szukana oferta jest nieaktualna - może podobny przedmiot? zobacz więcej aktualnych ofert

MĄCZEŃSKI- PORADNIK BUDOWLANY DLA ARCHITEKTÓW (2087708656)249,00 zł

Zakończona o 18:46 dnia 28.02.2012 r.

Kategoria Budownictwo - pozostałe
Lokalizacja Internet


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

Stan
Używany

oferta nr 2087708656


Opis

Cena: 249 zł

Antykwariat Sobieski prezentuje:

MĄCZEŃSKI Zdzisław

PORADNIK BUDOWLANY DLA ARCHITEKTÓW

Cyt. z książki: "Praca zawiera wiadomości ogólne dotyczące projektowania poszczególnych ustrojów budowlanych. Część pierwsza obejmuje zagadnienia dotyczące budynków w stanie surowym, część druga - roboty wykończeniowe. Książka jest przeznaczona dla architektów projektantów oraz studentów architektury"

Budownictwo i Architektura, Warszawa 1953, wydanie I, str. 840.

Spis treści Część pierwsza
BUDYNEK W STANIE SUROWYM
Wstęp
1. Określenie i zadania budownictwa
2. Rodzaje i części składowe budynków
3. Moduł budowlany
Rozdział I. Wytyczanie budynku i zakładanie fundamentów
1. Głębokość fundamentów
2. Wytyczanie budynków w terenie
3. Utrwalenie wytyczenia budynku
4. Rodzaje gruntów budowlanych
5. Wykopy
6. Zabezpieczenie ścian wykopu przez podparcie
7. Zabezpieczenie ścian wykopu przez rozparcie
8. Zasypywanie wykopów
9. Maszyny do poziomego transportu dalekiego
Samochody ciężarowe. Samochody-wywrotki. Ciągniki. Przyczepy
10. Maszyny do poziomego transportu bliskiego
Przenośniki taśmowe. Kolejki wąskotorowe. Torowiska. Lokomotywy
11. Maszyny do robót ziemnych
Spycharki (buldożery). Zgarniarki. Koparki (ekskawatory). Mioty pneumatyczne. Pompy
Rozdział II. Posadowienie budynku
1. Osiadanie gruntu
2. Badanie gruntu
Doły próbne. Wiercenia. Sondowanie
3. Próbne obciążanie gruntu
4. Wzmacnianie gruntu
Uszczelnianie gruntu przez ubicie. Uszczelnianie gruntu przez palowanie. Uszczelnianie gruntu
przez nasyp z piasku. Uszczelnianie gruntu przez zastrzyki. Uszczelnianie gruntu metodą prof.
Cebertowicza
Rozdział III. Fundamenty
1. Fundamenty płaskie
Ławy. Stopy. Płyty. Skrzynie. Ruszty drewniane
2. Fundamenty głębokie
Slupy. Studnie
3. Pale
Pale drewniane. Pale żelbetowe różnych typów
4. Pogłębianie fundamentów
5. Grodzę
6. Kafary i młoty
Rozdział IV. Zadania i rodzaje ścian
Rozdział V. Ściany z cegiy
1. Wiązania cegieł
Węgary. Węgły. Styki murów. Filary. Slupy. Kolumny. Pilastry. Węgarki okienne i drzwiowe.
Węgły rozwartokątne. Węgły ostrokątne. Węgły ścięte. Styki skośne. Wiązania wielowarstwowe.
Wiązania z połówek
: 2. Budynki murowane z cegły
Zasady obliczania murów. Podział ścian. Grubość murów. Wysokość budynków. Szczeliny dyla-
tacyjne. Wykonanie murów z cegły. Murowanie systemem zespołowym. Murowanie odcinkami.
Łączenie murów nowych ze starymi. Mury szczelinowe. Mury zasypkowe. Mury z pustaków cera-
micznych. Mury okładzinowe
3. Kanały w murach
Kanały dymowe. Wiązanie cegieł w kominach. Kominy. Kanały spalinowe (łazienkowe). Kanały wentylacyjne. Nasady kominowe. Kanały śmieciowe
4. Maszyny do przygotowywania zapraw
Rozdział VI. Zabezpieczenie budynków od wilgoci
1. Przyczyny wilgoci
2. Wilgoć jako następstwo murowania „na mokro"
3. Wilgoć atmosferyczna
4. Wilgoć gruntowa
5. Izolacja przeciwwilgociowa
6. Izolacja podłóg
7. Wilgoć wewnętrzna pomieszczeń
8. Wilgoć z zacieków i nieszczelności instalacji
Rozdział VII. Ściany z kamieni naturalnych
1. Mury z kamieni polnych
2. Mury z kamieni łamanych
3. Mury z kamieni warstwowych
4. Mury z kamieni ciosowych
5. Okładziny kamienne
Rozdział VIII. Ściany bezspoinowe
1. Ściany z gliny (glinobite)
2. Ściany wapienno-piaskowe
3. Ściany betonowe
4. Ściany z lekkich betonów
5- Maszyny do przygotowywania i transportu betonów
Kruszarki. Przesiewniki. Mieszarki do betonu (betoniarki). Pompy i torkretnice
Rozdział IX. Ściany z ksztaltówek i pustaków betonowych
1. Ściany z ksztaltówek betonowych
2. Ściany z pustaków betonowych
3L Ściany warstwowe
Rozdział X. Gzymsy
Rozdział XI. Przesklepianie otworów w ścianach
1. Rodzaje łuków
2. Wykreślanie łuków
3. Łęki
Łęki z kamienia. Łęki z cegły. Łęki odciążające
4. Rusztowania i krążyny
5. Poziome nakrycia otworów
Zasady konstrukcji. Belki stalowe. Belki żelbetowe. Belki Kleina
Rozdział XII. Ściany drewniane
1. Rodzaje ścian drewnianych
2. Złącza ciesielskie
Rodzaje złącz i łączników. Drewniane środki pomocnicze. Stalowe środki pomocnicze. Różne
środki pomocnicze. Styki. Nakładki. Wręby. Czopy. Zaciosy. Zwidłowania. Klucze ciesielskie.
Wpusty i żłobki. Wczepy
3. Ściany wieńcowe
4. Ściany szkieletowe
5. ściany sumikowe
6. Lekkie ściany szkieletowe
7. Ściany płytowe
Rozdział XIII. Ściany stalowe
1. Zasady konstrukcji i połączeń
2. Połączenia nierozłączne
Nitowanie. Zgrzewanie. Spawanie.
3. Połączenia rozłączne
4. Stalowe ściany szkieletowe
Rozdział XIV. Ściany działowe
1. Rodzaje ścian
2. Ściany działowe z cegły
3. Ściany systemu Rabitza
4. Ściany działowe z betonu
5. Ściany działowe z gipsu
6. Ściany działowe z lekkich betonów
7. Ściany działowe z płyt lekkich
8. Ściany działowe z drewna
Rozdział XV. Ogrodzenia
1.. Ogrodzenia murowane
2. Ogrodzenia drewniane
Rozdział XVI. Rusztowania robocze
1. Rusztowania na kobyłkach
2. Rusztowania stojakowe (sztandarowe)
3. Rusztowania na drabinach (wiedeńskie)
4. Rusztowania na wysuwnicach
5. Rusztowania specjalne
6. Rusztowania z rur stalowych
7. Wieże dźwigowe
8. Maszyny do pionowego transportu
Dźwignice. Żurawie
Rozdział XVII. Zadania i rodzaje stropów
Rozdział XVIII. Stropy nieogniotrwałe (drewniane)
1. Przekroje belek drewnianych
2. Belkowanie drewniane
3. Zakotwienie belek
4. Przejmy (wymiany)
5. Strop nagi
6. Strop legarowy
7. Strop legarowo-listwowy
8. Strop listwowy
9. Strop cichy
10. Strop z bali
11. Strop szczelny
Rozdział XIX. Stropy ognioodporne (na belkach stalowych)
1. Belkowanie
2. Sklepienie odcinkowe na belkach stalowych
3. Strop Kleina
4. Stropy pustakowe
5. Stropy z płytami wsuwanymi między belki stało
6. Stropy betonowe na belkach stalowych
7. Stropy żelbetowe na belkach stalowych
Rozdział XX. Stropy ogniotrwałe (żelbetowe)
1. Konstrukcja i wykonanie
2. Strop płytowy bezbelkowy
3. Strop grzybkowy
4. Strop płytowo-żebrowy
5. Strop skrzynkowy
6. Stropy gęstożeberkowe pustakowe
Strop Ackermana i strop Westfala
7. Stropy z prefabrykowanych belek lub łupin żelbetowych
Strop DMS. Strop TK. Strop NH. Stropy o belkach z pustaków. Stropy o belkach strunobetonowych
8. Stropy szklano-żelbetowe
9. Izolacja cieplna stropów
10. Słupy żelbetowe
11. Maszyny do produkcji wyrobów betonowych
12. Maszyny do przygotowania stali zbrojeniowej
Nożyce do cięcia staH. Giętarki
Rozdział XXI. Balkony i wykusze
1. Balkony żelbetowe
2. Balkony na belkach stalowych
3. Balkony kamienne
4. Balkony metalowe
5. Wykusze
Rozdział XXII. Sklepienia
1. Wiadomości ogólne
2. Rodzaje i charakterystyka sklepień
3. Sklepienia kolebkowe
4. Sklepienia klasztorne
5. Sklepienia nieckowe
6. Sklepienia zwierciadlane
7. Kopuły
8. Sklepienia żaglowe
9. Sklepienia żaglaste
10. Sklepienia pierścieniowe
11. Sklepienia krzyżowe
12. Sklepienia gwiaździste
13. Sklepienia kryształowe
14. Sklepienia siatkowe
15. Sklepienia wachlarzowe (lejkowe)
16. Sklepienia stalaktytowe
Rozdział XXIII. Konstrukcje dachów
1. Wiadomości ogólne
2. Spadki dachów
3. Elementy składowe dachów
4. Kształty dachów
5. Ogólne wiadomości o więźbie dachowej
6. Dachy krokwiowe (bezsłupowe)
7. Dachy jętkowe
8. Dachy kleszczowo-płatwiowe
9. Dachy płaskie
10. Dachy ze ściankami kolankowym
11. Dachy o stolcach pochyłych
12. Dachy wieszarowe
13. Dachy wisząco-rozpierające
14. Ramownice ciesielskie
15. Dachy mieczowe
16. Dachy Ardanta
17. Dachy de 1'Orme'a
18. Dachy Emy'ego
19. Dachy pulpitowe
20. Dachy mansardowe
21. Dachy pilaste
22. Dachy dwuspadowe i czterospadowe
23. Dachy namiotowe
24. Dachy wieżowe
25. Okna dachowe
26. Wyłazy dachowe
27. Ławy kominiarskie
28. Wykonanie nietylkodlamoli więźby
Rozdział XXIV. Nieogniotrwałe krycie dachów
1. Krycie dachów słomą
2. Krycie dachów gontami
3. Krycie dachów deskami
Rozdział XXV. Ogniotrwałe krycie dachów
1. Krycie dachówką
Krycie karpiówką. Krycie holenderką. Krycie dachówką korytkową. Krycie dachówką klasztorną.
Krycie dachówkami zakładkowymi
2. Krycie łupkiem
Krycie sposobem angielskim. Krycie sposobem francuskim. Krycie sposobem niemieckim.
3. Krycie płytkami azbestowo-cementowymi
Krycie sposobem angielskim. Krycie sposobem francuskim. Krycie sposobem niemieckim. Krycie
płytami falistymi azbestowo-cementowymi
4. Krycie papą
Krycie pojedynczo-równolegle do okapu. Krycie pojedynczo-prostopadle do okapu. Krycie po-
dwójnie-równoległe do okapu. Krycie podwójnie-prostopadłe do okapu. Krycie na betonie.
Konserwacja pokryć papowych
5. Krycie blachą
Złącza blacharskie. Krycie blachą stalową. Krycie blachą cynkową. Obrabianie kominów. Krycie
koszy. Obrabianie włazów. Obrabianie podpór do ław kominiarskich. Krycie murów ogniowych.
Krycie gzymsów. Krycie miedzią, krycie ołowiem. Krycie aluminium. Krycie blachami panwiowymi cynkowanymi. Krycie blachą falistą
6. Krycie szkłem
Krycie na kit. Bezkitowe krycie szkłem. Bezkitowe szklenie na szczeblinach. Szklenie hezkitowe
i bezszczelilinowe
7. Krycie cementem drzewnym
8. Stropodachy
9. Rynny
Rynny wiszące u okapu. Rynny wiszące nad gzymsem. Rynny stojące na gzymsie. Rynny leżące
na dachu. Rynny międzypołaciowe. Rynny attykowe
10. Rury spustowe
Wpusty. Kociołki. Kolana wylotowe
11. Miedziowanie blachy cynkowej
12. Odwadnianie tarasów
Rozdział XXVI. Wewnętrzna komunikacja międzypiętrowa
1. Wiadomości ogólne
2. Drabiny i pochylnie
3. Ogólne zasady budowy schodów
4. Schody drewniane
Schody drabiniaste. Schody policzkowe wsuwane. Schody policzkowe nasadzane. Schody wachlarzowe i kręte.
5. Schody kamienne
Schody oparte obu końcami na murze. Schody wspornikowe. Schody oparte na belkach stalowych.
Schody łukowe. Schody kręcone. Schody policzkowe
6. Schody betonowe
7. Schody ceglane
8. Schody starve
9. Schody żelbetowe
Stopnie gotowe (prefabrykowane). Schody żelbetowe wspornikowe. Schody żelbetowe płytowe.
Wykonanie schodów żelbetowych
10. Schody ruchome
11. Dźwigi
Rozdział XXVII. Schody zewnętrzne
1. Schody dostępne z jednej strony z biegiem prostopadłym do budynku
2. Schody dostępne z jednej strony z biegiem równoległym do budynku
3. Schody dostępne z dwóch stron z biegiem równoległym do budynku
4. Schody dostępne z trzech stron
5. Schody szybikowe
Rozdział XXVIII. Podpory (stemplowanie)
1. Podpory (stemplowanie) pionowe
2. Podpory (stemplowanie) ukośne
3. Rozpory
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Rozdział I. Zadania-i rodzaje okien
Rozdział II, Okna drewniane
l'. Wiadomości ogólne
2. Oprawy okienne (oboknia)
Ościeżnice. Krosna. Skrzynki. Półskrzynki. Słupki. Ślemiona
3. Osadzanie opraw w murze
4. Skrzydła okienne
Ramy okienne. Wręby. Ściekwy. Szyby. Szczebliny. Profilowanie. Listwy przymykowe
5. Okucia okienne
Narożniki. Zawiasy. Przyrządy do ustalania pozycji okien w stanie zamkniętym i otwartym.
6. Okna pojedyncze (letnie)
7. Okna podwójne (letnie i zimowe) dwudzielne
Okna ościeżnicowe. Okna pólskrzynkowe. Okna ościeżnicowe specjalne (otwierane do wewnątrz).
Okna skrzynkowe
8. Okna podwójne (letnie i zimowe) trójdzielne
Okna ościeżnicowe. Okna skrzynkowe i pólskrzynkowe ze stałymi skrzydłami środkowymi i zawieszonymi na bocznym skrzydle
9. Okna podwójne (letnie i zimowe) czterodzielne
10. Okna zespolone (szwedzkie)
Okucia. Okna zespolone dwudzielne. Okna zespolone trójdzielne. Okna zespolone czterodzielne
11. Przystosowanie okien do przewietrzania pomieszczeń
Nadślemia w oknach ościeżnicowych. Nadslemia w oknach skrzynkowych. Wietrzniki. Uszczelnianie starych okien
12. Okna wystawowe
13. Podokienniki (deski parapetowe)
14. Okiennice drewniane
Okiennice zewnętrzne. Okiennice wewnętrzne. Żaluzje podnoszone (składane). Żaluzje zwijane
Rozdział III. Okna metalowe
1. Wiadomości ogólne
2. Okna żeliwne
3. Okna stalowe
Wietrzniki. Okna znormalizowane. Nowoczesne okna stalowe. Podokienniki z blachy stalowej
4. Wzmocnione zabezpieczenie okien
Okiennice stalowe. Okiennice zwijane (żaluzje). Kraty stale. Kraty składane (harmonijkowe).
Kraty zwijane (WOS)
Rozdział IV. Okna i podokienniki żelbetowe
Rozdział V. Szklenie otworów
1. Wiadomości ogólne
2. Szklenie okien drewnianych
3. Szklenie okien metalowych
4. Szklenie specjalne
Rozdział VI. Okna kościelne
1. Wiadomości ogólne
2. Szklenie okien kościelnych (witraże)
Rozdział VII. Zadania i rodzaje drzwi
Rozdział VIII. Drzwi drewniane
1. Drzwi ciesielskie
Drzwi z lat. Drzwi z desek
2. Oprawy drzwiowe (odrzwia)
Ościeżnice. Krosna. Ościeżyny. Opaski
3. Drzwi opierzane (dwuwarstwowe)
4. Drzwi płycinowe wewnętrzne pełne
Drzwi płycinowe jednoskrzydtowe. Drzwi płycinowe dwuskrzydłowe
5. Drzwi płycinowe wewnętrzne szklane i pólszklone
Drzwi szklone. Drzwi pólszklone. Nadświetla
6. Drzwi gładkie wewnętrzne
Drzwi pełne. Drzwi gładkie ramowe. Drzwi gładkie płytowe. Drzwi gładkie ramowo-plytowe.
Drzwi gładkie szklone
7. Drzwi płycinowe zewnętrzne
Drzwi płycinowe pełne. Drzwi płycinowe szklone i półszklone
8. Okucia do drzwi
Okucia drzwi ciesielskich. Okucia drzwi opierzanych. Okucie drzwi wewnętrznych jednoskrzy-
dłowych. Okucie drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych. Okucie drzwi wejściowych do mieszkań.
Okucie drzwi wejściowych do domów
9. Drzwi przelotowe (wahadłowe)
10. Drzwi składane trzy- i czteroskrzydłowe
11. Drzwi harmonijkowe
12. Drzwi suwane
13. Drzwi obrotowe (turnikiety)
14. Drzwi balkonowe
Drzwi balkonowe zwykle. Drzwi balkonowe zespolone
15. Oprawy stalowe do drzwi drewnianych
Rozdział IX. Drzwi stalowe i obciągane metalem
1. Drzwi kratowe
2. Drzwi pełne
3. Drzwi drewniane obijane metalem
Rozdział X. Pokrywanie ścian i sufitów wyprawami (tynkami)
1. Wiadomości ogólne
2. Materiały
3. Kruszywo
Piasek. Podżwirek. Piasek kamienny. Tłuczona cegła
4. Spoiwa -Wapno zwykłe. Wapno hydratyzowane. Wapno hydrauliczne. Cement portlandzki. Biały cement
portlandzki. Gips palony. Woda
5. Warunki wykonywania wypraw (tynków)
6. Podział wypraw
7. Narzędzia do robót tynkarskich
8. Technika wykonywania robót tynkarskich
9. Rusztowania
10. Wyprawy zewnętrzne
11. Wyprawy wewnętrzne
12. Przygotowanie podłoża pod wyprawę
Trzcinowanie. Drankowanie. Listwowanie. Siatkowanie
13. Rodzaje wypraw ze względu na spoiwo
Wyprawa wypienna. Wyprawa gipsowo-wapienna. Wyprawa gipsowa. Wyprawa cementowo-
wapienna. Wyprawa cementowa. Wyprawa półszlachetna. Wyprawa szlachetna.
14. Rodzaje wypraw pod względem faktury
Narzutka (rapowanie). Wyprawa pod sznur. Wyprawa eładka z zatarciem. Wyprawa nakra-
piana (baranek). Wyprawa nadziobana (za pomocą miotły) Wyprawa kamyczkowa. Wyprawa
wypalana. Wyprawa cyklinowąna. Wyprawa szlifowana. Wyprawa dłutowana. Wyprawa gra-
dzinowana. Wyprawa groszkowana (młotkowana)
15. Mechaniczne wykonywanie wypraw
16. Wykonywanie w tynku krawędzi, kątów i faset
Wykonywanie krawędzi. Wykonywanie kątów i zaokrągleń (faset)
17. Wykonywanie gzymsów
Ciągnienie gzymsów po liniach prostych. Ciągnienie gzymsów po liniach krzywych. Tynkowanie
pilastrów. Tynkowanie słupów kwadratowych i wiełobocznych. Tynkowanie kolumn cylindrycznych. Tynkowanie kolumn zwężających się. Tynkowanie kolumn z kanelami. Wyprawianie baz
i kapiteli. Wyprawianie powierzchni obrotowych
18. Wyprawy specjalne
Sgraffito. Wyprawa tynków pod fresk. Stiuk biały i barwny
19. Sztukaterie
Odlewanie w formach klejowych. Odlewanie w formach składanych. Odlewanie na ,,straconą1'
i na pełną formę. Przymocowywanie sztukaterii do podłoża
20. Barwienie zapraw tynkarskich
21. Wyprawy lane
22. Wyprawy suche
23. Wykonywanie robót tynkarskich w zimie

Wykonywanie wypraw wewnętrznych w zimie. Wykonywanie wypraw zewnętrznych wahnie.
Rozdział XI. Spoinowanie (fugowanie)
Rozdział XII. Okładziny ceramiczne i szklane
1. Okładanie ścian zewnętrznych cegłą
2. Okładanie ścian zewnętrznych płytkami
3. Okładanie ścian wewnętrznych płytkami glazurowanymi i terakotowymi
4. Okładanie ścian majoliką, fajansem, porcelaną i szkłem
5. Okładanie ścian mozaiką
Rozdział XIII. Okładziny kamienne
1. Okładanie ścian kamieniem naturalnym
2. Okładanie ścian marmurem
3. Inkrustacje
Rozdział XIV. Okładziny drewniane i lustrzane
1. Okładanie ścian zewnętrznych drewnem
2. Okładanie ścian wewnętrznych drewnem (boazerie)
Boazerie z wagonówek. Boazerie płycinowe. Boazerie ze sklejek
3. Okładanie drewna fornirem
4. Intarsja
5. Okładanie sufitów drewnem
6. Okładziny lustrzane
Rozdział XV. Pokrywanie ścian tkaninami, skórą, tapetami
1. Wiadomości ogólne
2. Obicia tkackie
3. Obicia tapetami
4. Obicia skórzane
5. Przymocowywanie obrazów olejnych do ścian
Rozdział XVI. Pokrywanie farbami (malowanie)
1. Wiadomości ogólne
2. Malowanie farbami wapiennymi
3. Malowanie farbami stereochromicznymi
4. Malowanie farbami krzemianowymi (sylikatowymi)
5. Malowanie farbami klejowymi
Technika malowania klejowego. Przygotowanie podłoża. Gruntowanie. Reperacja „pod malarza".
Mydlenie. Rodzaje malowania klejowego. Malowanie jasnymi kolorami. Malowanie pólpelnymi
i pełnymi kolorami. Malowanie patronowe. Malowanie nakrapiane
6. Malowanie farbami kazeinowymi
7. Malowanie farbami olejnymi
8. Malowanie farbami i lakierami olejowo-żywicznymi
9. Malowanie fluatami
10. Malowanie enkaustyczne (woskowe)
11. Malowanie farbami tempera
12. Malowanie „fresco"
„Al fresco" (fresco buono). Fresco secco
13. Malowanie natryskowe
Rozdział XVII. Złocenie i srebrzenie
1. Złocenie olejne
2. Złocenie klejowe' na polimencie
3. Srebrzenie
4. Brązowanie
Brązowanie na tynkturze. Brązowanie na sucho (przyprószanie)
Rozdział XVIII. Malowanie drewna
1. Wiadomości ogólne
2. Pokostowanie
3. Lakierowanie
4. Politurowanie
5. Polerowanie
6. Woskowanie
7. Lazurowanie
8. Bejcowanie
9. Malowanie wodne drewna
10. Malowanie olejne drewna
11. Lakierowanie drewna
Rozdział XIX. Malowanie metali
Rozdział XX. Bruki .
Rozdział XXI. Posadzki i podłogi
1. Wiadomości ogólne
2. Posadzki z kamieni naturalnych
Posadzki kamienne. Posadzki marmurowe
3. Posadzki ceramiczne
Posadzki klinkierowe. Posadzki ceglane. Posadzki terakotowe. Posadzki cementowe
4. Jastrychy
Jastrych gliniany (klepisko). Jastrych wapienny. Jastrych gipsowy. Jastrych cementowy,
strych asfaltowy. Jastrych terazzo (lastrico). Jastrych skalodrzewnyf
5. Posadzki mozaikowe
6. Podłogi drewniane
7. Posadzki drewniane
Posadzki deszczulkowe (klepkowe). Posadzki taflowe (parkiet)
8. Listwy podłogowe i cokoły
9. Ruszty do chodzenia
10. Pokrywanie nawierzchni materiałami rolowymi
Pokrywanie linoleum. Pokrywanie gumą. Pokrywanie suknem, dywanami itp. tkaninami
11. Malowanie podłóg
12. Posadzki szklane
13. Posadzki metalowe
Rozdział XXII. Wykańczanie schodów zewnętrznych
Rozdział XXIII. Wykańczanie schodów wewnętrznych
1. Wykańczanie schodów 'i kamienia
2. Wykańczanie schodów betonowych i żelbetowych
3. Wykańczanie schodów nietylkodlamoli stalowych
4. Wykańczanie schodów drewnianych
Rozdział XXIV. Balustrady i poręcze
1. Wiadomości ogólne
2. Balustrady kamienne
3. Balustrady betonowe
4. Balustrady żelbetowe
5. Balustrady drewniane
6. Balustrady metalowe
7. Pręty do chodników
Rozdział XXV. Ogrodzenia i kabiny dźwigów
Rozdział XXVI. Ogrzewanie pomieszczeń
1. Wiadomości ogólne
2. Kominki
3. Piece z kanałami
Elementy składowe pieców. Wydajność cieplna pieców. Usytuowanie i konstrukcja pieców
4. Piece murowane (akumulujące) bezkanałowe
5. Piece murowane o równoległych kanałach zwrotnych
6. Piece kamyczkowe
7. Piece ceglane
8. Piece kaflowe
Rozdział XXVII. Trzony kuchenne
Wykaz piśmiennictwa


OPRAWA TWARDA PŁÓCIENNA

STAN DB dedykacja, grzbiet podniszczony/ foto innego egzemplarza [inny kolor oprawy]
Kontakt e-mail: sklep@antyksobieski.pl tel.: 609 772 993

podobne do ostatnio oglądanych na Allegro zobacz więcej aktualnych ofert