie początka
i końca zakresu prędkości dla danego silninika. Widok menu
wyświetlacza dla min i max przedstawiony jest poniżej w komu -
nikatach ekranu LCD. Pozycja 4 i 5 menu LCD. Jest to czas
pomiędy krokiem a krokiem silnika podawany w milisekundach.


* Wszystkie czynności związane z programowaniem pracy ste -
rownika sygnalizowane są za pomocą " pipczyka " ( buzera )

* Stan pracy sterownika, oraz parametrów przy programowaniu,
wyświetlany jest na bieżąco na wyświetlaczu LCD.

* Na koniec jeszcze jedna ważna informacja : 10-pinowe złącze, pozwala
na podłączenie np. wyłączników krańcowych z innych urządzeń, inicju-
jących pracę sterownika. Dotyczy to w szczególności "wyprowadzenia"
styków przycisków "START w LEWO", "START w PRAWO" i "STOP".


Kupujesz to, co widać na zdjęciach poniżej :


1. Sterownik silnika krokowego ( PROGRAMOWALNY )

2. Silnik krokowy 1,8 stopnia / krok ( 1,9 Nm )

3. Zasilacz impulsowy, sieciowy 12 V / 3 A

4. Końcówka mocy z radiatorem, oraz
a) wbudowaną przetwornicą obniżającą napięcie
b) wyjściem do sterowania migawką aparatu
5. Okablowanie

Szczegółowa instrukcja obsługi sterownika,
dołączona jest do każdej zakupionej sztuki.
Poniżej znajdują się dokładne zdjęcia
wszystkich podzespołów


SILNIKI KROKOWE CHARAKTERYZUJE między innymi :
bardzo wolna praca ( małe prędkości obrotowe ) oraz bardzo
duża precyzja. Nie bez powodu pracują w najbardziej precyzyj-
nych maszynach, jak: drukarki , skanery, frezarki itp.
Zakresy prędkości silników w zależności od ilości kroków / stopień
Przy silnikach najczęściej spotykanych ( 1,8 stopnia / krok )
udaje się uzyskać prędkości :

minimalna prędkość "1" - 1 obrót wału silnika w ciągu około 7 sekund
maksymalna prędkość "10" - 30 obrotów wału w ciągu około 60 sekund

POWYŻSZY OPIS DOTYCZYŁ WERSJI PODSTAWOWEJ,
SPRZEDAWANEJ NA INNYCH AUKCJACH
TA AUKCJA DOTYCZY WERSJI wzbogaconej
POSIADAJĄCEJ DODATKOWO :

1. ZASILANIE 12 V ( do tej pory było stosowane napięcie 6V )
2. Wyjście do sterowania migawką w aparacie fotograficznym

tel.: 531 66 00 99

Darmowy hosting zdjęć

Darmowy hosting zdjęć

Darmowy hosting zdjęć

Darmowy hosting zdjęć

Darmowy hosting zdjęć

Darmowy hosting zdjęć

Darmowy hosting zdjęć

Darmowy hosting zdjęć

Darmowy hosting zdjęć


Przedstawionych zostało tutaj kilka wersji dotychczasowych
i obecnych, więc dla pewności podaję, że:

Na tej aukcji kupujesz :


Wersję sterownika z wbudowaną przetwornicą,
pozwalającą na zasilanie 12 V
oraz z zsynchronizowanym wyzwalaniem migawki aparatu.


Na innych aukcjach dostępne są : wersje z dodatkową opcją
"HAMULCA" , oraz opóźnieniem wyzwalania migawki ok.
1 sekundy, dedykowanych dla mniej stabilnych konstrukcji
sliderów.

UWAGA:

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.