Modlitwa Ofiara i Pokuta... Modlitewnik aż 864str.

(3409981225)

Zakończenie: 2013-08-18

Lokalizacja: Rzeczniów

Kategoria: Modlitewniki

Cena: 33,00 zł
aktualne przedmioty sprzedającego
oferta nr 3409981225 | Zgłoś naruszenie zasad Unikatowy najobszerniejszy (!) modlitewnik 

"Modlitwa Ofiara i Pokuta
jedyną drogą do prawdziwego życia w Bogu"


z unikatowymi modlitwami, proroctwami,

opisami, obietnicami, obrazami, wyjaśnieniami...

 

(Podobny do "Armii Najdroższej Krwi..." - wygląda jak jej bogatsza wersja!)


Wydanie I poprawione i uzupełnione (z 2012r.), aż 864 strony duchowej lektury, zawiera:

 

- 628 modlitwy i pieśni, 
- 32 koronki, 
- 35 litanii, 
- 61 aktów poświęcenia i aktów ofiarowania, 
- 26 nowenn, 
- 154 aktów strzelistych, 
- 371 rad, praktycznych wskazówek i pouczeń dotyczących życia duchowego, 
- 301 obietnic danych z Nieba. 

Zawarte są w nim również opisy z życia Świętych
oraz podstawowe prawdy katechizmowe.

Oprawa twarda, skóropodobna, grzbiet szyty. 

stron: 864 
wymiary: 12cm x 17cm
Wydawnictwo: ARKA


Perełka wśród modlitewników (GORĄCO POLECAM!)

 

 

 

Wspaniały prezent dla bliskiej osoby!


SPIS TREŚCI:

Podstawowe prawdy Wiary - 19
Dziesięć Przykazań Bożych - 19
Dwa przykazania miłości - 20
Pięć Przykazań kościelnych - 20
Główne prawdy wiary - 21
Siedem Sakramentów Świętych - 21
Pięć warunków Sakramentu Pokuty - 21
Trzy cnoty Boskie - 21
Akty cnót Boskich - 22
Cztery cnoty główne - 23
Najprzedniejsze dobre uczynki - 23
Uczynki miłosierne co do duszy - 23
Uczynki miłosierne co do ciała - 23
Siedem grzechów głównych i cnót im przeciwnych - 24
Grzechy wołające o pomstę do Nieba - 24
Grzechy cudze - 25
Osiem błogosławieństw - 25
Trzy rady ewangeliczne - 26
Katechizm o Bogu i stworzeniu - 26
Siedem darów Ducha Świętego - 27
Owoce łaski Ducha Świętego - 28
Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu - 28
Rodzaje grzechów - 30
Ostateczne rzeczy człowieka - 31
Chrześcijanin na co dzień - 32
Modlitwy poranne - 33
Błogosławieństwo domu - 33
Modlitwa o dobry dzień - 35
Modlitwa do Ducha Świętego - 36
Modlitwa na początek dnia - 36
Modlitwa poranna o pomoc - 37
Ofiarowanie dnia - 33
Akt ofiarowania - 35
Akt oddania się Matce Bożej - 39
Modlitwa Pańska - 40
Pozdrowienie Anielskie - 40
Skład Apostolski - 41
Uwielbienie Trójcy Przenajświętszej - 42
Anioł Pański - 42
Pod Twoją obronę - 44
Modlitwa do Anioła Stróża - 44
Potężna Niebios Królowo - 44
Do Św. Michała Archanioła - 45
Egzorcyzm poranny - 45
Nabożeństwo „Trzech Zdrowaś Maryjo" - 46
Modlitwy w ciągu dnia - 47
Akty strzeliste - 50
Przed posiłkiem - 51
Po posiłku - 52
Przed pracą - 52
Po pracy - 53
Jeśli popełnisz grzech - 53
Modlitwa do swojego Patrona - 53
Modlitwa w różnych potrzebach - 53
Modlitwa o wiarę, nadzieję i miłość - 54
Codzienne ofiarowanie się Sercu Jezusowemu - 55
Wspomnienie przed Matką Boską - 55
Podziękowanie - 55
Modlitwy Rodziny - 56
Modlitwa Jana Pawła II w intencji rodziny - 56
Modlitwa małżonków - 57
W dniu radosnym - 57
W cierpieniu - 58
W kryzysie małżeńskim - 59
Modlitwa ojca rodziny - 59
Modlitwa matki - 60
Modlitwa matki oczekującej potomstwa - 60
Modlitwa rodziców za dzieci - 61
Gdy dziecko przygotowuje się do Sakramentów św. - 61
Gdy dziecko dorasta - 62
W czasie narzeczeństwa - 62
Za rodziców - 62
Modlitwy chorych i za chorych - 63
Modlitwa chorego - 64
Podziękowanie za uzyskane zdrowie - 64
Modlitwa za chorego w rodzinie - 65
Modlitwa za wszystkich chorych - 65
W obliczu śmierci - 66
Modlitwa o dobrą śmierć - 66
O łaskawy wyrok sądu Bożego - 66
Myśli o Niebie - 67
Za konających - 67
Modlitwa przy konającym - 67
Modlitwy za zmarłych - 68
Intencja codzienna za dusze zmarłych - 68
Za zmarłych kapłanów i biskupów - 68
Za zmarłych rodziców - 69
Modlitwy za Kościół - 69
O świętość Kościoła - 69
O miłość w Kościele - 70
O rozkrzewienie wiary - 70
Modlitwa o jedność - 71
Modlitwa za papieża - 71
Modlitwa za biskupów - 71
Modlitwa za kapłanów - 72
Modlitwy pracujących - 72
W pracy codziennej - 72
W służbie człowieka - 73
Modlitwa robotników i rzemieślników - 73
Modlitwa rolnika - 74
O pogodę - 74
O deszcz - 75
Podziękowanie za żniwo - 75
Modlitwa kierowcy - 75
Za Ojczyznę i pokój - 75
Modlitwa za ojczyznę - 75
Modlitwa o pokój - 75
ABC Krucjaty Miłości - 77
Podziękowanie i prośba - 73
Modlitwy wieczorne - 7
Krótki wieczorny rachunek sumienia - 79
Żal za grzechy - 80
Spowiedź Powszechna - 80
Postanowienie poprawy - 82
Komunia duchowa - 82
Modlitwy końcowe - 82
SAKRAMENT POKUTY - 85
Wewnętrzny obraz człowieka, który służy grzechowi
i pozwala szatanowi panować w sobie - 87
Grzech i jego skutki - 89
Jak odróżnić grzech ciężki od lekkiego? - 90
Istota Sakramentu Pokuty i Pojednania - 92
Czy Spowiedź uwalnia nas od kary za grzechy? - 92
Dlaczego za grzech trzeba odpokutować - 93
Jak należy rozumieć pokutę? - 94
Formy pokuty - 95
Nieskończone Miłosierdzie Boże w Spowiedzi Świętej - 96
Warunki ważnego i owocnego Sakramentu Pokuty i Pojednania - 99
Błędy popełniane w czasie spowiedzi św. uniemożliwiają osiągnięcie doskonałości chrześcijańskiej - 104
Jak powinno się wyznawać grzechy w nauczaniu wielkich
mistyków i doktorów Kościoła - 106
Modlitwa dziękczynna za Sakrament Pokuty - 110
W Sakramencie Pokuty Bóg w Trójcy Świętej Jedyny: - 111
Rachunek Sumienia - 112
Przed Spowiedzią Świętą - 112
Modlitwy przed spowiedzią - 113
Wezwanie Ducha Świętego przed Spowiedzią Świętą - 113
Modlitwa do św. Gerarda patrona dobrej Spowiedzi - 113
Prośba do Chrystusa - 114
Dekalog - 115
Przykazania kościelne - 128
Grzechy cudze - 129
Siedem grzechów głównych - 129
Grzechy przeciw Duchowi Świętemu - 131
Grzechy wołające o pomstę do nieba - 131
Grzechy zaniedbania - 132
Modlitwa żalu po rachunku sumienia i postanowienie poprawy - 133
Wewnętrzny stan grzesznika, który wierzy w Chrystusa i Ewangelię i jest napełniony Duchem Świętym - 134
Spowiedź - 137
Modlitwa po Spowiedzi Świętej o wytrwanie w dobrym - 138
Zadośćuczynienie - 139
ODPUSTY W NAUCZANIU KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO - 140
Co to jest odpust zupełny? - 141
Warunki wymagane do uzyskania odpustu zupełnego - 142
Odpusty zupełne które można uzyskać w oznaczonych dniach - 143
Odpusty zupełne, które można uzyskać każdego dnia - 146
Trzy ogólniejsze formy uzyskiwania odpustu cząstkowego - 153
Pierwszy sposób (forma) uzyskiwania odpustu cząstkowego - 154
Drugi sposób uzyskiwania odpustu cząstkowego - 155
Trzeci sposób uzyskiwania odpustu cząstkowego - 155
Msza święta - 159
Ofiarowanie - 164
Jak uczestniczyć we Mszy świętej - 165
Nieznajomość Mszy Świętej jest wielką winą i ogromnym nieszczęściem chrześcijaństwa - 168
Katolicyzm bez ukochania Mszy Świętej, jest katolicyzmem bez serca - 170
Modlitwy podczas Mszy Świętej - 171
Confiteor - 172
Kyrie - 173
Na Ewangelię - 176
Od Ofiarowania do Podniesienia - 177
Podczas Podniesienia Hostii - 179
Podczas podniesienia Kielicha - 179
Modlitwa do Pana Jezusa jako Ofiary Ołtarza - 180
Gdy masz przystąpić do Komunii Świętej - 181
Gdy nie przystępujesz do Komunii Świętej - 182
Dziękczynienie - 183
Przeproszenie Najświętszego Serca - 184
Świadectwo Cataliny Rivas o tajemnicy Mszy Świętej - 185
Akt Pokuty - 186
Chwała na wysokości Bogu - 187
Liturgia Słowa - 187
Przygotowanie darów ofiarnych - 188
Prefacja - 189
Konsekracja - 190
Ojcze nasz - 193
Znak Pokoju - 195
Komunia święta kapłana - 195
Komunia święta wiernych - 196
Błogosławieństwo końcowe - 197
Modlitwa po Mszy Świętej - 198
Korzyści duchowe z pobożnego słuchania Mszy Św. - 200
Modlitwa Św. Tomasza z Akwinu - 203
Ofiarowanie Mszy Świętych - 204
NAUKA O DUCHOWYCH SKUTKACH ADORACJI NAJŚW. SAKRAMENTU I GODNEGO PRZYJMOWANIA KOMUNII ŚW. - 205
Maryja jednoczy nas z Jezusem Eucharystycznym - 210
Obietnice dotyczące Komunii Świętej - 212
Przygotowanie Św. Faustyny do Komunii Świętej - 212
Modlitwy przed Komunią świętą - 213
Rozmowa z Panem Jezusem - 214
Wiara - 214
Uwielbienie - 214
Nadzieja - 215
Miłość - 215
Żal - 215
Pokora - 215
Pragnienie - 215
Modlitwy po Komunii Świętej - 216
Dziękczynienie po Komunii Świętej - 216
Dziękczynienie i uwielbienie - 217
Modlitwa św. Tomasza z Akwinu - 217
Dziękczynienie św. Ojca Pio po Komunii - 218
Ofiarowanie - 220
Prośba - 220
Duszo Chrystusowa, uświęć mnie - 221
Akt poddania się woli Bożej - 221
Modlitwa do Pana Jezusa na Krzyżu - 222
Komunia Święta duchowa - 223
Modlitwa - 224
NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT - 225
Koronka na cześć Przenajświętszego Sakramentu - 226
Modlitwa do Chrystusa Pana - 226
Obietnice Zbawiciela dla czcicieli Najświętszego Sakramentu Ołtarza - 227
Litania do Przenajświętszego Sakramentu - 229
Ofiarowanie swojego życia w obronie czci do Najświętszej Eucharystii - 232
Ofiara miłości - poświęcenie życia - 233
Przebłaganie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie - 235
Akty strzeliste - 237
NIEKTÓRE RADY DUCHOWE I MODLITWY PROWADZĄCE DO PRAWDZIWEJ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA - 240
Ubóstwo ducha - 242
Pokój - 242
Czystość serca - 242
Pokorny sługa Boży - 242
Miłosierdzie wobec bliźniego - 243
Modlitwa o prawdziwą pokorę I - 243
Modlitwa o prawdziwą pokorę II - 244
Modlitwa do Niepokalanego Serca Maryi - 246
Modlitwa powszechna Papieża Klemensa XI - 246
Akt poddania się woli Bożej - 248
Za Kościół Święty - 249
Za Ojca Świętego - 249
Błogosławieństwo Papieskie - 250
Modlitwa za Papieża - 250
Modlitwa za Ojczyznę I - 252
Modlitwa za Ojczyznę II - 252
NIESZPORY NA NIEDZIELĘ I ŚWIĘTA - 253
Psalm 110 - 253
Psalm 111 - 254
Psalm 112 - 255
Psalm 113 - 255
Psalm 117 - 256
Hymn - 256
Magnificat - 256
Nieszpory o Najśw. Maryi Pannie - 259
Hymn - 259
Psalm 110 - 260
Psalm 113 - 260
Psalm 122 - 260
Psalm 127 - 261
Psalm 147 - 262
Słowo Boże - 262
Responsorium - 263
Prośby - 263
Intencje - 263
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy - 264
Dzieje obrazu N.P. Nieustającej Pomocy - 265
Modlitwa rzymska I - 266
Wspólne błagania - 267
Wspólne podziękowania - 267
Wspólne prośby do MBNP - 267
Modlitwa o nawrócenie grzeszników - 269
Modlitwa rzymska II - 269
Antyfona kościelna - 270
Modlitwa (wezwanie) do Matki Boskiej Nieustającej
Pomocy - 270
Modlitwa za chorego - 271
Modlitwa chorego - 272
Koronka do Matki Bożej Nieustającej Pomocy - 272
Akt poświęcenia się Matce Bożej Nieustającej Pomocy - 273
Modlitwa do Matki Najświętszej - 274
Litania do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy - 274
MATKA BOŻA SZKAPLERZNA - 279
Nauka o Szkaplerzu Świętym - 279
Akt oddania się Matce Bożej Szkaplerznej - 281
Litania do Matki Bożej Szkaplerznej - 282
Nowenna do Matki Bożej Szkaplerznej - 284
Modlitwa do Matki Bożej Szkaplerznej - 291
Przywileje Szkaplerza karmelitańskiego - 292
Obowiązki należących do Bractwa Szkaplerznego - 292
Praktyki zalecane członkom Bractwa Szkaplerznego - 293
Akt strzelisty - 293
TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA - 294
Prefacja o Trójcy Przenajświętszej - 294
Wyznanie Wiary według św. Atanazego - 295
Oddanie się Trójcy Przenajświętszej - 298
Ofiarowanie się Św. Faustyny Trójcy Przenajświętszej - 299
Litania do Trójcy Przenajświętszej - 299
Prośby do Trójcy Świętej - 301
Modlitwa Św. Franciszka do Trójcy Przenajświętszej - 301
Nowenna do Trójcy Przenajświętszej o uproszenie łask
za wstawiennictwem Św. Teresy od Dzieciątka Jezus - 302
Modlitwa Św. Augustyna do Trójcy Przenajświętszej - 303
Wezwanie do Trójcy Przenajświętszej - 304
Nabożeństwo „Trzech Zdrowaś Maryjo” - 304
Podziękowanie Panu Bogu za łaski udzielone Przeczystej Dziewicy Maryi - 305
Trzy nieporównane uwielbienia, których sam Pan Jezus nauczył Św. Mechtyldę - 305
Akty strzeliste - 306
BÓG OJCIEC - 309
O Boże miłości - 310
Modlitwa - 312
Suplikacje - 312
Akty uwielbienia Eucharystii - 313
I Koronka do Boga Ojca - 313
II Koronka do Boga Ojca - 315
III Koronka do Boga Ojca - 316
Ofiarowanie - 318
Sposób wielce skuteczny wychwalania i miłowania Pana Boga - 318
Jeśli mnie zaś pragniesz miłować, mów: - 318
Nowenna w ważnej potrzebie - 318
Modlitwa Anioła Pokoju - 320
Litania do Boga Ojca - 321
Akty Strzeliste - 323
Orędzie Boga Ojca - 323
Świadectwo biskupa Grenoble - 324
Czego Bóg Ojciec żąda od nas? - 325
Modlitwa o ustanowienie Święta ku czci Boga Ojca - 327
Modlitwa Matki Eugenii E. Ravasio - 328
Zawierzenie ludzkości Bogu Ojcu - 329
Ofiarowanie się Bogu Ojcu Niebieskiemu! - 329
Akty miłości ku czci Boga Ojca - 330
Hymn uwielbienia Boga Ojca Wszechświata - 332
OPATRZNOŚĆ BOŻA - 335
Pamiętaj, że Opatrzność Boża czuwa nad Tobą! - 335
Koronka do Opatrzności Bożej I - 337
Koronka do Opatrzności Bożej II - 338
Litania do Opatrzności Bożej I - 338
Litania do Opatrzności Bożej II - 340
Nowenna do Opatrzności Bożej - 341
Akt oddania się Opatrzności Bożej - 342
Modlitwa Św. Elżbiety - 343
Modlitwa do Matki Boskiej od Opatrzności Bożej - 344
DO NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA JEZUS - 345
Litania do Najświętszego Imienia Jezus - 345
Modlitwa Św. Patryka - 348
DZIECIĄTKO JEZUS - 349
Koronka do Dzieciątka Jezus - 350
Uwielbienie Najświętszego Dzieciątka Jezus - 350
Modlitwa do św. Teresy od Dzieciątka Jezus o uproszenie ducha chrześcijańskiego w rodzinach - 353
PRZEMIENIENIE PAŃSKIE - 355
Koronka do Przemienienia Pańskiego - 356
Litania na Przemienienie Pańskie - 357
Gorzkie Żale - 359
Część trzecia - 364
Intencja - 364
Hymn - 365
Lament duszy nad cierpiącym Jezusem - 365
Rozmowa duszy z Matką Bolesną - 366
NABOŻEŃSTWO DO MĘKI PANA JEZUSA - 367
Litania o Męce Pańskiej - 368
MĘKI PANA JEZUSA W CIEMNICY - 371
Oto co Pan Jezus jej powiedział - 372
Modlitwa - 374
Koronka na uczczenie 15 tortur Pana Jezusa w Ciemnicy - 375
Pan Jezus konający w Ogrójcu - 376
Modlitwa do Jezusa Konającego - 376
NAJŚWIĘTSZE RANY PANA JEZUSA - 378
Koronka do Najświętszych Ran Pana Jezusa - 379
Obietnice Pana Jezusa dla czcicieli Jego Ran dane S. Marii Marcie Chambon: - 380
Modlitwa na cześć 5 Ran Pańskich - 382
Modlitwa na uczczenie Świętej Rany Ramienia Chrystusa - 384
Ofiarowanie zasług Chrystusa za grzechy Kościoła - 385
NAUKA O KRZYŻU - 386
Przy całowaniu Krzyża - 389
Trzy dziękczynienia - 390
Obietnice dla czcicieli Pana Jezusa ukrzyżowanego - 391
PASYJNY KRZYŻ SERCA JEZUSOWEGO KOŃCA CZASU - 394
Akt ofiarowania - 395
Orędzie Boga Ojca, Pana Jezusa i Matki Bożej do ukrytej duszy - 395
Krzyż końca czasu drogocenny, wielki, mistyczny Krzyż Łask - 396
Odnowa Kościoła - 400
Egzorcyzm - 400
Codzienne Uczczenie Ran Pana Jezusa - 402
Modlitwa dla uczczenia Męki Chrystusa - 403
Wyjaśnienie obrazu Krzyża z La Salette - 404
DROGA KRZYŻOWA - 405
Pieśń podczas Drogi Krzyżowej - 453
NAJDROŻSZA KREW PANA JEZUSA - 455
Nauka o Najdroższej Krwi Pana Jezusa - 455
Koronka do Królowej Przenajdroższej Krwi - 456
Modlitwa do Matki Bożej Bolesnej - 458
Koronka do Najdroższej Krwi Pana Jezusa - 458
Modlitwa - 459
Akt osobistego poświęcenia się Najświętszej Krwi Jezusa Chrystusa - 459
Modlitwa - 461
Różaniec do Przenajświętszej Krwi - 461
Litania do Najdroższej Krwi Pana Jezusa - 469
Nowenna do Najdroższej Krwi Pana Jezusa - 471
NAJŚWIĘTSZA GŁOWA PANA JEZUSA - 473
W latach 1880-1883 dał Pan Jezus dwanaście obietnic tym, którzy będą czcili Jego Najświętszą Głowę jako Przybytek Mądrości Bożej - 474
Polecenie Pana Jezusa - 476
Modlitwa Teresy Heleny Higginson do Najświętszej Głowy Pana Jezusa jako Przybytku Bożej Mądrości - 476
Litania do Najświętszej Głowy Pana Jezusa - 477
Najświętsze Oblicze Pana Jezusa - 480
Koronka do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa - 481
Modlitwa do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa - 482
Litania do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa - 483
Obietnice Pana Jezusa dane dla wszystkich czcicieli Jego Najświętszego Oblicza - 484
Nowenna do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa - 485
Złota Strzała - 485
NAJŚWIĘTSZE SERCE PANA JEZUSA - 486
Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa - 488
Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa - 489
Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa - 490
Antyfona do Najświętszego Serca Pana Jezusa - 492
Kochać możesz tylko czystym sercem - 493
Modlitwa oddania rodziny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa - 494
Codzienne ofiarowanie - 495
Nowenna do Najświętszego Serca Pana Jezusa - 496
Złota Koronka ku czci Serca Jezusa - 497
Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa - 498
Modlitwa św. ojca Pio o nawrócenie grzeszników - 499
33 Pozdrowienia Boskiego Serca Jezusowego - 500
Modlitwa do Najświętszego Serca Jezusa - 501
Obietnice Najświętszego Serca Jezusowego dane Św. Marii Małgorzacie Alacoque - 502
Akt Wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu - 503
Złożenie hołdu Najświętszemu Sercu Bożemu - 504
Tydzień Najświętszego Serca Zbawiciela - 506
Ofiarowanie Serca Jezusowego - 507
Modlitwa do Najświętszego Serca Jezusa - 508
Akty Strzeliste - 509
Adoracje w intencji wynagradzania Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za wszystkich kapłanów i całe duchowieństwo, a także o nowe święte powołania do kapłaństwa - 511
Modlitwa o świętość dla kapłanów - 512
Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne - 512
Akt Ofiarowania - 513
Program Adoracji - 514
NABOŻEŃSTWO DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - 515
Godzina Miłosierdzia - 517
Koronka do Miłosierdzia Bożego - 519
Koronka o Miłosierdziu Boskim - 520
Akt ofiarowania za grzeszników - 521
Zawierzenie rodzinie Miłosierdziu Bożemu - 522
Akt poświęcenia Polski Miłosierdziu Bożemu - 523
Akt oddania się Miłosierdziu Bożemu - 524
Litania o Miłosierdziu Bożym - 525
Litania do Najsłodszego Serca Pana Jezusa w Eucharystii - 528
Prośba o rozszerzenie czci Miłosierdzia Bożego - 529
Przykładowy układ nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego - 531
Nowenna do Miłosierdzia Bożego - 531
Modlitwa do Chrystusa miłosiernego - 539
Święto Miłosierdzia Bożego - 540
Zaufać Miłosierdziu Bożemu - 541
Modlitwa o czynienie miłosierdzia wobec bliźnich - 543
Miłosierdzie Boże w odpustach - 544
Odpusty związane z Nabożeństwem do Bożego Miłosierdzia - 545
Akty strzeliste - 545
Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji nawrócenia zatwardziałych grzeszników - 548
Przykładowy program adoracji do Miłosierdzia Bożego i Niepokalanego Serca Maryi przed Najświętszym
Sakramentem - 550
Modlitwa o nawrócenie grzeszników - 555
Opis piekła wg. św. Faustyny - 557
Nigdy nie ustawajmy w odmawianiu Różańca - 626
Różaniec Święty - 627
Piętnaście obietnic za odmawianie Różańca Świętego - 628
Rozważania Tajemnic Różańca Świętego - 629
Tajemnice Radosne - 629
Tajemnice Światła - 634
Tajemnice Bolesne - 639
Tajemnice Chwalebne - 644
NIEPOKALANE SERCE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY - 652
Kult Niepokalanego Serca Maryi - 652
Odnowienie aktu poświęcenia w ciągu dnia - 653
Akt osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu
Maryi - 653
Akt całkowitego oddania się duszy wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi - 654
Ofiarowanie duszy wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi - 655
Litania do Najświętszego Serca Maryi - 655
Nowenna do Niepokalanego Serca Maryi - 657
Koronka do Niepokalanego Serca Maryi - 658
Modlitwa do Niepokalanego Serca Maryi - 659
Ofiarowanie Serca Jezusowego Najświętszej Maryi Pannie - 659
Modlitwa Św. Gertrudy do Niepokalanego Serca Maryi - 660
Modlitwa do Serca Maryi - 660
Modlitwa Papieża Pawła VI - 661
Modlitwa do Serca Najświętszej Panny - 661
Westchnienia do Niepokalanego Serca Maryi - 661
Pozdrowienia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi przez Św. Jana Eudesa - 662
Modlitwa duszy wynagradzającej Niepokalanemu
Sercu Maryi - 663
Akty strzeliste - 663
NABOŻEŃSTWA I MODLITWY WYNAGRADZAJĄCE NIEPOKALANEMU SERCU NMP - 664
Proponowany układ nabożeństwa wynagradzającego do Niepokalanego Serca NMP - 665
Modlitwy wynagradzające Najświętszemu Sercu Maryi -pięć pierwszych sobót miesiąca - 666
Akt przebłagalny na pierwszą sobotę miesiąca - 668
Wynagrodzenie Sercu Maryi - 669
Zadośćuczynienie Najświętszej Maryi Pannie - 671
Akt wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi - 672
ORĘDZIE FATIMSKIE - 673
Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca - 676
Cztery warunki Nabożeństwa pierwszych Sobót Miesiąca - 678
Dlaczego pięć sobót wynagradzających? - 678
Na czym polega Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca - 678
Matka Boża czeka na twoją odpowiedź - 679
Bóg przez Anioła w Fatimie upomina się o należną cześć do Pana Jezusa Eucharystycznego - 681
Do Najświętszego Sakramentu idzie się na kolanach - 682
Nowenna do Matki Bożej Fatimskiej - 684
PŁOMIEŃ MIŁOŚCI NIEPOKALANEGO SERCA MARYI - 686
Prośby i Obietnice Jezusa i Maryi - 687
Koronka do Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi - 691
MATKA BOŻA NIEPOKALANA - 691
Koronka do NMP Niepokalanie Poczętej - 693
Akt poświęcenia się Niepokalanej - 694
Modlitwa Św. Maksymiliana o Królowanie Maryi - 695
Nowenna do Matki Boskiej Niepokalanej łaskami słynącej w Lourdes - 696
Nowenna do Matki Boskiej Niepokalanej - 696
GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY - 698
Ofiarowanie Godzinek - 703
Modlitwy bardzo skuteczne w pokusach przeciwko świętej cnocie czystości - 704
Akty strzeliste - 705
CUDOWNY MEDALIK - 706
GODZINA ŁASKI DLA CAŁEGO ŚWIATA - 708
MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA - 710
Koronka do Matki Boskiej Częstochowskiej - 710
Nowenna do Najświętszej Panny łaskami słynącej w Częstochowie - 711
MATKA BOŻA RÓŻA DUCHOWNA - 715
Modlitwa do Matki Bożej Róży Duchownej - 715
MATKA BOŻA ANIELSKA - 716
Królowa Aniołów - 716
ŚWIĘCI PAŃSCY - 718
Nauka o Świętości - 719
Litania do Wszystkich Świętych - 721
Modlitwa do Świętego Patrona - 725
Święci Archaniołowie i chóry anielskie - 726
Nauka o Aniołach i Archaniołach - 726
Koronka do Chórów Anielskich - 727
Poświęcenie się Św. Michałowi - 729
Litania ku czci Św. Michała Archanioła - 730
Nowenna z wezwaniem Chórów Anielskich - 731
Święty Anioł Stróż - 737
Nauka o Aniele Stróżu - 737
Koronka do Aniołów Stróżów - 739
Litania do Świętych Aniołów Stróżów - 741
Litania o Świętym Aniele Stróżu - 743
Modlitwa do Św. Anioła Stróża przez Św. Alojzego - 744
Święty Józef - 745
„Idźcie do Józefa...” - 746
Siedem boleści Świętego Józefa - 747
Modlitwa do Św. Józefa za naród papieża Jana Pawła II - 751
Koronka do Św. Józefa - 752
Modlitwa do Św. Józefa - 753
Modlitwa w różnych potrzebach - 753
Akt poświęcenia się Św. Józefowi - 754
Litania do Św. Józefa - 754
Ofiarowanie - 756
Nowenna do Św. Józefa - 756
Modlitwa o czystość - 760
Modlitwa do Św. Józefa o dobrą śmierć - 760
Telegram do Św. Józefa w nagłej potrzebie, czyli triduum odprawione w jednym dniu dla wybłagania szybkiego ratunku - 760
Akty strzeliste - 761
Św. Faustyna Kowalska - 762
Litania do Św. Faustyny - 763
Modlitwa o uproszenie łask za przyczyną Św. Faustyny - 766
Św. Maksymilian Maria Kolbe - 767
Litania do Św. Maksymiliana - 768
Testament Św. Maksymiliana - 770
Nowenna do Św. Maksymiliana - 770
Św. Franciszek - 770
Litania do Św. Ojca Franciszka - 770
Nowenna do Św. Franciszka - 772
Modlitwa Franciszkańska - 775
Sposób odmawiania 12 pacierzy tercjarskich z rozmyślaniem o miłości Serca Jezusowego w Najświętszym Sakramencie - 776
Św. Antoni - 780
Polecenie się Św. Antoniemu - 780
Nowenna do Św. Antoniego - 781
Koronka do Św. Antoniego - 784
Modlitwy do Św. Antoniego - 785
Św. Jacek - 786
Św. Maria Magdalena - 787
Św. Jadwiga - 787
Św. Barbara - 788
Św. Jan Maria Vianney - 789
Proboszcz z Ars uczy nas miłości Serca Chrystusowego - 789
Św. Jan Maria Vianney: Modlitwa o miłości do Boga - 790
Św. Wincenty Palotti - 791
Św. Patryk - 792
Św. Małgorzata Maria Alacoąue - 792
Św. Anna - 793
Św. Wojciech Męczennik - Patron Polski - 794
Św. Stanisław - biskup, męczennik - 794
Św. Juda Tadeusz Apostoł - 795
Św. Stanisław Kostka - 796
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus - 796
Św. Agata - 797
Św. o. Pio - 798
Modlitwa za wstawiennictwem Świętego Ojca Pio - 798
Św. Mechtylda - 798
Św. Gertruda - 799
Św. Benedykt - 800
Medal Św. Benedykta - 800
Polecenie się opiece Św. Benedykta - 801
Nowenna do Św. Benedykta - 802
PRZYGOTOWANIE DO SZCZĘŚLIWEJ ŚMIERCI - 803
Co to jest śmierć? - 805
Modlitwy za konających - 806
Codzienna modlitwa za konających - 808
Trzy modlitwy, które można odmówić przy konającym - 808
Akt strzelisty - 809
DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE - 810
Nauka o czyśćcu - 810
Koronka za zmarłych - 812
Litania za Dusze w Czyśćcu cierpiące - 813
Ofiarowanie Męki Chrystusowej za dusze zmarłych - 815
Psalm 129 - 816
Modlitwa za zmarłych - 817
Pan Jezus ukazał Św. Gertrudzie skuteczność tej modlitwy - 818
O skuteczności wody święconej dla dusz zmarłych - 818
Akty strzeliste - 818
DZIECI NIENARODZONE - 819
Chrzest nienarodzonych - 819
Formuła przyrzeczenia duchowej adopcji - 820
Posłannictwo Pańskie do rodziców - 820
EGZORCYZMY - 820
Do Św. Michała Archanioła - 822
Potężna Niebios Królowo - 822
Egzorcyzm poranny - 822
Modlitwa o zwycięstwo nad szatanem - 823
Egzorcyzmy Sł. Bożej Zofii Pauli Tajber - 824
Modlitwa i pokuta - najprostszą i najskuteczniejszą bronią przeciwko szatanowi - 824
Nauka Pana - 825
O gromnicy - 826
Krótka historia powstania Wspólnoty Najświętszego Sakramentu i Niepokalanej - 827
Spis treści - 831
Spis pieśni - 854

Pieśni
A wczora z wieczora - 354
Ach, mój Jezu, jak Ty klęczysz - 378
Bądź uwielbiony nasz Ojcze - 332
Błękitne rozwińmy sztandary - 707
Boże coś Polskę - 252
Bóg się rodzi, moc truchleje - 354
Chrystus Królem - 566
Ciebie, Boga, wysławiamy - 307
Ciebie, Boże, wielbimy - 308
Daj mi Jezusa, o Matko moja - 223
DoCiebie, Matko - 277
Do Serca Twego (Antyfona) - 492
Dobranoc, Głowo Święta Jezusa mojego - 385
Dzisiaj pozdrawiamy - 604
Dzisiaj w Betlejem - 354
Gdy idziemy poprzez świat - 334
Gwiazdo śliczna, wspaniała - 714
Gwiazdo zaranna, śliczna jutrzenko - 705
Idźmy, tulmy sięjak dziatki - 663
Ile razy pierś odetchnie - 546
Jak paciorki Różańca Św. - 651
Jeśli cudów szukasz idź do Antoniego - 785
Jezu, Jezu, do mnie przyjdź - 224
Już od rana rozśpiewana - 47
Kiedy ranne wstaj ą zorze - 46
Kiedy w jasną, spokojną, cichą noc - 333
Kochajmy Pana - 510
Królowej Anielskiej śpiewajmy - 718
Królu Boże Abrachama - 334
Króluj nam Chryste - 565
Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony - 392
Krzyżu Święty, nade wszystko - 393
Kto się w opiekę odda Panu swemu - 344
Liczę na Ciebie Ojcze - 333
Ludu mój ludu, cóżem ci uczynił - 370
Magnifikat - 258
Maryjo Królowo Polski - 714
Maryjo, przyjmij dzięki - 605
Matko Najświętsza, do Serca Twego - 619
Miłosierdzia Jezu mój - 547
Miłosierna Matko Boska - 606
Najświętsze Serce Boże - 510
Nasze plany i nadzieje - 547
Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych - 566
Niech nas błogosławi - 239
Nieustającej Pomocy Matko - 278
O Głowo uwieńczona cierniami pełna Ran - 479
O Krwi najdroższa, o Krwi odkupienia - 472
O Maryjo witam Cię - 604
O milcząca Hostia biała - 239
O Serce Maryi Niepokalane - 664
O Stworzycielu Duchu - 585
O zbawcza Hostio - 238
Otocz pomocą Matko swe dzieci - 278
Panie, Ty widzisz - 393
Pobłogosław, Jezu drogi - 239
Pod Twą obronę uciekamy się - 595
Pod Twą Obronę, Ojcze na niebie - 334
Przed tak wielkim Sakramentem - 239
Przez Chrztu świętego wielki dar - 309
Responsorium do Św. Antoniego - 785
Różańcowa Pani nieba - 651
Siostro Faustyno tyś błogosławiona - 766
Suplikacje - 312
Szczęśliwy, kto sobie Patrona - 762
Św. Józefie, Patronie nasz - 762
Twemu Sercu cześć składamy - 510
W Krzyżu cierpienie - 393
W majestacie na niebieskim tronie - 238
Weź w Twą opiekę Kościół Św. - 249
Witaj Gwiazdo morza - 259
Witaj Królowo Matko Miłosierdzia - 596
Witaj Królowo, Matko Litości - 259
Witaj Ojcze ukochany - 780
Witaj, święta i poczęta niepokalanie - 705
Witam Cię, witam - 238
Wszystkie nasze dzienne sprawy - 83
Wszystko Tobie oddać pragnę i dla Ciebie żyć - 348
Z dalekiej Fatimy - 685
Z dawna Polski Tyś Królową - 715
Z woli Twej Boskiej - 251
Zapada zmrok - 83
Zastanów się, o człowiecze - 453
Zawitaj Matko Różańca Św. - 650
Zwyciężyłaś, zwyciężaj - 650


***


Na moich innych aukcjach znajdziesz m.in.:

- obrazki - obrazy - medaliki - breloki - krzyże - kropielnice -

- różańce - koronki - dziesiątki - bransoletki - tajemnice różańcowe -

- kropielniczki - drogi krzyżowe - książki - modlitewniki - plakietki -(Koszt wysyłki jest jak za jeden przedmiot (!), więc warto obejrzeć pełen asortyment

-> kliknij "Moje aukcje")

 

 

 

 

Sprzedaję m.in.:

 

 

 

Kontakt

tel.:
668 428 477

600 776 027

e-mail & chat:

roxomt.allegro
@gmail.com

gg:
45473907

Koszty wysyłki

Poczta Polska - stałe, niemal w każdej aukcji, ceny dla całości zamówienia (jak za 1 przedmiot!):

6 zł - list polecony ekonomiczny

7 zł - list polecony priorytetowy - POLECAM!

13 zł - paczka pocztowa ekonomiczna

15 zł - paczka pocztowa priorytetowa

17 zł - przesyłka pobraniowa

20 zł - przesyłka pobraniowa priorytetowa

 

Cena zawiera opłatę pocztową (znaczek), koszty opakowania jak koperta, koperta bąbelkowa, karton, wypełnienia, folie stretch, taśmy itd.

Dane do wpłaty

Nr konta bankowego:

85 1950 0001 2006 0384 8979 0002 (Idea Bank)

ROXO Monika Tatarczak

Rzeczniów 235

27-353 Rzeczniów

W tytule przelewu należy wpisać swój nick z allegro.

Ważne informacje


1. Formularz

Po zakupie wszystkich przedmiotów, niezwłocznie wypełnij formularz dostawy i wybierz sposób zapłaty.

 

2. Wysyłka

Koszt wysyłki ustal samodzielnie (koszt wysyłki kilku przedmiotów wynosi tyle co 1, więc bez obaw :)). Nie musisz dodatkowo kontaktować się w tej sprawie (najwyżej ja to uczynię:)).

Towar zostanie wysłany tego samego bądź następnego dnia (roboczego) po zaksięgowaniu wpłaty.

 

3. Reklamacje, zwroty

Masz prawo zwrotu towaru w ciągu 10 dni od kupna (bez podania przyczyny), ponosisz jednak koszty wysyłki.

Jeśli towar jest wadliwy (a tego nie zauważylam), na życzenie klienta wysyłam nowy, albo zwracam pieniądze.

Jeśli cos jest nie tak, kontaktuj się ze mną - z pewnością da się wszystko załatwić polubownie.

 

4. Finalizacja

Proszę, abyś ty pierwszy wystawił komentarz (mam nadzieję, że pozytywny :)), oceniając przy okazji transakcję w kilku ważnych dziedzinach.

Jeśli będziesz zadowolony z zakupów u mnie, wróć kiedyś ponownie i poinformuj znajomych o moim sklepie - nie wykluczone, że dostaniesz dużą zniżkę :)


Zapraszam,

Monika

 

oferta nr 3409981225 | Zgłoś naruszenie zasad