Lirra Gem 5 mg x 7 tabletki powlekane (7995600360)Kup teraz: 3,99 zł

Nie było ofert kupna

Zakończona o 16:18 dnia 01.05.2019 r.

Kategoria: Alergia
Lokalizacja: Toruń


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

oferta nr 7995600360


Opis

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Lirra Gem, 5 mg, tabletki powlekane

Levocetirizini dihydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza

lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

- Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się

z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Lirra Gem i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lirra Gem

3. Jak stosować lek Lirra Gem

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Lirra Gem

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Lirra Gem i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Lirra Gem jest lewocetyryzyny dichlorowodorek. Lirra Gem jest lekiem

przeciwalergicznym.

Lek Lirra Gem stosuje się w leczeniu objawów związanych z:

alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (w tym przewlekłym alergicznym zapaleniem

błony śluzowej nosa),

pokrzywką.

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do

lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lirra Gem

Kiedy nie stosować leku Lirra Gem:

jeśli pacjent ma uczulenie na lewocetyryzyny dichlorowodorek, leki przeciwhistaminowe lub

którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienione w punkcie 6),

jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności nerek (ciężka niewydolność nerek z

klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min),

jeśli u pacjenta występuje nietolerancja niektórych cukrów. W takim przypadku należy

skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Lirra Gem należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dzieci

Nie zaleca się podawania leku Lirra Gem dzieciom w wieku poniżej 6 lat, ponieważ w przypadku

obecnie dostępnych tabletek powlekanych nie jest możliwe odpowiednie dostosowanie dawki.

Jeżeli prawdopodobne jest, że u pacjenta mogą pojawić trudności z oddawaniem moczu (po operacji

rdzenia kręgowego lub w przypadku powiększonego gruczołu krokowego), należy poradzić się

lekarza.

Inne leki i Lirra Gem

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio,

a także o lekach, które pacjent planuje stosować, również tych, które wydawane są bez recepty.

Lirra Gem z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek Lirra Gem należy połykać w całości, popijając wodą. Lek można przyjmować z jedzeniem lub

bez jedzenia.

Należy zachować ostrożność w przypadku przyjmowania leku Lirra Gem jednocześnie z alkoholem,

ponieważ lek może nasilać działanie alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy

planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

U niektórych pacjentów podczas stosowania leku Lirra Gem może wystąpić senność, zmęczenie i

wyczerpanie. Jeżeli pacjent zamierza prowadzić samochód, wykonywać potencjalnie niebezpieczne

czynności lub obsługiwać maszyny, nie powinien wykonywać tych czynności do momentu, kiedy

pozna swoją reakcję na lek. Specjalne testy przeprowadzone z udziałem zdrowych osób po przyjęciu

lewocetyryzyny w zalecanej dawce, nie wykazały wpływu leku na koncentrację uwagi, zdolność

reagowania lub zdolność prowadzenia pojazdów.

Lek Lirra Gem zawiera laktozę jednowodną.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Lirra Gem

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań

lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nie stosować leku dłużej niż 10 dni bez konsultacji z lekarzem.

Zalecana dawka leku u osób dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych to jedna tabletka (5 mg) na

dobę.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek może być konieczne zmniejszenie dawki leku w

zależności od stopnia zaawansowania choroby nerek.

Pacjenci, u których występują wyłącznie zaburzenia czynności wątroby, powinni przyjmować zwykle

stosowaną dawkę leku.

U pacjentów, u których występują zarówno zaburzenia czynności wątroby, jak i nerek, może być

konieczne zastosowanie mniejszej dawki leku w zależności od stopnia zaawansowania choroby nerek.

Stosowanie u dzieci

U dzieci dawkę należy także dostosować do masy ciała. Dawkę leku ustali lekarz.

Nie zaleca się podawania leku Lirra Gem dzieciom w wieku poniżej 6 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lirra Gem

U dorosłych znaczne przedawkowanie może powodować senność. U dzieci początkowo może

wystąpić pobudzenie i niepokój ruchowy, a następnie senność.

W razie podejrzenia przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Lirra Gem, należy poinformować o

tym lekarza, który zadecyduje, jakie działania powinny zostać podjęte.

Pominięcie zastosowania leku Lirra Gem

W przypadku pominięcia dawki leku Lirra Gem lub zastosowania dawki mniejszej niż zalecana, nie

należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W takim przypadku należy poczekać do czasu kiedy powinna być przyjęta następna dawka i

zastosować zwykle zalecaną dawkę.

Przerwanie stosowania leku Lirra Gem

Przerwanie stosowania leku Lirra Gem wcześniej niż przewidywano nie powinno wywołać

szodliwego działania. Objawy choroby mogą powrócić, ale ich nasilenie nie powinno być większe niż

przed rozpoczęciem stosowania leku Lirra Gem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste działania niepożądane (występujące u mniej niż 10 pacjentów na 100)

suchość w jamie ustnej

bóle głowy

uczucie zmęczenia

senność

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u mniej niż 10 pacjentów na 1 000)

uczucie wyczerpania

bóle brzucha

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 pacjenta na 10 000)

kołatanie serca

drgawki

mrowienie

zawroty głowy

omdlenia

drżenie

zaburzenia odczuwania smaku

uczucie wirowania (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego)

zaburzenia widzenia (takie jak niewyraźne widzenie)

bolesne lub utrudnione oddawanie moczu

niemożność całkowitego opróżnienia pęcherza moczowego

obrzęk (zatrzymanie wody powodujące obrzęk)

świąd (swędzenie)

wysypka i pokrzywka (obrzęk, zaczerwienienie i swędzenie skóry)

wyprysk (wykwity) skórny

duszność

zwiększenie masy ciała

bóle mięśni

agresywne zachowanie lub pobudzenie

bezsenność

nawracające myśli samobójcze

zapalenie wątroby lub zaburzenia czynności wątroby (skóra lub białkówki oczu mogą stać się

żółte)

zwiększenie apetytu

nudności

W przypadku zauważenia pierwszych objawów reakcji nadwrażliwości należy przerwać stosowanie

leku Lirra Gem i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Do objawów nadwrażliwości mogą

należeć: obrzęk ust, języka, twarzy i (lub) gardła, trudności w oddychaniu i przełykaniu, którym

towarzyszy pokrzywka (obrzęk naczynioruchowy), nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego krwi

prowadzące do zapaści (omdlenie) lub wstrząsu, które mogą prowadzić do śmierci.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Lirra Gem

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po:

Termin ważności (EXP) i blistrze po: „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego

miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Lirra Gem

Substancją czynną leku jest lewocetyryzyny dichlorowodorek.

Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg lewocetyryzyny dichlorowodorku.

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna

bezwodna, magnezu stearynian, hypromeloza (E 464), tytanu dwutlenek (E 171) i makrogol 400.

Jak wygląda lek Lirra Gem i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane 5 mg są białe, owalne, z wytłoczonymi po jednej stronie dwiema literami „G”

rozdzielonymi linią podziału, z drugiej strony gładkie. Tabletkę można podzielić na połowy.

Tabletki są pakowane w blistry Aluminium/Aluminium lub blistry PVC/PVDC/Aluminium oraz w

tekturowe pudełko.

podobne do ostatnio oglądanych na Allegro zobacz więcej aktualnych ofert