Minecraft. Kompendium gracza. Stephen O (7186129786)Nie było ofert kupna

Zakończona o 14:10 dnia 02.07.2018 r.

Kategoria: Gry
Lokalizacja: Gliwice


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

oferta nr 7186129786


Opis

Minecraft. Kompendium gracza (Ebook)

Autorzy: Stephen O

Data wydania: 2015

Stron: 320

TÂłumaczenie: Maksymilian Gutowski

ISBN: 978-83-246-9870-7

Formaty: Pdf, Epub, Mobi

29,90 zÂł

TwĂłj podrĂŞcznik budowniczego!

Minecraft to gra, która podbi³a serca milionów graczy. Jest idealna dla u¿ytkowników ró¿nych platform — komputerów osobistych, konsol oraz telefonów. Co zadecydowa³o o sukcesie tej gry? Otwarty ¶wiat, w którym gracze s± ograniczeni tylko w³asn± wyobra¼ni±, oraz mo¿liwo¶æ budowania w nim dowolnych konstrukcji to atuty Minecrafta. O jego popularno¶ci niech ¶wiadczy pojawienie siê na rynku wydawniczym ksi±¿ek po¶wiêconych tej grze.

Jedn¹ z nich trzymasz w³aœnie w rêkach. Jest to kompletny przewodnik, niezbêdny ka¿demu graczowi. Siêgnij po tê ksi¹¿kê i poznaj zasady rz¹dz¹ce œwiatem gry. Przekonaj siê, jak skutecznie zdobywaÌ surowce, przygotowywaÌ mikstury oraz walczyÌ z potworami zamieszkuj¹cymi œwiat Minecrafta. W tym œwiecie mo¿esz równie¿ zaj¹Ì siê rolnictwem, hodowl¹ zwierz¹t oraz odwiedzaÌ odleg³e krainy. Je¿eli jesteœ zapalonym graczem w Minecrafta i zaciekawi³ Ciê œwiat gry, ta ksi¹¿ka jest obowi¹zkow¹ pozycj¹ w³aœnie dla Ciebie!

Dziêki tej ksi¹¿ce:

  • stworzysz niesamowite budowle oraz konstrukcje
  • poznasz najlepsze techniki pozyskiwania surowcĂłw
  • zajmiesz siĂŞ hodowlÂą oraz rolnictwem
  • zdobĂŞdziesz wiedzĂŞ o gro¿¹cych Ci niebezpieczeĂąstwach
  • dog³êbnie poznasz Âświat Minecrafta

StwĂłrz swĂłj wÂłasny Âświat!

UWAGA :: EBOOK dostarczany jest w postaci cyfrowej, do pobrania z biblioteki na koncie Allegro oraz w ksiĂŞgarni Ebookpoint. KupujÂąc ebooka na tej aukcji musisz posiadaĂŚ konto w Allegro. Pobrane pliki w zaleÂżnoÂści od formatĂłw przeczytasz na: czytniku (Kindle, PocketBook, Onyx, Kobo i inne), smartfonie, tablecie lub komputerze. Ebook zostanie zabezpieczony za pomocÂą znaku wodnego i nie posiada DRM.

KONTAKT:

allegro@ebookpoint.pl

tel. 32 230 98 63 w. 121

fax. 32 230 98 63 w. 110 (pon. - pt. 8.00-16.00)

ul. KoÂściuszki 1c

44-100 Gliwice

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.