DESZCZOWNIE - PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, EKSPLOAT (1123935285)Sprzedano za: 15,00 zł

Zakończona o 11:18 dnia 17.07.2010 r.

Lokalizacja: Warszawa


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

Rok wydania (xxxx)
1975
Język
polski
Forma
tekst jednolity

oferta nr 1123935285


Opis

Bernard Nowaczyk
DESZCZOWNIE
Projektowanie, wykonawstwo, eskploatacja


Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Warszawa 1975

Wydanie I, nakład 2000 egzemplarzy, format B5, stron 404, papier offset. kl. V (70 g), oprawa kartonowa.
stan zachowania: dobry

SPIS TREŚCI

Przedmowa
Wstęp

Część I
BUDOWA DESZCZOWNI


1. SYSTEMY NAWADNIANIA
1.1. Znaczenie wody w produkcji rolnej
1.2. Wybór systemu nawodnień


2. OPIS DESZCZOWNI
2.1. Typy deszczowni
2.2. Źródła wody
2.3. Ujęcia wody


3. POMPY I POMPOWNIE DESZCZOWNIANE
3.1. Podział pomp wirowych
3.2. Pompy wirowe o wale pionowym
3.3. Inne pompy wirowe
3.4. Regulacje pomp wirowych
3.5. Charakterystyka pomp wirowych
3.6. Przewoźne agregaty pompowe
3.7. Pompownie deszczowniane


4. RUROCIĄGI PODZIEMNE
4.1. Wiadomości podstawowe
4.2. Łączenie rur
4.3. Kształtki
4.4. Armatura
4.5. Rury azbestowo-cementowe
4.6. Montaż podziemnych rurociągów stałych
4.7. Uzbrojenie podziemnych sieci rurociągów


5. PROJEKTOWANIE PODZIEMNYCH SIECI DESZCZOWNIACH
5.1. Trasowanie sieci
5.2. Ustalanie przepływów na poszczególnych odcinkach sieci
5.3. Dobór średnic przewodów
5.4. Obliczanie strat ciśnienia
5.5. Ustalanie linii ciśnień
5.6. Obliczenia techniczno-ekonomiczne sieci
5.7. Uderzenia hydrauliczne w sieciach i sposoby ich gaszenia


6. ELEMENTY PRZENOŚNE DESZCZOWNI
6.1. Nadziemne rurociągi przenośne
6.2. Złącza momentalne
6.3. Kształtki i armatura


7. URZĄDZENIA ZRASZAJĄCE
7.1. Podział urządzeń zraszających
7.2. Charakterystyka techniczna zraszaczy


8. SPRZĘT POMOCNICZY DLA DESZCZOWNI
8.1. Deszczowanie nawożące
8.2. Urządzenia do deszczowania środków owadobójczych
8.3. Przyczepy do przewożenia sprzętu deszczownianego
8.4. Magazyny do przechowywania sprzętu deszczownianego


9. ZAŁĄCZNIKI
9.1. Normy
9.2. Zarządzenia
9.3. Przepisy
9.4. Katalogi
9.5. Rury żeliwne ciśnieniowe, kielichowe
9.6. Rury żeliwne ciśnieniowe, dwukołnierzowe
9.7. Rury żeliwne ciśnieniowe lane odśrodkowo
9.8. Kształtki żeliwne ciśnieniowe
9.9. Zasadnicze wymiary ciśnieniowych rur azbestowo-cementowych
9.10. Żeliwne króćce bose „KB” rur azbestowo-cementowych
9.11. Króćce kielichowe „KK” do rur azbestowo-cementowych
9.12. Złącze żeliwne typu Gibault do rur azbestowo-cementowych
9.13. Uszczelnienie ołowiem rur żeliwnych
9.14. Uszczelnienie folią aluminiową rur żeliwnych
9.15. Uszczelnienie azbestocementem
9.16. Schematy czeskich rur i kształtek przenośnych
9.17. Zraszacz bliskiego zasięgu produkcji czechosłowackiej PZ-32°
9.18. Zraszacz średniego zasięgu produkcji czechosłowackiej PUK-2
9.19. Zraszacz bliskiego zasięgu produkcji jugosłowiańskiej „Rinka”
9.20. Zraszacz średniego zasięgu produkcji jugosłowiańskiej „Socza”
9.21. Zraszacz średniego zasięgu produkcji jugosłowiańskiej „Savica”
9.22. Zraszacz bliskiego zasięgu produkcji polskiej Z-4a
9.23. Dane techniczne agregatów pompowych produkcji czechosłowackiej „Sigma Olomouc”
9.24. Dane techniczne agregatów pompowych produkcji jugosłowiańskiej „Agrostroj”
9.25. Podstawowe dane techniczne rur przenośnych najczęściej spotykanych w kraju
9.26. Parametry techniczne zraszacza do gnojowicy typu G 68 (NRD)
9.27. Parametry techniczne zraszacza do gnojowicy typu Drim (Jugosławia)Część II
EKSPLOATACJA I RENTOWNOŚĆ DESZCZOWNI


1. ZASTOSOWANIE DESZCZOWNI
1.1. Deszczowanie zwilżające
1.2. Deszczowanie nawożące
1.3. Ochrona przed przymrozkami
1.4. Nadawanie owocom pięknego zabarwienia
1.5. Walka ze szkodnikami
1.6. Inne zastosowanie deszczowni


2. POTRZEBY WODNE UPRAWIANYCH ROŚLIN
2.1. Wiadomości podstawowe

3. EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ DESZCZOWNIANYCH
3.1. Przekładanie rur
3.2. Ustalanie stanowisk zraszaczy
3.3. Straty ciśnienia wskutek oporów tarcia
3.4. Maksymalne wykorzystanie pompy
3.5. Dziennik pracy pompowni
3.6. Instrukcja konserwacji i eksploatacji urządzeń deszczownianych
3.7. Przykładowe schematy montażowe deszczowni
3.8. Montaż deszczowni przenośnej
3.9. Montaż deszczowni półstałej
3.10. Montaż przetaczanego skrzydła deszczującego
3.11. Eksploatacja deszczowni wielkoobszarowych


4. EKONOMIKA URZĄDZEŃ DESZCZOWNIANYCH
4.1. Podział kosztów eksploatacyjnych
4.2. Odpisy amortyzacyjne
4.3. Konserwacja i drobne naprawy bieżące
4.4. Energia napędowa
4.5. Robocizna
4.6. Pozostałe czynniki
4.7. Średnie przyrosty masy roślinnej w wyniku deszczowania
4.8. Rachunek ekonomiczny urządzeń deszczownianych


Literatura

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.