Port gdański na tle miasta w X-XIII wieku (41436105)Licytacja: 120,00 zł

Nie było ofert kupna

Zakończona o 14:23 dnia 11.02.2005 r.

Lokalizacja: Kraków


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

Rok wydania (xxxx)
1964
Okładka
twarda

oferta nr 41436105


Opis

O WARUNKACH LICYTACJI ZAPOZNAJ SIĘ W "O MNIE"

KOSZT PRZESYŁKI PRZY WPŁACIE NA KONTO 6,50 ZŁ.

Andrzej Zbierski „Port gdański na tle miasta w X-XIII wieku” Gdańskie Towarzystwo Naukowe Gdańsk 1964 opr.twarda z obwolutą str.415 + 15 planów nakł.900 egz. STAN DOBRY-BARDZO RZADKIE Książka zawiera: CZĘŚĆ PIERWSZA: ANALIZA ŹRÓDEŁ. I. ANALIZA ŹRÓDEŁ ARCHEOLOGICZNYCH. 1. Wczesnośredniowieczne nabrzeża portowe i pomost przy wejściu do basenu akwatorium grodu i miasta. 2. Wczesnośredniowieczne nabrzeże portowe dzielnicy rybacko-rzemieślniczej grodu. 3. Wczesnośredniowieczny fragment nabrzeża portowego dzielnicy rybacko-rzemieślniczej grodu. 4. Wczesnośredniowieczne nabrzeża portowe miast i nabrzeże słowiańskiego Osieku z okresu średniowiecza. 5. Wczesnośredniowieczne nabrzeże portowe podgrodzia z drugiej połowy XII w. – późniejszego miasta z XIII stulecia. 6. Wczesnośredniowieczne fragmenty nabrzeża portowego na wyspie u wejścia do basenu akwatorium grodu i miasta. 7. Późnośredniowieczny fragment pomostu portowego u wejścia do basenu akwatorium Zamku Krzyżackiego i słowiańskiego Osieku. II. ANALIZA ŹRÓDEŁ KARTOGRAFICZNYCH. 1. Ogólna analiza najstarszych miast Zatoki Gdańskiej. 2. Analiza szczegółowa niektórych map, planów i szkiców z XVI-XIX wieku Gdańska i Zatoki Gdańskiej. III. ANALIZA ŹRÓDEŁ SFRAGISTYCZNYCH I IKONOGRAFICZNYCH. 1. Ogólna analiza niektórych pieczęci wczesnośredniowiecznych miast portowych basenów Morza Bałtyckiego i Morza Północnego. 2. Analiza szczegółowa pieczęci gdańskich z XIII i początków XIV w. 3. Analiza szczegółowa niektórych średniowiecznych źródeł ikonograficznych. 4. Ogólna analiza niektórych źródeł ikonograficznych Gdańska i Wisłoujścia z XVI-XIX w. CZĘŚĆ DRUGA: PORT GDAŃSKI W X-XIII WIEKU. IV. AKWATORIUM WCZESNOŚREDNIOWIECZNEGO PORTU. REKONSTRUKCJA SIECI HYDROGRAFICZNEJ I LINII BRZEGOWYCH. 1. Rekonstrukcja sieci hydrograficznej. 2. Akwatorium wczesnośredniowiecznego portu. V. TERYTORIUM WCZESNOŚREDNIOWIECZNEGO PORTU. URZĄDZENIA TECHNICZNE. VI. PORT HANDLOWY OD KOŃCA X DO POCZĄTKÓW XIV WIEKU. 1. Problem genezy miast portowych i portów handlowych w akwenie Morza Bałtyckiego. 2. Położenie Gdańska i zaplecze geograficzne jego portu. 3. Żegluga na Wiśle i jej dopływach. 4. Zaplecze gospodarcze portu handlowego. 5. Kontakty handlowe i szlaki morskie. 6. Towary eksportowane i importowane. 7. Urządzenia przeładunkowe i transportowe w porcie handlowym. 8. Składy portowe i place przeładunkowe. 9. Taberny, dwory handlowe, dzielnice kupieckie. 10. Place targowe i targi. VII. PORT RYBACKI I PRZYSTAŃ WOJENNA OD KOŃCA X DO POCZĄTKÓW XIV WIEKU. 1. Port rybacki. 2. Przystań wojenna i obrona portu. VIII. JEDNOSTKI NAWIGACYJNE I WARSZTATY SZKUTNICZE W PORCIE GDAŃSKIM OD X DO POCZĄTKÓW XIVWIEKU. IX. ADMINISTRACJA PORTU I DOCHODY Z JEGO DZIAŁALNOŚCI W X-XIII STULECIU. 1. Port własnością księcia i miasta. 2. Nadzór techniczny nad portem. 3. Prawodawstwo. Prawo brzegowe. 4. Zaplecze celne portu w X-XIII wieku. Polityka celna książąt Pomorza Gdańskiego. 5. Dochody z działalności portu. CZĘŚĆ TRZECIA: GDAŃSK W X-XIII WIEKU NA TLE AKWATORIUM PORTOWEGO. X. GRÓD-„CASTRUM” I PORT GRODOWY OD DRUGIEJ POŁOWY X DO POCZĄTKÓW XIVWIEKU. 1. Wiadomości o grodzie w zachowanych źródłach pisanych. 2. Gród i Zamek Krzyżacki w świetle ostatnich badań kompleksowych. 3. Port grodowy od drugiej połowy X do początków XIV w. 4. Znaczenie grodu dla dziejów portu i miasta. XI. MIASTO-„CIVITAS” I PORT MIEJSKI DO POCZĄTKÓW XIV W. PROBLEM ISTNIENIA DWÓCH MIAST I DWÓCH MIEJSKICH PRZYSTANI PORTOWYCH OD DRUGIEJ POŁOWY XIII W. 1. Osada targowa w rejonie kościoła Św. Mikołaja i tereny należące do dominikanów gdańskich. 2. Powstanie miasta-„civitas” z dawnego podgrodzia i jego przystani portowej. 3. Problem dwóch miast i dwóch portów miejskich od drugiej połowy XIII w. 4. Osadnictwo wczesnośredniowieczne na zachód od granic miejskich. XII. POŁOŻENIE I ROZPLANOWANIE WCZESNOŚREDNIOWIECZNEGO PORTU GDAŃSKIEGO W PORÓWNANIU DO NIEKTÓRYCH PORTÓW AKWENU MORZA BAŁTYCKIEGO I MORZA PÓŁNOCNEGO.

podobne do ostatnio oglądanych na Allegro zobacz więcej aktualnych ofert