Nieruchomości położone w Żółkiewce (7710377946)Nie było ofert kupna

Zakończona o 16:42 dnia 15.12.2018 r.

Kategoria: Pow. krasnostawski
Lokalizacja: Żółkiewka


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

Powierzchnia
600000

oferta nr 7710377946


Opis

Syndyk Masy Upadłości Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Żółkiewce w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Żółkiewce ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości :

Przedmiotem konkursu jest wariantowa sprzedaż przez Syndyka Masy Upadłości Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Żółkiewce wchodzących w skład masy upadłości:

- Wariant I - nieruchomości położonej w Żółkiewce powiat krasnostawski woj. Lubelskie oznaczonej jako działka gruntu nr 1194 o pow. 0,06 ha, zabudowanej budynkiem wielorodzinnym w którym znajdują się 4 samodzielne niewyodrębnione lokale mieszkalne wraz z pomieszczeniami przynależnymi wydzielonymi w budynkach gospodarczych. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr ZA1Z/ 341 - pokaż numer telefonu -9/6. Nieruchomość jest zasiedlona przez osoby nieposiadające tytułu prawnego do lokali, ale wg wstępnej oceny dysponujące roszczeniami o rozliczenie nakładów poczynionych na obiekt.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 113 283,- zł.

Szacowana wartość nakładów obcych poczyniona na nieruchomości wynosi: 111 199,- zł

- Wariant II – samodzielnych niewyodrębnionych lokali mieszkalnych o następujących parametrach:

a) lokal nr 1 o pow. 35,30 m2 składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc, pomieszczeniem przynależnym o pow. 7,93 m2 w budynku gospodarczym nr 2 oraz udziałem 4323/18145 w nieruchomości wspólnej stanowiącej grunt oraz części budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (udział w nieruchomości wspólnej zostanie przydzielony na etapie zawarcia umowy sprzedaży).

- wartość lokalu wynosi 39 117,- zł,

Szacowana wartość nakładów obcych poczyniona na lokal wynosi: 38 597,- zł

b) lokal nr 2 o pow. 35,02 m2 składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc, pomieszczeniem przynależnym o pow. 7,50 m2 w budynku gospodarczym nr 1 oraz udziałem 4252/18145 w nieruchomości wspólnej stanowiącej grunt oraz części budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (udział w nieruchomości wspólnej zostanie przydzielony na etapie zawarcia umowy sprzedaży).

- wartość lokalu wynosi 22 618,- zł

Szacowana wartość nakładów obcych poczyniona na lokal wynosi: 22 102,- zł

c) lokal nr 3 o pow. 35,28 m2 składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc, pomieszczeniem przynależnym o pow. 7,93 m2 w budynku gospodarczym nr 2 oraz udziałem 4321/18145 w nieruchomości wspólnej stanowiącej grunt oraz części budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (udział w nieruchomości wspólnej zostanie przydzielony na etapie zawarcia umowy sprzedaży).

- wartość lokalu wynosi 22 786,- zł

Szacowana wartość nakładów obcych poczyniona na lokal wynosi: 22 266,-,- zł

d) lokal nr 4 o pow. 35,86 m2 składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc, pomieszczeniem przynależnym o pow. 8,70 m2 w budynku gospodarczym nr 1 i pomieszczeniem przynależnym o pow. 7,93 m2 położonym w budynku gospodarczym nr 2 oraz udziałem 5249/18145 w nieruchomości wspólnej stanowiącej grunt oraz części budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (udział w nieruchomości wspólnej zostanie przydzielony na etapie zawarcia umowy sprzedaży).

- wartość lokalu wynosi 28 762,- zł

Szacowana wartość nakładów obcych poczyniona na lokal wynosi: 28 234,- zł

Podane ceny stanowią ceny transakcyjne. Sprzedaż nieruchomości korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wadium wynosi:

- dla nieruchomości opisanej w punkcie 1 a wynosi 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych),

- dla nieruchomości opisanej w punkcie 1 b wynosi 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych),

- dla nieruchomości opisanej w punkcie 1 c wynosi 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych),

- dla nieruchomości opisanej w punkcie 1 d wynosi 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych),

Wadia muszą wpłynąć na rachunek bankowy w Banku Pekao SA I o/Lublin nr 731 - pokaż numer telefonu - 311 - pokaż numer telefonu - 107 - pokaż numer telefonu - 6 w terminie do dnia 17.12.2018r. Za datę wpływu przyjmuje się datę uznania kwoty na rachunku.

Oferty nabycia przedmiotu należy składać z podaniem nazwy oferenta, z zaproponowaną ceną w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, która winna być umieszczona również w nieprzezroczystej zamkniętej większej kopercie na adres: Kancelaria Radcy Prawnego ul. Budowlana 50 lok 203 „Konkurs ofert- nie otwierać IX GUp 115/17’

Oferty nabycia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.12.2018r. do godziny 9:45 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.12.2018r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Radcy Prawnego ul. Budowlana 50 lok 203 - pokaż numer telefonu - 9 Lublin.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.doradcarestrukturyzacyjny.net oraz w biurze Syndyka przy ul. Budowlana 50 lok 205 Lublin. Syndykowi zastrzega się prawo do: swobodnego wyboru oferty, unieważnienia konkursu w całości lub części bez podania przyczyny. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 695 - pokaż numer telefonu - , w godzinach 10-16.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.