szukana oferta jest nieaktualna - może podobny przedmiot? zobacz więcej aktualnych ofert

Feldhorn HISTORIA SZTUKI dziela tworcy STYLE epoki (907332674)Kup teraz: 20,00 zł

Nie było ofert kupna

Zakończona o 23:40 dnia 10.02.2010 r.

Lokalizacja: Kraków


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

oferta nr 907332674


Opis

    NIE WYSYŁAM ZA POBRANIEM 01001
ZRYCZAŁTOWANY KOSZT PRZESYŁKI 7,5 zł. NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI ZAKUPIONYCH KSIĄŻEK PŁACISZ RAZ.
WSZYSTKIE DANE POTRZEBNE DO FINALIZACJI  PRZYJDĄ W AUTOMATYCZNYM MAILU OD ALLEGRO INFORMUJĄCYM O WYGRANIU AUKCJI.
WYSYŁKA MAKSYMALNIE DO 72 GODZIN ( PON-PT ) OD WPŁYNIĘCIA PIENIĘDZY
MOŻLIWY ODBIÓR OSOBISTY  W CENTRUM KRAKOWA ( OKOLICE ROGU ALEI Z CZARNOWIEJSKĄ)Juliusz Feldhorn
Dziełą i twórcy. Popularny zarys historii sztuki

wstęp Stefan Kozakiewicz
WP 1961, format B5, stron 443, oprawa twarda
stan książki db=  (zabrudzenia okądki, plamy po zalaniu na okładce, zabrudzenia, zakurzenie, zapach kurzu)SPIS TREŚCI
SŁOWO O AUTORZE — Leon Przemski PRZEDMOWA —Stefan Kozakiewicz   .
STAROŻYTNOŚĆ ......................
I. Z KRAINY SFINKSÓW, USKRZYDLONYCH BYKÓW I MI-NOTAURA   (Sztuka  egipska,  mezopotamska i   egejska)
1.  SZTUK.A EGIPSKA........r............
Ustrój społeczny i religia. Piramidy. Świątynia egipska zewnątrz i wewnątrz. Kolumna i jej znaczenie. Rzeźba egipska. Elementy realistyczne i konwencjonalne tej rzeźby. Jej cechy charakterystyczne.
2.  SZTUKA MEZOPOTAMII.................
Materiał. Architektura. Charakter zabytków mezopotamskich. Ideał siły i jego zastosowanie. Wpływ sztuki mezopotamskiej
3.  SZTUKA EGEJSKA   ....................
Odkrycie sztuki egejskiej. Sztuka minojska, jej zabytki i charakter. Sztuka mykeńska.
H. ŻYCIE ŚWIĄTYNI (Architektura starożytnej Grecji)   .   .   .
1.  POCZĄTKI I CECHY ZASADNICZE ŚWIĄTYNI GRECKIEJ
Dom grecki a świątynia. Zasadnicze typy świątyń.
2.  PORZĄDEK DORYCKI    .   .   ................
Paestuni. Świątynia Posejdona jako jeden z klasycznych przykładów porządku doryckiego. Cechy tego porządku.
3.  PARTENON........................
Era psryklejska w sztuce greckiej. Budowa Partenonu. Konstrukcja tej świątyni. Wrażenie optyczne. Dzieje Partenonu.
4.  PORZĄDEK JOŃSKI — ERECHTEION..........
Konst -ukcja Erechteionu. Cele budowli. Hala Kor. Cechy budowli jońskiy. Współpraca rzeźby z architekturą. Dzieje Erechteionu.
5.  ARCHITEKTURA GRECKA NA WSCHODZIE.......
Połączenie elementów architektonicznych greckich i wschodnich. Grobowiec w Xanthos. Grobowiec Mausolosa w Halikarnasie.
6.  PORZĄDEK KORYNCKI     .................
Cechy charakterystyczne kolumny korynckiej. Pomnik Lizykra-tesa w Atenach. Początek rozwoju sztuki hellenistycznej.
7.  DALSZE DZIEJE ŚWIĄTYNI GRECKIEJ........
Jedno z jej hellenistycznych przekształceń: Ołtarz pergamoński. Jej dzieje w Rzymie. Jej tradycje w czasach późniejszych.
III.  W    KAMIENIU    UDERZA    LUDZKIE    SERCE    (Rzfźba
grecka).........................
1.  RELIEF..........................
Metopy świątyń greckich. Metopy Partenonu. Cechy charakterystyczne reliefu greckiego. Zagadnienie perspektywy. Izokefalia.
2.  POSĄG..........................
Ideał krzepkości fizycznej. Rzeźba posągowa a płaskorzeźba. Apollo z Tenei. Doryforos Polikleta. Frontalność rzeźby posągowej greckiej. Kanon. Apoxyomenos Lizypa.
3.  SPOCZYNEK I WYSIŁEK.................
Porównanie Dyskobola Myrona z Hermesem w stylu Lizypa. Postać męska i kobieca w rzeźbie greckiej. Afrodyta z Knidos Praksytelesa
i Wenus z Milo.
4.  SZATA I RUCH......................
Wartość plastyczna szaty greckiej. Pierwotny schematyzm w odtwarzaniu szat. Czasy Fidiasza. Znaczenie szaty dla charakterystyki postaci. Ruch odtworzony w formach szat.
5.  WYRAZ TWARZY .....................
W sztuce archaicznej. Tendencje typizujące rzeźby klasycznej. Początki rzeźby portretowej. Idealizm wczesnej ery klasycznej. Poszukiwanie wyrazu w późnym okresie rozwoju sztuki greckiej.
6.  GRUPY RZEŹBIARSKIE..................
Rzeźby z przyczółków świątyń. Grupa Laokoona.
IV.  RZYM BUDUJE I OZDABIA (Sztuka starożytnego Rzymu)
1.  ARCHITEKTURA RZYMSKA...............
Rzymianie a Grecy. Wpływ form architektonicznych greckich. Łuk. Mosty i akwedukty. Łuki triumfalne. Colosseum. Sklepienie kolebkowe i krzyżowe. Termy Karakalli. Panteon. Dom mieszkalny w Grecji i Rzymie. Bazylika.
2.  RZEŹBA W RZYMIE...................
Zależność od rzeźby greckiej. Cechy charakterystyczne rzeźby rzymskiej. Rzeźba portretowa. Płaskorzeźba związana z architekturą.
ANTYK CHRZEŚCIJAŃSKI, BIZANCJUM I ISLAM
1.  WCZESNA SZTUKA CHRZEŚCIJAŃSKA..........
Nowe wyobrażenie boga. Katakumby i ich dekoracja. .Dobry pasterz. Płaskorzeźby sarkofagów.
2.  ARCHITEKTURA STAROCHRZEŚCIJAŃSKA.......
Nowe pojęcia o architekturze religijnej. Bazylika starochrześcijańska: układ i charakter budowli zewnątrz i wewnątrz.
3.  SZTUKA BIZANTYŃSKA.................
Bizancjum. Charakter sztuki bizantyńskiej na przykładzie mozaiki. Kościół św. Zofii w Konstantynopolu.
4.  PÓŹNIEJSZY ROZWÓJ ARCHITEKTURY BIZANTYŃSKIEJ
Rozwój kościoła bizantyńskiego. Egzarchat raweński. Kaplica pałacowa w Akwizgranie.
 5. SZTUKA BIZANTYŃSKA A ISLAM............
Meczet   Podwórzec Lwów w Grenadzie. Ornamentyka.
ŚREDNIOWIECZE...................
I. ARCHITEKTURA ROMAŃSKA..............
1. OKRES WĘDRÓWEK LUDÓW I OKRES KAROLIŃSKI
Rola cywilizacyjna Włoch. Grobowiec Teodoryka Wielkiego w Rawennie. Rola chrześcijaństwa i klasztorów. Cechy charakterystyczne sztuki romańskiej.
2.  KOŚCIÓŁ ROMAŃSKI ZEWNĄTRZ............
Cechy obronne. Kościół św. Andrzeja w Krakowie. Katedra w Wormacji. Konstrukcja kościoła romańskiego.
3.   WNĘTRZE KOŚCIOŁA ROMAŃSKIEGO     .........
Bazylika starochrześcijańska a bazylika romańska. Układ przestrzenny a elementy konstrukcyjne wnętrza bazyliki romańskiej. Kolumny, filary i sklepienia. Elementy dekoracji.
4.  FASADA I PORTAL....................
Widok ogólny fasady kościoła romańskiego. Portale. Rola rzeźby w portalach. Tympanon.
5.  ARCHITEKTURĄ ROMAŃSKA WE WŁOSZECH     .....
Katedra w Pizie i cechy architektury romańskiej włoskiej. Świecka architektura romańska.
II.  O ISTOCIE GOTYKU I JEGO ARCHITEKTURZE   ....
1.  KULTURA PÓŹNEGO ŚREDNIOWIECZA.  ISTOTA ARCHI-
TEKTURY GOTYCKIEJ.................
Świadomość wspólnoty chrześcijańskiej. Wpływ wojen krzyżowych na kulturę. Rozwój miast. Geneza nazwy gotyku. Cechy zasadnicze architektury gotyckiej. Analogia między budownictwem a ustrojem społecznym.
2.  W GÓRĘ!.........................
Łuk ostry. Sklepienie krzyżowo-żebrowe. System konstrukcyjny budowli gotyckiej.
3.  WNĘTRZE ŚWIĄTYNI GOTYCKIEJ............
Wrażenie ogólne. Sklepienia. Rozczłonkowanie kolumn i filarów. Służki. Triforium. Okna. Maswerk.
4.  WYGLĄD ZEWNĘTRZNY ŚWIĄTYNI GOTYCKIEJ     ....
Wrażenie ogólne. Elementy dekoracyjne. Dach. Fasada i wieże. Katedra Notre-Dame w Paryżu. Katedra w Kolonii.
5.  ROZPOY/SZECHNIENIE SIĘ ARCHITEKTURY GOTYCKIEJ
Anglia. Włochy: Ca d'Oro. Budownictwo świeckie. Gotyk ceglany. Kośció! Mariacki w Krakowie.
III.  DŁUTO   I   PĘDZEL   W   SŁUŻBIE   KOŚCIOŁA   (Rzeźba
i malarstwo romańskie i gotyckie)...........
1.  RZEŹBA ROMAŃSKA WE FRANCJI I WCZESNOGOTYCKA
W NIEMCZECH.....................
Kośció: a malarstwo i rzeźba. Narodziny rzeźby romańskiej we Francji. Portale i tympanony. Wczesnogotycka rzeźba niemiecka.
2.  RZEŹBA    WCZESNEGO    I    DOJRZAŁEGO    GOTYKU    WE
FRANCJI I NIEMCZECH................
Rozkwit francuskiej rzeźby gotyckiej. Ideały cnoty rycerskiej a rzeźba. Poziom rzeźby gotyckiej.
3.  NIEPOKÓJ PÓŹNEGO GOTYKU............   .      148
Droga rozwojowa rzeźby późnogotyckiej. Wit Stwosz i jego Ołtarz Mariacki.
4.  MALARSTWO ŚREDNIOWIECZNE............       151
Malarstwo a rzeźba. Miniatura późnośredniowieczna. Ołtarz. Gandawski Jana i Huberta van Eyck. Przesilenie się sztuki gotyckiej.
5.  NA PRZEŁOMIE DWÓCH EPOK.............         155
Św. Franciszek z Asyżu. Reakcja przeciw bizantynizmowi. Sztuka dla ludu. Obraz ruchomy. Cimabue. Giotto. Egzekwie św. Franciszka. Portret Dantego. Fra Angelico z Fiesole.
NOWOŻYTNOŚG  I NOWOCZESNOŚĆ.....          161
I. ODRODZENIE.......................       162
1.  FLORENCJA KWITNĄCA.................       162
Odkrycie piękna w naturze. Odrodzenie antyku. Mieszczaństwo florenckie. Płaskorzeźba toskańska. Konkurs na drzwi do baptystę -rium. Filippo Brunelleschi i Lorenzo Ghiberti. Dwa rozwiązania płaskorzeźby Ofiarowanie Izaaka. Inni rzeźbiarze florenccy guattrocenta.
2.  MALARZE ZDOBYWAJĄ ŚWIAT.   ......   ."......       171
Łączność sztuki i nauki. Masaccio. Budzenie się zmysłu obserwacyjnego. Pisanello. Zagadnienie perspektywy. Uccello. Mantegna. Problem barwy. Piero delia Francesca. Wkroczenie elementów świeckich do malarstwa. Specyficzne traktowanie motywów historycznych. Benozzo Gozzoli. Castagno: Portret Filippa Scolari. Przeobrażenie sztuki florenckiej w drugiej połowie XV wieku. Botticell . Malarstwo weneckie: Bellini. Savonarola i reakcja przeciw świec -kości.
3.  OD    KOPUŁY    KATEDRY    FLORENCKIEJ    DO    KOPUŁY
ŚW. PIOTRA......................       185
Wpływ architektury antycznej. Brunelleschi i jego dzieło. Michę -lozzo i fiorencka architektura pałacowa. Architektura renesansowa w Rzymie. Palazzo delia Cancelłeria. Antonio da Sangallo młodszy i Palazzo Farnese. Dziedzińce. Architektura renesansowa w Wenecji. Biblioteka Sansoyina. Bazylika św. Piotra w Rzymie: Bra-mante i Michał Anioł.
4.  POD ZNAKIEM SPOKOJU I HARMONII.........       195
Utrata znaczenia Florencji na rzecz Rzymu. Rzym cinąuecenta i jego wpływ kulturalny. Leonardo da Vinci i jego znaczenie. Madonr.a w grocie skalnej Leonarda. Schemat kompozycyjny trójkąta, jego zastosowanie u Rafaela i Giorgione. Ostatnia wieczerza Leonarda. Wpływ Leonarda na Rafaela. Rafael a Perugino. Cechy klasycznej sztuki Rafaela. Malarstwo portretowe w epoce renesansu. Gioconca Leonarda. Tycjan, jego znaczenie i twórczość. Zmierzch malarstwa renesansowego.
5.  POD ZNAKIEM TYTANA..............   .   .   .      210
Michał Anioł. Osobowość i charakter. Zasadnicze cechy twórczości. Święta rodzina. Kaplica Sykstyńska. Pięta. Szczegóły z kaplicy Syk-styńskiej. Mojżesz- Grobowiec Medyceuszów.
6.  CZTERY POSĄGI DAWIDA................      217
Dawid Donatella — Verrocchia — Michała Anioła —- Berniniego. Rozwój pojęć plastycznych w zakresie rzeźby posągowej renesansu włoskiego.
7.  RENESANS POZA WŁOCHAMI..............      222
Gotyk północny ustępuje renesansowi. Renesans francuski za Franciszka I. Zamek w Chambord. Pierre Lescot: Stary podwórzec
  Luwru. Renesans francuski za Katarzyny Medici. Francois Glouet. Renesans w Holandii. Pięter Bruegel starszy. Renesans w Niemczech.   Środowisko   norymberskie.   Albrecht   Diirer.   Narodziny drzeworytu i sztychu. Diirer jako rysownik i jako malarz. Hans       *" Holbein młodszy. Renesans w Polsce.
II. BAROK      .........................      24
ł. O ISTOCIE BAROKU......... •   •   -.........      24'
Sztuka a życie społeczne. Kontrreformacja. Zmiana stosunku kościoła d 5 sztuki. Nowe zadania sztuki. Cechy charakterystyczne sztuki barokowej.
2.  KOŚCIOŁY I PAŁACE     ..................      24
Kościół II Gezu w Rzymie. Maderna: fasada bazyliki św. Piotra. Berniri i dalsze zmiany w bazylice św. Piotra. Borromini: kościół S. Agnese. Dalszy rozwój architektury barokowej. Świeckie budowle barokowe. Sztuka ogrodowa jako część architektury. Ogrody Wersalu. Wnętrze kościołów. Znaczenie kopuły. Przepych wnętrz pałacowych. Na pograniczu rokoka.
3.  RZEŹBA WYRAZISTA...................      26
Wyrazistość i teatralność rzeźby barokowej. Bernini: Wizja św. Teresy. Grobowce renesansowe i barokowe. Bernini: grobowiec papieża Urbana VIII. Pigalle: grobowiec Maurycego Saskiego.
4.   ZMIERZCH WŁOSKIEGO MALARSTWA     ....  7 ....      26
Powocy upadku malarstwa we Włoszech. Wenecja: Tintoretto. Renesansowe i barokowe cechy jego twórczości. Paolo Yeronese na us ugach propagandy. Rzym: działalność Carraccich. Guido Reni. Bunt przeciw klasycy zmówi. Caravaggio w Rzymie i w Neapolu.
5.  BAROK HISZPAŃSKI...................      27
Charakterystyka stosunków społecznych. Hiszpanie a renesans. Cech-) hiszpańskiego baroku. El Greco: %djęcic szat z Chrystusa. Wpłyvy Carayaggia. Ribera. Vclazquez: jego dzieła młodzieńcze. Portret Infantki Margarity. Prządki w tkalni dywanów. Upadek sztuki hiszpańskiej. Murillo.
6.   SZTUKA FLAMANDZKA..................      2E
Walki religijne na terenie Holandii. Zwycięstwo kościoła we Flandrii. Barok flamandzki. Rubens. Charakterystyka jego twórczości. Zaślubiny Marii Medici jako apoteoza barokowa. Typy kobiet Rubeisa. Pejzażyści i malarze rodzajowi flamandzcy. Van Dyck. Charakterystyka jego twórczości. Rzut oka na dzieje portretu kró-lewskego. Rigaud.
7.   MALARSTWO W HOLANDII...............      2!
Holandia na przełomie XVI i XVII wieku. Frans Hals: sylwetka i dzkło. Portrety mieszczańskie. Portrety zbiorowe bractw strzeleckich. Rembrandt. Wymarsz strzelców. Portrety regentów. Sukiennicy B.embrandta. Sztuka w społeczeństwie mieszczańskim. Obrazy rodzajowe. Martwa natura. Maryniści i malarze zwierząt. Pejzaż. Rysu:iek i grafika Rembrandta.
8.   ROKOKO .........................      3
Zmierzch wieku Ludwika XIV. Czasy regencji. Architektura. Wnęlrze, meble i rzemiosło artystyczne rokoka. Moda. Malarstwo rokokowe: Watteau i jego następcy. Zmiany gustu w połowie wieku. Greuze. Świt klasycyzmu. Vigee-Lebrun.
9.  ZMIEB.ZCH BAROKU...................       3
Wpływ Francji. Niemcy. Ich architektura, gopfstil. Chodowiecki. Rozv/ój malarstwa w Anglii. Portreciści: Reynolds, Gainsborough. Hogarth: człowiek i dzieło. Wenecja: ostatni rozkwit sztuki włoskiej. Weduciści. Tiepolo i zmierzch malarstwa religijnego. Hiszpania. Goya.
III. ZA GŁOSEM EPOK MINIONYCH I ZA GŁOSEM UCZUCIA       3
1.  STYLE  KLASYCZNE  I  ARCHITEKTURA     NOWOŻYTNA.
NOWA FAZA KLASYCYZMU..............      3
Nawroty klasycyzmu w dziejach kultury i sztuki. Klasy cyzm XVIII wieku. Styl Ludwika XVI. Wpływ Palladia w architekturze francuskiej i polskiej. Wielka rewolucja i jej styl. Empire Biedermeier. Klasycyzm w Anglii i w Niemczech.
2.  POD UROKIEM GRECJI.................      3
Klasycyzm w rzeźbie i malarstwie. Bunt przeciw barwności. Uwielbienie konturu. Na pograniczu baroku i klasycyzmu: Mengs, Angelica Kaufmann. Klasycyzm w rzeźbie: Houdon. Środowisko rzymskie. Carstens. Thorvaldsen. Canova. Malarstwo: Gornelius, David, Ingres.
3.  ROMANTYZM......................       :
Cechy charakterystyczne sztuki romantycznej. Malarstwo francuskie: Gćricault, Delacroix. Michałowski. Nazareńczycy. Malarstwo rodzajowe niemieckie: Schwind, Spitzweg. „Małoware dzieje" za granicą i u nas. Upadek architektury i rozpanoszenie się stylów „historycznych".
IV.  Z POWROTEM DO RZECZYWISTOŚCI
1.  REALIZM.........................
Wpływ Anglii na tworzenie się nowych pojęć o malarstwie. Constable. Turner. Ucieczka z miasta. Szkoła barbizońska. Corot. Millet. Meunier. Daumier. Karykatura. Courbet: charakter twórczości, propaganda nowych haseł. Realizm w Niemczech: Thoma, Menzel. Realizm we Włoszech: Segantini. Realizm polski: Cheł-moński, Aleksander Gierymski.
2.  IMPRESJONIZM.....................
Impresjonizm uzupełnieniem realizmu. Wynalazczość formalna impresjonistów. Plener. Szkoła w Batignolles. Teoria psychofizyczna wrażeń barwnych. Edouard Manet. Claude Monet. Powrót do miasta. Pissarro. Nieporozumienia między impresjonistami a publicznością. W sztucznym oświetleniu: Renoir, Degas. Neo-impresjonizm i pointylizm. Impresjonizm poza Francją. Whistlcr. Israels. Liebermann. Podkowiński i Pankiewicz. Stanisławsd. Słabe strony impresjonizmu.
V. REAKCJA PRZECIW REALIZMOWI IIMPRESJONIZMOWI
1.  NEOROMANTYZM I SYMBOLIZM............
Tragedia romantyków w erze realizmu. Anzelm Feuerbach. Arnold Bócklin, tematyka i charakter nastrojów. Jacek Malczewski. Odrodzenie malarstwa monumentalnego: Puvis de Chayannes. Wyspiański.
2.  PRERAFAELICI......................
Przeciw zmaterializowaniu kultury. John Ruskin i jego tezy. Bractwo prerafaelitów. Rossetti: sylwetka i dzieło. Prerafaeli-tyzm a literatura symbolistyczna. Burne-Jones. Charakterystyka malarstwa prerafaelitów.
3.  SECESJA......p ...................
Neoromantyczna teoria łączności wrażeń zmysłowych. Powszechność doznania artystycznego. Moda estetyzowania. Działalność Morrisa. Początki sztuki stosowanej. Bunt przeciw barwie. Ferdynand Hodler. Teoria ornamentacyjna secesji. Motywy. Wpływ sztuki japońskiej i ludowej. Secesja w zdobnictwie architektonicznym i w architekturze wnętrz.
4.  RZEŹBA W POSZUKIWANIU EKSPRESJI.........
Akadeaiizm w rzeźbie przed Rodinem. Realizm i ekspresja w rzeźbie. Rodin na przełomie między impresjonizmem a ekspresjo-nizmem. Wpływ na rzeźbę polską: Szymanowski, Dunikowski.
5.   WIEK XX.....................   .   .   .
Wady i zalety impresjonizmu. Próby przezwyciężenia cech ujemnych impresjonizmu przy wykorzystaniu jego osiągnięć. Cćzanne. Van vjogh. Henri Rousseau. Gauguin. Manifest futurystów. Kubizm. Abstra kcjonizm.
SPIS ILUSTRACJI......................
 
  

podobne do ostatnio oglądanych na Allegro zobacz więcej aktualnych ofert

Oferty sponsorowane, które mogą Cię zainteresować