Dotacje w prawie podatkowym. Dokumentacja i r (6343526466)Nie było ofert kupna

Zakończona o 11:22 dnia 20.07.2018 r.

Kategoria: Książki naukowe i popularnonaukowe
Lokalizacja: Warszawa


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

oferta nr 6343526466


Opis

PWN Księgarnia internetowa
telefon (22) 695 45 86
(od pon. do pt. w godz. 9:00-17:00)
Dotacje w prawie podatkowym. Dokumentacja i rozliczanie

Dotacje w prawie podatkowym. Dokumentacja i rozliczanie

Paweł Małecki

Format: PDF
Zabezpieczenie: Watermark
Wydano: 2011
Wydawca: Kluwer SA Wolters

Opis Ebooka
Pełny tytuł Ebooka: "Dotacje w prawie podatkowym. Dokumentacja i rozliczanie"

Prezentowana publikacja jest jedną z niewielu na rynku pozycji dotyczących rozliczeń podatkowych i księgowych otrzymanych dotacji. Z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej liczba pozyskiwanych dotacji znacznie wzrasta, a o problemach związanych z ich rozliczaniem w systemie podatkowym świadczą liczne pisma organów podatkowych oraz orzeczenia sądów administracyjnych. Obok omówienia zasad rozliczania dotacji oraz stosowania zwolnień przytoczone zostały orzeczenia sądów oraz pisma organów podatkowych, zwłaszcza dotyczące zagadnień spornych. W książce omówiono m.in.: - dotacje i zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych, - dotacje i zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych, - dotacje a koszty uzyskania przychodu, - dotacje w podatku VAT, Publikacja jest przeznaczona dla księgowych, biur rachunkowych oraz doradców podatkowych zajmujących się rozliczaniem dotacji.

Spis treści

Wykaz skrótów 9Wprowadzenie 11Rozdział 1 Dotacje w podatku dochodowym od osób fizycznych 151.1. Wyłączenia z przychodów otrzymanych dotacji 161.2. Zwolnienia z opodatkowania otrzymywanych dotacji i innych środków pomocowych 191.2.1. Zwolnienia z opodatkowania dochodów otrzymanych od rządów państw obcych i zagranicznych organizacji 191.2.2. Dochody uzyskane z instytucji Unii europejskiej i europejskiego Banku inwestycyjnego, do których mają zastosowanie przepisy rozporządzenia nr 260/68 361.2.3. Dotacje z budżetu państwa otrzymane na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Specjalnego przedakcesyjnego programu na rzecz rolnictwa i rozwoju Obszarów Wiejskich (SApArD) 371.2.4. Kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa 371.2.5. Dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia lub świadczenia częściowo odpłatne, otrzymane na cele związane z działalnością rolniczą 391.2.6. Dopłaty bezpośrednie stosowane w ramach Wspólnej polityki rolnej Unii europejskiej, otrzymane na podstawie odrębnych przepisów 401.2.7. Dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych stosowane na podstawie ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania 401.2.8. Dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego 421.2.9. Płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców 461.2.10. Środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 48Rozdział 2 Dotacje w podatku dochodowym od osób prawnych i towarzyszące im zwolnienia 502.1. Wyłączenia z przychodów otrzymywanych dotacji 502.2. Zwolnienia z podatku dochodowego 522.2.1. Dotacje z budżetu państwa otrzymane na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Specjalnego przedakcesyjnego programu na rzecz rolnictwa i rozwoju Obszarów Wiejskich (SApArD) 522.2.2. Dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych 532.2.3. Zwolnienia z opodatkowania dochodów otrzymanych od rządów państw obcych i zagranicznych organizacji 592.2.4. Odsetki od dochodów lub środków stanowiących pomoc międzynarodową lokowanych na bankowych rachunkach terminowych 622.2.5. Dopłaty bezpośrednie stosowane w ramach Wspólnej polityki rolnej Unii europejskiej, otrzymane na podstawie odrębnych przepisów 642.2.6. Dotacje celowe z budżetu państwa, środki pochodzące z budżetu Unii europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, otrzymane przez Krajowy Fundusz Kapitałowy 652.2.7. Dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach 662.2.8. Kwoty otrzymane od agencji rządowych 692.2.9. Płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego 712.2.10. Środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 72Rozdział 3 Zwolnienie dotacji z podatku dochodowego - podsumowanie 74Rozdział 4 Dotacje a koszty uzyskania przychodów 814.1. Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych dotacją 814.2. Sprzedaż środka trwałego sfinansowanego dotacją 904.3. Wydatki finansowane dotacją niestanowiące środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych 934.3.1. Rozliczanie kosztów proporcją 944.3.2. Strata w działalności a dotacja 944.3.3. Dotacje dla bezrobotnych rozpoczynających działalność gospodarczą 954.3.4. Dotacje do przedszkola 964.4. Moment otrzymania dotacji a koszt uzyskania przychodu 964.5. Koszty poniesione w celu uzyskania dotacji unijnych 1004.6. Podatek VAT jako koszt uzyskania przychodów 1024.7. Podsumowanie - dotacje w systemie podatków dochodowych 103Rozdział 5 Dotacje w podatku od towarów i usług 1075.1. Podstawa opodatkowania i obowiązek podatkowy 1075.2. Podatek VAT naliczony i prawo do odliczenia 1115.3. Dokumenty uprawniające do odliczenia 1155.4. Moment odliczenia 1225.5. Warunki uzyskania zwrotu na rachunek bankowy 1235.6. Ograniczenia w odliczaniu podatku VAT naliczonego zawartego w zakupach finansowanych z funduszy unijnych. 1265.7. Rozliczenie otrzymanych dotacji i środków pomocowych przy sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej z VAT 1435.8. Korekty podatku VAT związane z późniejszą sprzedażą, zmianą przeznaczenia środków trwałych finansowanych z funduszy unijnych 1535.9. Towary i usługi finansowane ze środków pomocowych, dla których obniża się stawkę podatku VAT do 0% 157Rozdział 6 Księgowanie dotacji z UE przeznaczonych na zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych 160Spis wykorzystanych aktów prawnych 165

Jak kupić Ebook:
ebook
 1. Sprawdź w opisie aukcji format pliku i rodzaj zabezpieczenia.
 2. Dodaj Ebook do koszyka i zapłać.
 3. Potwierdzenie transakcji otrzymasz mailem.
 4. Pobierz eBook z zakładki "Moje Allegro" → "Moja półka".
Kontakt:
dostawa

Biuro Obsługi Klienta

telefon infolinia:
22 695-45-86

mail Adres e-mail:
ebooki@ravelo.pl

(czynne od poniedziałku
do piątku w godzinach:
09:00-17:00)

Uwaga:
dostawa

Przed zakupem sprawdź, czy plik z tej aukcji otworzysz na posiadanym urządzeniu oraz czy posiadasz stosowną aplikację wymaganą do otwarcia pliku:

dostawadostawa

Jesteśmy w Grupie
telefon

Ważne informacje:
dostawa
 • Ze względu na natychmiastową realizację zamówień na publikacje elektroniczne, wiadomości dla sprzedającego nie są uwzględniane.
 • Od 01 stycznia 2015 r., ze wzgledu na nowe przepisy VAT, sprzedajemy ebooki wyłącznie osobom, które w danych rejestracyjnych kontaswój kraj określają jako Polska.
 • Cena zawiera wszystkie należne podatki, w tym VAT.
 • Format i rodzaj zabezpieczenia pliku podane są w zakładce Opis.
 • Zamówienie realizowane jest na dokładnie ten format pliku, który znajduje się w zakładce Opis.
 • Pliki do pobrania wystawiane są na koncie Klienta na Allegro, w zakładce "Moja półka".
 • Informacja o możliwości pobrania zakupionych ebooków wysyłana jest mailem na adres podany w formularzu w trakcie zakupu.
 • Aby mieć możliwość pobrania ebooka, należy posiadać aktywne konto na Allegro. W przeciwnym wypadku nie będzie możliwości pobrania produktu.
 • Wszystkie informacje dotyczące warunków zakupu ebooków i sposobu korzystania zawarte są w zakładce "Informacje od sprzedającego".

Dane sprzedawcy:

Ravelo Sp. z o.o., ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa.
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000442101.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.