GALAXY S4 WIFI TV WYSŁ.Z PL DUŻY EKR. 4,7'' VAT

(3673892107)

Zakończenie: 2013-11-14

Lokalizacja: Jelenia Góra

Kategoria: Inne marki

Atrybuty:

Stan: Nowy; Blokada simlock: Brak blokady; Informacje dodatkowe: Java, MMS, Odtwarzacz MP3, Obsługa video, Slot kart pamięci, E-mail, Radio, Ekran dotykowy, Dyktafon, Kamera video-rozmowy, Dual SIM; Budowa: Standardowa; Dzwonki: Monofoniczne, Polifoniczne, True-tone, MP3, Dzwonki-video; Gwarancja: Producenta; Komunikacja: Bluetooth, Wi-Fi, USB; System operacyjny: Pozostałe; Rozdzielczość aparatu (Mpx): 1.30; Transmisja danych: GPRS, EDGE; Wielkość wyświetlacza: 4,6 - 5 cali

Cena: 244,00 zł
aktualne przedmioty sprzedającego
oferta nr 3673892107 | Zgłoś naruszenie zasad  LED FLASH - MARKA , UZNANIE , BEZPIECZEŃSTWO

 

            GWARANCJA ZWROTU GOTÓWKI DO 14 DNI !!!

 

             WYSYŁKA TOWARU Z MAGAZYNU Z POLSKI !!!

 

Wszystkie aukcje | Komentarze | Strona "O mnie" | Wyślij wiadomość | Dodaj do ulubionych
HIT!

  SMARTFON SIV MINI EKRAN 4,7"

DUAL SIM,JAVA,WIFI,TV Z POLSKI !!!

 KONTAKT

nikos1710@autograf.pl
Tel. kom. : 609 828 910
Gadu-Gadu: 532022 
Skype: remek77777
 WYSYŁKA I  PŁATNOŚCI

Odbiór osobisty
Za pobraniem

Wpłata na konto


BZ WBK BANK ZACHODNI

11 1090 2633 0000 0001 1834 7900

 

WYSYŁKA LISTEM

PRIORYTETOWYM

GRATIS !!!

 

Kurier - 17 zł

Kurier za pobraniem 22 zł

 

Paczka pocztowa ekonomiczna - 9,50 zł

Paczka pocztowa priorytetowa - 11 zł

 

Paczka pocztowa za pobr. - 15,50

Paczka pocztowa za pobr. priorytet - 19,10

 

REGULAMIN

Regulamin aukcji Allegro

Regulamin aukcji przedmiotów wystawianych przez LED FLASH na portalu allegro.pl

 

§1 – Wstęp

1.Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:


a) Sprzedającym  –  należy przez to rozumieć Sklep Internetowy LED Flesh Remigiusz Szefliński z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Tischnera 1A  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nr NIP 6112124288, nr REGON 021784175

b) Kupującym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną (w tym konsumenta – w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego), osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

c) Regulaminie – należy rozumieć niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

2. Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedającego, za pośrednictwem sklepu internetowego, sprzedaży towarów  Kupującym. Regulamin jest dostępny na stronie

http://allegro.pl/Shop.php/Show?p=1&id=7894397&page=99

dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Kupującego


3. Firma jest zarejestrowana  jako podatnik VAT Unii Europejskiej.

 

§2 – Realizacja zamówień

1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2.Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych danych. Podanie numeru telefonu ułatwia realizację zamówienia.

3. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:

a) w przypadku płatności „za pobraniem” –1 dzień roboczy od dnia otrzymania potwierdzenia kupna (w przypadku aukcji typu „kup teraz”) lub potwierdzenia wygrania aukcji (w przypadku „aukcji licytacyjnych”)

b) w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – do  2 dni roboczych od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto Firmy.

§3 – Ceny towarów

1.Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2.Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu. Zmiany te będą obowiązywały od momentu wprowadzenia ich do systemu informatycznego Sklepu i będą miały zastosowanie do zamówień złożonych po ich wprowadzeniu do systemu informatycznego Sklepu.

§4 – Transport

1. Koszt  transportu podany przy aukcji dotyczy zazwyczaj jednej sztuki towaru - jeżeli jest inaczej, szczegółowa informacja znajduje się w opisie każdego wystawionego artykułu.

 2. Sprzedawca dostarcza  zamówienie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

3. Możliwy jest także odbiór osobisty w siedzibie firmy Sprzedającego, po uprzednim skontaktowaniu się z biurem tel: 609 828 910

§5 -  Płatności

1. Dostępne są następujące  formy płatności:

 a) za pobraniem przy odbiorze – należność pobiera kurier, lub poczta

b) przelewem bankowym na konto Firmy

LED FLASH Remigiusz Szefliński ul. Tischnera 1A 58-570 Jelenia Góra Nr Konta BZWBK :  11 1090 2633 0000 0001 1834 7900

c) Gotówką w siedzibie Sprzedającego po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem biura Sprzedającego.

2. Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać swój login Allegro (nazwa użytkownika) oraz numer aukcji.

3. Przyjęcie zamówienia do realizacji może wymagać potwierdzenia telefonicznego przez Sprzedawcę.

 

 

§6  Niezgodność towaru z umową , odstąpienie od umowy, zwroty , reklamacje

 

1. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego, posiadającego status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, za niezgodność z umową zakupionych towarów na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).


2. Kupujący,  posiadający status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, ma prawo bez podania przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 10 (dziesięciu) dni od daty odbioru przesyłki, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.). Odstąpienie od umowy dotyczącej towaru  wymaga oświadczenia Kupującego złożonego na piśmie wysłanego w formie elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej Sprzedającego:

nikos1710@autograf.pl

lub  wysłanego za pośrednictwem poczty na adres siedziby Sprzedającego.

 

3. Prawo odstąpienia od umowy dotyczącej towarów, nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności.


4.Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 2 powyżej, możliwe jest tylko w sytuacji, gdy zakupiony towar znajduje się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana konieczna  była w granicach zwykłego zarządu.


5. W przypadku odstąpienia od umowy, zwrotów towarów należy dokonywać na adres : Led Flash , ul.Tischnera 1A , 58-570 Jelenia Góra 


6. Cena uiszczona za zakupiony towar zostanie zwrócona Kupującemu w terminie 14 (czternastu) dni przez Sprzedającego, przelewem na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy bądź przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres.

 

7.Reklamacje towarów należy zgłaszać na adres e-mailowy nikos1710@autograf.pl lub pisemnie na adres :Led Flash , ul.Tischnera 1A , 58-570 Jelenia Góra 

8. W przypadku zgłoszenia reklamacji dokonanej przez konsumenta, Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Kupującego  i powiadomi go o sposobie rozpatrzenia reklamacji

 

§7-Reklamacje z tytułu gwarancji

1.Wszystkie telefony objęte są roczną gwarancją producenta.

2.Kupujący w celu skorzystania z przysługującej mu gwarancji odsyła go na adres firmy Kupującego  po wcześniejszym telefonicznym lub pisemnym zawiadomieniu Sprzedającego.

3.Firma LED FLASH na własny koszt przekazuje telefon do Chin .

4.Gwrant po sprawdzeniu telefonu według własnego uznania dokonuje naprawy lub  wymiany towaru na nowy lub zwraca gotówkę

5.Czas na załatwienie reklamacji z tytułu gwarancji  wynosi od 30 do 90 dni roboczych.

 

§8-Postanowienia końcowe

1.Sprzedający  nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Kupującego, powstałe wskutek przekazania przez Kupującego  błędnych danych.

2.Sprzedający  nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

3.Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

4.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.)


UWAGA !!! WAŻNE !!!

Prawo do odstąpienia w ciągu 10 dni od umowy kupna towaru uzależnione jest od dwóch warunków.
Po pierwsze – sprzedający musi być przedsiębiorcą, a kupujący konsumentem.
Po drugie – zakup nie został dokonany w drodze licytacji, kto zapłaci więcej, ale poprzez np. opcję „kup teraz”.
Jeśli któryś z tych dwóch warunków nie jest spełniony, to zawarte w  ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DzU z 2000 r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) ustawowe prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni nie obowiązuje.
Pierwszy warunek wynika z definicji umowy zawieranej na odległość, która tak właśnie precyzuje obie strony transakcji. Jeśli stronami są dwie osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, albo dwaj przedsiębiorcy bądź przedsiębiorca kupuje coś od zwykłego Kowalskiego, to umowy te nie są traktowane – w rozumieniu ustawy – jako zawierane na odległość.
Drugi warunek – brak licytacji – wynika z art. 16 ust. 1 pkt 10 ustawy. Przepis ten przewiduje, że regulacji dotyczących umów na odległość nie stosuje się do sprzedaży z licytacji.

b101.jpg

 


20130912_205735__Small_.jpg20130912_204401__Small___2_.jpg

 

WYSTAWIAMY FAKTURY VAT !!!

 

 

SERDECZNIE WITAMY NA KOLEJNEJ REWELACYJNEJ AUKCJI !!!

 

JAKO JEDYNI NA ALLEGRO WYSTAWIAMY EKSKLUZYWNY SMARTFON :

GALAXY S4 MINI WiFi TV o ekranie

4,7"  Z WYSYŁKĄ W CIAGU 24 h !!!

20130912_210303__Small_.jpg20130912_204423__Small___2_.jpg


b118.gifb118.gif

 

20130912_210219__Small_.jpg

 

GWARANCJA ZWROTU GOTÓWKI

 

DO 10 DNI !!!

20130912_204345__Small___2_.jpg

 

b138.png

 

SMARTFON JEST WYPOSAŻONY W DUŻY EKRAN 4,7 CALA

I SKÓRZANE ETUI GARTIS !!!

 

20130912_210244__Small_.jpg

 

JUŻ TERAZ NIE MUSISZ CZEKAC MIESIĄC CZASU I DO CENY ZAKUPU TELEFONU DOPŁACAĆ JESZCZE OPŁATY CELNE ! TYLKO U NAS KUPUJESZ FABRYCZNIE NOWY,SPRAWDZONY I NA GWARANCJI TANI SMARTFON S4 MINI GALAXY  !!!

NA TEJ AUKCJI - KOLOR TELEFONU DEEP BLUE  i BIAŁY

20130912_205308__Small_.jpg20130912_205816__Small_.jpg

TO NAJTANSZY TELEFON O TAK DUŻYM EKRANIE

(przekatna 4,7")  DOSTEPNY OD RĘKI

BEZ CZEKANIA TYGODNIAMI NA WYSYŁKĘ !!!

20130912_205444__Small_.jpg

 

Ekran dotykowy o wysokiej jakości i kontraście (zabezpieczone folią ochronną), obsługuje aplikacje w formacie JAVA. Ma bardzo intuicyjne menu, dlatego powinien sobie z nim poradzić człowiek w dowolnym wieku, a jego design, który został stylizowany na tefefonie firmy SAMSUNG - GALAXY SIV MINI (dość wierna replika np. wielkość ekranu, wymiary aparatu, kolorystyka, logo), przypadnie do gustu chyba każdemu.

 

b517.jpgb517.jpg


UWAGA !!! JEDNA Z OPCJI WYSYŁEK JEST GRATIS !!!

20130912_210018__Small_.jpg

b526.gifb526.gifb526.gifb526.gifb526.gifb526.gif

UWAGA !!! OSTATNIA OBNIŻKA CENY : 306 zł ...276 zł... TERAZ TYLKO

 

246 zł !!!

 

20130912_205459__Small_.jpg

 

APARAT TEN NAWIAZUJE DO KULTOWEGO JUŻ SAMSUNGA SIV MINI -JEST NIEMAL IDENTYCZNY,DUŻY EKRAN UMOŻLIWIA SWOBODNE UŻYTKOWANIE TELEFONU,A DODATKOWY "FLIP COVER" CZYLI OCHRONNE ETUI ZABEZPIECZA NAM NASZ DUŻY WYŚWIETLACZ :)

 

b447.jpgb447.jpgb447.jpgb447.jpg

20130912_205816__Small_.jpg20130912_205559__Small_.jpg

b447.jpgb447.jpgb447.jpgb447.jpg

 

Telefonik jest wyposażony w szereg najnowszych i najbardziej popularnych gier,takich jak np. Angry Birds , Talking Cat,Fruit Ninja...

 

 

Telefon nie posiada blokady simlock czyli działa w każdej sieci. 

Telefon obsługuje 2 karty sim jednocześnie. 

Jest to idealne rozwiązanie dla osób które używają telefonu prywatnego i służbowego. Możemy wykonywać i odbierać połączenia z dwóch kart,

nie ma potrzeby przełączania się między kartami.

20130912_204345__Small___2_.jpg

JESTEŚMY DUMNI Z TEGO IŻ DZIĘKI NASZEJ WIELOLETNIEJ WSPÓŁPRACY Z CHIŃSKIM PRODUCENTEM SMARTFONÓW MOŻEMY PAŃSTWU ZAOFEROWAĆ URZADZENIE TAŃSZE OD KONKURENCJI O CO NAJMNIEJ 100 zł !!!


b188.gif

gwarancja zwrotu do 10 dni !!!

 

 

U NAS MOZESZ ODDAĆ TOWAR BEZ PODAWANIA PRZYCZYN DO 10 DNI !!! NIKOMU NIE ROBIMY KLOPOTÓW ZE ZWROTEM !!!PROSIMY PRZECZYTAĆ CHOĆBY KILKA KOMENTARZY !!!

20130912_205219__Small_.jpg

 

 

Telefon nie posiada blokady simlock czyli działa w każdej sieci. 

Telefon obsługuje 2 karty sim jednocześnie. 

Jest to idealne rozwiązanie dla osób które używają telefonu prywatnego i służbowego. Możemy wykonywać i odbierać połączenia z dwóch kart,

nie ma potrzeby przełączania się między kartami.

 

 

b410.gif

20130912_205835__Small_.jpgZE WZGLEDU NA POJAWIAJĄCE SIE CZASEM PYTANIA INFORMUJEMY ŻE NIE JEST TO SAMSUNG , JEST TO PRODUKT IMPORTOWANY Z CHIN WYPOSAŻONY W SYSTEM JAVA ZE SPOLSZCZONYM MENU W 75%.


I9260_11.PNG

 

b235.gif

 

 

 

PEŁNE DANE TECHNICZNE

 

GALAXY SIV EKR.4,7" Z WIFI I TV ANALOGOWĄ

 

-Dwie karty sim, podwójna gotowość

-GSM850/900/1800/1900MHZ

-Polskie menu(około 75%)

-Obsługa Java

-Czytnik kart pamięci

-Funkcja FM/MP3/MP4/Bluetooth

-Ekran: 4,7-calowy ekran dotykowy

o wysokiej rozdzielczości, HQVGA, 320X480

-Aparaty: 1,3 MPx aparat

z lampą błyskową, oraz 0,3 MPx

-Pamięć wewnętrzna 95 kb, możliwość rozbudowy kartą Micro SD

-Wideo: 3GP, MP4

-Radio FM

-Bluetooth

-Rejestrator dźwięku

-Odtwarzanie i nagrywanie wideo, audio

-Obsługa e-mail wysyłanie i odbieranie

-Czytnik kart micro SD do 8 GB

-GPRS i WAP, MMS, SMS

-Do 500 kontaktów

-Więcej informacji: kalendarz, kalkulator, budzik, zegar światowy, stoper

 

Rozmiar: 140x70x9mm

 

 

 

 

b414.gif

 

 

20130912_204229__Small_.jpg

b091.gifb091.gifb091.gif

 

W ZESTAWIE OTRZYMUJESZ :


· 1 * Telefon

· 2 * Li-ion battery

· 1 * słuchawki stereo

· 1 * Kabel USB

 

· 1 * Ładowarka

* INSTRUKCJA J.ANGIELSKI

 

 

 

20130912_204753__Small_.jpg

 

 

PRODUKT NIE SPODOBAŁ CI SIĘ ? 

MOŻESZ GO ODDAĆ BEZ KONSKEWENCJI DO 10 DNI !!!

 

 

JESZCZE WIĘCEJ REAL FOTO :

kliknij, aby powiększyćZdjęcia przedmiotu 

 

 

 Wszystkie prawa zastrzeżone - kopiowanie szablonu, opisu i zdjęć zabronione!

Dodano 2013-11-07 18:46

CHWILOWO BRAK JUŻ MODELI

 

W KOLORZE BIAŁYM !!

oferta nr 3673892107 | Zgłoś naruszenie zasad