szukana oferta jest nieaktualna - może podobny przedmiot? zobacz więcej aktualnych ofert

PORADNIK BUDOWLANY DLA ARCHITEKTÓW Mączeński FV (2440814908)125,00 zł

Zakończona o 16:42 dnia 02.07.2012 r.

Kategoria Konstrukcje betonowe i żelbetowe
Lokalizacja Chorzów


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

Rok wydania (xxxx)
1957
Okładka
twarda
Stan
Używany

oferta nr 2440814908


Opis

NASZE AUKCJE KOMENTARZE STRONA O MNIE KONTAKT

PORADNIK BUDOWLANY DLA ARCHITEKTÓW

Zdzisław MączeńskiPWT 1954, str. 844, stan bdb- (podniszczona lekko okładka, naniesiony numer)

ISBN
 

 


Praca zawiera wiadomości ogólne dotyczące projektowania poszczególnych ustrojów budowlanych. Część niniejsza obejmuje zagadnienia  dotyczące budynków w stanie surowym.
Książka jest przeznaczona dla architektów, projektantów oraz studentów architektury.

SPIS TREŚCI:
Część    pierwsza
BUDYNEK W STANIE SUROWYM
Wstęp
1.   Określenie   i   zadania   budownictwa
2.    Rodzaje   i   części   składowe   budynków
3.   Moduł    budowlany
Rozdział I.   Wytyczanie  budynku  i  zakładanie   fundamentów
1.    Głębokość  fundamentów
2.   Wytyczanie  budynków  w   terenie
3.   Utrwalenie  wytyczenia  budynku
4.   Rodzaje   gruntów   budowlanych
5.   Wykopy
6.   Zabezpieczenie   ścian  wykopu   przez   podparcie
7.   Zabezpieczenie   ścian   wykopu   przez   rozparcie
8.    Zasypywanie   wykopów
9.   Maszyny   do  poziomego  transportu   dalekiego Samochody  ciężarowe.   Samochody-wywrotki.  Ciągniki.  Przyczepy
10.   Maszyny  do  poziomego   transportu  bliskiego
Przenośniki   taśmowe.   Kolejki   wąskotorowe.   Torowiska.   Lokomotywy
11.   Maszyny do robót ziemnych
Spycharki   (buldożery).   Zgarniarki.   Koparki   (ekskawatory).   Mioty   pneumatyczne.   Pompy
Rozdział II.   Posadowienie   budynku
1.    Osiadanie   gruntu
2.   Badanie  gruntu
Doły   próbne.   Wiercenia.   Sondowanie
3.   Próbne   obciążanie   gruntu
4.   Wzmacnianie   gruntu
Uszczelnianie gruntu przez ubicie. Uszczelnianie gruntu przez palowanie. Uszczelnianie gruntu przez nasyp z piasku. Uszczelnianie gruntu przez zastrzyki. Uszczelnianie gruntu metodą prof. Cebertowicza
Rozdział III.   Fundamenty
1.   Fundamenty   płaskie
Ławy.   Stopy.   Płyty.   Skrzynie.   Ruszty   drewniane
2.    Fundamenty   głębokie
Slupy.   Studnie
3.   Pale
Pale  drewniane.  Pale żelbetowe różnych typów
4.   Pogłębianie   fundamentów
5.   Grodzę
6.    Kafary i młoty
Rozdział IV.   Zadania   i   rodzaje   ścian
Rozdział V.   Ściany z  cegły
1.   Wiązania   cegieł
Węgary. Węgły. Styki murów. Filary. Slupy. Kolumny. Pilastry. Węgarki okienne i drzwiowe.
Węgły rozwartokątne. Węgły ostrokątne. Węgły ścięte. Styki skośne. Wiązania wielowarstwowe.
Wiązania  z  połówek
2.   Budynki   murowane   z   cegły
Zasady obliczania murów. Podział ścian. Grubość murów. Wysokość budynków. Szczeliny dylatacyjne. Wykonanie murów z cegły. Murowanie systemem zespołowym. Murowanie odcinkami.
Łączenie murów nowych ze starymi. Mury szczelinowe. Mury zasypkowe. Mury z pustaków ceramicznych.   Mury   okładzinowe
3.   Kanały w murach
Kanały   dymowe.   Wiązanie   cegieł  w  kominach.   Kominy.   Kanały   spalinowe   (łazienkowe).   Kanały  wentylacyjne.  Nasady  kominowe.  Kanały  śmieciowe
4.   Maszyny do przygotowywania zapraw
Rozdział VI.   Zabezpieczenie budynków od wilgoci
1.  Przyczyny  wilgoci
2.   Wilgoć jako następstwo  murowania  „na  mokro"
3.   Wilgoć    atmosferyczna
4.   Wilgoć  gruntowa
5.   Izolacja  przeciwwilgociowa
6.   Izolacja podłóg
7.    Wilgoć  wewnętrzna  pomieszczeń
8.   Wilgoć  z zacieków i nieszczelności instalacji
Rozdział VII.   Ściany  z  kamieni  naturalnych
1.   Mury   z   kamieni   polnych
2.   Mury z kamieni łamanych
3.   Mury   z  kamieni   warstwowych
4.   Mury   z   kamieni   ciosowych
5.   Okładziny kamienne
Rozdział VIII.   Ściany   bezspoinowe
1.   Ściany   z   gliny   (glinobite)
2.    Ściany  wapienno-piaskowe
3.    Ściany betonowe
4.    Ściany  z  lekkich betonów
5-   Maszyny do przygotowywania i transportu betonów
Kruszarki.  Przesiewniki.  Mieszarki   do  betonu   (betoniarki).  Pompy  i  torkretnice
Rozdział IX.   Ściany z ksztaltówek i pustaków betonowych
1.    Ściany  z  ksztaltówek  betonowych
2.   Ściany z pustaków betonowych
3.  Ściany   warstwowe
Rozdział X.   Gzymsy
Rozdział XI.   Przesklepianie  otworów  w  ścianach
1.   Rodzaje    łuków
2.   Wykreślanie   łuków
3.   Łęki
Łęki  z  kamienia.  Łęki  z   cegły.   Łęki  odciążające
4.   Rusztowania  i  krążyny
5.   Poziome nakrycia  otworów
Zasady konstrukcji. Belki stalowe.  Belki żelbetowe.  Belki Kleina
Rozdział XII.   Ściany  drewniane
1.   Rodzaje   ścian   drewnianych
2.   Złącza ciesielskie
Rodzaje złącz i łączników. Drewniane środki pomocnicze. Stalowe środki pomocnicze. Różne środki pomocnicze. Styki. Nakładki. Wręby. Czopy. Zaciosy. Zwidłowania. Klucze ciesielskie.
Wpusty i żłobki. Wczepy
3.   Ściany   wieńcowe
4.   Ściany   szkieletowe
5.    ściany   sumikowe
6.   Lekkie  ściany  szkieletowe
7.   Ściany   płytowe
Rozdział XIII.   Ściany   stalowe
1.   Zasady konstrukcji i połączeń
2.   Połączenia   nierozłączne
Nitowanie. Zgrzewanie. Spawanie.
3.   Połączenia   rozłączne
4.    Stalowe   ściany  szkieletowe
Rozdział XIV.   Ściany działowe
1.   Rodzaje   ścian
2.    Ściany   działowe   z   cegły
3.   Ściany  systemu  Rabitza
4.   Ściany  działowe  z  betonu
5.    Ściany  działowe  z  gipsu
6.    Ściany  działowe   z  lekkich  betonów
7.    Ściany  działowe  z  płyt lekkich
8.    Ściany  działowe  z  drewna
Rozdział XV.   Ogrodzenia
1.. Ogrodzenia   murowane
2.   Ogrodzenia   drewniane
Rozdział XVI.   Rusztowania  robocze
1.   Rusztowania   na   kobyłkach
2.   Rusztowania stojakowe  (sztandarowe)
3.    Rusztowania  na   drabinach  (wiedeńskie)
4.   Rusztowania na wysuwnicach
5.   Rusztowania   specjalne
6.   Rusztowania  z   rur  stalowych
7.   Wieże   dźwigowe
8.   Maszyny  do  pionowego  transportu
Dźwignice.  Żurawie
Rozdział XVII.   Zadania   i   rodzaje   stropów
Rozdział XVIII.   Stropy   nieogniotrwałe   (drewniane)
1.   Przekroje  belek  drewnianych
2.   Belkowanie   drewniane
3.   Zakotwienie   belek
4.   Przejmy   (wymiany)
5.    Strop  nagi
6.   Strop legarowy
7.    Strop   legarowo-listwowy
8.   Strop   listwowy
9.    Strop   cichy
10.   Strop   z   bali
11.    Strop   szczelny
Rozdział XIX.   Stropy ognioodporne (na belkach stalowych)
1.   Belkowanie
2.    Sklepienie  odcinkowe na belkach stalowych
3.    Strop  Kleina
4.    Stropy   pustakowe
5.    Stropy z płytami wsuwanymi między belki stało
6.    Stropy  betonowe  na  belkach  stalowych
7.   Stropy  żelbetowe  na   belkach   stalowych
Rozdział XX.   Stropy  ogniotrwałe   (żelbetowe)
1.   Konstrukcja  i  wykonanie
2.    Strop   płytowy   bezbelkowy
3.    Strop    grzybkowy
4.   Strop   płytowo-żebrowy
5.    Strop  skrzynkowy
6.   Stropy   gęstożeberkowe   pustakowe
Strop   Ackermana   i   strop   Westfala
7.    Stropy z prefabrykowanych belek lub łupin żelbetowych
Strop DMS. Strop TK. Strop NH.  Stropy o belkach z pustaków. Stropy o belkach strunobetonowych
8.   Stropy szklano-żelbetowe
9.   Izolacja  cieplna  stropów
10.   Słupy   żelbetowe
11.   Maszyny  do  produkcji   wyrobów  betonowych
12.   Maszyny do przygotowania stali zbrojeniowej
Nożyce  do  cięcia  stali.  Giętarki
Rozdział XXI.   Balkony  i  wykusze
1.   Balkony   żelbetowe
2.    Balkony na belkach stalowych
3.    Balkony   kamienne
4.   Balkony   metalowe
5.    Wykusze
Rozdział  XXII.   Sklepienia
1.    Wiadomości  ogólne
2.   Rodzaje i charakterystyka sklepień
3.    Sklepienia  kolebkowe
4.    Sklepienia   klasztorne
5.   Sklepienia nieckowe
6.    Sklepienia   zwierciadlane
7.   Kopuły
8.    Sklepienia   żaglowe
9.    Sklepienia   żaglaste
10.    Sklepienia   pierścieniowe
11.   Sklepienia krzyżowe
12.   Sklepienia  gwiaździste
13.    Sklepienia    kryształowe
14.    Sklepienia   siatkowe
15.    Sklepienia  wachlarzowe   (lejkowe)
16.   Sklepienia   stalaktytowe
Rozdział XXIII.   Konstrukcje  dachów
1.   Wiadomości   ogólne
2.    Spadki  dachów
3.   Elementy  składowe  dachów
4.   Kształty  dachów
5.    Ogólne  wiadomości  o więźbie  dachowej
6.    Dachy  krokwiowe   (bezsłupowe)
7.   Dachy  jętkowe
8.   Dachy    kleszczowo-płatwiowe
9.   Dachy   płaskie
10.   Dachy   ze   ściankami  kolankowym
11.   Dachy   o   stolcach   pochyłych
12.   Dachy   wieszarowe
13.   Dachy   wisząco-rozpierające
14.   Ramownice   ciesielskie
15.   Dachy   mieczowe
16.   Dachy Ardanta
17.   Dachy   de   1'Orme'a
18.   Dachy  Emy'ego
19.    Dachy    pulpitowe
20.   Dachy   mansardowe
21.    Dachy   pilaste
22.    Dachy dwuspadowe i czterospadowe
23.   Dachy   namiotowe
24.   Dachy   wieżowe
25.    Okna   dachowe
26.   Wyłazy    dachowe
27.   Ławy   kominiarskie
28.   Wykonanie nietylkodlamoli  więźby
Rozdział XXIV.   Nieogniotrwałe krycie dachów
1.   Krycie   dachów   słomą
2.   Krycie   dachów   gontami
3.   Krycie   dachów   deskami
Rozdział XXV.   Ogniotrwałe krycie dachów
1.   Krycie   dachówką
Krycie karpiówką. Krycie holenderką. Krycie dachówką korytkową. Krycie dachówką klasztorną.
Krycie   dachówkami   zakładkowymi
2.   Krycie łupkiem
Krycie   sposobem   angielskim.   Krycie   sposobem   francuskim.   Krycie   sposobem   niemieckim.
3.   Krycie   płytkami   azbestowo-cementowymi
Krycie sposobem angielskim. Krycie sposobem francuskim. Krycie sposobem niemieckim. Krycie
płytami falistymi azbestowo-cementowymi
4.   Krycie   papą
Krycie pojedynczo-równolegle do okapu. Krycie pojedynczo-prostopadle do okapu. Krycie po
dwójnie-równoległe do okapu. Krycie podwójnie-prostopadłe do okapu. Krycie na betonie.
Konserwacja   pokryć   papowych
5.   Krycie   blachą
Złącza blacharskie. Krycie blachą stalową. Krycie blachą cynkową. Obrabianie kominów. Krycie
koszy. Obrabianie włazów. Obrabianie podpór do ław kominiarskich. Krycie murów ogniowych.
Krycie gzymsów. Krycie miedzią, krycie ołowiem. Krycie aluminium. Krycie blachami panwiowymi cynkowanymi. Krycie blachą falistą
6.   Krycie   szkłem
Krycie na kit. Bezkitowe krycie szkłem. Bezkitowe szklenie na szczeblinach. Szklenie bezkitowe i  bezszczelinowe
7.   Krycie   cementem   drzewnym
8.   Stropodachy
9.   Rynny
Rynny wiszące u okapu. Rynny wiszące nad gzymsem. Rynny stojące na gzymsie. Rynny leżące
na   dachu.   Rynny  międzypołaciowe.   Rynny  attykowe
10.   Rury   spustowe
Wpusty.   Kociołki.   Kolana   wylotowe
11.   Miedziowanie   blachy   cynkowej
12.   Odwadnianie   tarasów
Rozdział XXVI.   Wewnętrzna komunikacja międzypiętrowa
1.   Wiadomości   ogólne
2.   Drabiny i pochylnie
3.   Ogólne  zasady  budowy  schodów
4.   Schody   drewniane
Schody drabiniaste.  Schody policzkowe  wsuwane.   Schody policzkowe nasadzane.   Schody wachlarzowe  i kręte.
5.   Schody   kamienne
Schody oparte obu końcami na murze. Schody wspornikowe. Schody oparte na belkach stalowych.
Schody  łukowe.   Schody  kręcone.   Schody  policzkowe
6.   Schody   betonowe
7.   Schody ceglane
8.   Schody starve
9.   Schody   żelbetowe
Stopnie gotowe (prefabrykowane). Schody żelbetowe wspornikowe. Schody żelbetowe płytowe.
Wykonanie schodów żelbetowych
10.   Schody   ruchome
11.   Dźwigi
Rozdział XXVII.   Schody zewnętrzne
1.   Schody  dostępne  z jednej  strony  z biegiem prostopadłym  do  budynku
2.   Schody  dostępne  z  jednej   strony  z  biegiem  równoległym  do  budynku
3.    Schody dostępne  z dwóch  stron z biegiem równoległym do budynku
4.   Schody  dostępne  z  trzech  stron
5.    Schody   szybikowe
Rozdział XXVIII.   Podpory (stemplowanie)
1.   Podpory   (stemplowanie)   pionowe
2.   Podpory   (stemplowanie)   ukośne
3.   Rozpory
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Rozdział I.   Zadania-i rodzaje okien
Rozdział  II,   Okna  drewniane
1.   Wiadomości   ogólne
2.    Oprawy  okienne   (oboknia)
Ościeżnice.  Krosna.  Skrzynki.  Półskrzynki.  Słupki.  Ślemiona
3.    Osadzanie   opraw  w  murze
4.    Skrzydła   okienne
Ramy okienne.  Wręby.  Ściekwy.  Szyby.  Szczebliny.  Profilowanie.  Listwy  przymykowe
5.    Okucia   okienne
Narożniki.   Zawiasy.   Przyrządy  do   ustalania   pozycji   okien   w   stanie   zamkniętym   i   otwartym.
6.    Okna   pojedyncze   (letnie)
7.   Okna   podwójne   (letnie   i   zimowe)   dwudzielne
Okna ościeżnicowe. Okna pólskrzynkowe. Okna ościeżnicowe specjalne (otwierane do wewnątrz).
Okna   skrzynkowe
8.    Okna  podwójne   (letnie  i   zimowe)   trójdzielne
Okna  ościeżnicowe.  Okna   skrzynkowe  i pólskrzynkowe  ze  stałymi  skrzydłami  środkowymi   i   zawieszonymi na bocznym skrzydle
9.    Okna podwójne (letnie i zimowe)  czterodzielne
10.    Okna   zespolone    (szwedzkie)
Okucia.  Okna  zespolone  dwudzielne.   Okna  zespolone  trójdzielne.   Okna  zespolone   czterodzielne
11.   Przystosowanie   okien   do   przewietrzania   pomieszczeń
Nadślemia   w   oknach   ościeżnicowych.   Nadślemia   w   oknach   skrzynkowych.   Wietrzniki.   Uszczelnianie starych okien
12.   Okna  wystawowe
13.   Podokienniki   (deski   parapetowe)
14.  Okiennice   drewniane
Okiennice   zewnętrzne.   Okiennice   wewnętrzne.   Żaluzje   podnoszone   (składane).   Żaluzje   zwijane
Rozdział  III.   Okna  metalowe
1.   Wiadomości   ogólne
2.   Okna   żeliwne
3.    Okna   stalowe
Wietrzniki.  Okna znormalizowane.  Nowoczesne  okna stalowe.  Podokienniki z blachy  stalowej
4.   Wzmocnione   zabezpieczenie   okien
Okiennice   stalowe.   Okiennice   zwijane   (żaluzje).   Kraty   stale.   Kraty   składane   (harmonijkowe).
Kraty   zwijane   (WOS)
Rozdział IV.   Okna i podokienniki żelbetowe
Rozdział    V.   Szklenie   otworów
1.   Wiadomości  ogólne
2.    Szklenie okien drewnianych
3.    Szklenie  okien  metalowych
4.    Szklenie specjalne
Rozdział VI.   Okna kościelne
1.   Wiadomości  ogólne
2.    Szklenie  okien  kościelnych   (witraże)
Rozdział  VII.   Zadania  i  rodzaje  drzwi
Rozdział VIII.   Drzwi  drewniane
1.   Drzwi  ciesielskie
Drzwi z lat. Drzwi z desek
2.    Oprawy   drzwiowe    (odrzwia)
Ościeżnice.   Krosna.   Ościeżyny.   Opaski
3.   Drzwi   opierzane   (dwuwarstwowe)
4.   Drzwi   płycinowe   wewnętrzne   pełne
Drzwi  płycinowe jednoskrzydłowe. Drzwi płycinowe  dwuskrzydłowe
5.   Drzwi  płycinowe  wewnętrzne   szklane   i  półszklone
Drzwi   szklone.   Drzwi   półszklone.   Nadświetla
6.   Drzwi   gładkie   wewnętrzne
Drzwi   pełne.   Drzwi   gładkie   ramowe.   Drzwi   gładkie   płytowe.   Drzwi   gładkie   ramowo-plytowe.
Drzwi gładkie szklone
7.   Drzwi   płycinowe   zewnętrzne
Drzwi  płycinowe  pełne. Drzwi  płycinowe  szklone i  półszklone
8.    Okucia  do  drzwi
Okucia drzwi ciesielskich. Okucia drzwi opierzanych. Okucie drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych. Okucie drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych. Okucie drzwi wejściowych do mieszkań.
Okucie   drzwi   wejściowych   do   domów
9.   Drzwi   przelotowe   (wahadłowe)
10.   Drzwi   składane   trzy-   i   czteroskrzydłowe
11.   Drzwi   harmonijkowe
12.   Drzwi   suwane
13.   Drzwi   obrotowe   (turnikiety)
14.   Drzwi  balkonowe
Drzwi  balkonowe  zwykle.  Drzwi balkonowe  zespolone
15.   Oprawy   stalowe   do   drzwi   drewnianych
Rozdział IX.   Drzwi stalowe i obciągane metalem
1.   Drzwi   kratowe
2.   Drzwi   pełne
3.   Drzwi   drewniane   obijane   metalem
Rozdział  X.    Pokrywanie   ścian  i   sufitów   wyprawami   (tynkami)
1.   Wiadomości   ogólne
2.   Materiały
3.   Kruszywo
Piasek.  Pod żwirek.  Piasek kamienny.  Tłuczona  cegła
4.    Spoiwa -Wapno  zwykłe.  Wapno  hydratyzowane.   Wapno  hydrauliczne.   Cement  portlandzki.   Biały  cement
portlandzki.  Gips  palony.  Woda
5.   Warunki wykonywania wypraw  (tynków)
6.   Podział   wypraw
7.   Narzędzia  do  robót tynkarskich
8.   Technika wykonywania  robót  tynkarskich
9.   Rusztowania
10.   Wyprawy   zewnętrzne
11.   Wyprawy   wewnętrzne
12.   Przygotowanie  podłoża  pod  wyprawę
Trzcinowanie.   Drankowanie.   Listwowanie.   Siatkowanie
13.   Rodzaje wypraw ze względu  na  spoiwo
Wyprawa    wapienna.    Wyprawa    gipsowo-wapienna.    Wyprawa    gipsowa.    Wyprawa    cementowo-wapienna.   Wyprawa   cementowa.   Wyprawa   półszlachetna.   Wyprawa  szlachetna.
14.   Rodzaje wypraw pod względem faktury
Narzutka (rapowanie). Wyprawa pod sznur. Wyprawa gładka z zatarciem. Wyprawa nakrapiana (baranek). Wyprawa na dziobana (za pomocą miotły) Wyprawa kamyczkowa. Wyprawa
wypalana. Wyprawa cyklinowana. Wyprawa szlifowana. Wyprawa dłutowana. Wyprawa gradzinowana.   Wyprawa  groszkowana  (młotkowana)
15.   Mechaniczne   wykonywanie   wypraw
16.   Wykonywanie w tynku krawędzi, kątów i faset
Wykonywanie  krawędzi.   Wykonywanie  kątów  i  zaokrągleń   (faset)
17.   Wykonywanie gzymsów
Ciągnienie gzymsów po liniach prostych. Ciągnienie gzymsów po liniach krzywych. Tynkowanie
pilastrów. Tynkowanie słupów kwadratowych i wiełobocznych. Tynkowanie kolumn cylindrycznych. Tynkowanie kolumn zwężających się. Tynkowanie kolumn z kanelami. Wyprawianie baz i   kapiteli.   Wyprawianie   powierzchni   obrotowych
18.   Wyprawy   specjalne
Sgraffito.   Wyprawa   tynków   pod   fresk.   Stiuk biały   i  barwny
19.    Sztukaterie
Odlewanie w formach klejowych. Odlewanie w formach składanych. Odlewanie na ,,straconą” i   na   pełną   formę.  
Przymocowywanie   sztukaterii   do   podłoża
20.   Barwienie   zapraw   tynkarskich
21.   Wyprawy   lane
22.   Wyprawy   suche
23.   Wykonywanie  robót  tynkarskich  w  zimie
Wykonywanie wypraw wewnętrznych w zimie.  Wykonywanie wypraw zewnętrznych wahnie.
Rozdział  XI.    Spoinowanie   (fugowanie)
Rozdział   XII.    Okładziny   ceramiczne   i   szklane
1.    Okładanie   ścian   zewnętrznych   cegłą
2.   Okładanie   ścian   zewnętrznych   płytkami
3.    Okładanie ścian wewnętrznych płytkami glazurowanymi i terakotowymi
4.   Okładanie  ścian  majoliką,  fajansem,  porcelaną  i  szkłem
5.    Okładanie   ścian   mozaiką
Rozdział   XIII.    Okładziny   kamienne
1.   Okładanie   ścian   kamieniem   naturalnym
2.    Okładanie  ścian  marmurem
3.    Inkrustacje
Rozdział  XIV.    Okładziny   drewniane   i  lustrzane
1.    Okładanie   ścian   zewnętrznych   drewnem
2.   Okładanie  ścian wewnętrznych  drewnem  (boazerie)
Boazerie  z  wagonówek.  Boazerie   płycinowe.  Boazerie  ze  sklejek
3.    Okładanie  drewna fornirem
4.    Intarsja
5.   Okładanie sufitów drewnem
6.    Okładziny   lustrzane
Rozdział XV.   Pokrywanie  ścian tkaninami,  skórą, tapetami
1.   Wiadomości  ogólne
2.    Obicia   tkackie
3.    Obicia   tapetami
4.    Obicia   skórzane
5.   Przymocowywanie   obrazów   olejnych   do   ścian
Rozdział XVI.   Pokrywanie  farbami   (malowanie)
1.   Wiadomości  ogólne
2.   Malowanie   farbami  wapiennymi
3.   Malowanie   farbami   stereochromicznymi
4.   Malowanie   farbami   krzemianowymi   (sylikatowymi)
5.   Malowanie farbami klejowymi
Technika malowania klejowego. Przygotowanie podłoża. Gruntowanie. Reperacja „pod malarza".
Mydlenie. Rodzaje malowania klejowego. Malowanie jasnymi kolorami. Malowanie pólpelnymi i   pełnymi   kolorami.   Malowanie   patronowe.   Malowanie   nakrapiane
6.   Malowanie  farbami kazeinowymi
7.   Malowanie   farbami  olejnymi
8.   Malowanie  farbami  i   lakierami   olejowo-żywicznymi
9.   Malowanie   fluatami
10.   Malowanie  enkaustyczne   (woskowe)
11.   Malowanie   farbami   tempera
12.   Malowanie   „fresco"
„Al  fresco"   (fresco  buono).  Fresco  secco
13.   Malowanie  natryskowe
Rozdział   XVII.    Złocenie   i   srebrzenie
1.   Złocenie   olejne
2.   Złocenie  klejowe na  polimencie
3.    Srebrzenie
4.   Brązowanie
Brązowanie  na  tynkturze.  Brązowanie  na  sucho  (przyprószanie)
Rozdział   XVIII.    Malowanie   drewna
1.   Wiadomości  ogólne
2.   Pokostowanie
3.   Lakierowanie
4.   Politurowanie
5.   Polerowanie
6.   Woskowanie
7.   Lazurowanie
8.    Bejcowanie
9.   Malowanie   wodne   drewna
10.   Malowanie   olejne   drewna
11.   Lakierowanie   drewna
Rozdział   XIX.    Malowanie   metali
Rozdział XX.   Bruki .
Rozdział  XXI.   Posadzki  i  podłogi
1.   Wiadomości   ogólne
2.   Posadzki z kamieni naturalnych
Posadzki  kamienne.   Posadzki  marmurowe
3.   Posadzki   ceramiczne
Posadzki   klinkierowe.   Posadzki   ceglane.   Posadzki   terakotowe.   Posadzki   cementowe
4.   Jastrychy
Jastrych   gliniany   (klepisko).   Jastrych   wapienny.   Jastrych   gipsowy.   Jastrych   cementowy, strych  asfaltowy.   Jastrych  terazzo   (lastrico).  Jastrych  skałodrzewy
5.   Posadzki   mozaikowe
6.   Podłogi   drewniane
7.   Posadzki   drewniane
Posadzki   deszczulkowe   (klepkowe).   Posadzki   taflowe   (parkiet)
8.   Listwy  podłogowe  i  cokoły
9.   Ruszty   do   chodzenia
10.   Pokrywanie nawierzchni materiałami  rolowymi
Pokrywanie  linoleum.  Pokrywanie  gumą.  Pokrywanie  suknem,  dywanami itp.   tkaninami
11.   Malowanie    podłóg
12.   Posadzki   szklane
13.   Posadzki   metalowe
Rozdział   XXII.    Wykańczanie   schodów   zewnętrznych
Rozdział  XXIII.   Wykańczanie  schodów  wewnętrznych
1.   Wykańczanie   schodów i  kamienia
2.   Wykańczanie  schodów  betonowych  i   żelbetowych
3.   Wykańczanie   schodów   stalowych
4.   Wykańczanie   schodów   drewnianych
Rozdział   XXIV.    Balustrady   i   poręcze
1.   Wiadomości   ogólne
2.   Balustrady   kamienne
3.   Balustrady  betonowe
4.   Balustrady  żelbetowe
5.   Balustrady   drewniane
6.   Balustrady   metalowe
7.   Pręty   do   chodników
Rozdział XXV.   Ogrodzenia i kabiny dźwigów
Rozdział   XXVI.    Ogrzewanie   pomieszczeń
1.   Wiadomości   ogólne
2.   Kominki
3.   Piece  z  kanałami
Elementy składowe   pieców.   Wydajność   cieplna   pieców.   Usytuowanie  i   konstrukcja   pieców
4.   Piece   murowane    (akumulujące)    bezkanałowe
5.   Piece murowane o równoległych kanałach zwrotnych
6.   Piece   kamyczkowe
7.   Piece   ceglane
8.   Piece   kaflowe
Rozdział XXVII.   Trzony kuchenne
Wykaz   piśmiennictwa
 

Zapraszam na inne moje aukcje


 

 

WYSYŁKA DANE FIRMOWE CERTYFIKATY
1.Koszt wysyłki jest zgodny z cennikiem Poczty Polskiej
2.Przy zakupach na kilku aukcjach
proszę o kontakt w celu ustalenia kosztów wysyłki.
3.Odbiór osobisty możliwy od 16 - 20
po ustaleniu terminu odbioru.
Jacek Ciba
Antykwariat internetowy Nie tylko dla moli
Siemianowicka 158/3, 41-503 Chorzów
REGON: 240755155, NIP: 627-221-59-01podobne do ostatnio oglądanych na Allegro zobacz więcej aktualnych ofert