Ginkofar Forte Pamięć koncentracja 60 tabletek (9052809635)Kup teraz: 23,99 zł

Sprzedane przez "Kup teraz"

Zakończona o 6:47 dnia 17.03.2020 r.

Kategoria: Pamięć i koncentracja
Lokalizacja: Stargard Szczeciński


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

oferta nr 9052809635


Opis

Apteka Dyżurna poleca:

Ginkofar Forte 60 tabletek

Wskazania

Lek Ginkofar Forte stosuje się w zaburzeniach:

krążenia mózgowego z następującymi objawami: utrudniona koncentracja myślowa, zaburzenia pamięci, zawroty i bóle głowy, szum w uszach, osłabienie słuchu i wzroku,

krążenia obwodowego, któremu towarzyszą zaburzenia w ukrwieniu kończyn dolnych - uczucie zimna i bólu w stopach.

Substancja czynna: ginkgo biloba

Skład:

Jedna tabletka powlekana zawiera 80 mg suchego wyciągu z Ginkgo biloba L. folium (liść miłorzębu) (35-67:1), w tym:

wyciąg natywny: 90-100%, o składzie:

22-27% ginkgoflawonoglikozydów,

5-7% laktonów terpenowych (w tym 2,8-3,4% ginkgolidów A, B i C oraz 2,6-3,2% bilobalidu),

nie więcej niż 5 ppm kwasów ginkgolowych;

substancja pomocnicza: glukoza ciekła 0-10%,

ekstrahent: aceton 60% m/m.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 60 mg.

ZawartośćKartonik zawierający 60 tabletek powlekanych w blistrach z folii PVC/PVDC/Al.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka dla osób dorosłych to 3 razy na dobę po 1 tabletce. Dawka dobowa: 3 tabletki

Czas stosowania

Leczenie powinno trwać przynajmniej 8 tygodni.

Jeżeli nastąpiło pogorszenie objawów lub po 3 miesiącach stosowania leku nie następuje poprawa, należy zwrócić się do lekarza.

Po trzech miesiącach, należy poradzić się lekarza, czy powinno się kontynuować leczenie.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Ginkofar Forte

W razie zastosowania większej dawki leku niż zalecana należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie przyjęcia leku Ginkofar Forte

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Ginkofar Forte

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku Ginkofar Forte

jeśli pacjent ma uczulenie na wyciąg z liścia miłorzębu japońskiego lub którykolwiek z pozostałych składniki tego leku,

jeśli pacjentka jest w ciąży (patrz punkt „ Ciąża i karmienie piersią”).

Ostrzeżenia

efawirenz (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV),

nifedypina (stosowana w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi),

talinolol (stosowany w leczeniu chorób serca i wysokiego ciśnienia krwi),

dabigatran (stosowany w zapobieganiu powstawania zakrzepów).

Ginkofar Forte z jedzeniem i piciem

Lek Ginkofar Forte przyjmuje się doustnie, po posiłku, popijając tabletkę płynem.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.

Ciąża

Ginkofar Forte jest przeciwwskazany do stosowania podczas ciąży, ze względu na brak wystarczających danych oraz ryzyko zwiększonej skłonności do krwawień.Karmienie piersią

Ze względu na brak wystarczających danych, leku Ginkofar Forte nie zaleca się stosować w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeńmechanicznych.

Ginkofar Forte zawiera laktozę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ginkofar Forte należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli u pacjenta występuje zwiększona skłonność do krwawień (skaza krwotoczna).

Osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe lub przeciwpłytkowe (tzw. leki rozrzedzające krew), powinny skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

Przed zabiegiem operacyjnym należy poinformować lekarza lub stomatologa o stosowaniu leku

Ginkofar Forte. Zaleca się przerwać stosowanie leku Ginkofar Forte przynajmniej 3 – 4 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym lub stomatologicznym, takim jak np. wyrywanie zęba. Należy zachować ostrożność u pacjentów z padaczką, gdyż nie można wykluczyć pojawienia się kolejnych napadów podczas przyjmowania leku Ginkofar Forte.

W przypadku braku poprawy lub nasilenia objawów chorobowych podczas stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dzieci i młodzież

Lek Ginkofar Forte nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży.

Ginkofar Forte a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio , a także o lekach które pacjent planuje stosować. W szczególności należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent regularnie stosuje jakikolwiek z poniższych leków:

przeciwzakrzepowe (fenprokumon, warfaryna)

przeciwpłytkowe (klopidogrel, kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne)

Jednoczesne stosowanie wymienionych leków oraz leku Ginkofar Forte może zwiększać ryzyko krwawień.

Należy również poinformować lekarza lub farmaceutę o stosowaniu następujących leków:

efawirenz (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV),

nifedypina (stosowana w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi),

talinolol (stosowany w leczeniu chorób serca i wysokiego ciśnienia krwi),

dabigatran (stosowany w zapobieganiu powstawania zakrzepów).

Ginkofar Forte z jedzeniem i piciem

Lek Ginkofar Forte przyjmuje się doustnie, po posiłku, popijając tabletkę płynem.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.

Ciąża

Ginkofar Forte jest przeciwwskazany do stosowania podczas ciąży, ze względu na brak wystarczających danych oraz ryzyko zwiększonej skłonności do krwawień.

Karmienie piersią

Ze względu na brak wystarczających danych, leku Ginkofar Forte nie zaleca się stosować w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych.

Ginkofar Forte zawiera laktozę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek tenmoże powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku Ginkofar Forte pojawiać się mogą następujące działania niepożądane:

Bardzo często (częściej niż u 1 osoby na 10):

ból głowy.

Często (u 1 do 10 osób na 100):

zawroty głowy,

dolegliwości żołądkowo-jelitowe (biegunka, bóle brzucha, nudności, wymioty).

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

krwawienie z poszczególnych narządów (oczu, nosa, krwotok z przewodu pokarmowego i naczyń mózgowych).

Ryzyko krwawień wzrasta w przypadku jednoczesnego stosowania leków rozrzedzających krew (przeciwzakrzepowych i przeciwpłytkowych, patrz punkt 2).

reakcje uczuleniowe (wstrząs alergiczny),

alergiczne reakcje skórne (rumień, obrzęk, świąd i wysypka).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów BiobójczychAl. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawatel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309e-mail: ndl@urpl.gov.plDziałania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemuDzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Sposób przechowywania15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: BIOFARM

Pozwolenie: MZ-9042

podobne do ostatnio oglądanych na Allegro zobacz więcej aktualnych ofert