CeDIZ-projektowanie i tworzenie kursów e-learning (861249932)Nie było ofert kupna

Zakończona o 10:31 dnia 31.12.2009 r.

Kategoria: Pozostałe
Lokalizacja: Kraków


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

oferta nr 861249932


OpisSpółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000309831
kapitał zakładowy Spółki: 50 000 zł; NIP: 676-237-57-82; REGON: 120696187.

Projektowanie i tworzenie kursów w modelu e-learning


Cel usługi:

Stworzenie profesjonalnego, interaktywnego kursu o dowolnym zakresie tematycznym w modelu e-learning.

Zakres usługi obejmuje:
 • analizę materiału będącego przedmiotem kursu
 • przygotowanie poszczególnych lekcji
 • przygotowanie zestawu proponowanych multimediów i mechanizmów kontrolnych
 • implementację kursu
 • uruchomienie kursu na platformie e-learningowej

Sposób realizacji usługi:
 • ustalenie tematu, zakresu i materiałów dydaktycznych będących przedmiotem kursu
 • przedstawienie do akceptacji Klienta projektu kursu zawierającego podział na lekcje i proponowane możliwości wprowadzenia multimediów oraz mechanizmów kontrolnych
 • implementacja kursu po wcześniejszym zatwierdzeniu przez Klienta
 • udostępnienie szkolenia kursantom

Gwarancja jakości:
 • merytoryka: do realizacji usługi przypisana zostaje osoba z doświadczeniem w projektowaniu i tworzeniu kursów e-learning
 • czas: w przypadku przekroczenia czasu zaplanowanego dla realizacji usługi nie pobieramy opłaty za usługę
 • koszt:zawsze ustalana jest z góry stała, niezmienna kwota za usługę niezależnie od ostatecznej pracochłonności
 • gwarantujemy zachowanie poufności przesyłanych dokumentów

Możliwości rozszerzenia usługi:
Możliwe jest, na życzenie Klienta, rozszerzenie zakresu usługi o:
 • doradztwo merytoryczne dotyczące przedmiotu kursu
 • usługę administrowania kursem
 • instalację platformy e-learningowej na serwerze Klienta
 • konfigurację platformy na serwerze Klienta
 • support (konsultacje, porady, pomoc)Czas realizacji:
 • szacunkowo: 4 tygodnie (zależnie od przedmiotu i zakresu kursu)

Koszt:
 • zależny od przedmiotu, zakresu i zastosowanych rozwiązań
 • szacunkowo: od 2.000 PLN netto + 22% VAT

Centrum Doradztwa w Informatyce i Zarządzaniu Sp. z o.o. jest spółką świadczącą usługi konsultingowe z zakresu IT i zarządzania


Usługi

Centrum Doradztwa w Informatyce i Zarządzaniu specjalizuje się w prowadzeniu negocjacji kontraktów na realizację przedsięwzięć w dziedzinie technologii informatycznych. Doradzamy Klientom zarówno pod względem merytorycznym, jak i prawnym. Zapewniamy najwyższą jakość świadczonych usług poprzez pełną niezależność produktową i transparentność naszej działalności.

Zespół konsultantów CeDIZ prowadzi profesjonalną i kompleksową obsługę obejmującą cały proces informatyzacji przedsiębiorstwa - od zdefiniowania celów strategicznych informatyzacji podmiotu, poprzez negocjacje warunków realizacji poszczególnych zadań informatycznych - aż po całościowy nadzór nad realizacją projektów.

Dostarczamy usługi doradcze i wsparcie realizacyjne między innymi w zakresie:

 • Konsultingu strategicznego, do którego należą m.in.:
  • audyty stanu informatyzacji organizacji
  • analizy strategiczne systemów informacyjnych
  • diagnozy strategiczne
  • opracowanie strategii informatyzacji
  • analizy rynku IT
  • wdrożenie organizacji pracy w podejściu projektowym
  • wdrożenie organizacji pracy w podejściu procesowym
  • opracowanie strategii biznesowej organizacji
  • opracowanie Zrównoważonej Karty Wyników (BSC)
  • projektowanie systemu informowania kierownictwa (BI)
 • Projektów doskonalenia organizacji, w tym:
  • modelowanie procesów biznesowych
  • budowa modelu symulacyjnego procesów biznesowych
  • standaryzacja procesów obszaru IT (ITIL, COBIT)
  • budowa koncepcji wsparcia informatycznego procesów biznesowych (SOA, normy branżowe)
 • Przygotowania do wdrożeń systemów informacyjnych w przedsiębiorstwach, w tym:
  • analizy przedwdrożeniowe oparte na modelu procesowym
  • analizy infrastruktury informatycznej
  • analizy potrzeb informacyjnych organizacji
  • przygotowania specyfikacji wdrożeniowej dla systemów informatycznych
 • Wsparcia w wyborze systemów informatycznych i negocjacjach umów na ich realizację, obejmującego:
  • przygotowanie dokumentacji (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) dla systemów informatycznych
  • doradztwo w zakresie wyboru systemów informatycznych (w tym: klasy ERP , BI, AM, Billing, CRM i inne)
  • analizę i ranking ofert złożonych w postępowaniach przetargowych na systemy informatyczne
  • kompleksowe doradztwo przetargowe pozwalające na wynegocjowanie korzystnych kontraktów: wdrożeniowych, serwisowych (SLA), licencyjnych, sprzętowych
 • Audytu i doradztwa projektowego, w tym:
  • audyty stanu projektów informatycznych
  • ciągły nadzór nad realizacją projektów IT
  • opracowywanie projektów naprawczych dla „trudnych” projektów informatycznych
  • audyty funkcjonowania obszaru IT
  • zarządzanie projektami
 • Działalności szkoleniowej, w tym:
  • szkolenia i warsztaty w zakresie wybranych zagadnień informatyki i zarządzania
  • projektowania i prowadzenia kursów w modelu e-learningu
Oferujemy także doraźne usługi konsultingowe dostosowane do bieżących potrzeb organizacji.


Klienci

Konsultanci CeDIZ posiadają wieloletnie doświadczenie zdobyte w trakcie realizacji dziesiątek projektów doradczych. Świadczyli usługi zarówno dla spółek z sektora MSP, jak i największych polskich organizacji, w tym dla tak znanych jak: PGE, BOT, PGNiG, LOTOS, TAURON, MON, MSZ i wielu innych.


Konsultanci

Konsultanci CeDIZ to przede wszystkim doświadczony zespół ekspertów posiadających:

 • blisko 600 zrealizowanych opracowań i ekspertyz dla różnych branż przemysłu i administracji

 • kilkunastoletnie doświadczenie w realizacji projektów analitycznych i doradczych dotyczących informatyzacji przedsiębiorstw w kraju i za granicą

 • kilkadziesiąt referencji osobistych udzielonych przez zadowolonych klientów, potwierdzających jakość świadczonych usług

 • wiedzę branżową zdobytą w ramach ponad stu zrealizowanych projektów doradczych

 • wyróżnione doktoraty i wykształcenie w zakresie informatyki oraz zarządzania, osiągniecia na gruncie naukowym i dydaktycznym

 • poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych

Kontakt

Nasza siedziba mieści się na terenie Jagiellońskiego Centrum Innowacji w Krakowie,
przy ulicy Gronostajowej 7, tel: 12 664 62 76, fax: 12 664 53 98

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

więcej informacji o nas i naszych usługach:


biuro@cediz.pl | www.cediz.pl

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.