NADWOZIA SAMOCHODOWE Projektowanie mechanika i kon (1023030504)Nie było ofert kupna

Zakończona o 19:28 dnia 10.05.2010 r.

Kategoria: Instrukcje napraw
Lokalizacja: Kraków


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

oferta nr 1023030504


Opis
              Książka omawia podstawowe zagadnienia interesujące konstruktorów nadwozi samochodowych.
Są tu szczegółowo opracowane zagadnienia jak: projektowanie, mecha­nika kadłubów nadwozi i konstrukcja.
Szeroko omówione są nadwozia samonośne w związku z rozwojem nowoczesnych konstrukcji bezramowych.
Książka jest bogato ilustrowana, co znacznie powiększa jej wartość.
Książka jest przeznaczona dla studentów, techników i inżynierów spe­cjalności samochodowej.


Sporo zdjęć starych samochodów !

              Tytuł: NADWOZIA SAMOCHODOWE Projektowanie mechanika i konstrukcja              Autor: Mgr inż. JANUSZ PAWŁOWSKI

              Wydawnictwo i rok wydania: WARSZAWA 1964 Wyd. I
WYDAWNICTWA KOMUNIKACYJl i ŁĄCZNOŚCI

              Stan: db przytarcia, zagiecia i slady na okladce, poszarzenie brzegow stron

              Oprawa: miekka

              Ilość stron i format: 344str.

              17x24cm

              Ilustracje: posiada

              Spis treści: 

SPIS TREŚCI
Wstęp
Część pierwsza
OGÓLNE ZAGADNIENIA NADWOZI
Rozdział I. Wiadomości ogólne 9
Historia nadwozi 10
Znaczenie nadwozi 13
Produkcja nadwozi 16
Problemy dokumentacji nadwozia 21
Rozdział EL Klasyfikacja nadwozi 24
Klasyfikacja ze względu na przeznaczenie 24
Klasyfikacja ze względu na materiał 24
Klasyfikacja ze względu na rodzaj konstrukcji nośnej 25
Klasyfikacja nadwozi osobowych ze względu na formę rozwiązania . . 28
Klasyfikacja nadwozi autobusowych ze względu na funkcjonalność . . 28
Klasyfikacja nadwozi autobusowych ze względu na układ 31
Klasyfikacja nadwozi ciężarowych 32
Klasyfikacja nadwozi handlowych 32
Rozdział III. Materiały nadwoziowe 35
Cienikie blachy stalowe 35
Stopy lekkie 37
Tworzywa sztuczne 39
Tkaniny 41
Szkło 41
Guma 42
Drewno 43
Materiały izolacyjne 43
Materiały lakiernicze 44

Kleje 45
Kryteria ciężarowe 46
Część druga
PROJEKTOWANIE NADWOZI
Rozdział I. Zasadnicze wymiary 50
Przepisy, instrukcje i normy 50
Stanowisko kierowcy . 52
Usytuowanie pasażera 57
Wiidoczność 61
139
140 141
144
t
-
148
148 150 152
153
153 153 156 163 173 173 177 135 193 193 200 202 202 206
Rozdział II. Aerodynamika samochodu .... 64
Siła oporu powietrza 55
Siła nośna i moment podłużny gg
Siła boczna, moment kierunkowy i poprzeczny 79
Lokalizacja wlotów i wylotów powietrza 70
Rozdział m. Rysunek kompozycyjny 77
Wyznaczenie poziomu podłogi i kształtu błotników 73
Samochody osobowe 80
Autobusy 86
Samochody ciężarowe . ni
Samochody handlowe . 94
G. Rysunek perspektywiczny kompozycji 9G
Rozdział IV. Modele i architektura nadwozia ()8
. 1. Makiety 99
Modele bryiy i redukcyjne 99
Forma nadwozia 100
a. Styling 101
b. Artystyczne projektowanie użytkowe 102
Rozdział V. Projekt wstąpny 103
Rysunek projektu wstępnego 104
Analiza ciężarowa nadwozia 105
Wyważenie nadwozia 107
Model wzorcowy 109
Rozdział VI. Geometria powierzchni nadwozia 112
Zależności między krzywymi 114
Stopnie swobody kolineacji 113
Metody geometryczne kolineacji 116
Przekroje brył 121
Rozdział VII. Bezpieczeństwo 123
Kształty nadwozia 123
Konstrukcja nadwozia 124
Rozdzia.VIII. Kryteria porównawcze 128
Konstrukcja 128
Eksploatacja 130
Wiadomości ogólne 131
Część trzecia
MECHANIKA NADWOZI
Rozdział I. Konstrukcja nośna 134
Kadłub 134
Półskorupowy schemat kadłuba 136
Rozdział II. Obciążenia obliczeniowe . . .
Obciążenia pionowe symetryczne
Obciążenia pionowe niesymetryczne
Obciążenia wzdłużne
Obciążenia boczne
Przypadki obliczeniowe . . . . .
Rozdział III. Wypadkowe sił wewnętrznych
Samochody osobowe
Autobusy
Samochody ciężarowe i handlowe
Rozdział IV. Statyka kadłubów
1. Samochody osobowe
a. Kadłuby płaskie samochodów osobowych . .
b. Kadłuby otwarte samochodów osobowych .
c. Kadłuby zamknięte samochodów osobowych .
2. Autobusy
a. Kadłuby płaskie autobusów
b. Kadłuby otwarte autobusów
c. Kadłuby zamknięte autobusów -.
3. Samochody handlowe
a. Kadłuby dostawcze
b. Kadłuby furgonowe
4. Samochody ciężarowe
a. Kabina kierowcy
b. Skrzynia ładunkowa
209
209 210 211 211 212 212 215 217 226 226 227 228 229 229
Rozdział V. Wytrzymałość elementów nadwozi
1. Wstępne zasady
a. Wykorzystanie materiału
b. Wpływ sztywności kształtu przekroju poprzecznego
c. Błonowy stan napięć powłoki
2. Ogólne zasady konstrukcji cienkościennych
a. Skręcanie
b. Środek sztywności
c. Siły w pasach i ściankach
3. Niepryzmatyczne belki półskorupowe
a. Belki o pasach zbieżnych
b. Belki o pasach wygiętych
c. Belki o pasach załamanych
4. Lokalna utrata stateczności
a. Ściskanie płyt płaskich
b. Ściskanie wycinków powłok cylindrycznych 231
c. Ściskanie elementów żebrowanych 233
d. Ścinanie płyt płaskich 233
e. Równoczesne ściskanie i ścinanie 234
5. Zginanie płyt cienkościennych 235
a. Zginanie płyt izotropowych 235
b. Zginanie płyt ortotropowych 237
Drgania płyt 242
Wpływ otworów 243

8. Połączenia zgrzewane ....
a. Obliczenie sił działających na zgri
b. Właściwości połączeń zgrzewanych
c. Dobór średnicy zgrzeiny i podziałki zgrzewania
245 245 247 249
Część c zw a r t a
KONSTRUKCJA NADWOZI
Rozdział I. Ogólne zalecenia konstrukcyjne . 253
Zasady kształtowania blach 254
Zgrzewanie punktowe 256
Korozja 257
Rozdział II. Konstrukcja kadłubów 258
Kadłuby samochodów osobowych 259
Kadłuby autobusów 276
Kadłuby samochodów handlowych 283
Kadłuby kabin samochodów ciężarowych 286
5. Zamocowanie kadłuba nadwozia do ramy podwozia 293
Rozdział III. Wykończenie nadwozi 295
Poszycie zewnętrzne 296
Poszycie wewnętrzne 300

Pokrywy i klapy 307
Izolacja . . . 308
a. Izolacja termiczna 308
b. Izolacja akustyczna 312
5. Malowanie 313
a. Kontrast równoczesny 314
b. Kontrast Ifcastępczy , 314
c. Zasady kontrastów 314
d. Efekt naświetlenia 315
e. Efekt harmonii barw 315
Rozdział IV. Wyposażenie nadwozi 316
1. Drzwi . . . 317
a. Korpusy drzwi 317
b. Okna drzwi = - 319
Oszklenie ścian nadwozia 319
Fotele . 325
Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja 330
a. Zespoły ogrzewczo-wentylacyjne zależne od silnika 332
b. Zespoły ogrzewczo-wentylaeyjne niezależne od silnika 336
c. Przewietrzanie 338
d. Klimatyzacja 339
5. Skrzynia ładunkowa 343
Bibliografia 344

"Moja strona" w Allegro

Zobacz inne moje aukcje - SZUKAJ W PRZEDMIOTACH UŻYTKOWNIKA - szybkie wyszukiwanie podobnych tytułów
Uwaga! Na zdjęciach wokół liter możliwe charakterystyczne zniekształcenia - wynik kompresji jpg. W rzeczywistości zniekształcenia nie występują. Możliwe też błędy literowe - z powodu niedoskonałości odczytu OCR, za co przepraszam i liczę na wyrozumiałość.Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.