Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczon (6343565874)Nie było ofert kupna

Zakończona o 11:21 dnia 20.07.2018 r.

Kategoria: Książki naukowe i popularnonaukowe
Lokalizacja: Warszawa


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

oferta nr 6343565874


Opis

PWN Księgarnia internetowa
telefon (22) 695 45 86
(od pon. do pt. w godz. 9:00-17:00)
Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT

Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT

Paweł Selera

Format: PDF
Zabezpieczenie: Watermark
Wydano: 2014
Wydawca: Kluwer SA Wolters

Opis Ebooka
Pełny tytuł Ebooka: "Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT"

"Odliczenie i zwrot podatku naliczonego to podstawowe "mechanizmy" funkcjonowania podatku od towarów i usług. Przyznanie uprawnienia do odliczenia i zwrotu ma przy tym nie tylko znaczenie dla skutków podatku VAT ocenianych w kraju, lecz także wiąże się z realizacją jednej z podstawowych zasad wspólnego systemu podatku VAT. Stąd też kompleksowa analiza odliczenia i zwrotu podatku naliczonego ma ogromne znaczenie nie tylko dla oceny skutków podatku VAT w kraju, ale także w obszarze Unii Europejskiej (...)". Dr hab. Paweł Borszowski, prof. UWr W opracowaniu skomentowano kluczowe zagadnienia związane z problematyką podatku naliczonego, w tym: wyłączenia i ograniczenia w prawie do odliczenia podatku naliczonego, zwrot podatku naliczonego dla podatników krajowych i zagranicznych, korektę podatku naliczonego. Przeanalizowano również kwestie zakresu związku podatku naliczonego ze sprzedażą opodatkowaną podatnika oraz znowelizowane z dniem 1 stycznia 2014 r. przepisy dotyczące powstania i realizacji prawa do odliczeń. Ze względu na kluczowe dla przedsiębiorców zmiany obowiązujące od początku 2014 r. oraz od 1 kwietnia 2014 r. dużo uwagi poświęcono systemowi ograniczeń w prawie do odliczenia. Adresaci: Książka przeznaczona jest dla doradców podatkowych, osób związanych z obsługą podatkową firm oraz pracowników działów księgowych i finansowych. Może stanowić cenną pomoc dla studentów prawa i ekonomii zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu podatku od towarów i usług.

Spis treści

Wykaz skrótów 9Wprowadzenie 15Rozdział I Prawo do odliczenia podatku naliczonego jako fundamentalne prawo podatnika i jego przesłanki 191. Podatek naliczony - geneza i natura odliczenia 192. Prawo do odliczenia - przesłanki podmiotowe 243. Związek podatku naliczonego ze sprzedażą opodatkowaną 293.1. Wprowadzenie 293.2. Podatek naliczony - koncepcja związku bezpośredniego i cenotwórcza rola podatku naliczonego 303.3. Podatek naliczony - związek bezpośredni a koszty ogólne 323.4. Zakres związku podatku naliczonego ze sprzedażą opodatkowaną w orzecznictwie sądów administracyjnych oraz interpretacjach Ministerstwa Finansów 373.5. Prawo do odliczenia - wykorzystywanie mieszane (działalność opodatkowana i cele prywatne) 493.5.1. Dwa modele mieszanego wykorzystywania nabywanych świadczeń 493.5.2. Doktryna assets labelling i jej ograniczenie 503.6. Sfera prywatna podatnika - spory wokół świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 584. Wybrane problemy dotyczące odliczenia podatku naliczonego 614.1. Prawo do odliczenia podatku naliczonego w kontekście świadczeń nieodpłatnych 614.2. Prawo do odliczenia podatku naliczonego a dostawa towarów używanych 634.3. Prawo do odliczenia podatku naliczonego w przypadku błędnej implementacji prawa unijnego - zakaz "niesymetrycznego powoływania się na prawo unijne" 65Rozdział II Źródła podatku naliczonego, powstawanie i wykonywanie prawa do odliczenia 711. Źródła podatku naliczonego 712. Powstanie i realizacja (wykonywanie) prawa do odliczenia 942.1. Pojęcie powstania a pojęcie wykonywania prawa do odliczenia na gruncie prawa unijnego 942.2. Powstanie i wykonywanie prawa do odliczenia na gruncie prawa krajowego 95Rozdział III Wyłączenia i ograniczenia w prawie do odliczenia podatku naliczonego 1171. Istota wyłączeń/ograniczeń w prawie do odliczenia 1172. Wyłączenia (ograniczenia) w prawie do odliczenia na mocy derogacji z art. 395 oraz 177 dyrektywy 2006/112/WE 1202.1. Zakres derogacji na podstawie art. 395 dyrektywy 2006/112/WE 1202.2. Decyzje Rady wydawane na podstawie art. 395 dyrektywy 2006/112/WE w systemie źródeł prawa Unii Europejskiej 1222.3. Konsultacje w trybie art. 177 dyrektywy 2006/112/WE 1233. Klauzula stałości w systemie wyłączeń (ograniczeń) w prawie do odliczenia 1244. Wyłączenia w prawie do odliczenia w prawie polskim (art. 88 ustawy o VAT) 1274.1. Wprowadzenie i ewolucja regulacji prawnych 1274.2. Usługi noclegowe i gastronomiczne 1314.3. Wyłączenie odliczenia w ramach nieodpłatnego świadczenia na gruncie stanu prawnego obowiązującego do 31 marca 2013 r. 1344.4. Wyłączenie odliczenia w przypadku poniesienia wydatków na rzecz nabywcy (zleceniodawcy) oraz wydatków zwracanych pośrednikowi (pełnomocnikowi) 1354.5. Wyłączenia mające przeciwdziałać oszustwom podatkowym 1364.5.1. Prawo do odliczenia a zwalczenie oszustw podatkowych na tle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości i praktyki państw członkowskich 1364.5.2. Przestępstwa karuzelowe 1374.5.3. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości oraz geneza koncepcji ochrony podatnika działającego w dobrej wierze i jej rozwój 1394.5.4. Kształt wyłączeń mających przeciwdziałać oszustwom podatkowym na tle ustawy o VAT 1464.5.5. Zmiana dyrektywy 2006/112/WE mająca ułatwić zwalczanie przestępstw karuzelowych 1564.6. Wyłączenie związane z naruszeniem przepisów dotyczących samofakturowania 1584.7. Czynności, w stosunku do których nie wykazuje się kwoty podatku 1594.8. Brak rejestracji jako podatnik VAT czynny przeszkodą w skorzystaniu z prawa do odliczenia 1604.9. Brak odliczenia w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów 1615. Ograniczenia (wyłączenia) w prawie do odliczenia w przypadku nabycia i użytkowania samochodów osobowych/pojazdów samochodowych 1645.1. Dyrektywa 2006/112/WE oraz praktyka państw Unii Europejskiej 1645.2. Zarys polskich regulacji obowiązujących przed wejściem Polski do Unii Europejskiej (1993-2004) 1665.3. Regulacje polskie obowiązujące po wejściu Polski do Unii Europejskiej w kontekście wyroku w sprawie Magoora 1685.4. Pierwsza decyzja derogacyjna Rady UE (1 stycznia 2011 r. - 31 grudnia 2013 r.) 1725.4.1. Zakres ograniczeń (wyłączeń) w prawie do odliczenia 1725.4.2. Wyjątki - 100% odliczenia podatku naliczonego 1755.4.3. Wyłączenie opodatkowania prywatnego użytkowania jako konsekwencja ograniczonego prawa do odliczenia 1845.4.4. Ograniczenie w odliczeniu z tytułu innych pojazdów samochodowych w latach 2011-2013. Wątpliwości związane ze zgodnością z klauzulą stałości 1865.4.5. Decyzja 2010/581/UE - próba oceny zgodności systemu obwiązującego w latach 2011-2013 z prawem Unii Europejskiej 1875.4.5.1. Decyzja 2010/581/UE a traktatowa zasada proporcjonalności 1875.4.5.2. Decyzja 2010/581/UE a dyrektywa 2006/112/WE oraz wymóg proporcjonalnego zakresu prywatnego użytkowania 1965.5. Ograniczenia (wyłączenia) w prawie do odliczenia w okresie przejściowym na gruncie stanu prawnego obowiązującego od 1 stycznia do 31 marca 2014 r. 2015.5.1. Charakter systemu przejściowego i jego geneza 2015.5.2. Zakres ograniczeń i wyłączeń w prawie do odliczenia w okresie przejściowym, zawartych w art. 86a i 88a ustawy o VAT 2025.5.3. Pełne prawo do odliczenia - wyjątki od reguły ograniczonego odliczenia (samochody "z kratką") 2035.6. Ograniczenia (wyłączenia) w prawie do odliczenia na gruncie stanu prawnego obowiązującego od 1 kwietnia 2014 r. 2075.6.1. Decyzja 2013/805/UE i zakres upoważnienia do stosowania środków specjalnych 2075.6.2. Zakres ograniczeń w prawie do odliczenia na gruncie stanu prawnego obowiązującego od 1 kwietnia 2014 r. 2095.6.3. Pełne odliczenie podatku naliczonego dla pojazdów samochodowych na gruncie stanu prawnego obowiązującego od 1 kwietnia 2014 r. i jego zakres 2125.6.4. Sankcje karno-skarbowe 2205.6.5. System korekt (art. 90b ustawy o VAT) 2225.6.6. Regulacje przejściowe 224Rozdział IV Zwrot podatku naliczonego 2291. Zwrot podatku naliczonego - podatnicy krajowi 2291.1. Prawo unijne oraz zakres swobody państw członkowskich w kształtowaniu zasad i metodologii zwrotu podatku naliczonego 2291.2. Kształt polskich regulacji i próba ich oceny 2341.2.1. Podstawowy termin zwrotu - 60 dni 2341.2.2. Szczególne zasady zwrotu 2441.2.3. Zwrot przyspieszony - 25 dni 2472. Zwrot podatku naliczonego dla podatników zagranicznych 2512.1. Wprowadzenie. Zmiana modelu zwrotu podatku naliczonego dla podatników zagranicznych na gruncie stanu prawnego obowiązującego do 31 grudnia 2009 r. 2512.2. Zwrot podatku naliczonego dla podatników zagranicznych na gruncie stanu prawnego obowiązującego od 1 stycznia 2010 r. 2542.2.1. Regulacje dyrektywy 2006/112/WE i ustawy o VAT - zasady ogólne zwrotu 2542.2.2. Zakres podmiotowy - podatnicy uprawnieni 2562.2.3. Sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niewykluczająca procedury zwrotu 2642.2.4. Kwoty podatku naliczonego wykluczające zwrot - procedura 2663. Zwrot podatku zapłaconego w innych państwach Unii Europejskiej przez polskich podatników - zarys systemu 272Rozdział V Odliczanie częściowe oraz korekta podatku naliczonego 2751. Odliczenie podatku naliczonego w przypadku wykonywania czynności uprawniających i nieuprawniających do odliczenia podatku naliczonego 2751.1. Metoda alokacji bezpośredniej 2751.2. Odliczenie według proporcji 2801.2.1. Odliczenie według proporcji jako zasada i zakres uprawnień państw członkowskich 2801.2.2. Kalkulacja proporcji - czynności uwzględnianie w proporcji 2841.2.3. Kalkulacja proporcji - czynności nieuwzględniane w proporcji 2911.2.4. Zasady de minimis (art. 90 ust. 10 ustawy o VAT) 3122. Korekta podatku naliczonego 3162.1. Wprowadzenie 3162.2. Korekta jednorazowa 3172.3. Korekta związana z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych powyżej 15 000 zł 3192.4. Sprzedaż w okresie korekty oraz korekta w przypadku zmiany przeznaczenia 3212.5. Korekta dokonywana przez nabywcę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części 3362.6. Korekta podatku naliczonego w przypadku nieruchomości wykorzystywanej do celów działalności gospodarczej oraz celów prywatnych na gruncie stanu prawnego obowiązującego od 1 stycznia 2011 r. 3373. Korekta podatku naliczonego w przypadku całkowitego bądź częściowego braku uregulowania należności na gruncie stanu prawnego obowiązującego od 1 stycznia 2013 r. 345Zakończenie 353Bibliografia 357Orzecznictwo 361

Jak kupić Ebook:
ebook
 1. Sprawdź w opisie aukcji format pliku i rodzaj zabezpieczenia.
 2. Dodaj Ebook do koszyka i zapłać.
 3. Potwierdzenie transakcji otrzymasz mailem.
 4. Pobierz eBook z zakładki "Moje Allegro" → "Moja półka".
Kontakt:
dostawa

Biuro Obsługi Klienta

telefon infolinia:
22 695-45-86

mail Adres e-mail:
ebooki@ravelo.pl

(czynne od poniedziałku
do piątku w godzinach:
09:00-17:00)

Uwaga:
dostawa

Przed zakupem sprawdź, czy plik z tej aukcji otworzysz na posiadanym urządzeniu oraz czy posiadasz stosowną aplikację wymaganą do otwarcia pliku:

dostawadostawa

Jesteśmy w Grupie
telefon

Ważne informacje:
dostawa
 • Ze względu na natychmiastową realizację zamówień na publikacje elektroniczne, wiadomości dla sprzedającego nie są uwzględniane.
 • Od 01 stycznia 2015 r., ze wzgledu na nowe przepisy VAT, sprzedajemy ebooki wyłącznie osobom, które w danych rejestracyjnych kontaswój kraj określają jako Polska.
 • Cena zawiera wszystkie należne podatki, w tym VAT.
 • Format i rodzaj zabezpieczenia pliku podane są w zakładce Opis.
 • Zamówienie realizowane jest na dokładnie ten format pliku, który znajduje się w zakładce Opis.
 • Pliki do pobrania wystawiane są na koncie Klienta na Allegro, w zakładce "Moja półka".
 • Informacja o możliwości pobrania zakupionych ebooków wysyłana jest mailem na adres podany w formularzu w trakcie zakupu.
 • Aby mieć możliwość pobrania ebooka, należy posiadać aktywne konto na Allegro. W przeciwnym wypadku nie będzie możliwości pobrania produktu.
 • Wszystkie informacje dotyczące warunków zakupu ebooków i sposobu korzystania zawarte są w zakładce "Informacje od sprzedającego".

Dane sprzedawcy:

Ravelo Sp. z o.o., ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa.
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000442101.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.