DIAGNOZA RYZYKA SAMOBÓJSTWA medycyna depresja (339415523)Sprzedano za: 35,00 zł

Zakończona o 11:47 dnia 15.04.2008 r.

Lokalizacja: zdzieszowice


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

Rok wydania (xxxx)
2008
Okładka
miękka

oferta nr 339415523


Opis

PROMOCJA na tej aukcji dotyczy wysyłki i już nie będzie powtarzana. W taki sposób witam pierwszych czytelników. Książka jest gruba i ciężka więc wysyłka będzie kosztować ok. 7-8 zł a wraz z kopertą jeszcze więcej. Na obecnej aukcji, kupujący za wysyłkę zapłaci 5 zł.
Autor jest psychologiem, klinicystą.
Tytuł "Diagnoza ryzyka samobójstwa"
Książka jest obecnie w druku. W następnym tygodniu jej odbiór. Dlatego bardzo proszę swobodnie kupować, jednak nie wpłacać na moje konto należności. W następnym tygodniu skontaktuję się z każdym kupującym, podam numer konta i transakcja zostanie sfinalizowana.A teraz o książce.
cena detaliczna 49zł
Format B5, 385 stron, czcionka 10pkt...bardzo dużo tekstu (49 wersów na stronie) - tym samym ogromna ilość informacji, które bazują na prawie 1500 raportach ze światowych badań naukowych - cytowanych polskich pozycji jest zaledwie kilkadziesiąt.
Książka jest pierwszą i jedyną pozycją w światowej suicydologii (w całej jej historii), która ukazuje czynniki ryzyka samobójstwa we wszystkich, poszczególnych stanach klinicznych sklasyfikowanych w aktualnej, Światowej klasyfikacji chorób i zaburzeń psychicznych ICD-10. To samo dotyczy czynników społecznych, psychologicznych, osobowościowych itd.
W każdej części jest pracą oryginalną, w której nie było miejsca na jakiekolwiek odtwarzanie czyichś myśli. M.in. autor ukazuje w niej, że historia suicydologii sięga znacznie dalej niż do Durkheima, bo aż do początku XIX wieku, w którym powstało kilka znaczących prac w tej dziedzinie. Książka łamie ponadto wiele innych mitów, między innymi ten, że o samobójstwie decyduje sytuacja życiowa, depresja itd., co jest zupełną nieprawdą. Wprowadza wiele nowych pojęć, jak:: wtórny syndrom prsesuicydalny, poligamiczne czynniki ryzyka, pseudosamobójstwo i wiele innych. A co najważniejsze, książka pokazuje, jak diagnozować ryzyko samobójstwa w sposób dający większą pewność niż dotychczas.
 
Poniżej przedstawiam spis treści (scalony), i tyle tekstu ile się zmieściło
 

Spis treści 

Wstęp

Historia suicydologii, definicja samobójstwa i kilka innych uwag

 Epidemiologia samobójstw

 

CZĘŚĆ PIERWSZA

Nieswoiste czynniki ryzyka samobójstwa

Podstawowe czynniki ryzyka suicydalnego: stany kliniczne i kryzysy

F00-F09 Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi 

Otępienie w chorobie Alzheimera (F00)

F02.0-8 Otępienie w innych chorobach klasyfikowanych gdzie indziej

Otępienie w chorobie Huntingtona (F02.2)

F07.0-9 Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu

Zespół po wstrząśnieniu mózgu (F07.2)

F10-19 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych 

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu (F10)

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem opiatów (F11)

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kanabinoli (F12)

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem leków uspokajających i nasennych (F13)

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kokainy (F14)

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem innych substancji stymulujących w tym kofeiny (F15)

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji halucynogennych (F16)

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem paleniem tytoniu (F17)

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem lotnych rozpuszczalników (F18)

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kilku substancji lub używaniem innych substancji psychoaktywnych (F19)

F20-F29 Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe 

Schizofrenia (F20)

Zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) (F21)

F22.0-9 Uporczywe (utrwalone) zaburzenia urojeniowe

Inne uporczywe (utrwalone) zaburzenia urojeniowe (F22.8)

Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne (F23)

Indukowana psychoza urojeniowa (F24)

Zaburzenia schizoafektywne (F25)

F30-F39 Zaburzenia nastroju (afektywne)

Epizod maniakalny (F30)

Zaburzenia afektywne dwubiegunowe (F31)

F32-33 Epizod depresyjny i zaburzenia depresyjne nawracające

Zaburzenia depresyjne lekkie i umiarkowane (F32-33)

Zaburzenia depresyjne ciężkie wraz z psychotycznymi (F32-33)

F34.0-9 Uporczywe (utrwalone) zaburzenia nastroju

Dystymia (F34.1)

F40-F48 Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną (somatoform) 

F40.0-9 Zaburzenia lękowe w postaci fobii

Agorafobia (F40.0)

Fobie społeczne (F40.1)

Specyficzne (izolowane) postacie fobii (F40.2)

F41.0-9 Inne zaburzenia lękowe

Zaburzenia lękowe z napadami lęku (F 41.0)

Zaburzenia lękowe uogólnione (F 41.1)

Zaburzenia depresyjne i lękowe mieszane (F41.2)

F42 Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (nerwica natręctw) 

F43.0-9  Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne

Ostra reakcja na stres (F43.0)

Zaburzenia stresowe pourazowe (F43.1)

Zaburzenia adaptacyjne (F43.2)

Rozbicie rodziny w wyniku separacji lub rozwodu (F43Z63.5)

Przemoc w małżeństwie (F43Y07)

Przemoc wobec dziecka (F43Z61,Z62)

Mobbing (F43Z60.5)

Ból i choroba somatyczna (F43Z87a)

Nowotwór i stan terminalny pacjenta (F43C-D)

Uraz fizyczny i niepełnosprawność (F43Z87b)

HIV/AIDS (F43B20-24)

Żałoba (F43.21-25Z63.4)

F44.0-9 Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)

Amnezja dysocjacyjna (F44.0)

Fuga dysocjacyjna (F44.1)

F44.4-7 Dysocjacyjne zaburzenia ruchu i czucia (zaburzenia konwersyjne) 

F44.80-81 Inne zaburzenia dysocjacyjne

Zespół Gansera (F44.80)

Osobowość mnoga (F44.81)

F45.0-9 Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną (somatoform disorders)

Zaburzenia somatyzacyjne (z somatyzacją) (F45.0)

Zaburzenia hipochondryczne (F45.2)

Zaburzenia (dysfunkcje) autonomiczne występujące pod postacią somatyczną (F45.3)

Inne zaburzenia występujące pod postacią somatyczną (F45.8)

F48.0-9 Inne zaburzenia nerwicowe

Zespół depersonalizacji-derealizacji (F48.1)

Zespół Briqueta (F48.8)

Zespół psychasteniczny (F48.8)

F50-F59 Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi 

F50.0-9 Zaburzenia odżywiania się

Jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa) (F50.0)

Żarłoczność psychiczna (bulimia nervosa) (F50.2)

Przejadanie się związane z innymi czynnikami psychologicznymi (F50.4)

F51.0-9 Nieorganiczne zaburzenia snu

Bezsenność nieorganiczna (F51.0)

Koszmary senne (F51.5)

F53.0-9 Zaburzenia psychiczne związane z połogiem, niesklasyfikowane gdzie indziej

Zaburzenia psychiczne związane z połogiem (F 53.0-1)

Zespół napięcia przedmiesiączkowego (N94.3)

F60-F69 Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych

F60.0-9 Specyficzne zaburzenia osobowości

Osobowość schizoidalna (F60.1)

Osobowość dyssocjalna (F60.2)

Osobowość chwiejna emocjonalnie (F60.3)

Osobowość histrioniczna (F60.4)

Osobowość zależna (F60.7)

Osobowość narcystyczna (F60.8)

F63.0-9 Zaburzenia nawyków i popędów

Patologiczny hazard (F63.0)

Patologiczne podpalanie (F63.1)

Patologiczne kradzieże (F63.2)

Trichotillomania (F63.3)

F64.0-9 Zaburzenie identyfikacji płciowej

Transseksualizm (F64.0) 

F65.0-9 Zaburzenia preferencji seksualnych

Ekshibicjonizm (F65.2

F66.0-9 Zaburzenia psychologiczne i zaburzenia zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną 

F68.0-8 Inne zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych

Zespół Műnchhausena (F68.1)

F70-F79 Upośledzenie umysłowe

F90-F98 Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym 

F90.0-9 Zaburzenia hiperkinetyczne (zespoły nadpobudliwości ruchowej)

F91.0-9 Zaburzenia zachowania

 F93.0-9 Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie

Lęk przed separacją w dzieciństwie (F93.0)

Dopełniające czynniki ryzyka samobójstwa: biologiczne, psychologiczne i psychospołeczne

Wiek

Płeć

Rasa

Miejsce zamieszkania

Wykształcenie

Zawód

Sytuacja materialna

Bezrobocie

Klasa społeczna

Przejście na emeryturę

Bezdomność

Klimat, warunki i zjawiska atmosferyczne

Sezonowość

Religijność i wyznanie

Stan cywilny, samotność i wyizolowanie społeczne

Czynniki związane z ruchliwością społeczno-zawodową

Izolacja więzienna

Służba wojskowa

Cechy i skupienia osobowości

 Introwersja - ekstrawersja

Locus of control

Aleksytymia

Neurotyzm

Perfekcjonizm

Impulsywność

Agresywność

Mechanizmy obronne

Temperament

Otwartość na doświadczenia

Zdolności rozwiązywania problemów

Samokrytycyzm

Samoocena 

Stany umysłu i czynniki specyficzne

Stres

Adopcja

Satysfakcja z życia

Nieplanowana ciąża, aborcja i poronienie

Modyfikacje ciała: operacje plastyczne, piercing i tatuaże

 

CZĘŚĆ DRUGA

Swoiste czynniki ryzyka samobójstwa

Rodzinna tradycja suicydalna

Historia poprzednich prób samobójczych

Hierarchia myśli i zachowań samobójczych

Wskazówki suicydalne

Ambiwalencja suicydalna

Syndrom presuicydalny

  

CZĘŚĆ TRZECIA

Diagnoza ryzyka samobójstwa

Podsumowanie czynników nieswoistych dla ryzyka samobójstwa

Czynniki kliniczne

Czynniki biologiczne, psychologiczne i psychospołeczne

Czynniki osobowościowe

Czynniki specyficzne i stany umysłu

Podsumowanie czynników swoistych dla ryzyka samobójstwa 

Synteza

Czynniki zmniejszające ryzyko samobójstwa (ochronne)

Zakończenie

 

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.