PIERWSZY TANIEC KURS TAŃCA NA WESELE + MUZYKA 5CD (1081802764)Sprzedano za: 35,00 zł

Zakończona o 18:11 dnia 28.06.2010 r.

Kategoria: Filmy i książki
Lokalizacja: Internetowa Szkoła Tańca


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

oferta nr 1081802764


OpisP R O F E S J O N A L N Y    K U R S    T A Ń C A    -    4    P Ł Y T Y    C D
.
S T O P I E Ń    P O D S T A W O W Y    -    1 2 6    M I N U T    -    J A K O Ś Ć    S V C D
 


Wprowadzenie do lekcji tańca

Mam przyjemność zaprezentować Państwu kurs tańca wykonany w sposób profesjonalny, przeznaczony do samodzielnej nauki (bez instruktora) osobno lub z partnerką. Kurs można potraktować również jako uzupełnienie tradycyjnych lekcji tańca. Program szkoleniowy zawarty na płytach w połączeniu z tego rodzaju metodą nauki daje bardzo dobre rezultaty, zdecydowanie dużo lepsze w porównaniu z zajęciami w szkole tańca. Przede wszystkim ze względu na swobodną atmosferę bez elementów stresu, co często jest nieuniknione na zwykłym kursie oraz indywidualne podejście ze strony instruktora tańca. Materiał wideo został opracowany w sposób bardzo przejrzysty i zarazem łatwy do opanowania, tak aby każdy mógł bez najmniejszego problemu nauczyć się tańczyć, w dowolnie wybranym czasie i miejscu. Zależnie od Państwa wymagań program treningowy można dostosować do własnych potrzeb.

Taniec dla każdego

Dzięki oferowanym na tej aukcji lekcjom tańca w krótkim czasie również i Ty możesz nauczyć się tańczyć a w efekcie będziesz doskonale bawić się na wszelkiego rodzaju dancingach, balach i dyskotekach. Poznasz kroki i figury tańców latynoamerykańskich, standardowych i dyskotekowych.

Skuteczność tej metody została potwierdzona przeszło 1500 komentarzy pozytywnych.

.
W P R O W A D Z EN I E    D O    L E K C J I    T A Ń C A
.


k l i k n i j    ż e b y    p o w i ę k s z y ć    z d j ę c i e
.

.
k l i k n i j    ż e b y    p o w i ę k s z y ć    z d j ę c i e

Kurs tańca został podzielony na kilka głównych etapów, dzięki czemu nauka jest jeszcze łatwiejsza. Materiał wideo "krok po kroku" ukazuje poszczególne elementy, które należy opanować łącząc je następnie w całość. Każdy z dostępnych rodzajów tańca został zaprezentowany w następujący sposób:


  pokaz taneczny (wprowadzenie)
▪ 
omówienie i prezentacja kroków partnera
▪  
omówienie i prezentacja kroków partnerki
▪ 
pokaz taneczny (taniec w parze)
▪ 
szczegółowe omówienie postawy tanecznej
▪  dodatkowe uwagi instruktora tańca
▪  
pokaz taneczny (zakończenie)
4 płyty CD

 

.
P R E Z E N T A C J A    K U R S U    T A Ń C A    T A Ń C A
.


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów stworzyliśmy kurs tańca, który jest uniwersalny, prosty w swym przekazie, bez względu na wiek, stopień wymagań oraz ilość czasu jakim Państwo będą dysponować na naukę tańca. Materiał szkoleniowy został przygotowany w najdrobniejszych szczegółach, dając gwarancję sukcesu już po pierwszych godzinach ćwiczeń.

Materiał wideo obejmuje 9 rodzajów tańca (kroki, łączenia oraz figury taneczne)
.
walc wiedeński ▪ walc angielski (taniec weselny) ▪ tango ▪ foxtrot ▪ cha cha ▪ rumba ▪ jive ▪ dwa na jeden (disco) ▪ samba

Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na zajęcia w tradycyjnej szkole tańca. Chociażby ze względu na brak czasu lub możliwości dojazdu do takiej szkoły. Decydującą rolę może odgrywać tutaj również strona finansowa takiego przedsięwzięcia, a ceny jak wiadomo mogą sięgać niekiedy nawet kilkuset złotych, biorąc pod uwagę stopień zaawansowania kursu.


K R O K I    -    Ł Ą C Z E N I A    -    F I G U R Y    T A N E C Z N E
 


W ciągu najbliższych kilku tygodni na mojej aukcji dostępny będzie podręcznik z instruktażem tańca. Zawierał on będzie szczegółowy opis każdego z rodzajów tańca zamieszczonego na płytach. Na aukcji tej prezentowany jest materiał szkoleniowy w stopniu podstawowym, podręcznik zaś będzie opisywał również elementy materiału rozszerzonego do_stopnia zaawansowanego.

Pełny zakres prezentowanego programu tanecznego obejmuje kroki taneczne (332), odpowiednie łączenia kroków, oraz gotowe układy taneczne (68) nazywane figurami. Na tej aukcji dostępna jest średnio połowa z przedstawionych w opisie poniżej: kroków, łączeń i figur tanecznych.
 

332 kroki taneczne, łączenia kroków, 68 figur - już połowa tego materiału zapewni solidne podstawy, a nawet umiejętność samodzielnego opanowania materiału w stopniu zaawansowanym !!!

Każdy uczestnik tej aukcji będzie mógł dokupić w późniejszym czasie podręcznik szkoleniowy za połowę jego wartości. Wystawię specjalną aukcję z opcją tylko dla "osób zaproszonych". To naprawdę świetna okazja !!!


1.  Walc Wiedeński - 8 figur (36 kroków)

Walc Wiedeński na 3 kroki:

▪  obrót w prawo (6)
▪  obrót w lewo (6)
▪  boczne kroki balansowe
▪  boczny krok balansowy w prawo (3)
▪  boczny krok balansowy w lewo (3)

Walc Wiedeński na 2 kroki:

▪ 
kroki zmienne do przodu 
▪  krok łączący obrót w lewo z obrotem w prawo (3)
▪  krok łączący obrót w prawo z obrotem w lewo (3)
▪  obrót w prawo (6)
▪  obrót w lewo (6)

2.  Walc Angielski - 9 figur (48 kroków)

▪  kroki zmienne do przodu 
▪  krok łączący obrót w lewo z obrotem w prawo (3)
▪  krok łączący obrót w prawo z obrotem w lewo (3)
▪  figura podstawowa
▪  element obrotu w prawo (6)
▪  element obrotu w lewo (6)
▪  figura ćwierć-obrotowa
▪  figura ćwierć-obrotowa w prawo (6)
▪  figura ćwierć-obrotowa w lewo (6)
▪  obrót w prawo (6)
▪  obrót w lewo (6)
▪  obrót wirowy w prawo (6)

3.  Tango - 9 figur (48 kroków)

▪  figura podstawowa
▪  czwór-krok do przodu (4)
▪  czwór-krok do tyłu (4)
▪  figura ćwierć-obrotowa (8)
▪  czwór-krok w obrotach w prawo (4)
▪  czwór-krok w obrotach w lewo (4)
▪  łącznik (4)
▪  promenada zamknięta (4)
▪  obrót w prawo (8)
▪  obrót w lewo (8)

4.  Foxtrot - 8 figur (32 kroki)

▪  figura podstawowa
▪  czwór-krok do przodu (4)
▪  czwór-krok do tyłu (4)
▪  figura ćwierć-obrotowa
▪  czwór-krok do przodu (4)
▪  czwór-krok do tyłu (4)
▪  obrót w prawo (4)
▪  obrót w lewo (4)
▪  czwór-krok do tyłu wzdłuż linii (4)
▪  krok boczny (4)


5.  Cha Cha - 8 figur (50 kroków)
.

▪  krok podstawowy w miejscu (10)
▪  krok podstawowy do przodu (5)
▪  krok podstawowy do tyłu (5)
▪  obrót partnerki pod ręką (10)
▪  kroki skrzyżne do tyłu
▪  krok skrzyżny do tyłu w prawo (5)
▪  krok skrzyżny do tyłu w lewo (5)
▪  promenada (5)
▪  odwrotna promenada (5)
.
6.  Rumba - 6 figur (30 kroków)
.
Rumba Square
.

▪  obrót w prawo (6)
▪  obrót w lewo (6)
▪  obrót partnerki w prawo pod ręką (6)
.
Rumba Kubańska

.

▪  krok podstawowy
▪  krok podstawowy do przodu (3)
▪  krok podstawowy do tyłu (3)
▪  obrót w prawo pod ręką (6)
.
7.  Jive - 6 figur (38 kroków)
.
▪ 
krok elementarny
▪  chasse w lewo (3)
▪  chasse w prawo (3)
▪  krok podstawowy (8)
▪  krok podstawowy - fallaway (8)
▪  obroty partnerki pod ręką
▪  obrót partnerki pod ręką w prawo (8)
▪  obrót partnerki pod ręką w lewo (8)
.
8.  Dwa Na Jeden (Disco) - 6 figur (18 kroków)
.
▪ 
krok podstawowy
▪  krok podstawowy do przodu (3)
▪  krok podstawowy do tyłu (3)
▪  obrót w prawo (3)
▪  obrót w lewo (3)
▪  obroty partnerki pod ręką
▪  obrót partnerki pod ręką w prawo (3)
▪  obrót partnerki pod ręką w lewo (3)
.
9.  Samba - 8 figur (32 kroki)
.
▪  obrót w prawo (4)
▪  obrót w lewo (4)
▪  alternatywny obrót w prawo (6)
▪  alternatywny obrót w lewo (6)
▪  boczne kroki zmienne
▪  boczny krok zmienny w prawo (3)
▪  boczny krok zmienny w lewo (3)
▪  promenada
▪  krok od prawej nogi (3)
▪  krok od lewej nogi (3)

.
W E R S J A    D E M O    D O    P O B R A N I A
.


Zapraszam do obejrzenia fragmentu wideo z kursu tańca (wystarczy "kliknąć" na zdjęcie po lewej). Proszę jednocześnie pamiętać, iż jest to jedynie krótka prezentacja, mająca na celu przybliżenie zawartości oferowanych lekcji. Materiał został pocięty a następnie ponownie zmontowany i zapisany w niskiej rozdzielczości. Zamieszczony fragment  ma długość 78 sekund, wielkość natomiast pliku to 16MB. Do kompresji użyto kodeka XviD

Opis oryginalnej wersji nagrania :
.=2>.
  czas trwania kursu: 126 minut
  jakość nagrania wideo: 480 x 576, PAL 4:3
 odtwarzanie:stacjonarne
DVD lub komputer z CD
  ilość płyt w komplecie:
4 płyty CD
  cena za komplet:
35zł + koszt wysyłki

.
M U Z Y K A    T A N E C Z N A    -    A U D I O    C D
.


Specjalnie do kursu tańca skomponowana została muzyka taneczna, teraz dostępna  w ofercie razem z kursem tańca, lub osobno na mojej innej aukcji. Muzyka tego rodzaju jest naprawdę trudnodostępna i jednocześnie nie należy do najtańszych, cena przeważnie kształtuje się w granicy 50 - 120zł za płytę CD.

Spis utworów Audio na CD
.
▪ 
walc wiedeński  walc angielski tango  foxtrot  cha - cha  rumba jive dwa na jeden - disco
samba  quickstep blues salsa pasodoble  rock 'n' roll  hip hop

.
D O W O L N Y    N A D R U K    N A    P Ł Y C I E
.


Warto pomyśleć o płytach z nauką tańca jako doskonałym prezencie dla bliskiej Państwu osoby. Tylko teraz istnieje możliwość zamówienia płyt z dowolnym nadrukiem lub dedykacją (oczywiście nieodpłatnie). Grafikę czy też pytania z tym związane proszę wysyłać do mnie na adres e-mail.

Zdjęcie po stronie prawej obrazuje przykładowe użycie kilku różnych czcionek, nie ma limitu długości dedykacji, ani też rozmiaru grafiki, może zajmować nawet całą płytę.

.
F I N A L I Z A C J A    T R A N S A K C J I
.


Zaraz po wygranej aukcji otrzymają Państwo automatyczną odpowiedź od Allegro, wraz z instruktażem, danymi oraz numerem konta do wpłaty. Zwykle na wpłatę czekam dwa tygodnie, w tym czasie również wysyłam na e-mail upomnienie. W przypadku braku odpowiedzi zmuszony będę wystawić komentarz negatywny. Mam nadzieję, że nigdy nie będzie takiej konieczności, dołożę ku temu wiele starań ze swojej strony, o co również i Państwa bardzo proszę.

Płyty wysyłam w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania pieniędzy na moim koncie !!!

kontakt:   tel. 501-199-826   GG: 3694855   e-mail: allegro@e-taniec.pl


Jestem jedyną osobą posiadającą wszelkie prawa do sprzedaży "Kursu Tańca - w stopniu podstawowym" oraz muzyki tanecznej, na podstawie umowy "kupna-sprzedaży", co w treści niniejszej zostało zawarte. Ponadto zastrzegam sobie prawo do opisu aukcji włącznie z jej tytułem ;-)

Osoby zainteresowane możliwością współpracy / dystrybucji oferowanych płyt proszone o kontakt na e-mail DLA PIERWSZEJ OSOBY, KTÓRA WEŹMIE UDZIAŁ W AUKCJI PRZESYŁKA GRATIS !!!
DOTYCZY WYŁĄCZNIE PRZEDPŁATY NA KONTO

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.