Prawo energetyczne Komentarz 2012 Czarnecka BECK

(2389063137)

Zakończenie: 2012-06-15

Lokalizacja: Kraków

Kategoria: Prawo administracyjne, samorząd terytorialny

Atrybuty:

Stan: Nowy; Okładka: twarda z obwolutą; Rok wydania (xxxx): 2012; Kondycja: bez śladów używania; Język: polski

Cena: 170,00 zł
aktualne przedmioty sprzedającego
oferta nr 2389063137 | Zgłoś naruszenie zasad
Prawo energetyczne  Komentarz wyd. 2 2012

Seria: Komentarze Becka

Autorzy: Marzena Czarnecka, Tomasz OgłódekWydawnictwo: C.H. Beck- Warszawa

Okładka: twarda
Wydanie: 2 z 2012, liczba stron: 630


Super cena 170 zł z kosztami wysyłki taniej o 29 zł od wydrukowanej ceny detalicznej !!


Książka nowa, zafoliowana ! Koszt wysyłki 0 zł, faktura VAT !!!! wysyłka paczką priorytetową ( dostawa na następny dzień ), bezpieczne opakowanie kartonowe

 

Komentarz uwzględnia stan prawny z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 1.7.2012 r.

Komentarz zawiera wyczerpujące omówienie zagadnień uregulowanych przez Prawo energetyczne, m.in.:

  • zasad kształtowania polityki energetycznej państwa,
  • zasad i warunki zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii,
  • działalności przedsiębiorstw energetycznych,
  • kompetencji i zasad działania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
  • przepisów o koncesjach i taryfach energetycznych,
  • przepisów o urządzeniach energetycznych, instalacjach, sieciach i ich eksploatacji.

Autorzy przedstawiają również zagadnienia ogólne w zakresie umów regulujących obrót paliwami i energią oraz omawiają wyczerpująco świadczenie usług przesyłowych, a także w podobny sposób omawiają – znajdujące w tej materii zastosowanie – normy administracyjnoprawne.

W drugim wydaniu komentarza Autorzy omówili najnowsze zmiany Prawa energetycznego, w tym:

  • noweli z 16.9.2011 r., którą wprowadzono zmiany w zakresie wymogów, które muszą spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o udzielenie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą; zmiana ta weszła w życie 4.12.2011 r.
  • noweli z 16.9.2011 r., która ma na celu dostosowanie Prawa energetycznego do nowelizacji KPC; postępowanie w sprawie odwołania od decyzji Prezesa URE toczy się według przepisów KPC o postępowaniu w sprawach z zakresu regulacji energetyki; zmiana weszła w życie 3.5.2012 r.
  • noweli z 15.4.2011 r. dostosowującej Prawo energetyczne do nowej ustawy o efektywności energetycznej, zgodnie z którą sprzedawca energii elektrycznej informuje swojego odbiorcę o ilości zużytej przez tego odbiorcę energii elektrycznej w poprzednim roku oraz o miejscu, w którym są dostępne informacje o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej dla danej grupy przyłączeniowej odbiorców, środkach poprawy efektywności energetycznej i charakterystykach technicznych efektywnych energetycznie urządzeń; nowela ponadto nakłada na podmiot posiadający tytuł prawny do korzystania z obiektu, który nie jest przyłączony do sieci ciepłowniczej lub wyposażony w indywidualne źródło ciepła obowiązek zapewnienia efektywnego energetycznie wykorzystania lokalnych zasobów paliw i energii przez wyposażenie obiektu w indywidualne odnawialne źródło ciepła, źródło ciepła użytkowego w kogeneracji lub źródło ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, albo przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej, chyba, że przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją ciepła odmówiło wydania warunków przyłączenia do sieci albo dostarczanie ciepła do tego obiektu z sieci ciepłowniczej lub z indywidualnego odnawialnego źródła ciepła, źródła ciepła użytkowego w kogeneracji lub źródła ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych zapewnia mniejszą efektywność energetyczną, aniżeli z innego indywidualnego źródła ciepła, które może być wykorzystane do dostarczania ciepła do tego obiektu; zmiana ta wchodzi w życie 1.1.2012 r. oraz 1.7.2012 r.

Publikacja ta skierowana jest zarówno do przedstawicieli zawodów prawniczych: sędziów oraz adwokatów i radców prawnych, którzy zajmują się obsługą prawną spółek z sektora energetycznego, jak również do przedsiębiorstw energetycznych oraz odbiorców paliw i energii oraz pracowników organów administracji odpowiedzialnych za reglamentację rynku energetycznego.


 


Polecam moje aukcje z książkami prawniczymi na Allegro - informacja 604 290 756 lub wyślij e-mail servo@post.pl, wszystkie aukcje bez kosztów wysyłki !!


Na życzenie wystawiam fakture Vat


oferta nr 2389063137 | Zgłoś naruszenie zasad