OKUPACJA HITLEROWSKA NA POMORZU GDAŃSKIM Unikat ! (122179670)Kup teraz: 39,50 zł

Sprzedane przez "Kup teraz"

Zakończona o 9:05 dnia 25.08.2006 r.

Lokalizacja: Kraków


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

oferta nr 122179670


Opis

Przedmiotem aukcji jest bardzo rzadko spotykane naukowe opracowanie dotyczące okresu II Wojny Światowej.

Pełen spis treści nad zdjęciem.

Zapraszam do zapoznania się z dalszym opisem i licytacji.


WSTĘP
Dla scharakteryzowania poczynań hitlerowców w stosunku do ludności zamieszkującej zachodnie tereny przedwojennego państwa polskiego, wcie­lone mocą dekretu Hitlera z dnia 8 października 1939 r. do Rzeszy Nie­mieckiej, autorzy wybrali jako najbardziej trafne z ich punktu widzenia określenie „polityka". Takie ujęcie interesującej nas problematyki wy­magało uchwycenia podstawowych elementów ideologii hitlerowskiej w zakresie omawianego tematu, wyodrębnienia z nich wytycznych pro­gramowych przeznaczonych do praktycznej realizacji zamierzonych celów, wskazania na instytucje predestynowane do wcielania ich w czyn, od­tworzenia metod służących osiągnięciu zamierzonych celów oraz pokaza­nia skutków tych poczynań.
Kierunek postępowania autorów w tej płaszczyźnie wytyczyła definicja pojęcia „polityka" w jej wąskim ujęciu. W nauce o polityce przyjmuje się, iż jest to całokształt form, sposobów i metod sprawnego i skutecznego urzeczywistniania władzy przez państwo1. Biorąc pod uwagę marksis­towską teorię państwa jako instytucji klasowej, trzeba pamiętać o tym, że realizacja celów tego państwa jest uwarunkowana naciskiem, który wywiera na ośrodki podejmujące decyzje polityczne określona klasa spo­łeczna sprawująca kontrolę nad środkami produkcji w danym kraju. Na­rodowy socjalizm był produktem kół wielkoprzemysłowych Rzeszy i wy­rażał ich interes społeczny, zarówno w zakresie stosowanej na szeroką skalę polityki podbojów innych narodów, jak też i głoszonej ideologii na­cjonalizmu, rasizmu i szowinizmu. Z drugiej strony polityka Trzeciej Rzeszy stosowana wobec narodów podbitych wywoływała reakcje samo­obrony, co także jest przedmiotem dociekań autorów niniejszego opra­cowania.
Warunki, na jakie natrafiali hitlerowcy na różnych terytoriach podbi­tych, wymagały stosowania elastycznej polityki. Tak było również na in-
cd

              Tytuł książki:OKUPACJA HITLEROWSKA NA POMORZU GDAŃSKIM
w latach 1939-1945
              Autor:Jastrzębski, Sziling
              Stan:okladka: db ocena obnizona za przytarcia obwoluty i na grzbiecie obwoluty, oraz jej lekkie przybrudzenia i male przydarcia na brzegach

zawartosc - bdb minus za wycof. piecz,. z bibl Instytutu kszt. i bad. oswiat. , poza tym ładnie zachowana, nie wyglada na specjalnie uzywana.
              Oprawa:twarda
              Wydawnictwo i rok wydania:Wyd. Morskie 1979
              Ilość stron i format:341 str

17,5x24cm
              Ilustracje:posiada
              Spis treści:

Wstęp 
Rozdział I. Powstanie i ewolucja koncepcji polityki Trzeciej Rzeszy w sto­
sunku do ludności zamieszkującej zachodnie tereny II Rzeczypospolitej . 13
Rozdział II. Organizacja i struktura administracji okupacyjnej 46
Rozdział III. Eksterminacja ludności polskiej i żydowskiej na Pomorzu Gdań­
skim w latach 1939—1945 70
Rozdział IV. Hitlerowskie wysiedlenia ludności polskiej i żydowskiej z Okręgu
Rzeszy Gdańsk —Prusy Zachodnie w latach 1939—1945 J4t \
Rozdział V. Niemiecka lista narodowa na Pomorzu Gdańskim 160
Rozdział VI. Polityka gospodarcza okupanta hitlerowskiego 200
Rozdział VII. Warunki życia ludności polskiej ; 215
Rozdział VIII. Niszczenie kultury polskiej 237
Rozdział IX. Ludność niemiecka w Okręgu Rzeszy Gdańsk — Prusy Ze
chodnie w latach 1939—1945 254
Rozdział X. Ruch oporu na Pomorzu Gdańskim w latach 1939—1945 . . . 271
Rozdział XI. Ostatnie miesiące okupacji hitlerowskiej 308
Zakończenie 319
Źródła i literatura 323
"Moja strona" w Allegro
Zobacz inne moje aukcjepodobne do ostatnio oglądanych na Allegro zobacz więcej aktualnych ofert