Jurczyk - Stolarstwo meblowe 1989 (1032345967)Nie było ofert kupna

Zakończona o 23:51 dnia 21.05.2010 r.

Kategoria: Literatura tematu
Lokalizacja: allegro


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

oferta nr 1032345967


Opis

staremeble................................................................................................................................. architektura architektury................................................................................................................................. wnetrz................................................................................................................................. mieszkalnych................................................................................................................................. historia historii................................................................................................................................. meble mebli................................................................................................................................. w polsce................................................................................................................................. lista polskich................................................................................................................................. wnetrza mieszkalne................................................................................................................................. polscy projektancimebli................................................................................................................................. stolarstwa meblowego................................................................................................................................. projekty mebli................................................................................................................................. laczenie drewna................................................................................................................................. klejenie................................................................................................................................. biedermeierowskie biedermeier................................................................................................................................. polaczenia meblowe................................................................................................................................. meblarstwo meblarstwa................................................................................................................................. technologia starego................................................................................................................................. starych mebli................................................................................................................................. okucia okuc................................................................................................................................. witryna.................................................................................................................................

 

STOLARSTWO MEBLOWE - J. Jurczyk, Wyd. ZETDEZET 1989, wyd. 1, nakł. 6900 egz., 316 s.,  il., format 17 x 24 cm, okładka stan db, kartki bdb

Spis treści:

1. Wiadomości wstępne
1.1. Wprowadzenie
1.2. Zarys rozwoju meblarstwa
1.3. Ogólne wymagania stawiane meblom współczesnym

2. Podział i ogólna charakterystyka mebli współczesnych
2.1. Podział
2.2. Ogólna charakterystyka

3. Elementy, podzespoły i zespoły konstrukcyjne mebli
3.1. Wiadomości wstępne
3.2. Nazwy i określenia
3.3. Podstawowe wymagania stawiane częściom składowym mebli

4. Połączenia elementów konstrukcyjnych mebli stolarskich
4.1. Pojęcia podstawowe
4.2. Klasyfikacja i konstrukcje złączy stolarskich meblowych
4.3. Zasady trasowania i wykonywania złączy stolarskich meblowych

5. Konstrukcje mebli
5.1. Podział i rozwiązania konstrukcyjne mebli skrzyniowych
5.2. Typowe rozwiązania konstrukcyjne mebli skrzyniowych
5.3. Podział i rozwiązania konstrukcyjne mebli szkieletowych
5.4. Meble segmentowe i składankowe
5.5. Rozwiązania konstrukcyjne mebli tapicerowanych

6. Materiały stosowane w stolarstwie meblowym
6.1. Wiadomości wstępne
6.2. Ogólne wiadomości o normalizacji
6.3. Wiadomości o drewnie
6.4. Drewno okrągłe oraz materiały i półfabrykaty tarte
6.5. Tworzywa drzewne
6.6. Kleje stosowane w meblarstwie
6.7. Materiały do wykończania powierzchni
6.8. Tworzywa sztuczne stosowane w meblarstwie
6.9. Wyroby i materiały metalowe oraz okucia meblowe
6.10. Inne materiały stosowane w meblarstwie
6.11. Gospodarka materiałowa

7. Rodzaje obróbki drewna i tworzyw drzewnych
7.1. Podział obróbki
7.2. Ogólna charakterystyka rodzajów obróbki

8. Suszenie i konserwacja drewna
8.1. Teoretyczne podstawy suszenia
8.2. Naturalne suszenie tarcicy
8.3. Suszenie drewna w suszarniach
8.4. Zabezpieczanie drewna środkami chemicznymi

9. Podstawy hydrotermicznej i plastycznej obróbki drewna
9.1. Parzenie i warzenie drewna
9.2. Gięcie drewna i tworzyw drzewnych

10. Dobór i trasowanie materiałów podstawowych
10.1. Dobór tarcicy i materiałów płytowych
10.2. Trasowanie tarcicy i materiałów płytowych

11. Podstawy obróbki drewna skrawaniem
11.1. Pojęcia i określenia dotyczące obróbki skrawaniem
11.2. Czynniki wpływające na proces skrawania drewna

12. Obróbka ręczna skrawaniem
12.1. Stanowiska robocze obróbki ręcznej
12.2. Piłowanie
12.3. Struganie
12.4. Dłutowanie
12.5. Wiercenie
12.6. Obróbka tarnikami i pilnikami
12.7. Szlifowanie powierzchni oraz ocena jakości obróbki ręcznej skrawaniem
12.8. Obróbka ręczna skrawaniem materiałów płytowych
12.9. Zastosowanie zmechanizowanych narzędzi do ręcznej obróbki skrawaniem

13. Procesy technologiczne wyrobów z drewna o prostej konstrukcji
13.1. Wiadomości podstawowe, pojęcia i określenia
13.2. Sposoby przedstawiania procesu technologicznego


14. Maszynowa obróbka drewna i tworzyw drzewnych
14.1. Klasyfikacja i ogólna charakterystyka sposobów obróbki maszynowej skrawaniem
14.2. Dokładność obróbki maszynowej
14.3. Pozyskiwanie i obróbka maszynowa elementów meblowych z drewna i tworzyw drzewnych

15. Klejenie drewna i oklejanie elementów meblowych
15.1. Podstawy procesu klejenia drewna
15.2. Przygotowywanie roztworów klejowych
15.3. Przygotowywanie materiałów drzewnych do klejenia
15.4. Technologia klejenia

16. Wykończanie powierzchni elementów i wyrobów meblowych
16.1. Uwagi ogólne
16.2. Zasady i warunki tworzenia powłok lakierowych
16.3. Przygotowywanie i barwienie powierzchni
16.4. Nanoszenie materiałów malarsko-lakierniczych
16.5. Suszenie i uszlachetnianie powłok lakierowych
16.6 Ocena jakości powłok lakierowych oraz ich wady
16.7. Organizacja pracy, warunki bhp i ochrona przeciwpożarowa

17. Montaż i okuwanie mebli
17.1. Charakterystyka sposobów montażu oraz okuwania mebli
17.2. Montaż podzespołów i zespołów meblowych.
17.3. Końcowe prace montażowe i ocena jakości mebli
17.4. Organizacja pracy i warunki bhp

18. Naprawy i renowacje mebli
18.1. Rodzaje uszkodzeń mebli
18.2. Sposoby wykonywania napraw i renowacji
18.3. Organizacja pracy oraz warunki bhp i ochrony przeciwpożarowej

19. Normalizacja i typizacja oraz zagadnienia jakości w wytwarzaniu mebli
19.1. Normalizacja i typizacja w przemyśle meblarskim
19.2. Warunki klasyfikacji mebli według poziomu jakości
19.3. Kontrola i ocena jakości mebli w przedsiębiorstwie

20. Zasady organizacji i przygotowania produkcji 
20.1. Typy i cechy produkcji przemysłowej 
20.2. Zasady i warunki organizacji produkcji i stanowiska pracy

20.3. Przygotowanie techniczne i organizacyjne produkcji
20.4. Zasady sporządzania dokumentacji techniczno - produkcyjnej hal


21. Pakowanie, przechowywanie i transport mebli
21.1. Pakowanie
21.2. Przechowywanie
21.3. Transport


22. Kierunki rozwoju postępu technicznego w meblarstwie

Wykaz literatury

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.