OGRÓD BRANICKICH W BIAŁYMSTOKU (1060312534)Kup teraz: 13,50 zł

Nie było ofert kupna

Zakończona o 22:07 dnia 27.06.2010 r.

Kategoria: Dom i ogród
Lokalizacja: Warszawa


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

Rok wydania (xxxx)
2000

oferta nr 1060312534


Opis

pod red. dr Andrzeja Michałowskiego - Ogród Branickich w Białymstoku
Studia i materiały Ogrody 9(15)

Wydawnictwo :
Ośr.Ochrony Zabytk.
Rok wydania : 2000
ISBN : 83-85548-83-1
Ilość stron : 164
Format : 20na29cm
Oprawa : miekka

Opis:

Dwujęzyczne, polsko-angielskie studium Ogrodu Branickich w Białymstoku. Historia, plany, zdjęcia, wspomnienia, analiza drzewostanu.SPIS TREŚCI / CONTENTS


Andrzej Michatowski,


Fenomen ogrodu barokowego................

The Phenonenon ofthe Baroąue Garden


 


ARTYKUŁY / ARTICLES • Ewa Narolewska

ks. Jan Nieciecki Joanna Łempicka Dorota Sikora Hubert Wertz

Geza Hajos


Przemiany Pałacu Branickich w Białymstoku w XIX i XX wieku.

Problemy konserwatorskie..................................................................................

Transformations in the Branickis' Pałace in Białystok in the Nineteenth

and Twentieth Centuries. Conservation Jssues...............................................

Dwór Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku .......................................

The Jan Klemens Branickis Pałace in Białystok............................................

Wspomnienie o Stanisławie Bukowskim ........................................................

Stanisław Bukowski. A Biographical Notę......................................................

Z archiwum Stanisława Bukowskiego ............................................................

From Bukowski 's Archives.......................................................................................

Auch nach 250 Jahren noch Jung der Schwetzinger Schlofigarten (The Palatiat Garden in Schwetzingen. Stiłł Young 250 Years Afterwards)

Ogród pałacowy w Schwetzingen -po 250 latach wciąż młody..................

The Neugebaude in Henna and The Garden Preservation in Austria ...
Neugebaude w Wiedniu i ochrona ogrodów w Austrii..................................


PRACE STUDIALNE I PROJEKTOWE / ANALYSES & DESIGNS

Dorota Sikora                                         Analiza kompozycji Ogrodu Branickich w oparciu o analizę

drzewostanu .................................................................................................

Ana/ysis oj the Composition ofthe Branickis' Gardens Based on an
Anałysis of Tree Stand.................................................................................

  Dorota Sikora                                       Studia nad projektem rekonstrukcji fontann w parterach

salonu ogrodowego ....................................................................................

Studies on the Reconstruction Project Concerned with the Fountains
in the Garden Parterres..............................................................................

Dorota Sikora                                         Studia do projektu rekonstrukcji kamiennej balustrady

salonu ogrodowego ....................................................................................

Studies on the Stone Balustradę Reconstruction Project in the
Garden Parterres ofthe Branickis Pałace in Białystok........................


;PRAWOZDANIA / REPORTS

Archeologiczne badania w Ogrodzie Branickich w Białymstoku w latach 1998-1999

oprać. Andrzej Kola               133

Archeological Research in the Branickis' gardens in Białystok in the Years 1998-1999

(compiledby Andrzej Kola)                  136

Sprawozdanie z prac realizacyjnych prowadzonych w Ogrodzie Branickich w 1999 i 2000

oprać. Dorota Sikora              143

Reportfrom the Restoration Works Conducted in the Branickis' Gardens in 1999 and 2000

(compiledby Dorota Sikora)                 143

Sprawozdanie z posiedzeń Międzynarodowej Rady ds. Ogrodu Branickich w Białymstoku w 1998 i 1999 r.

oprać. Dorota Sikora           146

The Reportfrom the Sessions ofthe International Conservators Councilfor the Restoration ofthe Branicki s

Gardens in Białystok in 1998 and 1999

(compiled by Dorota Sikora)                 148

Porozumienie Nr OSGK.IV-7016/30/P/99/4/99 w sprawie rewaloryzacji Ogrodu Branickich w Białymstoku ... 153

Agreement No. OSGK. iv - 7016/30/P/9974799 on Restoration ofthe Branickis' Gardens in Białystok               155

Spis ilustracji        157

List of Illustrations              161

podobne do ostatnio oglądanych na Allegro zobacz więcej aktualnych ofert