szukana oferta jest nieaktualna - może podobny przedmiot? zobacz więcej aktualnych ofert

METALOZNAWSTWO Cz.2 Rudnik - skrypt PK (830880357)Licytacja: 24,99 zł

Nie było ofert kupna

Zakończona o 12:34 dnia 05.12.2009 r.

Lokalizacja: Kraków


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

oferta nr 830880357


Opis
              Skrypt pt. "Metaloznawstwo" oparty jest o moje wykłady prowadzone w ra­mach przedmiotu "Materiałoznawstwo" na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Jest on przeznaczony w zasadzie dla słuchaczy studium magis­terskiego, może być jednak wykorzystany również przez słuchaczy studiów za­wodowych zarówno dziennych, jak i dla pracujących. Z uwagi na zakres wykła­dów zagadnienia związane z fizyką metali zostały potraktowane jedynie bar­dzo ogólnie: również nie omówiono szerzej technologii obróbki cieplnej,gdyż jest ona przedmiotem oddzielnych wykładów na latach wyższych.
Za pomoc i cenne uwagi przy opracowaniu niniejszego skryptu dziękuję wszystkim Kolegom z Katedry Metaloznawstwa Politechniki Krakowskiej, a w szczególności doc.drowi inż.Stefanowi Burakowi, doc.drowi inż. Konradowi Fiałkowskiemu, mgr inż.Wandzie Mazur, mgrowi inż. Romanowi Wielgoszowi oraz mgr inż. Annie Rutkowskiej. Dziękuję również p. Wojciechowi Hermanowskiemu za przygotowanie materiału ilustracyjnego oraz p. Zofii Malinowskiej za przepisanie rękopisu.
Jeżeli niniejszy skrypt ułatwi słuchaczom przygotowanie się do egzaminu, zadanie jego będzie spełnione.
Stanisław Rudnik

              Tytuł: METALOZNAWSTWO Cz.2


SKRYPT DLA STUDENTÓW WYŻSZYCH SZKÓL TECHNICZNYCH DO PRZEDMIOTU: MATERIAŁOZNAWSTWO

              Autor: Stanisław Rudnik

              Wydawnictwo i rok wydania: POLITECHNIKA KRAKOWSKA Kraków 1972

              Stan: +db lekkie zagiecia rogow pierwszych stron, przytarcia okladki

              Oprawa: miekka

              Ilość stron i format: 340 str.

              17x24cm

              Ilustracje: rys.

              Spis treści: 

235
Spis treści
Str.
Wstęp . 5
1. Zarys fizyki metali...'.... 9
Atomy i wiązania międzyatomowe. 9
Elementy krystalografii. 22
Metale i ich własności. 28
1*4. Rzeczywista budowa metali 38
2. Krystalizacja 51
2.1. Trzy stany skupienia materii 51
2*2. Energetyczne warunki przemian fazowych 52
Analiza termiczna.. 54
Zarodkowanie i wzrost kryształów.. 56
Kinetyka procesu krystalizacji 60
Kształt kryształów 62
Przebieg krzepnięcia wlewka..... 65
Przemiany w stanie stałym.. 67
Odmiany al o tropowe żelaza.... 70
3. Badania struktury metali...... 71
Badania struktury krystalicznej metali 71
Badania mikroskopowe.. 72
Mikroskopia elektronowa 79
Badania makroskopowe. 82
3*5. nieniszczące metody badań 85
qe
4. Odkształcenie i rekrystalizacja ....... JJ
Odkształcenie sprężyste.. 'J
Odkształcenie plastyczne.. 9'
Odkształcenie plastyczne monokryształu. "
Przebieg odkształcania ciała polikrystalicznego i.... 101
Mechanizm poślizgu w świetle teorii dyslokacji 103
Powstanie dyslokacji podczas odkształcania. 107
Zgniot i umocnienie 109
Teoria umocnienia.. 110
236
4*9' Zniszczenie metalu ,. ......111
4.10. Proces rekrystalizacji..... ...113
4*11. Temperatura rekrystalizacji. .. 116
4*12. Wielkość ziarna po zgniocie i rekrystalizacji ne
4.13. Badania własności mechanicznych metali.... ...120
5. Budowa stopów ^35
5.1. Ogólne wiadomości o stopach metali..... ..............^35
5*2. Stopy metaliczne w stanie ciekłym i gazowym 136
Roztwory stałe metali. ..................137
Roztwory stałe różnowęzłowe.................. 138
Roztwory uporządkowane. 139
5*6. Roztwory stałe międzywęzłowe .......H3
Roztwory stałe pustowęzłowe 145
Związki chemiczne i fazy międzymetaliczne 145
Fazy elektronowe i.. . ....147
Fazy międzywęzłowe. 147
6. Układy równowagi fazowej. .
Pojęcia podstawowe 149
Reguła faz 150
Konstrukcja układu równowagi stopów podwójnych. .153
nieograniczona rozpuszczalność w stanie stałym. 155
Całkowity brak rozpuszczalności w stanie stałym /eutektyka/ 16O
Ograniczona rozpuszczalność w stanie stałym z przemianą eutektyczną.
Ograniczona rozpuszczalność w stanie stałym z przemianą perytekty-
czną.............................................................166
Ograniczona zmienna rozpuszczalność w stanie stałym 169
Układy równowagi z fazami międzymetalicznymi..................... 572
Ograniczona rozpuszczalność w stanie ciekłym. 176
Przemiany w stanie stałym 178
Własności stopów dwuskładnikowych. 18O
Układy równowagi fazowej stopów trójskładnikowych .^82
7. Stopy żelazo-węgiel. ^ "ł 191
Układ równowagi żelazo-węgiel. 191
Stale węglowe 201
Surówki i żeliwa ' 217

"Moja strona" w Allegro

Zobacz inne moje aukcje - SZUKAJ W PRZEDMIOTACH UŻYTKOWNIKA - szybkie wyszukiwanie podobnych tytułów
Uwaga! Na zdjęciach wokół liter możliwe charakterystyczne zniekształcenia - wynik kompresji jpg. W rzeczywistości zniekształcenia nie występują. Możliwe też błędy literowe - z powodu niedoskonałości odczytu OCR, za co przepraszam i liczę na wyrozumiałość.podobne do ostatnio oglądanych na Allegro zobacz więcej aktualnych ofert

Oferty sponsorowane, które mogą Cię zainteresować