Jan Bokszczanin - Organy od wydawcy, ostatnie egz. (868662920)Sprzedano za: 35,00 zł

Zakończona o 11:13 dnia 30.12.2009 r.

Kategoria: Muzyka klasyczna
Lokalizacja: Warszawa


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

Liczba płyt w wydaniu
jedna

oferta nr 868662920


Opis

 

Wspaniały recital artysty, który obecnie jest najwięcej nagrywającym (także za granicą) i koncertującym organistą w Polsce. Płyta nagrana z ogromną dbałością o jakość brzmienia, na najlepszych warszaskich instrumentach, wytłoczona na złotym nośniku. Cena jest niska, ponieważ są to ostatnie egzemplarze z magazynu wydawcy.

Polecam także moje inne aukcje!

Koszt wysyłki, bez zględu na ilość albumów zawsze wynosi 6 zł

 

 

Nagrania pochodzą z dwóch sesji zrealizowanych w 2000 (reż. Franciszek Kozłowski) i 2004 roku (reż. Antoni Grzymała) w trzech warszawskich kościołach. Repertuar obejmuje muzykę od baroku do współczesności. Album otwiera napisane w manierze stylus phantasticus preludium fis-moll Dietricha Buxtehude, w którego skład wchodzi preludium, dwie kontrastujące ze sobą charakterem fugi, recytatyw i efektowne zakończenie. Jest to typowa forma używana przez północnoniemieckich poprzedników Bacha. Potem następują trzy preludia chorałowe Georga Boehma na temat „Vater unser im Himmelreich” czyli „Ojcze nasz...”. W pierwszym i trzecim występuje zdobiony cantus firmus. Melizmaty do tych przygrywek chorałowych wyszły spod pióra Johanna Gottfrieda Walthera (żyjącego znacznie później niż Boehm), przez co słuchając tych utworów, można mieć wrażenie, że noszą znamiona stylu francuskiego.

Drugie preludium chorałowe Georga Boehma ukazuje siłę brzmienia organów (północnoniemieckich). Do akompaniamentu w manuale został dodany temat grany na potężnych głosach językowych w pedale. Kolejne trzy kompozycje to niewielki fragment twórczości wielkiego Jana Sebastiana. Na początek „Fantazja” g-moll BWV 542, która tym razem nie została zagrana wraz z fugą. Powstałe w dużym odstępie czasowym dzieła (fantazja i fuga) zostały połączone w całość przez muzykologów i wydawców nutowych minionych epok, tymczasem ich charakter jest głęboko odmienny. Fantazja (napisana prawdopodobnie po śmierci pierwszej żony J. S. Bacha – Marii Barbary) wspina się na szczyty harmonicznych komplikacji i niektórymi współbrzmieniami zapowiada czasy o kilka wieków późniejsze, podczas gdy fuga to utwór skrajnie kontrastowy pod względem charakteru. Postanowiłem umieścić na płycie to jedno z największych arcydzieł literatury organowej jako samodzielny utwór. Po „Fantazji”, są dwa preludia chorałowe. Pierwsze nt. „Herzlich tut mich verlangen” (BWV 727) będziemy mogli usłyszeć dalej na płycie w opracowaniu Johannesa Brahmsa. Drugie preludium J. S. Bacha nt. „Wenn wir in höchsten Nöten sein pochodzi ze zbioru Orgelbüchlein“. Centralnym punktem programu jest koncert organowy d-moll BWV 596 Bacha, powstały na podstawie kompozycji Antonio Vivaldiego.

Podczas podróży Bach poznawał twórczość kompozytorów z innych krajów. Zafascynowany koncertem Vivaldiego postanowił dokonać transkrypcji tego utworu na organy, dodając też część od siebie. Utwór jest sygnowany jego nazwiskiem (w tamtych czasach nie było praw autorskich), ale geneza jego powstania nie umknęła uwadze muzykologów. „Voluntary in D” Johna Stanleya  to typowa forma organowa, którą ukochali sobie kompozytorzy angielskiego baroku. Standardowy voluntar składa się z dwóch kontrastujących ze sobą części – pierwsza wolna, grana zwykle na głosach pryncypałowych (fletowych), druga szybka z solem na kornecie lub trąbce.

Po tym utworze następuje zmiana epoki i miejsce baroku zajmuje romantyzm. Na początek najpopularniejsza sonata organowa Feliksa Mendelssohna. Pierwsza część oparta jest na tym samym chorale „Vater unser...”, na którego temat niegdyś Boehm i wielu innych pisali preludia chorałowe. To już drugie na mojej płycie odwołanie do wspólnych inspiracji. W ten sposób chciałbym pokazać z jednej strony różnorodność stylów, a z drugiej zaznaczyć elementy świadczące o łączności epok i wspólnym kręgu kulturowym kompozytorów. Tak było z Bachem i Brahmsem, którego dwa preludia na temat „Herzlich tut mich verlangen” następują po sonacie Mendelssohna. Tak jest też właśnie w przypadku sonaty i powstałych wcześniej utworów Boehma.

Płytę kończy „Burlesca”, napisana przez współczesnego polskiego kompozytora Mariana Sawę, oparta na najsłynniejszej rosyjskiej melodii ludowej – „Kalince”.

Jan Bokszczanin

 

Jan Bokszczanin

„Wybór właśnie tych organów nie był specjalnie trudny, ponieważ są to po prostu najlepsze instrumenty w Warszawie. Pierwszy to organy niemieckiej firmy Eule Orgelbau znajdujące się w Katedrze św. Jana Chrzciciela. Potężny, współcześnie zbudowany instrument o trzech manuałach i trakturze czysto mechanicznej, a więc bez jakichkolwiek elektronicznych udogodnień. Rozbudowany zestaw głosów pozwala grać na nich zarówno muzykę barokową, jak romantyczną czy współczesną. Drugim instrumentem wykorzystanym w nagraniu są organy kościoła św. Anny, wyprodukowane przez Martin Pflüger Orgel. Imitują one zarówno wyglądem jak brzmieniem typowe średniej wielkości organy barokowe o trakturze mechanicznej i są to jedne z najpiękniejszych wizualnie oraz brzmieniowo organów w Polsce. Każdy z trzydziestu kilku głosów stanowi w nich odrębną, wysoką jakość.

 

Trzecie organy które wybrałem to polski instrument o trakturze elektromechanicznej, ostatni z wybudowanych przez Janusza i Zygmunta Kamińskich. Są to najprawdopodobniej największe organy w Warszawie i przy tym jedne z najlepszych polskich powstałych współcześnie. O ich fizycznej wielkości może świadczyć choćby posiadana 32-stopowa piszczałka, która musi mieć długość ok. 10 metrów.

Mówiąc o organach, nie można nie powiedzieć o akustyce kościołów, w których się znajdują. Najprzyjemniejszą z punktu widzenia organisty charakterystykę ma kościół św. Anny, gdzie czas pogłosu wynosi ok. 4,5 sekundy. W katedrze św. Jana czas ten wynosi około 7 sekund, a rekordowy pod tym względem jest kościół św. Barbary, gdzie pogłos trwa ponad 10 sekund. W takich warunkach trudno dobrać repertuar, który zabrzmiałby dobrze, a już na pewno odpadają wszelkie wirtuozowskie polifoniczne kompozycje, których granie przy takiej akustyce musi się stać kompletną porażką.

Nadrzędnym celem jaki mi przyświecał zarówno w doborze repertuaru, jak instrumentów i akustyk, było pokazanie szerokiej publiczności, a w szczególności audiofilom, różnego brzmienia organów w zróżnicowanych warunkach akustycznych i w zależności od stylu kompozycji.”

 

Antoni Grzymała

„Organy czy chór można w zasadzie w większości przypadków dobrze nagrać, używając dwóch mikrofonów. Warunkiem jest znalezienie odpowiedniego miejsca na ich umieszczenie. Podpórki na niewiele się tu zdadzą, trzeba znaleźć miejsce, w którym źródło dźwięku najlepiej współgra z przestrzenią. Wówczas proporcje są właściwe, a brzmienie wierne. Trzeba też uważać na pogłos, który w kościołach bywa znaczny. Należy szukać miejsca, w których jest on równomiernie rozłożony. Nie do uniknięcia jest szum miasta, który nieodłącznie towarzyszy najniższym częstotliwościom basu organowego. Można próbować powtarzać fragmenty, gdy słychać jadącą karetkę czy tramwaj, natomiast huk miasta jest dobrze rejestrowany przez mikrofony podczas nagrania i z tym nic się już nie da zrobić. Tak samo jak nie jest możliwe uniknięcie zarejestrowania dźwięków traktury, ale te akurat lubię i uważam, że stanowią jednolitą całość z brzmieniem organów. Instrument pracuje, można powiedzieć „żyje” i czemu tego nie pokazać?”

„Nagrania odbyły się bez większych komplikacji, może poza tym, że w jednym przypadku okazało się, że kable, które przywiozłem, były nieco za krótkie i wzmacniacz musiał zostać upchnięty gdzieś przy drzwiach zakrystii. Repertuar, który wybrał Bartek był dobrze dobrany do konkretnych akustyk, więc nie było problemu, że np. w św. Barbarze, gdzie pogłos jest najdłuższy, trzeba by nagrywać szybkie polifoniczne przebiegi. Wydaje się to niemożliwe do realizacji. Nawet podejście blisko do organów z powodu ich specyficznej budowy mogłoby spowodować raczej karykaturalne zniekształcenia, niż pomóc w osiągnięciu lepszego efektu.”

 

Dietrich Buxtehude

1.Preludium fis – moll (Katedra Św. Jana)   8’39

Georg Bohem

2 – 4. Trzy preludia chorałowe na temat „Pater Unser im Himmelreich” (wszystkie instrumenty)   11’53

Johann Sebastian Bach

5. Fantazja g – moll (Kościół Św. Anny)   5’51

6. Preludium chorałowe „Herzlich thut mich verlangen” (Kościół Św. Barbary)  2’18

7. Preludium chorałowe „Wenn wir in hochsten Noten sein” (Kościół Św. Barbary)   2’09

8 – 10 Koncert organowy d – moll (Katedra Św. Jana)   11’37

John Stanley

11. Voluntary in D (Kościół Św. Anny)   3’58

Felix Mendelssohn – Bartholdy

12 – 14. VI Sonata organowa na temat „Vater Unser im Himmerleich” (Katedra Św. Jana)  14’56

Johannes Brahms

15 – 16. Dwa preludia chorałowe na temat „Herzlich thut mich verlangen” (Kościół Św. Barbary)   6’01

17. Preludium chorałowe na temat „Es ist ein Rose Entsprungen” (Kościół Św. Barbary)  2’45

Marian Sawa  

18. Burleska - Spotkanie z Kalinką (Kościół Św. Barbary)   4’55

 

Czas całkowity   75’34

 

Archikatedra św. Jana

Głosy

Klawiatury

Traktura gry

Traktura rejestrów

60

3+P

mechaniczna

mechaniczna

 

Instrument zbudowała firma VEB Eule Orgelbau z Bautzen. Rok budowy: 1987. Skala manuałów: od C do a3. Skala pedału: od C do f1. Traktura gry mechaniczna, 60 głosów.

Poprzedni instrument, którego budowę rozpoczęto w latach 60 został przeniesiony w 1987 roku do katedry św. Floriana w Warszawie. Rekonstrukcja oryginalnej dyspozycji jest dostępna w pliku PDF.

DYSPOZYCJA ORGANÓW

 

Manuał I

Prinzipal 16'
Prinzipal 8'
Gambe 8'
Rohrflöte 8'
Quinte 5 1/3'
Oktave 4'
Koppelflöte 4'
Quinte 2 2/3'
Superoktave 2'
Cornett 5x 8'
Grossmixtur 4x 2'
Kleinmixtur 4x 1 1/3'

Trompete 16'
Trompete 8'
Spanische Trompete 8'

II/I
III/I
Super I

Manuał II

Prinzipal 8'
Holzgedackt 8'
Quintadena 8'
Unda maris 8'
Oktave 4'
Rohrflöte 4'
Salizet 4'
Nasard 2 2/3'
Superoktave 2'
Quinte 1 1/3'
Echocornett 5x 8'
Scharff 4x 1'

Cromorne 8'
Clairon 4'

Tremulant

III/II

Manuał III

Bordun 16'
Metallflöte 8'
Bellgambe 8'
Flute harmonique 8'
Vox coelestis 2x 8'
Prinzipal 4'
Flute douce 2x 4'
Quintflöte 2 2/3'
Blockflöte 2'
Terz 1 3/5'
Siffflöte 1'
Mixtur 4-5x 2'

Trompete harmonique 8'
Hautbois 8'
Vox humana 8'
Clairon 4'

Tremulant

Pedał

Majorbass 32'
Prinzipal 16'
Violon 16'
Subbass 16'
Oktave 8'
Bassflöte 8'
Cello 8'
Quinte 5 1/3'
Oktave 4'
Flote 4'
Dolkan 2'
Mixtur 4x 2 2/3'

Posaune 16'
Holztrompete 8'
Clarine 4'

I/P
II/P
III/P

Tremulanty z płynną regulacją częstotliwości za pomocą potencjometrów.

 

 

Kościół Akademicki św. Anny

Głosy

Klawiatury

Traktura gry

Traktura rejestrów

31

2+P

mechaniczna

mechaniczna

 

Obecnie istniejący instrument zbudowany został w roku 1992. Prospekt zabytkowy.

DYSPOZYCJA ORGANÓW

 

Manuał I

21. Voce umena 8'
22.
Principal 8'
23. Octav 4'
24. Quint 2 2/3'
25. Superoctav 2'
26. Mixtur 1 1/3'
31. Gedeckt 16'
32. Gamba 8'
33. Spitzflöte 8'
34. Flote 4'
35.
Cornett 5x

36. Trompete 8'

37. II/I

Manuał II

41. Gemshorn 8'
42. Principal 4'
43. Principal 2'
44. Quint 1 1/3'
45. Scharff 1'
46. Glockenspiel
51. Holzgedeckt 8'
52. Rohrflöte 4'
53. Blockflöte 2'
54. Sesquialter 2x

55. Krumhorn 8'

56. Tremulant

Wind

Pedał

1. Principalbass 16'
2. Octavbass 8'
3. Choralbass 4'
4. Mixtur 2 2/3'

5. Posaune 16'
6. Trompete 8'

11. Subbas 16'
12. Gedecktbass 8'

14.II/P
15. I/P

Włączniki nożne: II/I, I/P, II/P

 

Warszawa

Kościół św. Apostołów Piotra i Pawła parafii św. Barbary

Głosy

Klawiatury

Traktura gry

Traktura rejestrów

50

3+P

mechaniczna

elektryczna

 

Organy 50-głosowe, zbudowane przez Janusza i Zygmunta Kamińskich. Traktura gry mechaniczna, traktura rejestrowa elektryczna, połączenia międzymanuałowe elektryczne, połączenia pedałowe mechaniczne.

 

DYSPOZYCJA ORGANÓW

 

Manuał I
(pozytyw) C-g3

17. Flet kryty 8'
18. Kwintadena 8'
19. Pryncypał 4'
20. Flet rurkowy 4'
21. Sesquialtera 2 2/3'-1 3/5'
22. Oktawa 2'
23. Kwinta 1 1/3'
24. Szarf 5x 1'

25. Róg krzywy 8'

26. Tremolo

16. III-I

Manuał II
(główny) C-g3

29. Pryncypał 16'
30. Pryncypał 8'
31. Flet otwarty 8'
32. Gamba 8'
33. Oktawa 4'
34. Flet spicz. 4'
35. Kwinta 2 2/3'
36. Oktawa 2'
37. Mixtura 5-6x 2'
38. Cornet 5x (od b)

39. Bombard 16'
40. Trąbka horyzontalna 8'
41. Trąbka 4'

27.I-II
28. III-II

Manuał III
(żaluzjowy) C-g3

42. Flet kryty 16'
43. Pryncypał 8'
44. Flet rurkowy 8'
45.
Salicet 8'
46. Vox coelestis 8'
47.
Oktawa 4'
48. Flet przed. 4'
49. Nasat 2 2/3'
50. Flet 2'
51. Tercja 1 3/5'
52. Mixtura 5x 1 1/3'
53. Cymbałki 3x 1/4'

54. Fagot 16'
55. Trąbka harmoniczna 8'
56. Obój 8'
57. Klarnet 4'

58. Tremolo

59. Dzwony G-g1

Pedał
C-f1

4. Pryncypał 16'
5. Subbas 16'
6. Kwinta 10 2/3'
7. Oktawa 8'
8. Flet kryty 8'
9. Chorał 4'
10. Okaryna 1'
11. Mixtura 6x 4'

12. Fagot 32'
13.
Puzon 16'
14. Trąbka 8'
15. Clarino 4'

1.I-ped.
2.II-ped.
3. III-ped.

Crescendo
4x512 wolnych kombinacji (setzer)

 

 

Nagranie (2004-2005): Antoni Grzymała, Franciszek Kozłowski

Mastering (kwiecień 2005): Ryszard Szmitt

 

 

 

Wszystkie płyty, które wystawiam, są bardziej niż nowe. Jestem ich wydawcą, a więc trafiły do mnie prosto z tłoczni. Maja nienaruszone folie i nigdy nie leżały w sklepie, czyli nikt nie przyklejał do nich metek, ani nie woził ich na palecie i rozkładał na półkach. To są egzemplarze, które trafiły do mnie w pudełkach spakowanych w Takcie, lub GM Records. Z innymi firmami nie współpracuję, ponieważ nie zapewniają dostatecznej jakości.

Jedyną ozdobą jest hologram, potwierdzający legalne pochodzenie albumów.

 

Mam do dyspozycji ostatnie 5 sztuk.

 

 

 

 

 

podobne do ostatnio oglądanych na Allegro zobacz więcej aktualnych ofert