OZNACZANIE MINERAŁÓW Bolewski Jaskólski ___ SPIS !

(2383256335)

Zakończenie: 2012-06-07

Lokalizacja: Katowice

Kategoria: literatura i akcesoria

Cena: 29,95 zł
aktualne przedmioty sprzedającego
oferta nr 2383256335 | Zgłoś naruszenie zasadkontakt komentarze nasza oferta strona o mnie

11

przedmiot aukcji:

OZNACZANIE MINERAŁÓW

z 1 tablicą i 116 figurami w tekście

Andrzej Bolewski
Stanisław Jaskólski

Wydawnictwo: Państwowy Instytut Geologiczny, 1951
Oprawa: miękka
Stron: 462
Stan: bardzo dobry (-), nieaktualne pieczątki

SPIS TREŚCI:

Przedmowa 1
Wstęp. 5

CZĘŚĆ I
ANDRZEJ BOLEWSKI
Oznaczanie minerałów na podstawie cech zewnętrznych i najprostszych reakcji chemicznych
Opis sposobów postępowania przy oznaczaniu minerałów na podstawie cech zewnętrznych
i najprostszych reakcji chemicznych 10
1. Oznaczanie punktu topliwości minerałów. 16
Tabela I. Skala topliwości minerałów 16
2. Barwienie płomienia 17
Tabela II. Barwienie płomienia. 17
3. Badania w rurce zamkniętej (RZ) 18
Tabela III. Naloty w rurce zamkniętej (RZJ. 19
4. Badanie w rurce otwartej (RO). 19
Tabela IV. Produkty utleniania w rurce otwartej (RO) 20
Tabela V. Zmiany barwy próbek prażonych w rurce otwartej (RO) 20
5. 6, 7. Właściwa analiza dmuchawkowa 21
Spis odczynników. 21
5. Badanie na węglu. 22
a) redukcja 22
Tabela VI. Własności kulki metalicznej wy redukowanej na węglu 23
b) utlenianie 24
Tabela VII. Naloty na węglu. 24
c) stop ze soda.' 25
Tabela VIII. Barwa stopu ze sodą 25
6. Badania na gipsie. 26
Tabela IX. Naloty na płytce gipsowej 26
7. Barwienie szkliwa boraksowego lub fosforanowego 27
Tabela X. Barwy pereł zawierających tlenki metali 28
a) żużlowanie.' 28
8. Badania specjalne. 29
I. Wykrywanie chlorków rozpuszczalnych w wodzie 29
II. Wykrywanie siarczanów rozpuszczalnych w wodzie lub w kwasie solnym 29
III. Wykrywanie obecności fluoru. 29
IV. Wykrywanie tlenowych związków arsenu 29
V. Wykrywanie żelaza rodzimego.' 29
VI. Wykrywanie obecności ciał promieniotwórczych. 30
VII. Rozróżnianie obecności uwodnionych tlenków żelazowych od substancji
bitumicznych 30,
VIII. Wykrywanie kalcytu, dolomitu i magnezytu. 30
IX. Oznaczanie węglanów bezwodnych. 30
X. Oznaczanie żółtych siarczków. 32
Przyrządy, materiały i odczynniki potrzebne do oznaczania minerałów na podstawie
cech zewnętrznych i najprostszych reakcji chemicznych 33
Tok oznaczania minerałów na podstawie cech zewnętrznych i najprostszych reakcji
chemicznych 34
Tabela XI. Cechy zewnętrzne i własności chemiczne najważniejszych minerałów 35

CZĘŚĆ II
ANDRZEJ BOLEWSKI
Oznaczanie minerałów na podstawie cech optycznych w świetle przechodzącym
Petrograficzny mikroskop polaryzacyjny 129
Przygotowywanie preparatów mikroskopowych. 131
Sprawdzanie mikroskopu 132
Cechy optyczne. 134
Załamanie światła 134
Dwójtomność. 135
Ściemnianie światła 137
Badanie w świetle zbieżnym 138
Kąt osi optycznych 141
Dyspersja. 142
Charakter optyczny 143
Oznaczanie w świetle równoległym. 143
Oznaczanie w świetle zbieżnym 144
Orientacja optyczna 145
Ciała bezpostaciowe i kryształy regularne 146
Kryształy heksagonalne, tetragonalne i trygonalne 146
Kryształy rombowe 146 .
Kryształy jednoskośne, 147
Kryształy trójskośne. 149
Barwa minerałów. 149
Wielobarwność (pleochroizm) 150
Bliźniaki. 150
Własności geometryczne.151
Zarysy kryształów151
Łupliwość i przełam152
Wrostki153
Zrosty równoległe, bliźniacze itp. 153
Postać skupienia. 154
Własności chemiczne 154
Ciężar właściwy. 156
Tok mikroskopowego oznaczania minerałów przeźroczystych157
Skróty użyte w opisach własności optycznych, geometrycznych, chemicznych i przy podawaniu ciężaru właściwego najważniejszych minerałów przeźroczystych. 165
Tabela XII. Minerały nieprzejrzyste. 167
„ XIII. „ izotropowe 168
XIV. „ jednoosiowe180
XV, „ dwuosiowe204
XVI. Grupa ałunów.256
XVII ,, ałunitu, beudantytu i hamlinitu257
XVIII. „ amfiboli'.259
XIX. „ apatytu264
XX. „ barytu266
XXI. „ chlorytów267
XXII. „ dzeolitów270
,, XXIII. „ epidotu i zoizytu.274
XXIV. „ granatu276
XXV, „ melilitu: .277
XXVI. „ mik (łyszczyków).278
XXVII. „ mik uranowych.282
XXVIII. „ minerałów ilastych284
,, XXIX. „ minerałów ilastych (Metoda preparatów barwionych) 286
XXX. „ oliwinu.287
XXXI. piroksenów.290
XXXII. „ SiO2 294
XXXIII. „ skaleni.296
XXXIV. „ skaleniowców308
XXXV.' „ skapolitu 310
XXXVI. „ sodalitu. 311
„ XXXVII. „ spineli. 312
„ XXXVIII. „ turmalinu 314
„ XXXIX. „ węglanów:
a) szereg kalcytu 315
b) szereg aragonitu 316
Tabela XL. Grupa witrioli 318
,, XLI. ,, wiwianitu 320

DODATEK I
ANDRZEJ BOLEWSKI
Oznaczanie ciężaru właściwego i rozdzielanie minerałów w cieczach ciężkich 323
Tok postępowania. 325
Tabela XLII. Własności najważniejszych cieczy ciężkich 326
Przygotowywanie próbki do rozdzielania w cieczy ciężkiej. 332
Urządzenia do rozdzielania minerałów 332
Oznaczanie gęstości cieczy ciężkich 333

DODATEK II
ANDRZEJ BOLEWSKI
Oznaczanie współczynników załamania światła przy pomocy cieczy imersyjnych 335
Tok postępowania. 337
Tabela XLIII. Ciecze imersyjne. 339
Roztwory cieczy ciężkich jako ciecze imersyjne. 340
Stopy siarki z selenem. 342

DODATEK III
ANDRZEJ BOLEWSKI
Oznaczanie minerałów złóż solnych 343
Tok postępowania. 345
Tabela XLIV. Ciężary właściwe minerałów złóż solnych 346
Opis minerałów złóż solnych 347
Tabela XLV. Minerały złóż solnych. 348

CZĘŚĆ III
STANISŁAW JASKÓLSKI
Oznaczanie minerałów nieprzeźroczystych na podstawie cech optycznych w świetle odbitym
oraz sposobami mikrochemicznymi'
Wstęp. 355
Fizyczne sposoby oznaczania minerałów kruszcowych. 357
A. Mikroskop kruszcowy. 357
B. Sporządzanie kruszcowych preparatów mikroskopowych 361
C. Własności fizyczne minerałów kruszcowych. 362
Twardość 362
Izo- i anizotropizm 362
Barwa 364
Mikrochemiczne sposoby oznaczania nieprzeźroczystych minerałów kruszcowych . 365
A. Metoda trawienia. 366
Tabela XLVI. Oznaczanie nieprzeźroczystych minerałów kruszcowych sposobem trawienia. 369
B. Jakościowa analiza mikrochemiczna.' 377
Uwagi ogólne 377
Odczynniki mikrochemiczne 379
C. Mikrochemiczne wykrywanie metali 381
As Arsen 382
Ag Srebro 384
Au Złoto 385
Bi Bizmut. 386
Cd Kadm. 386
Co Kobalt. 386
Cu Miedź. 387
Fe Żelazo. 388
Ge German. 389
Hg Rtęć 389
Mn Mangan. 389
Mo Molibden 390
Ni Nikiel. 390
Pb Ołów 391
Pd Pallad. 392
Pt Platyna. 393
S Siarka. 393
Sb i Bi Antymon i bizmut 394
Se Selen 396
Sn Cyna 396
Te Tellur 398
Ti Tytan. 398
U Uran 398
V Wanad. 399
W Wolfram 400
Zn Cynk 400
D. Ogólny schemat jakościowej analizy mikrochemicznej nieprzeźroczystych minerałów kruszcowych 401
Tabela XLVII. Nieprzeźroczyste minerały kruszcowe. (Najważniejsze cechy fizyczne, wyniki trawienia, jakościowa analiza mikrochemiczna) . 406
Tabela XLVIII. Spis minerałów kruszcowych według zawartości metali 438

DODATEK 4
STANISŁAW JASKÓLSKI
Oznaczanie przeźroczystych rud i płonych minerałów towarzyszących 443
Tok postępowania.445
Tabela XLIX. Współczynniki załamania światła stopów siarki z selenem.448
Tabela L. Zestawienie najważniejszych minerałów przeźroczystych i półprzeźroczystych
o współczynnikach załamania .światła większych od 1,80449
Skorowidz minerałów451
Tablica I.
Współczynniki załamania światła i dwójłomność najważniejszych minerałów skalo-twórczych.

strona o mnie | nasza oferta | komentarze | kontakt

Copyright © 2011 Profi-Libris Marcin Badocha
created by krzysztofschmidt

oferta nr 2383256335 | Zgłoś naruszenie zasad