NIEMIECKA DZIAŁALNOŚĆ WYWIADOWCZA NA POMORZU (47960007)Licytacja: 50,00 zł

Sprzedane w licytacji

Zakończona o 20:00 dnia 18.04.2005 r.

Lokalizacja: Kraków


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

Okładka
miękka

oferta nr 47960007


Opis

Untitled

:

dodaj nas do ulubionych sprzedającychsprawdź nasze komentarzenapisz do nas z formularza allegro
 

        GADU-GADU:  1659980  
        GADU-GADU:  883320  

        EMAIL ALLEGRO@VP.PL
 

        TELEFON: +48 606-688-684
 
 

 


    TYTUŁ KSIĄŻKI:
 

NIEMIECKA DZIAŁALNOŚĆ WYWIADOWCZA NA POMORZU
1920-1933
 

    AUTOR:
 

Henryk Kopczyk
 

    WYDAWNICTWO:
 

Morskie   Gdańsk 1970
 

    ILOŚĆ STRON:
 

292
 

    STAN:
 

dst

    OKŁADKA:
 

miękka

    PRZEDMOWA:


 

Wstęp 5
Rozdział I
Rola i charakter działalności mniejszości niemieckiej w wojewódz-
twie pomorskim w latach 1920—1933 19
1. Sytuacja polityczno-prawna ludności niemieckiej po wejściu
w życie traktatu wersalskiego 19
2. Niemiecka ekspansja gospodarcza na Pomorzu . 28
3. Antypolska rewizjonistyczna propaganda i irredenta nie-
miecka 42
a. Organizacja propagandy w Rzeszy Niemieckiej . 43
b. Propaganda niemiecka na Pomorzu . 46
c. Akcja irredentystyczna jawna i zakonspirowana . 54
d. Nielegalna działalność niemieckich organizacji młodzie-
żowych 63
Rozdział II
Wywiad niemiecki na Pomorzu w okresie od 1920 do 1926 r. . 70
1. Ogólna organizacja wywiadu niemieckiego przed pierwszą
wojną światową i w czasie jej trwania 70
2. Niemiecka służba informacyjno-wywiadowcza po zawarciu
traktatu wersalskiego . . . 72
a. Tajna slużba wojskowa . 73
b. Inne służby informacyjno-wywiadowcze . 78
c. Wywiad związków wojskowych i cywilno-wojskowych . 82
3. Rola Wolnego Miasta Gdańska w niemieckiej akcji szpie-
gowskiej przeciwko Polsce 92
a. Biuro informacyjno-wywiadówcze Heimatdienst . 100
b. Placówka wywiadowcza majora Zygfrydą Wagnera . 102
c. Biuro szpiegowskie kapitana Oswalda Vogla . . . 102
4. Niemiecka akcja wywiadowcza na terenie województwa po-
morskiego 105
a. Wywiad płytki niemieckiej policji granicznej (Grenzpolizei) 105
b. Zdobywanie przez wywiad niemiecki informacji i tajnych dokumentów wojskowych 109
c. Inne działania wywiadu niemieckiego . 117
Rozdzial
III
Niemiecka akcja szpiegowska w województwie pomorskim w la-
tach 1927—1933 124
1. Główne kierunki pracy tajnych służb Rzeszy Niemieckiej przeciwko Polsce i ich zadania wywiadowcze na Pomorzu
w okresie 1927—1933 124
a. Zbrojenia i antypolskie plany wojenne Niemiec 124
b. Szpiegowskie zadania ekspozytur niemieckiego wywiadu 132
2. Organizacja i działalność wywiadu ściśle wojskowego . 145
a. Afera poruczników Piontka i Urbaniaka . 147
b. Afera szpiegowska Plitta 150
c. Afera Piechockiego i braci Haftków 152
d. Punkty kontaktowe Abwehrstelle w Królewcu . 155
e. „Przemyt” poborowych przez granicę polsko-niemiecką 157
3. Działalność szpiegowska gdańskiego Prezydium Policji . 159
a. Afera dezertera Rudolpha . 163
b. Afera Tułodzieckiego . . 164
c. Szpiegostwo rodzeństwa Hęciaków . 166
d. Afery inspiracyjne 167
e. Penetracja polskiego wybrzeża i wywiad w Marynarce
Wojennej 169
4. Wywiad wojskowy prowadzony pod maską przedsiębiorstw handlowych 175
5. Wywiad i kontrwywiad policji kryminalnej i straży celnej 179
6. Wywiad organizacji i instytucji niemieckich 189
Rozdzial IV
Działalność informacyjno-wywiadowcza organizacji i związków niemieckich na Pomorzu w latach 1920—1933 192
1. Integracja niemczyzny w Wielkopolsce i na Pomorzu . 192
2. Struktura i charakter działalności Deutschtumsbund . . 196 Przystosowanie Deutschtumsbund do pracy informacyjno-wy-
wiadowczej w interesie Rzeszy Niemieckiej . 203
a. Organa wywiadowcze . 203
b. Służba kurierska 204
c. Kadra specjalistów 206
d. Konspiracja pracy i łączność z rządem Rzeszy Niemieckiej 209 4. Rodzaje i kierunki wywiadu prowadzonego przez Deutschtumsbund 211
a. Zbieranie i opracowywanie materiałów statystycznych 212
b. Wywiad personalno-narodowościowy . 214
c. Wywiad dyplomatyczny i ekonomiczny . 217
d. Szpiegostwo wojskowe . . 227
5. Metody pracy informacyjno-wywiadowczej Deutschtumsbund 230
6. Rozwiązanie Deutschtumsbund 233
7. Powstanie biur poselskich Zjednoczenia Niemieckiego w Sej-
mie i Senacie 239
a. Niemiecki Klub Parlamentarny . 239
b. Organizacja i rozmieszczenie niemieckich biur poselskich
w województwie pomorskim . . . 241
8. Nielegalne akcje Deutsche Vereinigung . 247
b. Akcja spisowa 247
b. Tajne nauczanie 249
9. Wywiad polityczno-narodowościowy i ekonomiczny Zied-
noczenia Niemieckiego 252
10. Rola Konsulatu Niemieckiego (Deutsches Konsulat) w Toru-
niu w organizowaniu niemieckiej akcji wywiadowczej na `o-
morzu . . . 256
Zakończenie — wnioski 266
Objaśnienie skrótów 273
Aneksy 274
Źródła i literatura 279
Indeks nazwisk 236
 
 
 

podobne do ostatnio oglądanych na Allegro zobacz więcej aktualnych ofert