Matakiewicz - Regulacja rzek - wyd.1921

(3471321415)

Zakończenie: 2013-08-20

Lokalizacja: Kraków

Kategoria: Technika

Atrybuty:

Język: polski; Data wydania: 1921

Cena: 150,00 zł
aktualne przedmioty sprzedającego
oferta nr 3471321415 | Zgłoś naruszenie zasadDr inż. Maksymiljan Matakiewicz

„Regulacja rzek – z 256 rysunkami w tekście – podręcznik do użytku inżynierów i studentów politechnik”

Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Lwów 1921

oprawa twarda introligatorska

(lekko podniszczona oprawa, grzbiet uzupełniony płótnem, podkreślenia w tekście ołówkiem i kredką, ślady dawnego zalania)

stron: 460 + IX

wymiary: 17,00 x 24,00 cm

STAN – DOBRY-RZADKIE

Spis treści:

CZĘŚĆ I. PODSTAWY REGULACJI RZEK, PRACE WSTĘPNE.

I. Rozwój regulacji rzek.

II. Opis właściwości wód płynących.

III. Laboratorjum wodne (rzeczne).

IV. Cele i środki regulacji rzek.

V. Prace hydrometryczne potrzebne do sporządzenia projektu regulacji rzek.

VI. Projektowanie kierunków regulacji (projekt trasy regulacyjnej).

CZĘŚĆ II. WYKONANIE BUDOWY.

I. Budowle regulacyjne.

CZĘŚĆ III. SKUTKI REGULACJI, TOK WYKONANIA ROBÓT REGULACYJNYCH.

I. Skutki regulacji.

II. Tok wykonania budowli regulacyjnych.

III. Regulacja progowa.

CZĘŚĆ IV. REGULACJA RZEK ŻEGLOWNYCH NA MAŁĄ WODĘ.

I. Ogólny pogląd.

II. Zasady regulacji na małą wodę, system Girardona.

III. Przykłady regulacji rzek na małą wodę.

IV. Regulacja rzeki żeglownej w obrębie progów skalnych.

V. Środki pomocnicze służące do poprawy żeglugi.

CZĘŚĆ V. ZABUDOWANIE POTOKÓW GÓRSKICH.

CZĘŚĆ VI. OCHRONA PRZED POWODZIĄ.

I. Ogólne zasady.

II. Wykonanie obwałowań rzek.

CZĘŚĆ VII. POSTANOWIENIA PRAWA WODNEGO DOTYCZĄCE REGULACJI RZEK. 

oferta nr 3471321415 | Zgłoś naruszenie zasad