Historia Gdańska tom 5 (red. Cieślak) (268723247)Nie było ofert kupna

Zakończona o 12:57 dnia 19.11.2007 r.

Lokalizacja: Trójmiasto


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

Rok wydania (xxxx)
1997
Okładka
twarda

oferta nr 268723247


Opis

Historia Gdańska tom 5 (red. Cieślak)

 

Wydawnictwo: Lex

Rok i miejsce: Sopot 1997

Okładka: twarda w obwolucie

Stan książki: bardzo dobry

 

Spis treści:

Słowo wstępne

Przedmowa

Wykaz skrótów niektórych czasopism i wydawnictw ciągłych

Wykaz innych ważniejszych skrótów

I. DZIAŁ OGÓLNY

1. Bibliografie

2. Czasopisma

3. Kalendarze

4. Statystyka

5. Przewodniki, informatory

6. Księgi adresowe i telefoniczne, spisy ulic i miejscowości

II. POŁOŻENIE MIASTA

1. Środowisko geograficzne i przyrodnicze

a. Opracowania ogólne

b. Środowisko geograficzne

c. Zatoka Gdańska

d. Środowisko przyrodnicze

2. Meteorologia, klimatologia, hydrologia

3. Skażenie środowiska naturalnego

4. Nazewnictwo

a. Gdańsk

b. Ulice, dzielnice, okolice

5. Rozwój przestrzenny miasta. Urbanistyka

a. Opracowania ogólne

b. Dzielnice, ulice, nabrzeża

c. Tereny zielone i wypoczynkowe

d. Cmentarze

6. Mapy, plany

7. Widoki, albumy

III. DZIEJE MIASTA

l. Genealogia, heraldyka, sfragistyka, numizmatyka

a. Opracowania ogólne

b. Genealogia

c. Heraldyka

d. Sfragistyka

e. Numizmatyka

2. Opracowania ogólne

3. Archeologia

4. Okres do 1308 r

a. Źródła

b. Opracowania

5. Okres 1308-1454

a. Źródła

b. Opracowania

6. Okres 1454-1793

a. Źródła

b. Opracowania

7. Okres 1793-1814

a. Źródła

b. Opracowania

8. Okres 1814-1918

a. Źródła

b. Opracowania

9. Okres 1918-1939

a. Źródła

b. Opracowania

10. Okres 1939-1945

a. Źródła

b. Opracowania

c. Obrona Poczty Polskiej w 1939 r.

d. Obrona Westerplatte w .1939 r

11. Okres po 1945 r.

a. Grudzień 1970, Sierpień 1980, „Solidarność

b. Biuletyny, informatory, czasopisma

IV PRAWO. USTRÓJ. ADMINISTRACJA

1. Opracowania ogólne

2. Prawo morskie

3. Zagadnienia prawno-ustrojowe, władze miasta

a. Źródła

b. Opracowania

4. Rozporządzenia administracyjne

5. Sądownictwo

6. Porządek publiczny

a. Opracowania ogólne

b. Policja

c. Więziennictwo

V ZAGADNIENIA SPOŁECZNO-POLITYCZNE I NARODOWE

1. Opracowania ogólne

2. Demografia

3. Sprawy narodowościowe

4. Ruchy społeczno-polityczne. Strajki

5. Organizacje społeczno-polityczne. Stowarzyszenia

6. Wolnomularstwo

7. Praca. Zagadnienia socjalne

(S. Związki zawodowe, stowarzyszenia zawodowe

9. Ubezpieczenia. Kasy chorych

10. Opieka społeczna

11. Zagadnienia socjologiczne

12. Patologia społeczna

VI. SPRAWY WYZNANIOWE

1. Opracowania ogólne

2. Katolicy

3. Protestanci

4. Żydzi

5. Menonici

6. Inne wyznania

VII. ZAGADNIENIA GOSPODARCZE

1. Opracowania ogólne

2. Gospodarka miejska

a. Budżet miasta. Finanse

b. Banki. Pieniądz

c. Cło. Podatki

d. Giełda

e. Loterie

3. Rzemiosło i cechy

a. Rzemiosło

b. Rzemiosło artystyczne

c. Poszczególne cechy

4. Przemysł

a. Opracowania ogólne

b. Browarnictwo. Produkcja wódek i likierów

c. Monopol tytoniowy

d. Przemysł budowlany

e. Przemysł chemiczny

f. Przemysł drzewny i meblowy

g. Przemysł elektroniczny

h. Przemysł tekstylny i odzieżowy

i. Przemysł metalowy

j. Przemysł papierniczy

k. Przemysł rolno-spożywczy

l. Rafineria Gdańska

5. Gospodarka żywnościowa. Gastronomia. Kawiarnie. Hotele

6. Handel

a. Opracowania ogólne-

b. Organizacje kupieckie

c. Handel miejski

d. Handel zamiejski

e. Handel zagraniczny

7. Gospodarka morska i wodna

a. Opracowania ogólne

b. Port gdański do 1945 r

c. Port gdański po 1945 r

d. Port Północny

c. Flota. Żegluga

f. Budownictwo okrętowe do 1945 r

g. Budownictwo okrętowe po 1945 r

h. Hydrotechnika

i. Rybołówstwo i przetwórstwo rybne

8. Nieruchomości miejskie. Własność ziemska

9. Rolnictwo. Hodowla. Ogrodnictwo

10. Leśnictwo. Myślistwo

11. Kolej. Lotnictwo

12. Klęski żywiołowe

VIII. ZAGADNIENIA KOMUNALNE

1. Opracowania ogólne

2. Urządzenia komunalne

a. Komunikacja. Drogi (ulice

b. Mosty. Promy

c. Wodociągi. Kanalizacja. Higiena komunalna

d. Gazownie. Elektrownie. Oświetlenie. Ogrzewanie

e. Straż pożarna

3. Poczta

4. Budownictwo. Gospodarka mieszkaniowa

IX. LECZNICTWO. SŁUŻBA ZDROWIA. SZPITALE. APTEKI

1. Historia medycyny. Opracowania ogólne

2. Szpitale i inne placówki lecznicze

3. Zdrowotność. Choroby

4. Epidemie

5. Apteki

X. OBRONNOŚĆ. WOJSKO

XI. OŚWIATA. NAUKA. KULTURA

1. Opracowania ogólne

2. Placówki kulturalne

3. Zjazdy. Sesje. Wystawy

4. Szkolnictwo

a. Opracowania ogólne

b. Szkolnictwo podstawowe i średnie

c. Gdańskie Gimnazjum Akademickie

d. Macierz Szkolna. Gimnazjum Polskie w Wolnym Mieście Gdańsku

e. Szkolnictwo zawodowe i inne

5. Szkolnictwo wyższe

a. Opracowania ogólne

b. Akademia Medyczna

c. Akademia Muzyczna

d. Akademia Wychowania Fizycznego

e. Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych

f. Politechnika Gdańska do 1945 r.

g. Politechnika Gdańska po 1945 r.

h. Politechnika Gdańska — organizacje studenckie

i. Uniwersytet Gdański

j. Wyższa Szkoła Pedagogiczna

6. Biblioteki. Ośrodki informacji naukowej

a. Opracowania ogólne

b. Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Naukc.

Biblioteki szkół wyższych

d. Inne biblioteki

e. Księgozbiory aukcjonowane

7. Archiwum

8. Muzea

a. Opracowania ogólne

b. Muzeum Archeologiczne

c. Muzeum Morskie

d. Muzeum Narodowe

e. Inne muzea

9. Towarzystwa naukowe, oświatowe i inne

a. Do 1945 r

b. Po 1945 r

10. Instytucje naukowe

a. Polska Akademia Nauk

b. Instytut Bałtycki

c. Instytut Budownictwa Wodnego PAN

d. Instytut Maszyn Przepływowych PAN

e. Instytut Medycyny Morskiej

f. Instytut Morski

g. Inne instytuty

11. Historia książki

a. Opracowania ogólne

h. Drukarstwo. Ruch wydawniczy

c. Wydawnictwo Morskie

d. Księgarstwo

12. Czasopiśmiennictwo

13. Sztuka

a. Opracowania ogólne

b. Plastyka

c. Filatelistyka

d. Muzyka

c. Teatr

14. Radio. Telewizja. Film. Fotografia

XII. ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO. ZABYTKI

1. Opracowania ogólne

2. Ochrona i konserwacja zabytków

3. Odbudowa Gdańska

4. Zabytki świeckie

a. Fortyfikacje

b. Dom Angielski

c. Dom Uphagena

d. Dwór Artusa

e. Kamienice mieszczańskie

f. Przedproża i inne elementy architektoniczne

g. Ratusz Głównego Miasta -

h. Ratusz Staromiejski

i. Spichlerze

j. Fontanna Neptuna

k. Wieża Więzienna i Katownia

l.  Żuraw

m. Inne zabytki

5. Gmachy użyteczności publicznej

6. Zabytki sakralne

a. Opracowania ogólne

b. Kaplica Królewska

c. Katedra w Oliwie

d. Kościół Sw. Barbary

e. Kościół Św. Bartłomieja

f. Kościół Bożego Ciała

g. Kościół Św. Brygidy

h. Kościół Sw. Elżbiety

i. Kościół Sw. Jakuba

j. Kościół Sw. Jana

k. Kościół Św. Katarzyny

liii l. Kościół Sw. Mikołaja

m.Kościół Najświętszej Marii Panny

n. Kościół Św. Piotra i Pawła

o. Kościół Św. Trójcy

p. Kościół Św. Zbawiciela

r. Inne kościoły

7. Pomniki. Tablice pamiątkowe

XIII. SPORT I TURYSTYKA

1. Czasopisma

2. Opracowania ogólne

3. Kluby sportowe