Mechanika Skalmierski (7887885866)Nie było ofert kupna

Zakończona o 22:34 dnia 31.03.2019 r.

Kategoria: Technika, nauki techniczne
Lokalizacja: PIOTRKÓW TRYBUNALSKI


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

Okładka
miękka
Stan
Używany

oferta nr 7887885866


Opis

Witam

"MECHANIKA - BOGDAN SKALMIERSKI "

§ 1. Wektory................................................................

§ 2. Tensory................................................................

'iiał I. Kinematyka punktu .........................................

§ 3. Ruch punktu. Trajektorie...................................

§ 4. Pojęcie prędkości...............................................

§ 5. Przyspieszenie....................................................

§ 6. Ruch punktu we współrzędnych krzywoliniowych

tiaf II. Kinematyka data..............................................

§ 7. Analiza ruchu ośrodka ciągłego ......................

§ 8. Ruch ogólny ciała doskonale sztywnego ......

§ 9. Ruch względny...................................................

§ 10. Ruch płaski ciała sztywnego..........................

§11. Przykłady wyznaczania prędkości i przyspieszeń w ruchu mechanizmów płaskich

•iat III. Dynamika punktu materialnego...................

§ 12. Podstawowe definicje i twierdzenia..............

§13. Ruch prostoliniowy punktu materialnego .....

§ 14. Ruch krzywoliniowy punktu materialnego....

§ 15. Środek masy i środek ciężkości.....................

§ 16. Prawo zmienności pędu..................................

§ 17. Prawo zmienności krętu..................................

iat IV. Podstawy dynamiki ośrodków ciągłych...........

§ 18. Pojęcia wstępne...............................................

§ 19. Siły masowe i powierzchniowe......................

§20. Prawo zmienności pędu dla ośrodka ciągłego

§21. Prawo zmienności krętu dla ośrodka ciągłego

§ 22. Praca i energia w układach ciągłych ............

§23. Uwagi i uzupełnienia........................................

6

Spis rzeczy

Rozdział V. Dynamika ciała doskonale sztywnego.........

§ 24. Momenty bezwładności ciała doskonale sztywnego

§ 25. Kręt ciała sztywnego w ruchu ogólnym....................

§ 26. Kręt w ruchu kulistym .................................................

§ 27. Równania Eulera.........................................................

§ 28. Energia kinetyczna ciała sztywnego w ruchu ogólnym

Rozdział VI. Dynamika w ruchu względnym.....................

§ 29. Równania różniczkowe ruchu punktu materialnego w układzie

nieinercjalnym........................................................................

§ 30. Dynamika ciała doskonale sztywnego w ruchu względnym . . .

Rozdział VII. Statyka i dynamika niektórych ciał stałych i cieczy

§31. Rozważania wstępne...................................................

§ 32. Ciało sprężyste ...........................................................

§ 33. Układy Clapeyrona......................................................

§ 34. Ciała lepkosprężyste...................................................

§ 35. Ciecz Pascala..............................................................

§ 36. Ciecze lepkie................................................................

Rozdział VIII. Podstawy mechaniki analitycznej..............

§ 37. Współrzędne uogólnione i stopnie swobody układu mechanicznego

§ 38. Zasada d’Alemberta....................................................

§ 39. Zasada Hamiltona.......................................................

§ 40. Równania Lagrange’a pierwszego rodzaju.............

§41. Równania Lagrange’a drugiego rodzaju..................

§ 42. Energia kinetyczna układu.........................................

§ 43. Ruch impulsywny........................................................

§ 44. Siły żyroskopowe i dyssypacyjne.............................

§ 45. Równania Lagrange'a dla układów elektromechanicznych . . .

§ 46. Równania kanoniczne Hamiltona.............................

§ 47. Całkowita energia układu mechanicznego.............

§48. Przestrzeń konfiguracyjna ..........................................

§49. Stabilność układów mechanicznych.........................

Rozdział IX. Drgania układów o jednym stopniu swobody

§ 50. Rozważania wstępne..................................................

§51. Drgania swobodne oscylatora harmonicznego ......

§ 52. Wpływ sił dyssypacyjnych na drgania swobodne oscylatora harmonicznego

§ 53. Drgania wymuszone oscylatora harmonicznego....

Spis rzeczy                                                                                   7

§ 54. Drgania oscylatora harmonicznego pod wpływem wymuszenia

kinematycznego ....................................................................  354

§ 55.          Drgania oscylatora harmonicznego pod wpływem siły okresowej 356

§ 56.          Drgania układów nieliniowych .........................  361

Rozdział X. Drgania układów o wielu stopniach swobody     376

§ 57.          Rozważania wstępne ........................................  376

§ 58.          Zagadnienia linearyzacji równań .....................  377

§ 59.          Drgania swobodne układu zachowawczego .  382

§ 60.          Współrzędne normalne...................................... 388

§ 61.          Drgania wymuszone układu.............................. 389

§ 62.          Drgania swobodne układów rozpraszających  391

§ 63.          Drgania wymuszone w układach rozpraszających             393

§ 64.          Drgania układów Clapeyrona ...........................  394

Rozdział XI. Drgania układów o nieskończonej liczbie stopni swobody      398

§ 65. Rozważania wstępne ................................................  398

§ 66. Rozwiązanie zagadnienia......................................... jednowymiarowego          399

§ 67. Drgania wymuszone układów ciągłych ..................  409

§ 68. Równania różniczkowe drgań niektórych sprężystych układów

ciągłych .................................................................................  411

§ 69. Przybliżone metody znajdowania rozwiązań ........  425

Rozdział XII. Uzupełnienia ..................................................  437

§ 70. Warunki nierozdzielności........................ przemieszczeń            437

§ 71. Równania Beltramiego .............................................  441

§ 72. Funkcje Airy’ego .........................................................  444

§ 73. Skręcanie swobodne prętów................. pryzmatycznych            464

§ 74. Zagadnienie zginania płyt .........................................  474

§ 75. Energia sprężysta odkształcenia objętościowego i postaciowego

— hipotezy wytężeniowe...................................................... 497

§ 76. Równania Naviera-Stokesa w układach krzywoliniowych ....  500

§ 77. Krótkie wprowadzenie do metody elementów skończonych . . .          506

Literatura ...............................................................................  318

Skorowidz .............................................................................  322

zapraszam

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.