Certyfikat kompetencji zawodowych - Podręcznik (2043733986)94,50 zł

Zakończona o 20:06 dnia 17.01.2012 r.

Kategoria Samochody
Lokalizacja Bytom


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

Rok wydania (xxxx)
2011
Okładka
miękka
Język
polski
Forma
poradnik
Stan
Nowy
Kondycja
bez śladów używania

oferta nr 2043733986


Opis

top

Zanim dokonasz zakupu, koniecznie przeczytaj stronę"o mnie"!

O firmie
Sprzedażą książek zajmujemy się już od wielu lat.
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów,
rozpoczynamy sprzedaż w serwisie aukcyjnym Allegro!
Nasza księgarnia proponuje Państwu książki techniczne z każdej branży oraz nowości wydawnicze z każdej dziedziny w dobrych cenach!!
Do każdej książki wystawiamy paragon,
a na życzenie
faktury VAT.
Podstawą reklamacji jest paragon lub faktura zakupu.


Płatności
Przyjmujemy wpłaty
tylko
przelewem na konto


Przesyłka
Realizujemy przesyłki w dniu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie.
Wysyłamy za granicę.


Pozostałe aukcje
Kliknij aby zobaczyć nasze pozostałe aukcje

Dodaj do ulubionych
kliknij


Kontakt

Napisz do nas
email


Skype

Skype Me™!

Gadu-Gadu

 

Certyfikat kompetencji zawodowych - Podręcznik przewoźnika drogowego 


Format: A5
Opracowanie: Akademia Transportu i Przedsiębiorczości
Liczba stron: 336
ISBN: 978-83-928767-1 


Książka przeznaczona dla osób przygotowujących się do egzaminu państwowego upoważniającego do otrzymania certyfikatu kompetencji zawodowych w krajowym lub międzynarodowym transporcie osób i rzeczy.

Spis Treści:
1. Prawo cywilne
1.1. Umowy zawierane w transporcie drogowym
1.1.1 Umowy o przeniesienie praw
1.1.2 Umowy o korzystanie z cudzych rzeczy lub praw
1.1.3 Umowy o świadczenie usług
1.1.3.1 Umowy uregulowane przepisami kodeksu cywilnego
1.1.3.2 Umowy przewozowa i umowa spedycyjna.
1.1.3.2.1 Umowa przewozu
1.1.3.2.1.1 Informacje wspólne dla przewozów osób i rzeczy
1.1.3.2.1.2 Przewóz osób
1.1.3.2.1.3 Przewóz rzeczy
1.1.3.2.2 Umowa przewozu przesyłki bagażowej
1.1.3.2.3 Umowa spedycji
1.2 Przedawnienie roszczeń
1.3 Ubezpieczenia związane z transportem drogowym
1.3.1 Ubezpieczenia komunikacyjne
1.3.1.1 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)
1.3.1.2 Ubezpieczenie auto-casco (AC)
1.3.1.3 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
1.3.2 Ubezpieczenia związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
1.3.2.1 Ubezpieczenie CARGO
1.3.2.2 Ubezpieczenie należytego wykonania kontraktu (gwarancje kontraktowe)
1.3.2.3 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ryzyka działalności gospodarczej
1.3.2.3.1 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika
1.3.2.4 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy
1.3.3 Grupowe ubezpieczenia pracownicze
2. Prawo handlowe
2.1 Przepisy w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozów
2.2 Podejmowanie działalności gospodarczej
2.3 Wybrane formy działalności przedsiębiorstw transportowych oraz zasady ich tworzenia i zarządzania nimi
2.3.1 Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
2.3.2 Przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielnie
2.3.3 Spółka cywilna
2.3.4 Spółki prawa handlowego
2.3.4.1 Spółki osobowe
2.3.4.2 Spółki kapitałowe
2.4 Łączenie, podział i przekształcanie spółek
2.4.1 Łączenie spółek
2.4.2 Podział spółek
2.4.3 Przekształcanie spółek

3. Prawo pracy i zagadnienia socjalne
3.1 Pracownik, pracodawca
3.2 Stosunek pracy i umowa o pracę
3.2.1 Zawarcie umowy o pracę
3.2.2 Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę
3.3 Układ zbiorowy pracy
3.4 Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
3.5 Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika
3.5.1 Obowiązki pracodawcy
3.5.2 Prawa pracownika
3.5.3 Obowiązki pracownika
3.6 Zakaz konkurencji
3.7 Regulamin pracy
3.8 Nagradzanie pracowników
3.9 Odpowiedzialność pracowników
3.9.1 Odpowiedzialność porządkowa pracowników
3.9.2 Odpowiedzialność materialna pracowników
3.10 Czas pracy
3.10.1 Normy czasu pracy
3.10.2 Praca w godzinach nadliczbowych
3.10.3 Praca w porze nocnej
3.10.4 Praca w niedziele i święta
3.11 Urlopy
3.11.1 Urlopy wypoczynkowe
3.11.2 Urlopy bezpłatne
3.12 Zatrudnienie młodocianych
3.13 Przedawnienie roszczeń
3.14 Postępowanie pojednawcze
3.15 Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy
3.16 Bezpieczeństwo i higiena pracy
3.16.1 Podstawowe obowiązki pracodawcy
3.16.2 Prawa i obowiązki pracownika
3.16.3 Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
3.16.4 Szkolenie
3.16.5 Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze
3.16.6 Służba bezpieczeństwa i higieny pracy
4. Czas pracy kierowców zatrudnionych w transporcie drogowym
4.1 Normy dotyczące czasu pracy
4.2 Normy dotyczące czasu prowadzenia pojazdów, przerw w prowadzeniu oraz odpoczynku
4.3 Praca w godzinach nadliczbowych kierowców wykonujących transport drogowy

5 .Tachografy
5.1 Tachografy analogowe
5.2 Tachografy cyfrowe
5.3 Kontrole tachografów na drodze
5.4 Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie eksploatacji tachografów

6. Prawo finansowe
6.1 System ewidencji gospodarczej
6.2 Rachunkowość – podstawowe pojęcia
6.3 Kalkulacja
6.4 Amortyzacja w ujęciu księgowym
6.5 Sprawozdawczość finansowa
6.6 Interpretacja dokumentów finansowych
6.7 Odpowiedzialność karna za prawidłowe prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej

7. Finansowanie inwestycji
7.1 Ocena opłacalności inwestycji
7.2 Źródła finansowania inwestycji
8. Banki a finansowanie bieżące przedsiębiorstw
8.1 Informacje ogólne o bankach
8.2 Rodzaje finansowych rozliczeń bankowych
8.3 Kredyty bankowe

9. Podatki

10. Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem
10.1 Otoczenie przedsiębiorstwa
10.2 Zasady sprawnej organizacji
10.3 Struktura organizacyjna
10.4 Zarządzanie w przedsiębiorstwem
10.5 Planowanie w przedsiębiorstwie
10.6 Marketing w przedsiębiorstwie
10.7 Nowoczesne techniki elektroniczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem

11. Przepisy o wykonywaniu transportu drogowego
11.1 Warunki dopuszczania do zawodu i rynku przewoźnika
11.1.1 Przewozy zarobkowe
11.1.1.1 Licencje
11.1.1.2 Zezwolenia
11.1.2 Przewozy niezarobkowe (na potrzeby własne)
11.2 Opłaty w transporcie.
12. Dodatkowe obowiązki przewoźników w drogowym transporcie osób
12.1 Honorowanie ulg obywateli
12.2 Rozkład jazdy autobusów i jego znaczenie
12.3 Formularz jazdy i jego znaczenie

13. Umowy międzynarodowe w transporcie drogowym
13.1 Prawo Unii Europejskiej
13.2 Umowy bilateralne
13.3 Porozumienie EKMT (CEMT)
13.4 Konwencje międzynarodowe
13.4.1 Konwencje regulujące przepisy ruchu drogowego
13.4.2 Konwencje regulujące sprawy socjalne w transporcie
13.4.3 Konwencje regulujące przewozy rzeczy
13.4.3.1 Konwencja CMR
13.4.3.2 Konwencja ADR
13.4.3.3 Konwencja ATP
13.4.3.4 Konwencja Bazylejska
13.4.3.5 Konwencja o bezpiecznych kontenerach (KBK)
13.4.4 Konwencje celne
13.4.4.1 Konwencja TIR
13.4.4.2 Konwencja celna odprawy warunkowej ATA
13.4.4.3 Konwencja o wspólnej procedurze tranzytowej WPT
13.4.4.4 Konwencja celna uproszczona CPD

14. Przewozy specjalistyczne
14.1 Przewozy towarów niebezpiecznych (ADR)
14.2 Przewozy odpadów
14.3 Przewozy artykułów żywnościowych szybko psujących się.
14.4 Przewozy zwierząt
14.5 Przewozy nienormatywne
14.6 Przewozy kontenerowe
14.7 Przewozy kombinowane
15. Kontrole w transporcie drogowym
15.1 Kontrole administracyjne
15.2 Inspekcja Transportu Drogowego
15.3 Policja
15.4 Państwowa Inspekcja Pracy
15.5 Państwowa Inspekcja Sanitarna
15.6 Inne kontrole
16. Bezpieczeństwo ruchu i standardy techniczne pojazdów przeznaczonych do transportu osób i rzeczy
16.1 Zasady dopuszczania pojazdów do ruchu
16.2 Obsługa pojazdów.
16.3 Wymagania wobec kierowców
16.4 Ograniczenia w ruchu drogowym.
16.5 Przyczyny wypadków drogowych
17. Sieci drogowe w kraju i w Europie
17.1 Sieci dróg i przejścia graniczne w kraju
17.2 Sieci dróg w Europie
18. Organizacje społeczne i zawodowe w transporcie drogowym
18.1 Związki zawodowe
18.2 Międzynarodowe organizacje zawodowe
18.3 Krajowe organizacje zawodowe
19. Przykładowy test egzaminacyjny w krajowych przewozach osób
20. Przykładowy test egzaminacyjny w krajowych przewozach rzeczy
21. Przykładowy test egzaminacyjny w międzynarodowych przewozach osób

22. Przykładowy test egzaminacyjny w międzynarodowych przewozach rzeczy

23. Przykładowe zadania egzaminacyjne
24. Zasady zdawania egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych
25. Wykorzystane w podręczniku akty prawne:
26. Literatura
27. Spis tabel
28. Spis rysunków

ZOBACZ NASZE INNE AUKCJE
Inna nasza aukcja Inna nasza aukcja Inna nasza aukcja
Inna nasza aukcja Inna nasza aukcja Inna nasza aukcja

© by Daro Web Service

podobne do ostatnio oglądanych na Allegro zobacz więcej aktualnych ofert