Certyfikat kompetencji zawodowych wyd.7 Podręcznik (3395726175)94,90 zł

Zakończona o 12:03 dnia 23.07.2013 r.

Kategoria Samochody
Lokalizacja Bytom


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

Rok wydania (xxxx)
2013
Okładka
miękka
Stan
Nowy
Kondycja
bez śladów używania

oferta nr 3395726175


Opis

Informacje


UWAGA!
Odpowiadamy w dni robocze w godzinach
8:00 - 16:00

Telefon:
32 750-02-25

napisz do nas

67 1090 2011 0000 0001 0361 7012


Certyfikat kompetencji zawodowych wyd.7 Podręcznik przewoźnika
Certyfikat kompetencji zawodowych wyd.7 Podręcznik przewoźnika
Praca zbiorowa
wydawnictwo: Akademia Transportu i Przedsiębiorczości
ISBN: 9788393624904
data wydania: 2013
nr wydania: VII
stron: 342
format: A5, oprawa miękka
94.90
*cena z VAT

Książka przeznaczona dla osób przygotowujących się do egzaminu państwoweg upoważniającego do otrzymania certyfikatu kompetencji zawodowych w krajowym i międzynarodowym transporcie osób i rzeczy.
W nowej wersji podręcznika zaktualizowano zmiany w przepisach dotyczących:
1. czasu pracy kierowców,
2. tachografów,
3. przewozów nienormatywnych,
4. przewozów towarów niebezpiecznych,
5. przewozów zwierząt,
6. ustawy o transporcie drogowym,
7. ustawy - prawo przewozowe,
8. komunikacji publicznej,
9. przepisach unijnych (dyrektywy 1370/2007, 1071/2009, 1072/2009, 1073/2009).

Ponadto dołożono blok dotyczący zasad prawidłowego załadunku pojazdów i mocowania na nich ładunków.

 Spis Treści:

 

1. Prawo cywilne...................................................................................... 8
  1.1. Umowy zawierane w transporcie drogowym.................................... 8
    1.1.1 Umowy o przeniesienie praw............................................. 12
    1.1.2  Umowy o korzystanie z cudzych rzeczy lub praw............... 16
    1.1.3 Umowy o świadczenie usług............................................. 18
  1.2. Przedawnienie roszczeń............................................................... 30
  1.3. Ubezpieczenia związane z transportem drogowym......................... 33
    1.3.1  Ubezpieczenia komunikacyjne.......................................... 34 
    1.3.2 Ubezpieczenia związane z prowadzoną działalnością gospodarczą................................................................ 37
    1.3.3 Grupowe ubezpieczenia pracownicze................................ 40 
2. Prawo handlowe.................................................................................... 40
  2.1. Przepisy w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozów..................................................................... 40
  2.2. Podejmowanie działalności gospodarczej....................................... 41
  2.3. Wybrane formy działalności przedsiębiorstw transportowych oraz zasady ich tworzenia i zarządzania nimi........................................ 42 
     2.3.1  Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą........ 44 
     2.3.2 Przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielnie........................ 45
     2.3.3 Spółka cywilna................................................................ 50
     2.3.4   Spółki prawa handlowego................................................ 50
  2.4 Łączenie, podział i przekształcanie spółek..................................... 60
    2.4.1  Łączenie spółek.............................................................. 60
    2.4.2 Podział spółek................................................................. 63 
    2.4.3  Przekształcanie spółek.................................................... 65 
3. Prawo pracy i zagadnienia socjalne......................................................... 66
  3.1. Pracownik, pracodawca................................................................ 66 
  3.2. Stosunek pracy i umowa o pracę................................................... 66
    3.2.1 Zawarcie umowy o pracę................................................... 66 
    3.2.2 Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę..................... 67
  3.3 Układ zbiorowy pracy................................................................... 70 
  3.4

Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia...................................

70
  3.5 

Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika...................................

71
   

3.5.1

Obowiązki pracodawcy..................................................... 71
   

3.5.2

Prawa pracownika............................................................ 72
   

3.5.3

Obowiązki pracownika...................................................... 72
  3.6.

Zakaz konkurencji........................................................................

73
  3.7. Regulamin pracy.......................................................................... 73
  3.8. Nagradzanie pracowników............................................................. 74
  3.9. Odpowiedzialność pracowników..................................................... 74
    3.9.1 Odpowiedzialność porządkowa pracowników....................... 74
    3.9.2 Odpowiedzialność materialna pracowników......................... 75
  3.10. Czas pracy.................................................................................. 76
    3.10.1 Normy czasu pracy.......................................................... 76
    3.10.2 Praca w godzinach nadliczbowych..................................... 76
    3.10.3 Praca w porze nocnej....................................................... 77
    3.10.4 Praca w niedziele i święta................................................. 78
  3.11. Urlopy.......................................................................................... 79
    3.11.1 Urlopy wypoczynkowe...................................................... 79
    3.11.2 Urlopy bezpłatne.............................................................. 80
  3.12. Zatrudnienie młodocianych............................................................ 80
  3.13. Przedawnienie roszczeń............................................................... 81
  3.14. Postępowanie pojednawcze........................................................... 81
  3.15. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy.................................. 82
  3.16. Bezpieczeństwo i higiena pracy..................................................... 82
    3.16.1 Podstawowe obowiązki pracodawcy................................... 82
    3.16.2 Prawa i obowiązki pracownika........................................... 82
    3.16.3 Wypadki przy pracy i choroby zawodowe........................... 84
    3.16.4 Szkolenie.................................................................... 85
    3.16.5

Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze..

85
    3.16.6 Służba bezpieczeństwa i higieny pracy.............................. 86
4. Czas pracy kierowców zatrudnionych w transporcie drogowym.................. 87
  4.1. Normy dotyczące czasu pracy....................................................... 87
  4.2. Normy dotyczące czasu prowadzenia pojazdów, przerw w prowadzeniu oraz odpoczynku....................................................... 90
  4.3. Praca w godzinach nadliczbowych kierowców wykonujących transport drogowy......................................................................... 91
5. Tachografy............................................................................................ 97
  5.1. Tachografy analogowe................................................................... 97
  5.2. Tachografy cyfrowe....................................................................... 102
  5.3. Kontrole tachografów na drodze..................................................... 106
  5.4. Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie eksploatacji tachografów......... 109
6. Prawo finansowe................................................................................... 110
  6.1. System ewidencji gospodarczej..................................................... 110
  6.2. Rachunkowość - podstawowe pojęcia............................................ 110
  6.3. Kalkulacja.................................................................................... 118
  6.4. Amortyzacja w ujęciu księgowym.................................................. 122
  6.5. Sprawozdawczość finansowa........................................................ 124
  6.6. Interpretacja dokumentów finansowych........................................... 127
  6.7. Odpowiedzialność karna za prawidłowe prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej...................................................... 129
7. Finansowanie inwestycji......................................................................... 129
  7.1. Ocena opłacalności inwestycji....................................................... 130
  7.2. Źródła finansowania inwestycji....................................................... 135
8. Banki a finansowanie bieżące przedsiębiorstw.......................................... 142
  8.1. Informacje ogólne o bankach......................................................... 142
  8.2. Rodzaje finansowych rozliczeń bankowych..................................... 145
  8.3. Kredyty bankowe.......................................................................... 148
9. Podatki................................................................................................. 152
10. Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem.......................................... 160
  10.1. Otoczenie przedsiębiorstwa........................................................... 160
  10.2. Zasady sprawnej organizacji.......................................................... 162
  10.3. Struktura organizacyjna................................................................ 164
  10.4. Zarządzanie przedsiębiorstwem..................................................... 169
  10.5. Planowanie w przedsiębiorstwie..................................................... 172
  10.6. Marketing w przedsiębiorstwie....................................................... 176
  10.7. Nowoczesne techniki elektroniczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem........................................................................ 179
11. Przepisy o wykonywaniu transportu drogowego........................................ 182
  11.1. Warunki dopuszczania do zawodu i rynku przewoźnika................... 184
  11.2. Warunki dopuszczania do zawodu przewoźnika.............................. 185
    11.2.1 Dopuszczanie do zawodu przewoźnika wg dotychczasowych przepisów............................................. 185
    11.2.2 Dopuszczanie do zawodu przewoźnika wg nowych przepisów........................................................................ 186
  11.3. Warunki dopuszczania do rynku transportowego............................. 187
    11.3.1 Przewozy zarobkowe wg dotychczasowych przepisów........ 187
    11.3.2 Przewozy zarobkowe wg nowych przepisów....................... 197
    11.3.3 Przewozy niezarobkowe (na potrzeby własne)..................... 204
  11.4. Opłaty w transporcie..................................................................... 205
12.  Dodatkowe obowiązki przewoźników w drogowym transporcie osób.......... 210
  12.1. Honorowanie ulg obywateli............................................................ 210
  12.2. Rozkład jazdy autobusów i jego znaczenie..................................... 211
  12.3. Formularz jazdy i jego znaczenie................................................... 212
13. Umowy międzynarodowe w transporcie drogowym.................................... 213
  13.1. Prawo Unii Europejskiej................................................................ 213
  13.2. Umowy bilateralne........................................................................ 213
  13.3. Porozumienie EKMT (CEMT)......................................................... 214
  13.4. Konwencje międzynarodowe.......................................................... 215
    13.4.1 Konwencje regulujące przepisy ruchu drogowego................ 215
    13.4.2 Konwencje regulujące sprawy socjalne w transporcie........... 216
    13.4.3 Konwencje regulujące przewozy rzeczy.............................. 218
    13.4.4 Konwencje celne.............................................................. 225
14. Przewozy specjalistyczne...................................................................... 229
  14.1. Przewozy towarów niebezpiecznych (ADR)..................................... 229
  14.2. Przewozy odpadów....................................................................... 235
  14.3. Przewozy artykułów żywnościowych szybko psujących się............. 237
  14.4. Przewozy zwierząt....................................................................... 240
  14.5. Przewozy nienormatywne.............................................................. 243
  14.6. Przewozy kontenerowe................................................................. 246
  14.7. Przewozy kombinowane............................................................... 247
15. Kontrole w transporcie drogowym............................................................ 248
  15.1. Kontrole administracyjne............................................................... 248
  15.2. Inspekcja Transportu Drogowego................................................... 248
  15.3. Policja........................................................................................ 255
  15.4. Państwowa Inspekcja Pracy......................................................... 256
  15.5. Państwowa Inspekcja Sanitarna.................................................... 257
  15.6. Inne kontrole............................................................................... 258
16. Bezpieczeństwo ruchu i standardy techniczne pojazdów przeznaczonych do transportu osób i rzeczy.................................................................... 259
  16.1. Zasady dopuszczania pojazdów do ruchu...................................... 260
  16.2. Obsługa pojazdów....................................................................... 265
  16.3. Wymagania wobec kierowców...................................................... 266
  16.4. Ograniczenia w ruchu drogowym................................................... 271
  16.5. Przyczyny  wypadków drogowych................................................. 272
17. Sieci drogowe w kraju i w Europie........................................................... 275
  17.1. Sieci dróg i przejścia graniczne w kraju......................................... 275
  17.2. Sieci dróg w Europie.................................................................... 276
18. Zasady załadunku pojazdów i mocowania ładunku................................... 277
  18.1. Bezpieczeństwo przewozu........................................................... 277
  18.2. Obowiązki uczestników przewozu dotyczące załadunku................. 278
  18.3. Ograniczenia ładowania pojazdów................................................. 280
  18.4. Siła ciężkości i stabilność ładunku................................................ 282
  18.5. Wymagania konstrukcyjne wobec nadwozi pojazdów...................... 284
  18.6. Rozmieszczenie ładunku.............................................................. 285
  18.7. Sposoby mocowania ładunków i środki do tego stosowane.............. 288
19. Organizacje społeczne i zawodowe w transporcie drogowym.................... 291
  19.1. Związki zawodowe....................................................................... 291
  19.2. Międzynarodowe organizacje zawodowe........................................ 293
  19.3. Krajowe organizacje zawodowe..................................................... 294
20. Przykładowy test egzaminacyjny w przewozach osób.............................. 296
21. Przykładowy test egzaminacyjny w przewozach rzeczy........................... 309
22. Przykładowe zadania wg wzorca obowiązującego  na egzaminie............... 322
  22.1. Przykład zadania w zakresie przewozu osób.................................. 322
  22.2. Przykład zadania w zakresie przewozu rzeczy............................... 326
23. Inne przykładowe zadania do egzaminu.................................................. 329
24. Zasady zdawania egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych.......... 341
25. Materiały źródłowe................................................................................ 342

 


 


podobne do ostatnio oglądanych na Allegro zobacz więcej aktualnych ofert