Nowoczesna produkcja kurcząt brojlerów hodowla kur

(3592411446)

Zakończenie: 2013-10-10

Lokalizacja: Warszawa

Kategoria: Hodowla zwierząt, zootechnika

Atrybuty:

Stan: Nowy; Rok wydania (xxxx): 2011

Cena: 42,00 zł
aktualne przedmioty sprzedającego
oferta nr 3592411446 | Zgłoś naruszenie zasadNasze aukcje | Napisz do nas | O nas | Koszt wysyłki | Kontakt

Kontakt

E-mail: info@agroswiat.pl

Telefony:

22 226-67-76

512-223-991

500-45-4567

Fax.: 22-434-60-68
Formy płatności

Tradycyjny przelew na konto

Płacę z Allegro

Płatność przy odbiorze

Książki wysyłamy:

Pocztą Polską

Kurierem Opek

Nasze konta:

72114020040000320239495364


50102055581111151500300071

Koszt wysyłki

Bez względu na ilość zamówionych tytułów koszt wysyłki doliczany jest jednokrotnie i zależy od wagi książek.

Tytuł Nowoczesna produkcja kurcząt brojlerów
Autor Adam Mazanowski
Wydawca Pro Agricola
Rok wydania 2011
Liczba stron 246
Wymiary 170 x 245mm
Okładka twarda
ISBN 978-83-917877-3-1

Książka, jest dawno oczekiwaną i nie­zbędną pozycją literatury fachowej, z dziedziny drobiarstwa. W treści książki, autor wy­korzystał swoje doświadczenie badawcze i praktyczne, co spowodowało, że ujęto w niej najnowsze technologie produkcji kurcząt brojlerów, dostosowane do wymogów UE.

Książka w sposób nowoczesny i kompleksowy ujmuje zagadnienia wyczerpujące temat produkcji brojlerów.

Szeroko omówiono:

- rasy, rody i zestawy kur mięsnych, technologie hodowli, reprodukcję, postępowanie z jajami wylęgowymi, technologię lęgu i postępowanie z pisklętami,

- lokalizację fermy, budowę, wyposażenie brojlerni i oddziaływanie fermy na środowisko,

- przygotowanie pomieszczeń do odchowu,

- ściółkę w odchowie kurcząt,

- środowisko dla kurcząt brojlerów i zależności użytkowości od środowiska,

- żywienie kurcząt brojlerów, racjonalizację i higienę żywienia,

- okresy odchowu kurcząt brojlerów i zasady produkcji ekologicznej,

- przygotowanie do uboju, transport do rzeźni, ubój i obróbkę poubojową oraz ocenę jakości surowca,

- higienę i profilaktykę odchowu kurcząt brojlerów oraz pięć grup chorób.

Książkę autor kończy omówieniem zagadnień ekonomiki produkcji kurcząt brojlerów.

Książka przeznaczona jest głównie dla producentów drobiu i pracowników (dorad­ców) z instytucji branżowych oraz studentów kierunków rolniczych, zootechnicznych i weterynaryjnych, a także nauczycieli szkół średnich o profilu rolniczo-hodowlanym.

Książka obejmuje zagadnienia związane z produkcją jaj wylęgowych, przeznaczonych do uzyskania pełnowartościowych piskląt brojlerów. Zawiera podstawy rozmieszczenia i budowy pomieszczeń, ich wyposażenia oraz oddziaływania fermy brojlerów na środowisko przyrodnicze. Wskazuje także na możliwości zmniejszenia skażeń fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych, powstałych w wyniku działalności fermy. Dużo uwagi poświęcono w książce przygotowaniu pomieszczeń do odchowu brojlerów, kładąc szczególny nacisk na warunki środowiskowe i jakość ściółki.

Obszerny rozdział stanowi żywienie kurcząt brojlerów. Ma to szczególne znaczenie, bowiem ciągle doskonalone kury rodzicielskie i ich potomstwo (kurczęta brojlery) wymagają coraz doskonalszego żywienia i coraz lepiej dostosowanych do ich potrzeb warunków środowiskowych. Dla ułatwienia prowadzenia stad kurcząt brojlerów podzielono cały odchów na okresy. Prawidłowe warunki środowiskowe i właściwe żywienie brojlerów, przestrzeganie zasad profilaktyki odchowu, a także przygotowanie kurcząt do uboju i ich transport do rzeźni, mają znaczący wpływ na jakość surowca.

Kurczęta brojlery, pochodzące po rodach selekcjonowanych przez wiele lat na dużą użytkowość mięsną, wykazują znaczną wrażliwość na niekorzystne wpływy środowiska oraz na gorszą jakość czy skład paszy. Intensyfikacja odchowu powoduje też większe zagrożenie epidemiologiczne, pojawiły się również nowe jednostki chorobowe. Dlatego dużo miejsca poświęcono higienie i profilaktyce odchowu kurcząt brojlerów, a także chorobom i ich zapobieganiu. Ostatni rozdział stanowi podsumowanie, które dotyczy przede wszystkim czynników wpływających na efektywność produkcji kurcząt brojlerów.

Książka przeznaczona jest dla producentów kurcząt brojlerów, ale może być też przydatna dla dostawców jaj i kierowników zakładów wylęgowych. Mogą z niej także skorzystać pracownicy służb zootechnicznych, lekarze weterynarii oraz studenci uniwersytetów przyrodniczych i rolniczych.

Spis treści:

Wstęp 5

Produkcja kurcząt brojlerów 6

Kury mięsne 9

Rasy, rody, zestawy międzyrodowe 9

Tendencje w hodowli kur mięsnych 11

Reprodukcja 14

Postępowanie z jajami wylęgowymi 27

Technologia lęgu 30

Postępowanie z pisklętami 35

Pomieszczenia dla brojlerów 40

Lokalizacja fermy 40

Charakterystyka elementów budowy 43

Wyposażenie brojlerni 54

Oddziaływanie fermy na środowisko 60

Przygotowanie pomieszczenia do odchowu 67

Ściółka w odchowie kurcząt brojlerów 76

Środowisko dla kurcząt brojlerów 85

Temperatura i wilgotność 85

Wentylacja (wymiana powietrza) 92

Światło w brojlerni 97

Środowisko a użytkowość 101

Żywienie kurcząt brojlerów 104

Potrzeby pokarmowe 104

Pasze i mieszanki paszowe 118

Dodatki paszowe 128

Formy mieszanki 145

Woda jako pasza 149

Racjonalizacja i higiena żywienia 152

Okresy odchowu kurcząt brojlerów 154

Odchów początkowy 154

Odchów od 11 do 22 dnia życia 163

Odchów od 23 dnia życia do uboju 171

Zasady produkcji ekologicznej 176

Ubój i obróbka poubojowa kurcząt brojlerów 180

Przygotowanie do uboju 182

Transport do rzeźni 184

Ubój i obróbka poubojowa 186

Ocena jakości surowca 192

Higiena i profilaktyka odchowu kurcząt brojlerów 199

Choroby bakteryjne 204

Choroby wirusowe 211

Choroby metaboliczne i niedoborowe 215

Choroby pasożytnicze 224

Choroby grzybicze i mikotoksykozy 229

Zapobieganie chorobom 235

Ekonomika produkcji kurcząt brojlerów 239

tem_hod
Dziękujemy za odwiedzenie naszych aukcji!
oferta nr 3592411446 | Zgłoś naruszenie zasad