Elementy mechaniki i chemii kwantowej (1091627105)Nie było ofert kupna

Zakończona o 22:56 dnia 21.07.2010 r.

Kategoria: Pozostałe
Lokalizacja: Internet


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

oferta nr 1091627105


Opis

 
Przed zalicytowaniem proszę zapoznać się ze stroną „O mnie”

Kupując więcej książek oszczędzasz na wysyłce!!!:)
bowiem bez względu na ilość zakupionych książek jej koszt doliczamy tylko raz
i zawsze wynosi on 7,50 zł (paczka, polecony ekonomiczny), lub 9 zł (priorytet)PWN 1982
480 str
okładka twarda 24 cm
stan minus dobry (skreślone stemple, nalepki i sygn. bibl., naddarcia powierzchni wyklejek okładki)Rozdział 1. Elementy mechaniki klasycznej........................ 17
1.1. Wielkości podstawowe.............................. 17
1.2. Zasady dynamiki Newtona............................. 20
1.3. Prawa zachowania. Cafki pierwsze ruchu....................... 21
1.4. Funkcja Hamiltona. Funkcja Hamiltona dla układu dwóch cząstek........... 24
1.5. Rolator sztywny o swobodnej osi rotacji....................... 25
Rozdział 2. Geneza mechaniki kwantowej......................... 28
2.1. Kwanty promieniowania elektromagnetycznego.................... 28
2.1.1. Widmo ciała doskonale czarnego ........................ 28
2.1.2. Efekt fotoelektryczny............................. 29
2.1.3. Efekt Comptona............................... 30
2.2. Kwantowanie energii w układach punktów materialnych................ 32
2.2.1. Teoria Bohra atomu wodoru......................... 32
2.2.2. Kryzys teorii Bohra ............................. 35
2.3. Fale materii.................................... 35
2.3.1. Dualizm korpuskularno-falowy......................... 35
2.3.2. Hipoteza de Broglie'a............................. 35
2.3.3. Interpretacja fali materii ........................... 36
2.3.4. Relacje nieokreśloności Heisenberga....................... 36
2.3.5. Granice stosowalności mechaniki kwantowej .................. 37
Rozdział 3. Postulaty mechaniki kwantowej
3.1. Funkcja falowa pojedynczej cząstki......................... 39
3.1.1. Reprezentacja położeń i reprezentacja pędów.................. 39
3.1.2. Stany związane. Unormowanie funkcji falowej................. 40
3.1.3. Funkcja falowa cząstki swobodnej ...................... 4*
3.2. Spin (kret) cząstki................................. 42
3.2.1. Spin elektronu ............................... 42
3.2.2. Spinowa funkcja falowa...........................
3.2.3. Konfiguracyjno-spinowa funkcja falowa.................... 45
3.2.4. Spin (kret) jąder atomowych<*>........................
3.3. Postulat o stanie kwantowomcchanicznym układu N cząstek.............. 47
3.3.1. Postulat ogólny............................... 47
3.3.2. Nieodróżnialność cząstek identycznych. Bozony i fermiony........... 4
3.4. Operatory. Algebra operatorów...........................
3.4.1. Operatory liniowe............................' '
8 Spis rzeczy
3.4.2. Operatory hermitowskie........................... 50
3.4.3. Iloczyn operatorów............................. 51
3.4.4. Suma i różnica operatorów.......................... 51
3.4.5. Operator odwrotny.............................. 51
3.4.6. Komutatory................................ 5-
3.5. Funkcja falowa a wartości średnie ......................... 52
3^6. Postulat o wartości średniej (spodziewanej)...................... 53
3.7. Przykłady operatorów kwantowomechanicznych .................... 55
3.7.1. Operator pędu cząstki.........■.................. 55
3.7.2. Operator orbitalnego momentu pędu cząstki.................. 55
3.7.3. Operator spinu cząstki....... .................... 55
3.7.4. Operator energii cząstki........................... 56
3.7.5. Operatory wypadkowego momentu pędu ,................... 56
3.7.6. Operator energii elektronowej atomu helu................... 57
3.8. Równanie Schródingera zawierające czas....................... 57
3.9. Równanie Schródingera nie zawierające czasu.................... 58
3.10. Ogólne zagadnienie własne............................ 60
3.10.1. Zagadnienie własne............................. 60
3.10.2. Własności wartości i funkcji własnych..................... 60
3.10.3. Jednoczesna mierzatność dwóch wielkości fizycznych.............. 61
3.10.4. Zwyrodnienie................................ 62
3.11. Zasada superpozycji stanów ............................ 62
3.12. Jednostki atomowe ................................ 63
Literatura...................................... 64
Rozdział 4. Proste zastosowania mechaniki kwantowej
4.1. Cząstka w pudle potencjału............................. 65
4.2. Efekt tunelowy.................................. 67
4.3. Teoria efektu tunelowego'*1 ............................. 68
4.4. Oscylator harmoniczny............................... 70
4.4.1. Ujęcie klasyczne............................... 70
4.4.2. Zwyrodniała funkcja hipergeometryczna..................... 71
4.4.3. Ujęcie kwantowomechaniczne........................ 72
4.5. Energia oscylacji cząsteczki typu AB . ........................ 74
4.5.1. Energia oscylacji ,.............................. 74
4.5.2. Widmo oscylacyjne.............................. 75
4.6. Moment pędu . . . , ,.............................. 77
4.6.1. Zagadnienie mierzainości momentu pędu . ................. 77
4.6.2. Dowód przemienności operatorów kwadratu momentu pędu i składowej zetowej'*' . 78
4.6.3. Zagadnienie własne . ,............................ 79
4.7. Energia rotacji cząsteczek dwuatomowych ...................... 82
4.7.1. Rozkład cząsteczek na poziomach rotacyjnych.................. 83
4.7.2. Widmo rotacyjne1*'................*......,...... 83
Literatura............ ,S5
Rozdział 5. Alom wodoru i jony wodoropodohne...................... 86
5.1. Układ zagadnień własnych.......................... 86
5.2. Rozwiązanie układu zagadnień własnych....................... 87
5.3. Zespól liczb kwantowych w atomie wodoru i jonach wodoropodobnych......... 89
5.4. Geneza i ograniczenia liczb kwantowych'*' 5.4.1. Uzasadnienie, że |/»| *£/...
..................
5.4.2. Uzasadnienie, że ma = /(/+l)/r.......................' l
5.4.3. Uzasadnienie, że /^ «—l...................
5.5. Symbolika orbilali atomowych. Postać rzeczywista orbitali
5.6. Warstwicc i kontury orbitali. Warstwice i koniury gęstości prawdopodobieństwa 95
5.7. Radialna gęstość prawdopodobieństwa............... '
Rozdział 6. Metoda wariacyjna i metody perturbacyjne
6.1. Metoda wariacyjna.......................... ,0i
6.2. Metoda kombinacji liniowej....................... ^
6.3. Efektywność kombinacji liniowej. Charakterystyka rozwiązań....... ]0g
6.3.1. Stany wiążące i antywiążące................... ,QO
6.3.2. Efektywność kombinacji liniowej................. JQ«
6.3.3. Względny udział funkcji bazy w kombinacji.................. 109
6.3.4. Przybliżone wartości i funkcje własne dla a2 > a,(*>............. l]0
6.4. Rachunek zaburzeń Rayleigha-Schrodingera'*' .................. III
6.5. Rachunek zaburzeń zależnych od czasu ....................... 113
6.5.1. Operator zaburzenia dla oddziaływania ze światłem............... 113
6.5.2. Metoda zaburzenia zależnego od czasu.................... 114
6.5.3. Wyprowadzenie wyrażenia na współczynnik cmn(v), r)(*> ............. 117
6.5.4. Przejścia dipolowe w gazach i cieczach.................... 118
Literatura...................................... 119
Rozdział 7. Przybliżone rozdzielenie zmiennych dla izolowanych cząsteczek........... 120
7.1. Hamiltonian elektronowy. Energia elektronowa.................... 120
7.2. Przybliżenie Borna-Oppenheimera.......................... 321
7.3. Przybliżenie adiabatyczne.............................. 121
7.4. Przybliżenie nieadiabatyczne. Zjawisko Rcnnera'*'................... 124
7.5. Rozkład energii cząsteczki na udziały adciylywnc................... 124
7.6. Analiza poziomów energetycznych cząsteczki HCI................... 126
7.6.1. Energia translacyjna............................. 126
7.6.2. Energia rotacyjna............................... 12**
7.6.3. Energia oscylacyjna.............................. '28
7.6.4. Energia elektronowa.............................. '^0
7.7. Energia dysocjacji. Energia wiązania......................... I-™
Rozdział 8. Przybliżenie jednoe lek tronowe
8.1. Przybliżenie jednoelektronowc............................
8.2. Multipletowość stanu elektronowego. Termy..................... '
8.3. Powłoka. Konfiguracja. Stany zamknictopowłokowc i otwartopowlokowe........ 133
8.4. Zakaz Pauhego................................' l34
8.5. Energia średnia w przybliżeniu jednoelek tron owym................■
8.6. Poziomy elektronowe ...............................
8.7. Poziomy elektronowe a energia układu.......................
8.8. Reguła Hunda a stan podstawowy.......................... "
8.9. Poziomy elektronowe a widmo fotoelektronowe ...................
8.10. Zagadnienie jednoznaczności określenia orbitali i poziomów elektronowych....... ,43
8 II Kolejność poziomów. Reguła węzłów........ ............. 145
8.12. Optymalna postać orbitali. Metoda Hartree-Focka.................. ,45
8 13 Postać operatora Hartree-Focka'*1......................... 147
8. R Dokładność przybliżenia jednoelektronouego. Energia korelacji............. 148
8 15 Metoda Hartree-Focka-Roothaana (SCF LCAO MO)................ 149
8]l6. Równania metody HFR (SCF LCAO MO)..................... 150
i.n. Wybór bazy funkcyjnej w obliczeniach typu ab mirio<*>................ 152
Rozdział 9. Przybliżenie wlclokonflguracyjne........................ 154
9.1. Metoda mieszania konfiguracji (Ci)......................... 154
9.2. Zbieżność metody Cl'*1............................... 155
9.3. Wielokonfiguracyjna metoda Hartree-Focka1*' .................... 156
9.4. Konieczność wyjścia poza przybliżenie jednoelektronowe................ 157
9.5. Metoda funkcji skorelowanych'*' .......................... 160
Literatura....................................... 161
Rozdział 10. Elementy teorii grup ............................ 162
10.1. Operacje symetrii i elementy symetrii........................ 162
10.2. Grupa elementów symetrii............................. 164
10.3. Pojecie grupy abstrakcyjnej1*'........................... 167
10.4. Operacje i operatory symetrii w chemii kwantowej.................. 169
10.4.1. Operacje na funkcjach jednoelektronowych.................. 169
10.4.2. Operatory symetrii............................. 172
10.4.3. Operacje na funkcjach wieloelektronowych.................. 172
10.5. Symetria układu a własności funkcji falowych. Reprezentacja i baza reprezentacji , . . . 173
10.5.1. Funkcje wieloelektronowe......................... 173
10.5.2. Funkcje jednoelektronowe......................... 174
10.5.3. Reprezentacja. Baza reprezentacji...................... 175
10.5.4. Reprezentacje przywiedlne i nieprzywiedlne ................. 176
10.5.5. Przykłady................................. 176
10.6. Symetria rozkładu gęstości prawdopodobieństwa**1.................. 177
10.7. Elementy symetrii a wymagane własności funkcji falowej............... 178
10.8. Znaczenie symetrii w przypadku atomów...................... 180
30.9. Konsekwencje symetrii cząsteczek liniowych..................... 180
10.9.1. Cząsteczki o symetrii C»„......................... 180
10.9.2. Cząsteczki o symetrii Dmh......................... 182
10.10. Orbitalc a i n w cząsteczkach płaskich....................... 182
10.11. Rola symetrii w cząsteczkach o symetrii C,, C,, C„, S,, D„ C„, Ci, D,d, D,k ... 183
10.11.1. Cząsteczka H2O o symetrii C„....................... 184
10.11.2. Cząsteczka NHj o symetrii C3„ ...................... 184
10.11.3. Cząsteczka benzenu o symetrii Dt„..................... 185
10.12. Rola symetrii w cząsteczkach o symetrii tetraedrycznej i oktacdrycznej........ 187
Literatura....... ,07
Rozdział II. Atomy wleloelektronowe U.i. Orbitale atomowe .
.......................... 188
11.1.1. Reguły Slatera<*>.......................... )90
11.1.2. Ujęcia dokładniejsze*'..................... . . 190
11.2. Powłoka i podpowloka atomowa......................... 191
U.3. Konfiguracja elektronowa atomów obojętnych................... 19j
11.4, Konfiguracja elektronowa jonów dodatnich..................... 194
U.5. Dokładność metody Hartree-Focka dla atomów................... 194
11.6. Wypadkowe liczby kwantowe........................... 194
11.7. Termy atomowe................................. 196
11.8. Wyznaczanie liczb L, S i J............................ 198
11.8.1. Dodawanie wektorów momentu pędu .................... jgg
11.8.2. Współczynniki Clebscha-Gordana'*' ..................... 201
11.8.3. Rofa zakazu Pauliego i równoważności elektronów.............. 202
11.8.4. Multiplety i termy o największej multipletowości............... 204
11.8.5. Wyprowadzenie kompletu multipletów<*>................... 205
11.9. Reguły Hunda dla atomów............................ 206
11.10. Sprzężenie spinowo-orbitalne<*>........................... 207
11.11. Wartości termów atomowych. Parametry Condona-Shortleya i Racah(*>........ 208
11.12. Reguły wyboru w spektroskopii atomowej'*1.................... 212
Literatura....................................... 213
Rozdział 12. Uproszczone zasady tworzenia orbltali molekularnych.............. 215
12.1. Prosta pólempiryczna metoda LCAO MO...................... 215
12.2. Warunki efektywności tworzenia orbitali molekularnych................ 218
12.3. Klasyfikacje orbitali molekularnych......................... 221
Literatura....................................... 221
Kozdzlal 13. Cząsteczki dwuatomowe........................... 222
13.1. Cząsteczki dwuatomowe homopolarnc........................ 222
13.1.1. Oznaczanie orbitali molekularnych...................... 222
13.1.2. Diagramy korelacyjne............................ 223
13.1.3. Konfiguracja elektronowa.......................... 225
13.1.4. Kontury gęstości elektronowej........................ 226
13.2. Cząsteczki dwuatomowe heteropolarne typu AB................... 227
13.2.1. Oznaczenia orbitali............................. 227
13.2.2. Postać orbitali molekularnych.......................■ 230
13.2.3. Diagramy korelacyjne<*>...............~............. 230
13.2.4. Kolejność energetyczna poziomów...................... 230
13.3. Konfiguracja elektronowa wybranych cząsteczek typu AB............... --*-
13.4. Konfiguracja elektronowa wodorków typu HA ,................... 234
13.5. Termy molekularne cząsteczek dwuatomowych'*1................... 236
Literatura....................................... 239
Rozdział 14. Proste cząsteczki wteloatomowe........................ 240
14.1. Cząsteczki typu BeH2. Hybrydyzacja sp....................... 240
14.1.1. Orbitale zdelokalizowane........................... 240
14.1.2. Orbitale zlokalizowane. Hybrydyzacja sp
242
14.1.3. Zagadnienie równoważności obu opisów.................... 24-
14.2. Cząsteczki typu COZ. Rola wiązań JT**1....................... 244
14.-'. Cząsteczki cypu BH,. Hybrydyzacja sp2....................... 245
14.3.!. Orbitalc zdelokalizowane'*1......................... 246
14.3.2. Orbilale zlokalizowane. Hybrydyzacja sp2................... 248
14.4. Cząsteczki typu BF3. Rola wiązań ?r<*>....................... 252
R5. Cząsteczki typu CH.. Hybrydyzacja >p'....................... 253
14.5.1. Orbitale zdelokalizowane'*1......................... 254
14.5.2. Orbitale zlokalizowane. Hybrydyzacja A/73................... 256
14.5.3. Równoważność dwóch granicznych opisów1*1................. 257
14.6. Cząsteczki typu SFS. Hybrydyzacja sp*tl'...................... 257
14.6.1. Orbitale zdelokalizowane........................... 258
14.6.2. Orbitalc zlokalizowane. Hybrydyzacja ,v/>V*.................. 261
14.6.3. Zagadnienie równoważności ujęć....................... 264
14.7. Cząsteczki typu AB„ z wolnymi parami elektronowymi atomu centralnego...... 264
14.7.1. Cząsteczka H2O.............................. 264
14.7.2. Cząsteczka NHj.............................. 266
14.8. Inne rodzaje hybrydyzacji............................. 267
14.8.1. Hybrydyzacja ad.............................. 267
14.8.2. Hybrydyzacja sp'd............................. 267
14.8.3. Hybrydyzacja sp'd**>............................ 268
14.8.4. Hybrydyzacja sp'd*, iVrf!-' dla 0 =; k < 1'*'................ 270
14.9. Uproszczone reguły strukturalne dla pierwiastków grup głównych........... 271
Literatura....................................... 274
Rozdział 15. Cząsteczki organiczne z wiązaniami rr..................... 275
15.1. Przybliżenie T-clektronowc............................. 275
15.2. Metoda Hiickla.................................. 276
15.3. Przykłady obliczeń metodą Hiickla......................... 27S
15.3.1. Etylen .................................. 279
15.3.2. Butadien................................. 279
15.3.3. Polieny liniowe C„H„t2 .......................... -81
15.3.4. Polieny cykliczne CH„'*> ......................... -83
15.3.5. Inne rozwiązania ogólne'*1......................... -86
15.3.6. Tablice orbitali Hiickla'*1.......................... -87
15.4. Jakościowa dyskusja struktury ,-r-clcktronowej węglowodorów o wiązaniach .T sprzężonych 287
15.5. Węglowodory naprzemienne'*'........................... -90
15.6. Specyficzne własności cząsteczek rr-clektronowych.................. -91
15.6.1. Energia delokalizacji............................ 292
15.6.2. Aromatycznośc. Reguła 4n + 2 Huckla.................... -"
15.6.3. Energia jonizacji.............................. -9J
15.6.4. Utlenianie polarograficzne'*1 ........................ -'6
15.6.5. Barwa cząsteczek. Widmo absorpcyjne.................... -9Ć
15.6.6. Gęstość elektronowa. Rzędy wiązań rr.................... 30-
15.6.7. Analiza populacyjna Mullikcna'*1...................... -107
15.6.8. Moment dipolowy'*1............................ 30l)
15.6.9. Budowa cząsteczek. Długości wiązań..................... '10
15.7. Współczesne metody analizy konformacyjnej'*1 ................... -1"
15.8. Indeksy reaktywności chemicznej cząsteczek st-clcktronowych............. 3I5
15.8.1. Teoria stanu przejściowego......................... 3l5
15.8.2. Rodzaje reakcji substytucji w cząsteczkach aromatycznych........... 316
15.8.3. Stalą Hammetla'*1............................. 316
15.8.4. Gęstość TF-elektronowa i autopolaryzowalność............... 317
15.8.5. Wolna walencyjność........................... 3J9
15.8.6. Molekularne potencjały elektrostatyczne'*ł.................. 319
15.8.7. Energia lokalizacji. Kompleks a Whelanda'*1................. 32|
15.8.8. Współczesne ujęcia ilościowe'*'....................... 324
15.9. Reakcje cyklizacji i decyklizacji cząsteczek ;r-elek tronowych. Reguły Woodwarda-Hoffmanna 326
15.9.1. Postulat o zachowaniu symetrii orbitalnej................ 327
15.9.2. Reakcje elektrocykliczne.................,......... 327
15.9.3. Reakcje cykloaddycji1**........................... 328
15.10. Przegrupowanie wewnątrzcząs teczko we<*>...................... 331
Literatura....................................... 333
Rozdział 16. Związki kompleksowe pierwiastków przejściowych................ 335
16.1. Określenie związku kompleksowego......................... 335
16.2. Teoria pola krystalicznego............................. 336
16.2.1. Rozszczepienie poziomów podpowłoki d w kompleksach o symetrii oktaedrycznej 336
16.2.2. Rozszczepienie poziomów podpowłoki d w kompleksach o symetrii tetraedrycznej 339
16.3. Ogólna teoria rozszczepienia poziomów podpowłoki dl*> . ,............. 339
16.4. Rozszczepienie poziomów podpowfoki d w polach o różnych symetriach'*'...... 341
16.4.1. Kompleksy o symetrii CV*'........................ 342
16.4.2. Kompleksy o symetrii 7*/*' ........................ 342
16.4.3. Kompleksy typu ML£ o symetrii D41,'*'................... 343
16.4.4. Kompleksy typu M(L5X)q o symetrii CV*'................. 344
16.4.5. Kompleksy typu ML| o symetrii DAi(-*i . ................ 344
16.4.6. Kompleksy typu MLg o symetrii /V*>................... 345
16.5. Adekwatność teorii pola krystalicznego....................... 346
16.6. Teoria pola krystalicznego a teoria orbitali molekularnych............■ 34S
16.7. Teoria pola Iigandów............................... 350
16.8. Kompleksy wysokospinowe i niskospinowe. Własności magnetyczne.......... 350
16.9. Energia stabilizacji...............,............... 352
16.10. Klasyfikacja przejść elektronowych . ,......,................ 353
16.11. Termy molekularne jonów kompleksowych..................... 354
16.12. Diagramy Orgcla i Tanabe-Sugano dla kompleksów oktaedrycznych.......... 356
16.12.1. Przypadek konfiguracji d1........................■ 356
16.12.2. Przypadek konfiguracji d9......................... 356
16.12.3. Przypadek konfiguracji da......................... 359
16.12.4. Przypadek konfiguracji da......................... 36i
16.12.5. Przypadek konfiguracji d2......................... 362
16.12.6. Przypadek konfiguracji dh........................■ 364
16.12.7. Przypadek konfiguracji d^*'........................ 366
16.12.8. Przypadek konfiguracji rf7<*>........................ 367
16.12.9. Przypadek konfiguracji d5......................... 368
16.13. Diagramy Orgela i Tanabe-Sugano dla kompleksów tetraedrycznych***........
16.14. Szereg spektrochemiczny<*>............................
16.15. Szereg nefeloauksetyczny<*>............................ 37*
16.16. Reguła średniego otoczenia Tsuchidy(*».......................
16.17. Efekt Jahna-Tellera<*>............................... 373
16.18. Rola sprzężenia spinowo-orbitalnego'*'....................... 373
16.19. Rewizja poglądów na związki kompleksowe w świetle obliczeń ab initio^.......
Literatura....................................... 376
3»3
Lzupelnlenia'*'.................
A Uzupełnienia z mechaniki klasycznej.......................... "8
A 1 WsDÓłrzędne uogólnione. Prędkości uogólnione.................. 378
A.2. E^rgT kinetyczna we współrzędnych uogólnionych. Pędy uogólmone....... 379
A 3. Równania ruchu Lagrange'a........................... 381
A.3.1. Wyprowadzenie równań Lagrange a..................... 381
A.3.2. Przykład...............................
A.4. Równania ruchu Hamiltona.........................
A.4.1. Przykład................................. 383
A.4.2. Dowód równań Hamiltona........-............... 384
B. Zwięzły przegląd metod półempirycznych....................... 384
B.I. Klasyfikacja metod półempirycznych typu LCAO MO............... 385
B.2. Modyfikacje metody Huckla.......................... 387
B.2.I. Metoda Huckla (HMO) ......................... 387
B.2.2. Metoda SC-HMO, w-technika . .................... 387
B.2.3. Metoda SQ-HMO........................... 387
B.2.4. Metoda SCji-HMO.......................... 388
B.3. Modyfikacje poszerzonej metody Huckla..................... 388
B.3.I. Poszerzona metoda Huckla (EHM, EHT) ................. 388
B.3.2. Iteracyjna poszerzona metoda Hiickla (IEHM)............... 388
B.3.3. Metoda SCCC MO ,.......................... 389
B.3.4. Kryterium największego nakrywania.................... 390
B.3.5. Kryterium największego ważonego nakrywania................ 391
B.3.6. Model nakrywania kątowego (AOM).................... 391
B.4. Metoda Parisera, Parra i Pople'a (PPP)..................... 393
B.4.1. Równania Hartree-Focka-Roothaana w metodzie PPP ........... 395
B.4.2. Ocena całek i parametryzacja metody PPP................. 396
B.5. Założenia metod CNDO, INDO i NDDO.................... 398
B.6. Równania SCF LCAO MO w metodach CNDO, INDO, NDDO.......... 401
B.6.I. Metoda NDDO............................. 401
B.6.2. Metoda INDO.............................. 402
B.6.3. Metoda CNDO.............................. 403
B,7. Parametryzacja i warianty metody CNDO.................... 403
B.7.1. Metoda CNDO/2 Pople'a, Segala i Santry'ego............... 403
B.7.2. Metoda CNDO Clacka, Husha i Yandle'a................. 405
B.7.3. Metoda CNDO/S............................ 405
B.7.4. Metoda CNDO/BW........................... 406
B.S. Parametryzacja i warianty metody INDO..................... 406
B.8.I. Metoda INDO Pople'a, Beveridge'a i Dobosha............... 406
B.8.2. Metoda INDO Clacka.......................... 408
B.8.3. Metoda MINDO/2............................ 408
B.S.4. Inne modyfikacje metody INDO...................... 409
Literatura ..................................... 40cj
C. Proste nieempiryczne metody chemii kwantowej.................... 410
Cl. Metody typu STO-rG oraz n-kIC..................... 411
C.2 Metoda X«-SW .... 414
LitKalura ............'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'. 416
D. Metoda wiązań walencyjnych..............
D.l. Cząsteczka wodoru....................
D.2. Uogólnienie metody na inne cząsteczki........
Literatura ................
.................... 419
E. Przybliżenie jednoelektronowe a stany otwartopowlokowe
E.I. Ogólne wyrażenie na energię średnią............
E.2. Ogólne wyrażenie na energię orbitalną...........
E.3. Równania Hartree-Focka dla stanów otwartopowłokowych..... 4T2
E.4. Metoda połączonego hamiltonianu...........
E.5. Metoda ortogonalnych transformacji gradientowych........ 42'
Literatura ................................ ^
F. Algebra macierzy a chemia kwantowa..................... 426
F.l. Metoda kombinacji liniowej (Ritza)..................... 4-^
F.2. Ortogonalizacja funkcji bazy....................... 427
F.2.1. Metoda Schmidta ............................ 427
F.2.2. Metoda ortogonalizacji symetrycznej Lowdina................ 428
F.3. Zagadnienie własne w bazie ortogonalizowanej ................. 428
F.4. Zagadnienie własne a diagonalizacja macierzy................... 429
F.5. Zagadnienie diagonalizacji macierzy....................... 429
F.6. Równania metody SCF LCAO MO w ujęciu macierzowym............ 430
F.6.1. Stany zamkniętopowłokowe....................... 430
F.6.2. Stany otwartopowlokowe......................... 431
Literatura ..................................... 432
G. Przybliżenie wielokonfiguracyjne........................... 432
G.l. Metoda mieszania konfiguracji.......................... 432
G.2. Operatory kreacji i anihilacji.......................... 434
G.3. Zredukowane macierze gęstości. Formalizm drugiego kwantowania.......... 435
G.4. Uwzględnienie poprawnej multipiętowości...................
G.5. Wielokonfiguracyjna metoda Hartree-Focka (MC HF).............
G.6. Twierdzenie Hellmanna-Feynmana......................
G.7. Siły uogólnione według metody MC SCF...................
G.8. Twierdzenie Brillouina...........................
G.9. Twierdzenie wirialne i hiperwirialne.....................
Literatura ...................................
437 440 442 443 444 445 446
H. Uzupełnienia z teorii grup..............................
447 H.I. Twierdzenia o reprezentacjach i charakterach...................
H.l.l. Charaktery elementów tej samej klasy...................
H.1.2. Niczmienniczość charakterów względem transformacji unitarnej bazy reprezen-
44 o l..................................
lacJ'.................................. 449
H.I.3. Wielkie twierdzenie o ortogonalności..................
H.I.4. Małe twierdzenie o ortogonalności.....................
H.I.5. Liczba reprezentacji nieprzywiedlnych i ich wymiary.............
H.2. Rozkład reprezentacji przywiedlnej na reprezentacje nieprzywiedlnc......... ^
H.3. Wyznaczanie baz reprezentacji nieprzywiedlnych.................. ^
H.4. Zagadnienie własne a teoria grup.......................
H.5. Iloczyn prosty reprezentacji........................... 455
H.6. Antysymetryczna potęga reprezentacji....................... 457
H.7. Rozkład podpowlok atomowych na bazy nieprzywiodlne 1 termów atomowych na termy
molekularne.................................. 458
H.8. Grupa jako iloczyn prosty dwóch podgrup.................... 460
H.9. Reguły wyboru w świetle teorii grup....................... 461
Literatura ..................................... 462
I. Tablice....................................... 462
1.1. Alfabet grecki................................. 462
1.2. Przedrostki stosowane w układzie SI....................... 462
1.3. Stale fizyczne ................................. 463
1.4. Współczynniki przeliczeniowe dla energii..................... 464
1.5. Wybrane tablice charakterów i wartości własnych operatorów symetrii........ 464
Skorowidz...... .... 468Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki


Zapraszam na inne moje aukcje

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.