GDAŃSK - OLIWA - Zabytki i dzieje (144462203)Licytacja: 52,51 zł

Sprzedane w licytacji

Zakończona o 19:00 dnia 02.12.2006 r.

Lokalizacja: Kraków


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

oferta nr 144462203


Opis

OD AUTORÓW
Praca niniejsza jest pierwszym zeszytem zaplanowanego cyklu pu­blikacji omawiających zabytki wszystkich dzielnic miasta Gdańska,
Prace inwentaryzacyjne zakrojone na szeroką skalę były prcwadzo-ne w Gdańsku również w okresie międzywojennym. Ich wynikiem są pierwsze tomy szczegółowego inwentarza, jakie ostatnio ukazały się w Niemieckiej Republice Federalnej, inwentarza w chwili obecnej cał­kiem zdezaktualizowanego na skutek zniszczeń wojennych.
Odbudowa i porządkowanie zabytków gdańskich są jeszcze dalekie od ukończenia, zatem opracowywanie u nas analogicznego wydawnic­twa — nawet w -formie zamkniętego „Katalogu zabytków" — jest jesz­cze stanowczo przedwczesne. Wydaje się natomiast celowe publikowa­nie wykazów inwentaryzacyjnych, możliwie jak najbardziej szczegóło­wych i aktualnych w chwili wydania. Wykazy takie różnić się będą od katalogów bardziej swobodną formą, a także innym układem.
Już poprzednie wydanie pierwszego zeszytu z 1957 r. — mimo niedo­ciągnięć spowodowanych przede wszystkim trudnościami natury wy­dawniczej — potwierdziło potrzebę tego rodzaju publikacji, gdyż zosta­ło wyczerpane w stosunkowo krótkim czasie.
Wykazy obecne są pełnym, możliwie szczegółowym i najbardziej aktualnym zestawieniem zabytków znajdujących się na danym terenie; są monografią, z której mogą korzystać wszyscy interesujący się daw­ną sztuką pomorską, a równocześnie forma jej opracowania sprawia, iż może ona w pełni służyć jako przewodnik, co zresztą potwierdziły doświadczenia jakie przyniosło wydanie pierwszego zeszytu. Dlatego też te same zasady zamierzamy stosować również i w dalszych zeszy­tach. W przygotowaniu znajdują się zeszyty 2 i 3: „Główne Miasto" i „Śródmieście" (bez Głównego Miasta). Pierwszy zeszyt został poświęcony Oliwie zarówno ze względu na to,

cd

              Tytuł książki:seria : Zabytki Miasta Gdańska

OLIWA
Dzieje i zabytki
              Autor:Mamuszka Stankiewicz
              Stan:db (ocena obnizona za przybrudzenia i przytarcia okladki, mocne przytarcia okladki z tylu, plamka z boku stron 1-14 oraz z boku 3 ostatnich stron, lekkie przygiecie rogow)
              Oprawa:miekka
              Wydawnictwo i rok wydania:Wyd. Morskie 1959
              Ilość stron i format:112 str + dodatek z 36 fot.

15x20,5 cm
              Ilustracje:posiada
              Spis treści:


SPIS TREŚCI
Od autorów
Krótka historia Oliwy
Klasztorny zespół pocysterski: .
Mury klasztorne
Kościół poklasztorny ..... Wyposażenie kościoła: .... Nawa północna ..... Transept — ramię północne .
Obejście (ambit)
Transept — ramię południowe
Nawa południowa
Transept — część środkowa . Prezbiterium . . ...
Nawa główna
Dzwony .......
Klasztor
Zakrystia
Kapitularz .......
Krużganki .......
Pozostałe pomieszczenia obok krużganka Spichrz klasztorny . , . Szafarnia .......
Stajnia
Spichrz opacki ......
Pałac opacki
Park opacki
Kościół św. Jakuba ..... Szpital św. Łazarza .....
Dwory na Polankach
Dwory między Przymorzem a Brzeźnem . Młyny nad Potokiem Oliwskim .
Wzgórza .
Wykaz zabytków — według ulic -Bibliografia Oliwy ......
Słowniczek

"Moja strona" w Allegro
Zobacz inne moje aukcje
podobne do ostatnio oglądanych na Allegro zobacz więcej aktualnych ofert