Legion Czesko-Słowacki 1939 w Polsce - II RP 1939 (6187822354)Sprzedano za: 67,00 zł

Zakończona o 20:30 dnia 25.05.2016 r.

Kategoria: do 1939
Lokalizacja: internet


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

Oryginał
oryginał

oferta nr 6187822354


Opis

Przedmiotem aukcji jest oryginalna wojskowa odznaka Legionu Czesko-Słowackiego w Polsce. Unikalna odznaka mundurowa drugo-wojennej ochotniczej czesko-słowackiej formacji wojskowej utworzonej w dniu 3.09.1939r. w Polsce przy Wojsku Polskim specjalnym dekretem Prezydenta RP Prof. Ignacego Mościckiego. Odznaka z grubego mosiądzu o lekko nieregularnym kształcie. Na awersie głowa legionisty C.SL.L. w polskim kawaleryjskim hełmie typu Adrian, w centrum godło czeskie, nad nim słowackie, po bokach dwie rózgi liktorskie, od słowackiego krzyża odchodzą promienie. Poniżej napis: C.SL. OBEC. poniżej LEGIONARSKA . ( C.SL - Cesko Slovensko ) . Rewers bez oznaczeń producenta, jedynie ślad z jasnego metalu po mocowaniu zawiasu szpilki zapięcia, sprawne mosiężne uszko zapięcia. Wymiary odznaki: wysokość 3 cm, szerokość 1,8 cm, grubość 0,2 cm. Unikalna odznaka do poważnej kolekcji wojskowych odznak 1939 r. Wygląd i stan zachowania widoczne na zdjęciach. https://pl.wikipedia.org/wiki/Legion_Czesko-S%C5%82owacki. Geneza i dzieje polskiego Legionu Czesko-Słowackiego: Nie wszyscy żołnierze armii czechosłowackiej pogodzili się z hańbą dnia 15.03.1939r., w którym ich państwo przestało istnieć. Ci z nich, którzy cenili sobie honor i godność, otrzymali mundury i broń od II RP. Po zajęciu Czech przez wojska niemieckie i utworzeniu Protektoratu Czech i Moraw w marcu 1939 r., do Polski zaczęli przybywać liczni czescy i słowaccy uciekinierzy. Polskie władze, w porozumieniu z konsulatem Czechosłowacji w Krakowie, umieściły ich w wojskowych ośrodkach przejściowych: Bronowicach Małych pod Krakowem ( ok. 200 żołnierzy) i w Baranowiczach ( ok. 700 żołnierzy). Lotników skierowano na przeszkolenie specjalistyczne do Centrum Wyszkolenia Lotniczego w Dęblinie. 23.05.1939r. przyjechał do Polski generał czechosłowackiej armii Lew Prchala, a 20.06.1939r. – ppłk Ludwik Svoboda. Wobec narastającego zagrożenia niemieckiego wśród polskich wojskowych pojawił się pomysł utworzenia przy Wojsku Polskim, odrębnej czesko-słowackiej formacji zbrojnej na okres przyszłej wojny. Na jej czele stanęli obydwaj czescy oficerowie. Planowano również sformowanie Czechosłowackiej Eskadry Lotniczej. Po agresji Niemiec na Polskę 1 września 1939 r., wdrożono koncepcję utworzenia przy WP ochotniczej jednostki wojskowej złożonej z Czechów i Słowaków. W dniu 3 września 1939 r. w gen. armii Prchala zawarł umowę z prezydentem RP Ignacym Mościckim o sformowaniu w Polsce Legionu Czesko-Słowackiego. Tego samego dnia Prezydent RP wydał odpowiedni dekret. Tego dnia wydano też drukowaną Odezwę Naczelnego Wodza do żołnierzy czeskich i słowackich, podpisaną przez marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego. Odezwa wzywała do wspólnej walki z niemieckim wrogiem. Dowódcą Legionu Czesko-Słowackiego został gen. Lew Prchala, jego zastępcą ppłk Ludvic Svoboda. Na miejsce formowania Legionu wytypowano ośrodek w Leśnej, którego komendantem był płk WP Karol Zborowski, a oficerem łącznikowym mjr WP Henryk Smotrecki. Legionowi C.SL. przekazano polskie mundury i polską broń ręczną i maszynową. . Wobec szybkiego postępu wojsk niemieckich w głąb Polski uzbrojeni legioniści z Leśnej w dniu 11.09.1939r. zostali skierowani transportem kolejowym przez Sarny i Równe do Tarnopola, gdzie dojechali 14.09.1939r. W Tarnopolu wydzielili ciężką broń maszynową z obsługą do obrony przeciwlotniczej miasta. 15.09.1939r. kontynuowano transport koleją, podczas którego – w pobliżu wsi Hłuboczek Wielki – od ognia karabinów maszynowych atakujących samolotów słowackich zginął jeden żołnierz Legionu. 17.09.1939r. pociąg z legionistami przyjechał do Horodyszcza, a dzień później do Podhajec. Po najeździe Armii Czerwonej na wschodnie ziemie Rzeczypospolitej 7.09.1939r. w Legionie doszło do rozłamu. Część żołnierzy z gen. Lwem Prchalą na czele przedostała się przez Trembowlę do Rumunii, a stamtąd na Bliski Wschód, zaś reszta dowodzona przez ppłk. Ludvica Svobodę poddała się Sowietom i została internowana. 200 Czechów i Słowaków, którzy przebywali w obozie w Bronowicach Małych, 4.09.1939r. wyruszyło pociągiem do Baranowicz. W dniach 6–9.09.1939r. przymusowo zatrzymano ich w Świdniku, gdyż musieli odgruzować zbombardowane przez Niemców miasto. 12.09.1939r. dotarli do ośrodka formowania w Baranowiczach. Żołnierze ci 19.09.1939r. przekroczyli granicę z Rumunią i zostali internowani przez władze rumuńskie.Część internowanych w ZSRR Czechów i Słowaków weszło później w skład formowanego w styczniu 1942 r. w Buzułuku 1 Czechosłowackiego Samodzielnego Batalionu, na czele którego stanął płk Svoboda. Z kolei ci, którzy trafili do Rumunii, przedostali się później na Zachód i trafili do kilku czechosłowackich formacji zbrojnych walczących u boku aliantów. Unikalna odznaka wojskowa będąca świadkiem historii Wojska Polskiego II RP. Zapraszam do zakupu.

Dodano 2016-05-19 00:04
Odznaka była pozłacana, na dolnym rancie widoczna jest minimalna pozostałość pierwotnego pokrycia.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.