Polskie miasta w średniowieczu i epoce nowożytnej (3042100293)Nie było ofert kupna

Zakończona o 19:38 dnia 20.03.2013 r.

Kategoria: Historia Polski
Lokalizacja: internet


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

Tematyka
Historia miast, regionów
Stan
Używany

oferta nr 3042100293


Opis

PRZY ZAKUPIE KOLEJNYCH KSIĄŻEK, KOSZT PRZESYŁKI NIE WZRASTA:)2008
360 s., 24 cm
stan dobry

Spis treści

Wstęp.......................................................................................................7

Częs'ć I

Barbara Fuglewicz

Początki Radomia w świetle badań archeologicznych....................... 11

Robert Mirończuk

Janów Podlaski jako miasto biskupów luckich

w XV-XVIII wieku ........................................................................... 21

Michał Plutarski

Brzeg w czasach rządów księcia Fryderyka II (1521-1547).

Wybrane zagadnienia .......................................................................43

Marta Piszczatowska

Miasto Knyszyn i starostwo knyszyńskie w rękach Jana i Tomasza

Zamoyskich (1574-1638)................................................................. 51

Mateusz Wyżga

Miasto a wieś w czasach nowożytnych. Studium na przykładzie

Krakowa i wsi parafii w Raciborowicach......................................... 67

Mariusz Woskowski

Średniowieczny Racibórz w historiografii. Stan badań nad dziejami miasta...............................................................................................75

Część II

Wiktor Szymborski

Średniowieczne odpusty dla klasztoru św. Katarzyny

na krakowskim Kazimierzu.............................................................. 85

Agnieszka Sugalska

Rezydencje książąt śląskich w późnośredniowiecznym

i wczesnonowożytnym Wrocławiu....................................................95

Marta Kasprowska

Zamki w Będzinie i Siewierzu a rozwój kultury w średniowieczu i czasach nowożytnych. Rekonesans badawczy..............................115

Anna Madys

Miasto jako „theatrum". Średniowieczne zwyczaje procesyjne....... 129

Patryk Kencki

Teatr a miasto w Polsce renesansowej ............................................ 137

Anna Kolosów

Grodno - miasto dwóch teatrów w drugiej połowie

XVIII wieku.................................................................................... 149

Część III

Marcin Grulkowski

Najstarsze księgi gruntowe Głównego Miasta Gdańska

w XIV 1 XV wieku. Uwagi źródłoznawcze..................................... 181

Dominika Burdzy

„Lauda seu plebiscita". Wilkierze XVI-wiecznego Sandomierza.....201

Agnieszka Dudzińska

O pracy świdnickiej kancelarii miejskiej w pierwszej połowie

XVI wieku......................................................................................227

Przemysław Hubert Dorszewski

Cechy rzemieślnicze miast warmińskich w XVI i XVII wieku.........241

Marcin Gadocha

Cech piwowarów, karczmarzy i słodowników krakowskich

w XVI i XVII wieku........................................................................253

Aneta Średzińska

Pozycja mieszczan w miastach prywatnych ziemi drohickiej

i mielnickiej w XVI-XVIII wieku....................................................281

Katarzyna Pękacka-Falkowska

Przeciwmorowa działalność magistratu miejskiego

oraz organizacja służb powietrznych w Toruniu

w XVII i XVIII wieku..................................................................... 299

Wykaz skrótów i symboli dokumentacyjnych....................................... 333

Indeks nazw osobowych i geograficznych............................................. 335
Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Indeks nazw osobowych i geotmificzr^ Indeks zawiera nazwy osobowe i geograficzne występujące w tekście głównym, tabelach i przypisach. Hasła, ułożone w porządku alfabetycznym, obejmują w szcze¬gólności osoby, rodziny, rody, dynastie, narodowości i zakony, a także nazwy państw, regionów, miejscowości, rzek i gór. Osoby pojawiające się w książce umieszczono w indeksie pod nazwiskami, a w przy¬padku ich braku - pod imionami. Według imion wypisano także monarchów i świę¬tych. W sytuacjach, kiedy znane jest jedynie imię albo nazwisko osoby - dodatkowo podano jej zajęcie, narodowość lub dookreślono w inny sposób. Kursywą wyróżniono nazwiska autorów, redaktorów i wydawców. Przy miejscowościach podano nazwy odpowiednich powiatów, a w przypadku miast powiatowych - nazwy województw. Nazwy miast wojewódzkich występują samodziel¬nie. Miejscowości zagraniczne wypisano z określeniem państwa, w którym się znajdu¬ją. Wyjątek stanowią stolice - te pozostawiono bez uzupełniających informacji. Abraham, święty 275 Andegawenowie 125 Abramowicz, właściciel pałacu w Wilnie Anderny, Francja 189 171 Andruszewicz Jan II zob. Pudełko Jan Achremczyk Stanisław 243-245, 248-249 Andruszewicz Jan III 27 Adamska Dagmara 234-236 Andrzej, święty 328 Adanowiczowa Maryanna 176 Andrzej, zarządca torczyński 41 Afryka 157 Angermann Norbert 190 Aftanazy Roman 153-154 Anklam, Niemcy 190, 192 Agnieszka, księżniczka opawska 80 Ankona, Włochy 69 Akwizgran, Niemcy 235 Anna, księżniczka mazowiecka 80 Alan, biskup palestrański 90 Anna, księżniczka opawska 80 Albino Jerzy 27 Anna Habsburżanka 138 Aleksander I, car 174-175 Anna Jagiellonka 55-56, 59-60 Aleksander Jagiellończyk 25 Annaba, Algieria 132 Aleksandrowicz Piotr 285-286, 289, 292- Antoniewicz Marceli 116, 122-123 -294, 296 Antonin, święty 130 Aleksy, święty 143 Antoszewski, mieszczanin krakowski 70 Algimunt Paweł 26 Appelt Henrich 76 Amberg, Niemcy 48 Arbusow Leonid 192 Ambroży, święty 129 Argos, Grecja 29 Ameisenówna Zofia 86 Arłamowski Kazimierz 253 Ameryka 157 Amdt Jobann 300 Anastazja, mieszczka międzyrzecka 288 Arnold Wilhelm 194 Arnulf z Soissons, święty 275 Bawaria 116 Aszdod, I^ael 146 147 I"""1/? « 9 ..^ Bazydlo Janusz 28-29 /Wwrt LwJiw Manfcor Beniamin 185, Bazylow Ludwik 175 188 19? Bąkowski Klemens 253, 267 August II Mocny 3.3, 155, 294 Sec* fr/ednc* 182 Augustynie 85-93, 126 B«*" H,*^ 188-1 89 Augustówek, Białoruś 154 Bednarzanka Zofia 288-289 Augustyn, święty 89, 126, 132 Beier M.kołaj 234-235 Augustyniak Urszula 302 Beker Jan 303 Austria 31, 39, 73 Belzyt Leszek 98, 112 Azja 78, 157; Środkowa 19 Bełżycki Maciej 213 Bender Georg 31 8-325, 328, 331 Babiak Anastazja 289 Benedyktyni 14 Babiak Józef 289 Benedyktynki 317-318, 326 Bacciarelli Marcello 168 Bennigsen Levin August Gottlieb Theophil BahrErnst 185 von 174 Bajki-Zalesie, pow. moniecki 57 Berezowa, prawy dopływ Biebrzy 63 Bałtowie 19 Berlin 167 Bałtyckie Morze; region 190 Berner Albert Friedrich 190 Banaś Henryk 71 Bernoulli Johann 160, 166, 172-173 Banke Jadwiga 101 Bernth Jerzy 47 Banke Marcin 101 Beseler Georg 183 Baptysta z Rzymu, biskup Camerino 91 Beyerle Konrad 181, 183, 186, 188-189, Bar, Ukraina; konfederacja 73, 163 191-192 Baranowski Bohdan 297 Będzin, woj. śląskie 7, 115-128 Barańska Anna 39 Biała Podlaska, woj. lubelskie 28-29, 34 Barącz Sadok 28 Biała Radziwiłłowska zob. Biała Podlaska Barbara, święta 125 Bialkowskt Leon 202 Barbara Zapolya 138 Białobrzegi, woj. mazowieckie 18 Barciak Antoni 76, 79-80 Białoruś 172 Bardach Juliusz 202, 282 Biały Dunajec, pow. tatrzański 309 Bardel Franciszek 253 Białystok 7, i6, 154, 162, 166-168, 172, Barmann Johannes 191 287 Baroniusz Cezary 132 Bihi krakowski 71 Bartłorme, 160, 162 Bleb d , Narwi 56 Barto omie, 31 B.elawskf Stefan 55-56 Bartolon Stan.slaw 215 Blemak} J6 Bartosz, krakowski mierniczy słodu 256 Bieńczyce zob. Kraków Bartosz, piwowar krakowski 276 B.erultowski Paweł 138 Bartoszew.cz Ju,ar, 24, 38 Mska mbleta 131 Bartoszewski Walenty 132, 142 Bilver„itz Aron 324 Bartoszkowie zob. bartolomic, Blmhr Kun 44_45 Barycz Henryk 138-139 Bńk M ,84.18J 301 Bastman-Buhner Waltraud 191 Bisztynek, pow. bartoszycki 241, 246-247 Baszanowsk. ]an 331 Blech zob. Zesławice Batory Gryzelda 138 Blaszczak Olga 29 Batowice, pow. krakowski 67-68, 70-72 Btaszczyk Włodzimierz 115-111 U7ŹinieW U5 Bobowsk, Kazimierz 46-47 hrąa 188 Bobrówka, pow. momeck, 5S Bochenkowic, rod/in.i "0 B.v/viti*i Zbigniew 253 Bivhni.i. woj. małopolskie 20S-209, 225. 263 Bochowiecki Ignacy 34 Bochwyk Grzegorz 2SS Bochwykowa. karczmark.i miedzvrzeck.i 288 Bog3 Bohusz. ksiądz 164-165 Bojary, Białoruś 24. 35 Bolesław I Opolski, ksiaze opolski 11" Bolesław 11 Płocki, ksiaze płocki 1 1" Bolesra Andrzej 61 Bolko IV Opolski, książę opolski 100-101. 103 Bolko V Husyra. koresenr opolski 100-101. 103 Bolognetti Alberro 2$ Bolonia, Włochy 10S Bolte Johjnnes 140 Bona Sforza 53. 153 Boner Izajasz 8S Bonifacy, święty (biskup) 2~5 Bonin. pow. łosicki 25. 30. 33, 35 Bonin-Ogrodniki. pow. łosicki 25, 35 Bonk Hugo 250 Borjs Zygmunt . 108-1 12 Boratyn, Ukraina 25. 35 Borbonius Mateusz 303 Boreczno. pow. iławski 324 Borkowskj Urs;nb 88 Borkowski |an 210 Borowik Przemyskie 14^. 153. 1"4-175 Borschnitz von. rodzina 106 Borsukówka. pow. białostocki h3 Boryszewski Andrzej 42 Bosutów. pow. krakowski 6" Bozogrobcy "8 Brandenburgia 4~ BnnJt Akjsrer ron 1^1 Braniccy. ród 36. 66. 162. 166 Bramce zob. Kraków Branicka Izabela z Poniatowskich 160. 16--168 Branicki Jan Klemes 16" Braniewo, woj. warminsko-mazurskie 141. 143. 156-15". 241-245. 24S-251 Brauer Daiui I** BriuerKarl 181. 188-189 Brelimer Wilhelm !•»! Brema, Niemcy 192 Brieger Stanisław 4~ Brometrski Tadeusz 102 Bnnhisz KUrian 29. 31-32, 38 Bruinier ]objnnes Weygjrdus 1^2 Brunner Heinrich 183 Brzeg. woj. opolskie ~, 100 101. 1 10; księ¬stwo 43-49, 95-9". 101-105. 108-11*2 Brześć. Białoruś 22, 24-31, 34; archidia¬konat 23. 33. 3S-39; powiat 22; wo¬jewództwo 24 Brzesc Litewski zob. Brzesc Brzezie. pow. wielicki 92-93 Brzezinko, pow. toruński 32~ Brzeziński Adam 165 Brzezmcski Wojciech 105. 108 Brzostowski Michał 15S Brzozowa, pow. moniecki 5S Brzozowo zob. Berezowa Brzozówka zob. Berezowa Bubel zob. Stary Bubel Buchanan George 139 Bucholz Franz 251 Buczyce zob. Stare Buczyce Buda zob. Budapeszt Budapeszt 90 nudno Dominik 255 Bug. lewy dopływ Narwi 21-23. 26. 33 35,3". 41. 295 Bujany. Ukraina 25. 35 Butik'Hcletu 316 Buliński Melchior 20S Bulmann Ulrich 230-25 1 Bunkc W.ilter 232 BiirJzy Dominikj 201 Busk. Ukraina 145-146 Biiyken Tbej 1S9 Byczyna. pow. kluczborski "5. 11" Bydgoszcz 144. 303. 325 Bykowski Stefan 159 Bylin. Ukraina 22 Bystron ]jn Stjnishir 12o Bytom. woj. śląskie: księstwo 116 Bzoirski Abrahjnt 28 Cjckowski Stefjn 501-302. 5 11 Cjwfwllieri Rino 2 5 Ćjrck lirl 18" C~irstenn EJu-jrJ lg3 .£4 Clisch zob. Klisz c7e,owic7Zrtom,e, 133-134 Colin wójt raciborski 76 Celny, karczmarz krakowsk, 258 Coustcfu^hTrteTpierre 36 Ceroni Carlo 3i ' * ,, TII ,t i,,, >n! Cretner Otto 188 Cewus Tuchalczyk Jan LU5 Chaber Piotr 22 Cyceron 205 ,,„„,,. Chacinik Maksym 288 Cyganek Kazmuerz 54-55, 59, 66 Chandra Zofia 127 Cygan. e2 89 r/? '' wa Łucja 2^3 Cyklinska Marianna 176 CharyTomuk Janusz 3<)Y, 306, 310, 315, Cyrenberg Joachim 303 ^Ig Cyryn, święty 130 Chądzyński Antoni 156 Cysterki 97 Chełm, woj. lubelskie 52 Cystersi 67, 97, 102, 106 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie 218, Czacharowski Antoni 107 251 308 317; biskupstwo 109; pra- Czacki Tadeusz 53 wo 23, 39-40, 190, 193 Czają Roman 184, 190-191, 194 Chilka Andrzej 207, 213 Czajki zob. Gniła ChlebowskiBronisław 27-28, 38-39 Czaplicka Janina 185 Chmiel Adam 138, 253, 256-257, 267 Czapliński Władysław 29 Chmielnicki Bohdan 281 Czapscy, ród 66 Chocim, Ukraina 69 Czarna zob. Milewskie Chodkiewicz Aleksander 53 Czarna Przemsza, prawy dopływ Przemszy Chojecka Ewa 85, 88, 93 120-121; dorzecze 115 Chojnacki Piotr 87 Czartoryscy, ród 34, 37, 51, 287 Chomętowski Władysław 61 Czartoryski Adam Kazimierz 290-291, 293 Chorowska Małgorzata 95, 99, 102, 105- Czartoryski August Aleksander 290 "107 Czartoryski Konstanty 290 Chotiaczów, Ukraina 22-23, 25, 35, 40-41 Czartoryski Michał Fryderyk 158 Chozów, Litwa 282 Czechowicz Bogusław 44-45, 48 Chraboły, pow. białostocki 56 Czechowizna, pow. moniecki 57 Chrapowick, Jan Antom 30 Czechowszczyzna zob. Czechowizna Chreptowicz Joachim 153 Czechy 110, 116, 125-126, 160, 182 Chroust Anton 188 Czeczelmca, rzeka 22 Chrypalicze, Ukraina 22 Czepko VQn Rei fM Dame, 44 Chrystian Legnicki, książę legnicko-brze- Czerner Rafał 228 n, S ,' , . , Czeschinsky Marcin zob. Cieszyński Mar-Chwalczewski Jerzy 26-27 Chwalczewski Piotr 53-54 Częstochowa, woj. śląskie 263 Ciarkowska, karczmarka krakowska 259 Czyżówka, lewy dopływ Bugu 24, 26 Ochock., mieszczanin toruński 308 Czyżyny zob. Kraków Liechanowiec, pow. wysokomazowiecki Ceklińlki Pio.r 145-146 Ranif'' Żyd sandomierski 220 r- -1 , , Danitowicz łan 297 Cieszyn wo,. śląskie; ks.ęstwo 111-112, Dantyszek Jan 244 r- ..... . , Daszyńska-Golińska Zofia 289, 291 Cieszyński Marcin 255 y. , ., <=, 292 Cieślak-Kopyt Małgorzata M-W ^Tb^arbaZ'^ Ootek Łra.m 92 Dąbrowa Gónrcza, woj. śląskie; UjejSCe Ctupek Cunter 78 126 Ciupriki, Białoruś 24 n^i . TiLnini IS4 158 Dąbrowski Startisl.ur I 59-IM), 166-167. Duchacy 267 I ".'-1 '4 Du Ja Agata 43 Dąbrowskie Zagłębie 115. 1 I " I 19 Dndzińska Agnieszka 227 Dąbrówka Andrzej 1.15 Dulski Jan 62 Debus Friedhelm 181 Dundrot Mikołaj 255 Deckwirtb Harald 191 Dunin-Wasowicz Teresa 18 Dekański Dariusz Aleksander 79 Dupre Maxymilian 162 Demidowicz Tomasz 22-23. 26. 28-30, 39 Diirr-Durski Jan 145 Derey Błażej 127 Dybll o/g„ 211 Derwich Marek 79, 87. 93 Dybowski Sebastian 153 Destouches Ernst von 187 Dybów zob. Toruń Deszner Salomea 170, 173-175 Dymińska Anna 177 Dębiński Karol 34 Dymitr, kardynał prezbiter 89-90 Dinges Martin 302, 307 Dymmel Piotr 183 Dłubnia, lewy dopływ Wisły 67-68, 71 Działyński Michał 244 Długołeka, pow. niemiecki 57 Dziechcińska Hanna 118-119 Długosz Jan 19, 69, 100, 102, 117, 120, Dzieduszycki Maurycy 116 122, 131 Dziekanowice, pow. krakowski 67, 70-72 Długosz Teofil 33 Dzierżański Józef zob. Dzierioński Józef Dłużek, Ukraina 308 Dzierżoniów, woj. dolnośląskie 233 Dobiesław, zarządca choriaczowski 41 Dzierżoński Józef 36 Dobosz Józef 76 Dziewuhki Władysław 44, 46-48, 76 Dobrowolska-Piondlo Elżbieta 37 Dzięgielewski Jan 27 Dobrowolski Tadeusz 86 Dziubiuk Siemion 288 Dobrzycki Jerzy 278 Dobrzyniewo, pow. białostocki 56-57, 62- Ebel Friedrich 181, 183, 191 -63 Ebel Wilhelm 189-194, 198 Doktorkowa, karczmarka krakowska 259 Efraim, syn patriarchy izraelskiego Józefa Dokudów, pow. bialski 29 132 Dola Kazimierz 87 Egipt 132, 145 Dolistowo, pow. moniecki 58 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie 140. Domagała Tadeusz 191 190, 192, 244, 301, 318 Domański Roman 71 Elencza, księżniczka kozielska 80 Dominici Hank zob. Domping Hank Elżbieta, księżniczka opawska 80 Dominikanie 28, 36, 38, 45, 48, 79-81,91, Elżbieta Rakuszanka 90 107,127,139 Emaus, Izrael 146 Dominikanki 80-81 Enders Gerbard 182 Domping Hank 105 Engel Euamaria 183, 189, 194 Doneppe Antoni 33 1 Ennen Leonhard 188 Dorota, sierota toruńska 323 Ermisch Hubert 194 Dorpat zob. Tartu Estreicher Karol 170-173 Dorszewski Przemysław Hubert 241 Estreicher Stanisław 202 Drabina Jan 78, 109 Eufemia, księżniczka raciborska 80 Draeger Walter 191 Europa 89, 117, 125, 127, 131, 157-158, Drawska Apolonia 176 281, 307; Południowa 128; Środko- Drohiczyn, pow. siemiatycki; powiat 22; wa 124; Środkowo-Wschodnia 234; ziemia 7, 281-297 Zachodnia 86, 119, 128, 137 Dryjacki Fulgenty 88 Eysymontt Rafał 97 Dubas-Urwanowicz Ewa 153 Dubaśno, pow. sokolski 154 Faber Franciszek 230 Dubowe, Białoruś 24, 35 Fageler Stenzel 237 ii ,.-,nh Chwilczcwski Jerzy Gąssowskl Jerzy 1 1-12, 15-16 F.ilczcwskijemzob Chwalcze Gdańsk 7-8, 37, 60, 65-66, 139-140, 181-FJ/I-OK.S*; Wo,aecl, 1 84 ^^ 2J ^ ^ 222> ^ 2g2> ^ Frf>rH.• Gender Martin 319 hrlei Andrze] 286 Fhmmdia- prawo 76 Geremek Bronisław 131 IZZZ Niemcy 190 GerCSZ /ó^28, 284, 289, 291 H/s SwmsfaM. 315, 324 Gerlowska Krystyna 36-37 Florencja, Wiochy 164 Gerung Mathias 124 Florian, święty 275 Getynga, Niemcy 190 Fontana Jakub 154 Geuenich Dieter 181 Fox Jan 69 Giedroyć Franciszek 301, 303, 307, 329 Franaszek Antoni 52 Giedroyć Jan Stefan 155 Franciszek Ksawery, święty 156-157 Giese Tideman 60 Franciszek Seraficki, święty 34 GiejSmann Thomas 181, 186 Franciszkanie 46, 48, 79, 141 Gieysztor Aleksander 104 Francja 153, 162, 164, 176-178, 296 Gilewska Janina 101-102 Francke Otto 193 Gilibert Jan Emanuel 163 FrensdorffFrendmand 190, 193 Gintel Jan 160 Freyerbott Bartholomeus 140 Girtler Kazimierz 68 Friedberg Marian 231, 254 Glinka Jakub 34 Frombork, pow. braniewski 141,241,245- Glinka Jan 36 Gliwice, woj. śląskie 122 Fryderyk I, książę legnicko-brzeski 44,97, Gloger Zygmunt 241 101>103 Gluchjan323 Fryderyk II, książę legnicko-brzeski 43-49, Głogowski Stefan 111 c ,103, ,TI , , Gtowacz Wojciech 266 Fryderyk ffl książę legnicki 48 Główne Miasto Gdańsk zob. Gdańsk Fryderyk W.lhelm Cieszyński, ks.azę cie- Gmiński Jerzy 48 Fuleu', B b Gnaphaeus Wilhelm 140 furtak TadeZzTn Gnie Zn°' kupstwo 92, 100, 103, 109 Gabriel, notariusz sandomierski 213 r^' POW',b^°St°ckl " Gack, Józef13, 17 £ninsc/' rod *f c Gadacz Tadeusz 130 ^Oa, swf 17, Qa Gadocha Maran 253 Gobbers Joseph 189 Galicja; Zachodnia 39 )L ? Fra"«szek78 Gali Anonim 255 Goetel-Kopffowa Maria 88 Gali Lothar S2 Goldberg zob. Złotoryją Garthener Jakub 230-231 Golen' P^P02*'1 kŁ°,sclola s^n Floram na Gi«TCr Kurt 188 krakowskim Kleparzu 70 Gasztotdowie, ród 52 Golęszyce, plemię śląskie 76 Gawatowic Jakub 145 C°»« z- D- zob- D^^-^&t, Gawlik Stanisław 45 r, ,Zo["'., „„„„,„, , G«S1oro^H Antoni 14, 71 'Tnś^flTić 237 4~ O'«sioro«-stiLiidK„-t303, 5H 516 r- M ń /s r_„r____L.»^_:_1m >"^->ie> Gołdyti Pawet 8 Gomoliński Stanisław 28 Hadynów, pow. tosicki 25, 31 Goniądz, pow. moniecki 52-53, 55, 64 Hahn Wiktor 138 Gordziejcw Jerzy 149, 151 Haio Gerbrand 321 Gorszkowoz Olga 156-157 Halgncrs Paweł 41 Goslawski Stanisław 139 Hamburg, Niemcy 192; prawo 190 Gotschalk, wójt raciborski 76 Hammel Rolf 194 Gottscbalk Joseph 80 Hanek z Batowic 71 Góra, pow. moniecki 57, 63 Hanower, Niemcy 190-191 Góra Felicja 119 Hansen Gotthard 192 Góra Kalwaria, pow. piaseczyriski 32 Hanza 183-184, 190, 193-194, 196 Góra Świętej Anny, wzniesienie Grzbietu Harasimowicz Jan 95, 99, 101-104, 106 Chełma na Wyżynie Śląskiej 131 Harc Lucyna 43 Górka Jakub 31 Hartmann Joseph 182 Górnicki Łukasz 60, 139 Hasse Paul 187 Grabowski Ambroży 93, 254, 276, 278 Hatzfeldowie, ród 106 Grabska Prawda 177 Hawryluk Jerzy 27 Graflmann Antjekathrin 190-191 Hayer Georg 106 Grecja 59, 145, 151, 209 Hecht Thomie 237 Green John 140, 145 Heck Roman 49, 110 Greiffenhagen Otto 193 Heckmann Dieter 184 Greifswald, Niemcy 187, 192 Heffner Krystian 45 Grebocin, pow. toruński 327 Heidelberg, Niemcy 123 Grodno, Białoruś 7, 22, 53, 56, 61, 66, Heli, arcykapłan żydowski 146 149-178; Grodzieńszczyzna 154; Ho- Hellman Dominick 319 rodnica 149, 151-154, 158, 161-162, Henning Eckart 182 166-167, 169-175 Henrick Wolfgang 46 Grodzisko, pow. sokolski 56, 58, 62-63 Henryk III Walezy 55-56, 66, 142 GroickiBartłomiej203,209,216-218,220 Henryk IV Probus 117 Gromann Karol 77 Henryk V Żelazny, książę żagański 110 Gronostajski Cyprian 3 8 Henryk VII Rumpold, książę żagańsko-gto-Gronowo, pow. toruński 326-327 gowski 110 Gross Friedricb 106 Henryk VIII, książę legnicki 109 Groten Manfred 188 Henryk XI, książę legnicki 44 Gródek zob. Kraków Henryk z Wierzbna, biskup wrocławski 97 Grubka Marek 79 Henryków, pow. ząbkowicki 97, 106 Grubmuller Klaus 182 Hensel Witold 12 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie 308 Herbst Stanisław 253 Grulkowski Marcin 181, 184, 197 Heuberger Richard 182, 188 Grunhagen Colmar 43, 45, 47, 100 Heuer Reinhold 319, 323-325, 328 Gryciuk Franciszek 27 Heusler Andreas 189 Grzegorz XIII, papież 28 Heyne Jobann 100 Grzegorz z Tours, święty 130 Hibler Dominik 162, 167 Grzybowski Stanisław 52, 60 Hieronim, muzyk 160 Guldon Zenon 201, 220 Hierovius Bartolomeusz 303 Gurowski Władysław Roch 152 Hilczer-Kurnatowska Zofia 75 Gyruze, niezidentyfikowana wieś w pow. Hipler Franz 244, 247-248, 250 monieckim 57 Hippona zob. Annaba H Hirbet Selun, Izrael 146 "absburgowie 73, 108, 111 Hirsch Theodor 185 "ach Jobann Fńedrich 190 Htaudćek lvan 18 8 Hadnan IV, papież 11 Hoeniger Robert 188 Hoffmjnn, fizyk (lekarz) miejski toruński 321 Hoffnunn Jan 46-47 Hohenzollern Zofia 47 Hohenzollernowie 47 Holandia 244 Holnicki Stefan 165 Homeyer Carl Gustau 186, 189, 191-193 Horbów, pow. bialski 29 Horodnica zob. Grodno Horodniczanka, prawy dopływ Niemna 153 Horodynia, Ukraina 25, 35 Hortuat Jerzy 75, 77 Hozjusz Stanisław 141, 242 Hraboly zob. Chraboly Hradec Kralove, Czechy 233 Hyckel Georg 77 Indianie 157 Inflanty 138, 143, 151 Innocenty IV, papież 89 Irgang Winfred 77 Isakowicz Eliasz 292 Isenmann Eberhard 183, 190, 192 Iwańskie, artystki sceniczne 170 Iwieniec, Białoruś 159 Izaak, patriarcha biblijny 142 Izdebska Antonina 70 Izdebski Józef 70 Jabłonowska Anna z Sapiehów 283 291 293, 296-297 jabtonowski Aleksander 25, 51, 56 58-59 62-63,283 ' Jacek Odrowąż, święty 127 Jackowski Antoni 131 Jaćwież zob. Jatwieź Jadwiga Żagańska 110 Jaenichius Piotr 303 Jagiellonowie 90, 110 Jagiński Benedykt 210 Jaholowski, architekt 173 jakimowicz Roman 11 Jakimowicz Teresa 96, 106 Jakub, murarczyk krakowski 266 Jakub, słodownik krakowski 255 Jakuszewicz Osior 292 Jan, biskup dogneński 91 Jan, pisarz miejski będziński 127 Jan, przeor augustianów na krakowskim Kazimierzu 89 Jan, słodownik krakowski 255 Jan, sufragan biskupa krakowskiego 89 Jan, święty 137 Jan, wójt raciborski 76 Jan I Olbracht 25 Jan II Dobry, książę opolski 103 Jan II Żelazny, książę raciborski 122 Jan VI Lutek, biskup krakowski 92 Jan Jałmużnik, święty 88-89, 92-93 Jan Jerzy Hohenzollern, elektor branden¬burski 47 Jan Kropidło, książę opolski 95, 99-100, 103, 108-109 Jan z Książąt Litewskich, biskup wileński 138 Jan z Raciborowic 71 Jandćek Josef 112 ]anicka-Krzywda Urszula 275 Jankowski Franciszek 159 Janów, pow. sokolski 154 Janów Biskupi zob. Janów Podlaski Janów Podlaski, pow. bialski 7, 21-41 Janssen Wilhelm 188 Janusz, kasztelan radomski 13 Jaritz Gerbard 187 Jarosław, woj. podkarpackie 143 Jarosław, biskup laodycejski 91 Jaroszewicz Aleksander 156-157 Jaroszyn, pow. puławski 18 Jasiak Błażej 70 Jasiak Elżbieta 70 Jasiński Kazimierz 77, 101 Jasiński Tomasz 184 Jaskier Mikołaj 202-203 Jaskra, pow. moniecki 56 Jaskranka, prawy dopływ Narwi 53, 63 Jastrzębowski Szczęsny 11 Jaszczolt Tomasz 22 Jaszczowo, Ukraina 25 Jaśkiewicz Aleksander 120, 126 Jaświły, pow. moniecki 58 Jatwieź, pow. sokolski 58 Jaworów, Ukraina 145 Jaworski Wojciech 119 Jazdów zob. Ujazdów Jażdżewskt Konrad 15-16 -147; Syjon 121 Jerycho, Auronomia Palestyńska 12L> Jerzy I, książę brzeski 45 lerzy II Brzeski, książę brzeski 4S-41' I 0 i- -104 Jerzy z Ambergu 48 Jezuici 140-144, 146, 151, 155-156 I SS 168, 173 Jedrze/czyk Dobicslaw 144, 147 ledrzejewicz Jerzy 14 Joachim II Hekror Hohenzollern, elektor brandenburski 47 [oannici 46, 48 fodkowski lózcf 149, 155, 158, 171, 173, 175 Józef, patriarcha izraelski 132, 145 'jucker Michael 182 Julian, legat Stolicy Apostolskiej 90 Juliusz II, papież 92 Jurek Tomasz 71 liirgens Otto 190-191 luszczyński Hieronim 138-139 Kacbel Georg 78 Kacper, majster świdnicki 234 Kaczmarczyk Kazimierz 72, 202 Kaczmarek Romuald 102 Kaczyńska Izabela 115-116 Kaczyński Tomasz 115-116 Kadłubowski, scholastyk i kanonik inflanc¬ki, oficjał podlaski i grodzieński 1S1 Kaerner Daniel 164 Rajzer Leszek 115-116 Kaleta Feliks 72 Kaleta Maciej 72 Kaleta Marcin 72 Kaliningrad, Rosja 139-140, 156,244,301 Kalinowski Wojciech 14, 17, 19 Kalinówka, pow. moniecki 61 Kalisz, woj. wielkopolskie 143, 172, 308 Kalkuta, Indie 146 Kalwaria Paclawska, pow. przemyski 131 Kalwaria Zebrzydowska, pow. wadowic- ki 131 Kamienica, Białoruś 24, 35 Kamieniec nad Bugiem zob. Kamieńczyk Kamieniec Podolski, Ukraina 144, 308 Kamieniec Ząbkowicki, pow. ząbkowicki 97, 102 Kamieńczyk, pow. sokołowski 286 Kamieński Andrzej 47 Kamieński Łukasz 213 Kamieński Stanisław 41 Kawmska Krystyna 202, 236-237 Kiimiński Adam 122 Kamiński Tadeusz 34 Kamionka Bużańska, Ukraina 145 Kamionka Strurniłłowa zob. Kamionka Bużańska Kamionki, pow. toruński 327 Kantor-Mirski Marian 117, 123-125 Kantorowice zob. Kraków Kantyka Jan 78 Karczmit Bazyli 159 Karlowska-Kamzowa Alicja 110 Karmpuyk, krakowski mierniczy słodu 256 Karnkowski Stanisław 143 Karol II Podiebradowicz, książę oleśnicki 106 Karol IV Luksemburski, cesarz 109, 117 Karol X Gustaw, król szwedzki 30 Karolina, księżniczka legnicko-brzeska 104 Karpiński Andrzej 301-302, 308-309,313, 318,320 Kasabula Tadeusz 31 Kaspar Jaroslav 188 Kasprowska Marta 115 Katarzyna, mamka toruńska 327 Katarzyna, święta 142, 171 Katarzyna Andegaweńska 125 Katarzyna z Aleksandrii, święta 85-93, 124-126 Katowice 7 Kawecka-Gryczowa Alodia 59-60 Kazimierski Józef 285, 296 Kazimierz zob. Kraków Kazimierz I, książę opolski 76 Kazimierz II, książę cieszyński 111-112 Kazimierz III Wielki 110, 115, 126,257 Kazimierz IV, książę słupski 110 Kazimierz IV Jagiellończyk 23, 131, 257, 258 Kazimierz Bytomski, książę bytomski 116 Kazko Słupski zob. Kazimierz IV KelłerHagen 182-183 KenckiPatryk 137, 145 Kery Lotte 181 Keussen Hermana 188-189 Kodeń, pow. bialski 29 ,-^r^"!5 !Q Ł Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie 303 Kielce /, 18 . - . . , , ,., Kicłbicka Aniela 72 Kolodziejczyk Jan 326 Kierzkowska-Kalinowska Ewa 11-19 Kołodziejski Stanisław 17, 115-116, 211 Kietliński Marek 22 Kolosów Anna 149 Kijów; biskupstwo*70 Komorowski Jarosław 140 Kiliańczyk-Zięba Justyna 88 Komsta Katarzyna 184, 197 Kilonia, Niemcy 187, 192 Konarski Jan 89, 92, 120 Kmcel Ryszard 80 Kondracki Jerzy 21 Kmtzinger Martin 183 Konigson Elie 137, 147 Kiryk Feliks 116,120-121,123,201,206, Konopczyński Władysław 169 208, 210-211, 218, 220, 253, 262, Konopka Marek 12-14, 17 264-265, 267 Konopka Maria 88 Kislisz Mikołaj 59, 61 Konrad II Siwy, książę oleśnicki 106 Kiszkowie, ród 282 Konrad X Biały, książę oleśnicki 106 Kitowicz Jędrzej 134 Konstancja, Niemcy 109 Kizik Edmund 189, 317, 328-329 Konstancja, święta 157 Klarę Katarzyna 192 Konstantynopol zob. Stambuł Klaryski 97, 101 Kończyce, pow. krakowski 67, 70 Klaudiusz, święty 130 Kopptnann Kań 192 Klemens, ślusarz sandomierski 210 Korbach Andreas 327 Klemens VIII, papież 29 Korczak Lidia 24 Kleparz zob. Kraków Kornecki Marian 69 Klesmska Wanda 192 Kórnicka Magdalena 176 Klisz karczmarz krakowski 255 Kornicowie zob. Kornitz Kloch Bogdan^75, 79 Kornicz Mikołaj zob. Siestrzeniec Mikołaj Klonownica Mała, pow. bialski 24, 29, 32 Kornitz ród 122 Klose Samuel Beniamin 100-101, 106 Korolko Mirosław 133-134 Klosmatin Chnstian 308 K ■ władyslaw 132 K T t't Ł5 Korotyńsk, Ludwik Stanisław 261 Klotzer Wo femg 181 Korta Wacław 239 Kloza Jarosław 52 r, ,. - « , , y , 1 „ KlugeReinhardl&i Korusiew.cz Stanisław U6, 118, 123 Kluzieński Wincenty 68 Korytkowsk, Jan 27 30 Kloczowski Jerzy 23, 79-80, 87 KosślkowskUóz™ 151 Knonl Yalemm^O43 Kostkf Stanfaw z°ba S<™ Kochanowski Jan 59, 145 A 1 tfudol IM Kock, Pow. ..bartowsU, 295 S£V£rt^ •« Koczerska Mana 87, 91 K„„al™«ki nastor ze wsi Mikolail., , , . Kowalska Małgorzata 127 Krukowski Jan 127 Kowalski Marian 290 Kruszwica, pow. inowrocławski 56 Kowalski Piotr 129 Kruszyn, pow. moniecki 57, 63 Kozerski Paweł 44-46 Kruszywo zob. Kruszyn Koziegłowy, pow. myszkowski 122 Krygier Eugeniusz 17 Kozińce, pow. białostocki 57 Krynica zob. Krynice Kozłowska-Budkowa Zofia 134 Krynice, pow. białostocki 57 Kozopatry zob. Kozińce Krynki, pow. sokolski 154 Koźle zob. Kędzierzyn-Koźle Krypno, pow. moniecki 57 Kożuchowski Jakub 27 Krystyn z Kozieglów 122 Krain, karczmarz krakowski 258 Krzeszów, pow. kamiennogórski 131 Krajniewski Jarosław 117-118 Krzystanek Karol 201, 220 Krakowczik Stanisław 210 Krzywula, prawy dopływ Czyżówki 21 Kraków 7-8, 25-26, 39, 51, 59-60, 67-73, Krzyżacy, Krzyżacki Zakon, Krzyżackie 85-93, 97-98, 115-117, 122-124, 126- Państwo 108-109, 140, 146, 241 -127, 137-139, 145-147, 215, 218, Krzyianiakowa Jadwiga 117 238, 253-279, 287, 308, 312; Bieńczy- Krzyżanowski Stanisław 85, 202, 254 ce 67-68, 70; biskupstwo 33, 67, 89, Księża komuniści zob. bartolomici 91-92, 116, 118, 120-121, 123, 127; Kubalecz Paweł 220 Branice 68; Czyżyny 67; Dąbie 267; Kubiak Janusz 24 Gródek 138; Kantorowice 67; Kazi- Kuchno Jan 220 mierz 85-93, 137; Kleparz 67, 70-71; Kucieński, sługa Jana Zamoyskiego 56 Mistrzejowice 67, 72; Mogiła 67; Ol- Kudiowic, karczmarz krakowski 258 sza 67; Prądnik 70, 73; Rakowice 67; Kudominy, Białoruś 159 Wawel 67, 69,137-138; Zeslawice 67, Kujawy 117 70 Kulikówka, prawy dopływ Narwi 63 Kramer Christel 47 Kulikówka, pow. białostocki 57 Krasińscy, ród 66, 282 Kumor Bolesław 33-34 Krasiński Franciszek 120 Kuntze Edward 28 Krasnowolska Anna 87 Kuraszkiewicz Władysław 126 Krasnowolska Maria zob. Muszyńska-Kra- Kurnatowska Zofia zob. Hilczer-Kurna- snowolska Maria towska Zofia Krasowo zob. Kruszyn Kurtyka Janusz 123 Krassuska, mieszkanka Krakowa lub oko- Kuś Jan 85, 88, 93 licy 71 Kuśnierz Mikołaj 213 Krauzowa, mieszczka krakowska 70 Kutrzeba Stanisław 68, 76, 88, 202, 204, Krawczak Tadeusz 27 215, 255, 257 Krawiec Wacław 214 Kuty, Ukraina 25, 35 Kreter Karljosef 192 Kutzner Marian 78-79, 102 Kretzschmar Johannes 191 Kuźmicz, muzyk 159 Kroeschell Kart 183 Kwapisik Jan 68 Kromer Leonard 72 Kwidzyn, woj. pomorskie 145 Kromer Marcin 242-244 Kwiecińska Zofia 177 Kropidło Jan zob. Jan Kropidło Kropidłowski Zdzisław 318 Laband Paul 187 Królewiec zob. Kaliningrad Laberschek Jacek 116 Król-Kaczorowska Barbara 138,170-172, Labiczsky Maciej zob. Łabicki Maciej 174 Labuda Gerard 77, 79-80 Królik Ludwik 26-27, 33-34 Lach Kornelia 78 Kruczyński Andrzej 141 Lachs Jan 253 Kruger Hans 305 Lalik Tadeusz 18 Un.koro,^zezia. ^^, 145_146 Unckorondc. M.koła, z Bizez,., fc HMgo lg3 Usota Czesław 02 107, 228 ^^ ^ ^ 1 g9 Latek Krzysztof 288 Lohrmatm Diefmrfc 181 Lauingen, Niemcy '^ Lorenzen-Schmidt Klaus-Joach,m 192 ^S™^^ 1«4-16« Lubeka,Nier L«H«.rv Cfc,rfe5 86 Lubiąż, pow wolowski 97 102 , ' • j inn^i,cL-{p47 4X 79-ksie- Lubin, wo|. dolnośląskie 110 LegT™;T^4 47 4t 95 97 10.,' .03- Lublin 7,18,143,149,172, 263,287,308 104 110-111 Luborzyca, pow. krakowski 67-68, 71 Leidinger Paul 183 Lubusz, Niemcy; biskupstwo 97 Lenczowski, architekt 174 Lucht Dietmar 191 Lenoir Frederic 135 Ludmiła z Podiebradow, żona Fryderyka I Leopold Holsztyński zob. Schleswig-Hol- 45 stein Leopold von Ludwik I Brzeski, książę legnicko-brzeski Lepszy Kazimierz 2S, 51 95, 102, 105, 108-110 Lepszy Leonard 253 Ludwik II Brzeski, książę brzeski 105 Leszczyńska-Skrftowa Zofia 115 Ludwik Opolski, książę opolski 101 Leszczyński Józef 48 Ludwik Węgierski 125 Leszek Biały 255 Luksemburgowie 110 Leśniak Franciszek 208,210,220,253, 263 Lulewicz Henryk 32 Leśnica, pow. strzelecki 76 Lupiglaa, plemię śląskie 75 Leśnodorski Bogusław 202 Luter Marcin 47-48, 250 Letniki, pow. białostocki 57 Lutterbeck Michael 191 Letz Kerstin 191 Linek Bofwoj 187 Leudrdy Ferenc 125 Lwów, Ukraina 61, 144, 146, 172, 287, Lewański Julian 80, 129, 133, 137-138, 295,308 141-142, 144-146 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie 238 Lewiński Paweł 159 Leymiter Mikołaj 256 Łablcki Maci • 256 Lezenski Tomasz 31 Łachwice, Białoruś 161 Uchonczak-Nurek Grażyna 91 Lagiewski Maciej 103 Lidzbark Warmiński, woj. warmińsko-ma- Łapka Walenty 60 Zursk,e 141 241-244, 249, 251 ŁJ2Cz Marcin 141 UedtkeAnton, 100, 109 Laszczyńska Olga 52 Ligęza Elżbieta 257 v .... „ s,. ,-,, LUenthalJohannes 243-246 250 Ławicinska Rozalia 177 Umon Jerzy 140 ^a2OWa Konstancja z jundz.llow b7 ■ - . w/. uD . , Łazowy Samue 157 1:;^; M;^^no6diecezia 86 ^rf ff ^4J L.psk, Nlemcy 43, 303 ^TfJ' L"^'* 12j Lipska Irena 37 ?-O)el< Macie' 71 , , . ia Lipski Andrzej 29 ?'omaz>'' Pow' b!fls^ 2f,4 Lipski Jan Aleksander 33 Łomża, wo,. podlaskie 144 L,sowsk, Aleksander Józef 286 1°""'.WO'- "^T^O Utewniki, pow. łos.cki 25, 33, 35 ^^i""^ L,t„a Mejscowość), Ukraina 25, 35 Łow™ZX łódzkie 41, 308 Litwa, Wielkie Księstwo Litewskie 21-22 Łnrmiki ]trzv Z 17 Łuczyce, Ukraina 22 Malowa Góra, pow. bialski 29 Łukasiewicz Krzysztof 58,62 Mała Wisła, odnoga Wisty 31 1 Łukasz, święty 227 Malachowicz Edmund 97, 102 Łuków, woj. lubelskie 28 Malecki ]an Marian 88 Łuszczkiewicz Władysław 87-88 Małgorzata, opatka zakonu klarysek we Łysiat Marian 305 Wrocławiu 101 Małgorzata, święta 125-126 ™T Zo'U '85-186 Malkiew.czówna Helena 85, 88 93 Mace, biskup Trebinje 102 Małopolska 18-19, 93,115-117, 122-123 Macie,, kapelan dworu biskupa łuckiego 41 125 128 308 Maciej, karczmarz krakowsk, 255 Małżycki Stanisław 62 Macie,, mieszczanin z krakowskiego Ka- Mamela Zdzisław 301, 303, 305 », Zlm1r2f , Mamkowska Halina 87, 183 Mace, słodownik krakowski 255 Marburg, N.emcy 181 Mace, korwin 232 Marceleu Stanislau V. 172 Macie, 2 Dziekanowic 71 Marceli , iez „„ Mace, z Racborowic 71 Marcelin, święty 130 Macte,ewska Katarzyna 119 Marci karczmarz krakowski 255 Maae,ewsk, Tadeusz 202-204, 206, 210, Marcin V, papież 21, 131 „ !5'218"220 Marcin z Batowic (ojciec) 71 Macie,owski Bernard 27-29 Marcin z Batowic (syn) 71 Maciejowski Samuel 123 Marcm z Łowlcza5 subdlakon lucki 41 Maaszewskt Jarema 27 AW„efc Rom™ 211 Mac,««a* Km** 87 Marek, kaszteian radomskl 13 Maczek zob. Maciej Marek? legat papieski 91_92 Madys Anna 129 Mareki slodownik krakowski 255 Madziarzy 18 Maria Jakubowa 137 Magdeburg, Niemcy 236; prawo 7, 18, 31, Maria Magdalena, święta 125-126 137 53-54, 76, 116, 190, 202, 236 Markgraf Hermann 97, 99, 101-103, 105 Magdeburg Jan 105 Markowicz Lewko 292 Ma,selWitold 197,202,204,206,209-210, Maroszek Józef 51-53, 55-56, 59 61 149 212,214-215,218-219 170,283,293,295 Majech Henryk 283 Marsch Angelika 117 V4 Majewska Agnieszka 70 Marta, święta 275 Majewska Magdalena 70 Matem Georg 242 244-251 Majewski Franciszek 70 Mathesius Jan 303 Majewski Stanisław 70 Matuszewski Józef 80 Makarska Zofia 177 Maurer Georg Ludwig von 187, 189 Makomaska Ewa 174 Mazek Grzegorz 302, 317 Makowiecki Tomasz 60-61 Mazowszany, pow. radomski 18 Maksymilian III Habsburg, arcyksiążę au- Mazowsze 18-19, 80, 110, 117, 214 308 striacki 73, 117 Mazurek Krzysztof 72 Ma apert Karol 143 Mączak Antoni 106,241 „7 Jerzy 2°2 Medard z Noyon, święty 275 Maleczynska Kazimiera 234 Meissner Kacper 331 Maleczyński Karol 75, 77, 116 Meissner Krzysztof 303 MalesZyk Marek 294 Melsztyn, pow. tarnowski 122 Mal,n,ak Jarosław 228, 230-231 Mencel Tadeusz 39 MaUnowsk, Krystyn 278 Mendykanci 79 «a inska Marianna 165, 176 Menzel Carl Adolf 44 MaUszewsk, Kazmuerz 308-309. 314 M,„„l ,n„f ,„Jhi„, -(, U-rk Walthcr 1SS Methm-r Arthur 191. 1 "3 Motz. Francja 189. J"5 Mctzler Dietcr 1S3 Meutben Ericb 182 AlfLirsij Barbara S" Micbalewiczowa Maria 25. 123 Michał, kanonik i rektor kościoła paratial- nego w Łucku 41 Mkhałowskj Teresa 80 Mkhahncski Ronun 182 Micke Iwona 12-18 Mickiewicz Leon 159 Mielnik, pow. siemiatycki 34; ziemia 7, 2S1-29" Mieszko I Cieszyński "6 Mieszko I Plątonogi "6-Międzyrzec Podlaski, pow. bialski 28-29, 283-288, 290-295, 29"; Stołpno 292, 294 Migjs Stanisław 69-"0. ~3 Mika orbert ~6-S Mikołaj, słodownik krakowski 255 Mikołaj, święty (biskup) 2~5 Mikołaj I Opoiski. książę opolski 99-101. 103-104 Mikołaj II Opawski, książę opawsko-raci- borsko-prudnicki 80 Mikołaj IV. papież 89 Mikołaj V. papież 91 Mikołaj z Cieszyna 255 Mikołaj z Wilkowiecka 146 Mikołajki, pow. nowomiejski 324 Mikosz Gabriel 144 Mikulecjifi 112 Mikulski Krzysztof 8, 194. 299. 330 Milerski Bogusław 130 Milewskie, pow. moniecki 56 Miller Antoni 164, 168, 170-172 Minkiewicz, mieszczanin krakowski ~1 Mińsk 28- Mirończuk Robert 21-22. 38 Misiowski. mieszczanin międzyrzecki 28S Mistrzejowice zob. Kraków Mitteis Heinnch 183 Mleczna, prawy dopływ Radomki 13 do lina 12, 14 Mhnjrskj-Kjletynowa Marta 9", 108 Mtynjrski ZJzishw 31-32, 37-38 Mniszek Jerzy 1-1-172 Mh Mochinger Jerzy 302 Mociesze, pow. moniecki 58 Moeller Konrad 299 Mogiesze zob. Pocieszę Mogiła zob. Kraków Moglińska Teresa 178 Mokre zob. Toruń Mokrski Florian 89 Moller Henryk 139-140 Motler Jakub 199 Monachium, Niemcy 187, 190 Moraw Peter 181 Morawscy, rodzina 1"1 Morawski Dominik 170-172, 174 Morawski Zbigniew 201 Morawy 265 Morelli Anna 164-165 Morelli Kazimierz 164-165 Morelli Nina 164 Morelowski Marun 95, 101-103, 105 Mosarz, Białoruś 154 Mosbacb August 100 Moskwa 287 Mostowski Robert 154 Moszkowicz Osior 292 Moszkowiczowa, Żydówka międzyrzecka 292 Motława, lewy dopływ Martwej Wisły 198 Moździocb Sławomir ~5-~6 Moieiko Beata 184 Mrozińska Stanisława 138 Mrozowice, Białoruś' 24, 35 Mścigniew, kasztelan radomski 13 Mścisław, Białoruś 15" Mścisław, kasztelan radomski 13 MuciareUis Jakub de 89 Miiller Harald 181 MMler-Mertens Eckhard 181-182 Murau-iec Wiesław F. 88 Musiał Słaifomir 11 Musidło, szewc toruński 316 Muskus Damian A. 88 Muszyńska-Krasnowolska Maru 85 Mykowiczowa .Anna 0 Myszkowski Piotr 123 Nabrzezie zob. Nadbrzezie Nabuchodonozor. król babiloński 143 Nacewicz, anysra sceniczny l~0 Nadbrzezie zob. Sandomierz Nagoth Adam 278 Nowy Korczyn, pow. buski 122 Nablik Stanisław Edward 52 Nowy Sącz, woj. małopolskie I 22 Nanke Czesław 28 Nowy Targ, woj. małopolskie; region 30K- Naogeorg Thomas 140 -309 Napiersky Jakob Gottlieb Leonhard 193 Nyeszrzalo Woytek zob. Niesrzało Woj- Narew, prawy dopływ Wisły 56, 63 ciech Narew, pow. hajnowski 305 Naruszewicz Adam Tadeusz Stanisław 30, Obrubniki, pow. białostocki 57 18-39 Ochmański Jerzy 21 Nasiadka Marek 59 Ochmański Władysław 206 Nawara Andrzej 70 Odra 49, 76, 102 Na%vara Ewa 70 Odrowąż Iwo 14 Nehlsen Hermann 188-190, 192, 198 Ofka zob. Eufemia Nejoiva Helena 75 Ogińscy, ród 282, 287 Ncreśl, prawy dopływ Narwi 62-63 Ogińska Helena 296 Neuburg, Niemcy 124; księstwo 117, 123 Ogiński Andrzej Ignacy 283, 294, 296 Neunachb Joachim 327 Ogiński Michał Kazimierz 162 Newerla Paweł J. 78 Ogiński Michał Kleofas 283, 294, 296 Neyman Michał 34 Ogrodniki zob. Bonin-Ogrodniki Nicks Martin 322 Ogrodniki, Białoruś 35 Niclas von Teschin zob. Mikołaj z Cieszyna Ogrodzieniec, pow. zawierciański 119 Niedawin, Białoruś 24 Okoń Jan 141, 143 Nielander Franz 46 Okólska Halina 106 Niemcewicz Julian Ursyn 170-171 Olejnik Karol 122 Niemcy 15, 46, 77-78,103,116,139,153, Oteńska Anna 26 169, 181, 185, 204, 228, 234, 242, Oleśnica, woj. dolnośląskie; księstwo 95, 249, 251, 263, 281, 285, 292, 294, 97, 105-106, 111 301, 309, 329; prawo 115, 187, 199, Oleśniccy, rodzina 122 236, 241 Oleśnicki Zbigniew 69, 87, 91, 116, 120, Niemen 149, 152-153, 172 122-123 Niemojki, pow. losicki 289 Olifirowicz Stefan 33 Nierychlewska Anna 17 Oliński Piotr 184, 197 Niesrzało Wojciech 255 Olkusz, woj. małopolskie 124 Nieśwież, Białoruś 60, 144, 16M64,166, Olsza zob. Kraków 168-170 Olszewski Kacper 294 Niewęgłowski Wiesław Aleksander 125 Olsztyn 7, 250 Nocuń Przemysław 234-236 Oława, woj. dolnośląskie 48 Noga Zdzisław 71, 123, 138 Ołyka, Ukraina 60, 161 Noskowski Andrzej 141 Opalińscy, ród 284 Nottbeck Eugen von 192 Opalińska Izabela z Tęczyńskich 292 Novy Rostislan 182, 18 8 Opaliński Andrzej 143 Nowacki Józef 88 Opaliński Stanisław 290, 295 Nowak Barbara 80 Opas Tomasz 284, 287 Nowak Izydor 72 Opawa, Czechy 263; księstwo 80 Nowak Janusz 80 Opole 7, 43; księstwo 76, 79, 96-97, 99-Nowak Zenon Hubert 194 -104, 108-109, 116 Nowakowski Andrzej 121 Opole, pow. parczewski 29 Nowe Miast Braniewo zob. Braniewo Orgas Dominik 69 "owe Miasto Elbląg zob. Elbląg Orgas Hanmbal 69 owe Miasto Korczyn zob. Nowv Korczyn Orle. Białoruś 24. 35 rclc liiiun -i-->i Orsotti. rod ^ Pcregryn z Opola 80 ,)KW^,-y,^v «.»''•'<'< - 4- P(-m,r Amireai 181, 183, 196 2(,2. 2h4, -<> . - Ptttineti Kajetan 164 ?L''' k ' wl'V" if, ',1 KU w Wilnie I" 1 lVtt.net, Ludwik 164 OsU-,ko. »!■""■ "!, ',.:%- Pękacka-Falkowska Katarzyna 299 Ossolm>c>, .od 14 1,--------- Pętkowski Kasper 142, 146 O.tr>nv pow. bialski 24, .55, 3" P^secka Katarzyna 70 O<„„» I ubelsk,. pow. lubartowski 29 Piaseck, Anrom 70 Os/ust Stmisliw 21 ! r'ast' legendarny założyciel dynastii Pia- Om-1 lemridi! ksi.iże Neubursa I 1", 123- stów 254 _ll4 ■' Piastowie 44, 95, 101-106, 110-112, 117 i>;,>." kr-<;h>f—. S~, L).' Picchocińskj Janina 23S Piekarska Dorota 176 1'.K-. s/Lulicic lh0 Piekosiński Franciszek 138. 202, 254 r.Killi Asprilio 6° Pieniężne, pow. braniewski 241,244-245, radomski ].w 1>1. l>- :hl-2e2. 264, 24S-250 2hS, 2~3. 2~S Pieprzik Jan 20~ P.ic/oska Bartosz 2 Pietruszeńska Dorota 1 Padniewski Filip 123 Pietrzak Michał 202 Pakosc, pow. inowrocławski 13 1 Pilch Józef 102 Pjlmirski A. 2"-2S. 38-3« Pilch Krystyna 102 fanek jjrosht- 112 Pilica, lewy dopływ Wisły 18 P.mer Hennk IS5 Piłar Poncjusz 146 PJMII- U;i "5 Pinno Alfons 1" Panke. karczmarz krakowski 255 Pińsk, Białoruś 1 iS Paoletti Michał lt.4 piotr- jwicty i ,- Pjpnfc Jobmm-s 1S2 piotr i_ car JJ, Parchovo. Parchowo. Parczowo. Parocho- Piotr Wlostowic 120 wo zob. Janów Podlaski piorr z BjtcnWc -1 Puw 14 P'°tr Z Krakowa- Przeor augusoanów na „Jr . " , _ , krakowskim Kazimierzu 91 „ , . ' Piotr z W erony. święty 2 :> lJs;,-mU y,-r;y 1:0-1;, Piorraszewicz Stanisław 62 raszkowska Weroniki lc> !(,>; n- i -i- i i ■ i-j i - „ , . . ' lPc^ Piotrków Trybunalski, woi- icklzkie 211 Patkow, pow. losicki 2S° T , - • PMU- Hans 1S1 n. ""■' , „ ć j , Pjf-iHW IS1 Piotrowice zob. Piotrowice Świdnickie PMliŻwTlu'^* Piotrowice Świdnickie■ pow. i«idnk-ki 233 fMm ikoUus Sf. Piotrowick, Andne, ,4 Paweł, siłownik krak,™ .., ',-, P.omyk kasztelan radomsk, 1, Paweł z Zatora b-» ' "" Pirocywtj <-^«-'.^ t JV 138 Piszczanka. kwy doP^ krznv ^2 Pawtowo zoh. Pawlow PL-"~-".,k «?, Ł,u- ^i Pawtawii Jan "0 £r^,i£ l8Vl8"». 1- Pawlow, pow. hulski 24-25. 2-). l-i-3- p, , c - „1 5> p j 71 ^f^^,^ ,--J rlacidi hran*.i*zek -ł-i PJ; Jrw ćbigiutu- 254. 260-2fc 1, 263-265, P/Jm,c Hjns 1SS-1S-J. 1 •» 1 -tv8"2fc') Placon205 Platt Julian ?7-.iS Prochaska Antoni 21, 122-12.? plaut 140 Prochaska V. 182 Pleszczyński Adolf 290. 297 Prokop Krzysztof Rafał 22-23, 27 Plezia Marian 79-80 Proszowice, woj. małopolskie 68 Plutarski Michał 43 Protazwicz Marcin 59 Ptea Stanisław 202 Priimers Rodgero 192 P/ock, woj. mazowieckie 134, 144, 308; Prus Konstanty 80 biskupstwo 92, 133, 141; księstwo 117 Prusy 67, 184, 186, 190, 197, 204, 241, Poblocie, Białoruś' 35 263, 305; Królewskie 301, 304, 308, Pobóg-Lenartowicz Anna 76, 79-80, 87,93 315 Pociecha Władysław 26, 45, 47, 49, 53 Pruszcz Piotr Hiacynt 88 Pocieszę zob. Mociesze Pruszkowski Józef, pseud. P. ]. K. Podla-Poddebski Henryk 173 „■„* 21-26, 28-30, 32-35, 38 Podgórz zob. Toruń Przebendowski Joachim 33 Podiebradowiczowie 95, 97, 105-106,111 Przecław, mieszczanin z krakowskiego Podlasiak P. J. K. zob. Pruszkowski Józef Kazimierza 91 Podlasie 39, 51-52, 151-152, 281-283, Przemysław Raciborski, książę raciborski 285,287,291,297 76,80 Podlesie, Białoruś 35 Przemyśl, woj. podkarpackie 206, 221,263 Podmurny Jan 213 Przeracki Jerzy 242, 246 Poeck Dietrich 187 Przesmycki Jan 41 Pogorzałka zob. Pogorzałki Przesmyki, pow. siedlecki 41 Pogorzałki, pow. białostocki 57 Przeźmieńska Barbara zob. Przeźmińska Polaczkówna Helena 202 Barbara Polański Antoni 78 Przeźmińska Barbara 70 Połaniec, pow. staszowski 208 Przeźmiński Piotr 70 Połock, Białoruś' 52, 144 Przyboś Adam 29-31, 68 Pomarański Stefan 61 Przytułki zob. Przytułki Pomorze 250 Przytułki, wieś nieistniejąca, prawdopo-Poniatowscy, ród 166 dobnie w pow. monieckim 56 Poniatowski Stanisław August zob. Stani- Przywuska Aniela 184 sław August Poniatowski Ptaszycki Stanisław 169 Porchow, Porchów zob. Janów Podlaski Ptaszyński, muzyk 160-161 Porębski Mieczysław 121 Ptaśnik Jan 254, 289 Porfiriusz z Gazy, święty 132 Pudełko Jan 25 Porochów zob. Janów Podlaski Pułtusk, woj. mazowieckie 141, 146-147 Posądza, pow. proszowicki 72 ?urchla Jacek 112 Postawy, Białoruś 154, 161 Pusch Filip 319 Postołowicz Leszek 154 Pusch Katarzyna 319 Postrzygacz Wojciech 219 Puszcza, Ukraina 25 Potenza Franciszek de 303 Puzyna, kanonik wileński 155 Potkowski Edward 182,195 Pyl Theodor 192 Potocki Teodor 242, 244 Poznań 97-98, 142-143, 146, 229, 308; Rachuba Andrzej 32 biskupstwo 31, 108-109 Raciborowice, pow. krakowski 67-73 Praga 98, 110, 112, 122, 125 Racibórz, woj. śląskie 7, 75-81; księstwo Prażmowski Mikołaj 30 76, 79, 81, 116, 122; ziemia 77-78 Prąd

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.