BUDOWNICTWO WIEJSKIE ZDUŃSTWO CIESIELSTWO (1082170914)Kup teraz: 119,99 zł

Nie było ofert kupna

Zakończona o 21:37 dnia 24.06.2010 r.

Kategoria: Dom i ogród
Lokalizacja: Kalisz


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

Rok wydania (xxxx)
1967

oferta nr 1082170914


Opis

Poradnik mistrza budownictwa wiejskiego, Arkady, Warszawa, 1967

STAN: -BDB

SPIS TREŚCI:

1. Przepisy prawno-budowlane (inż. arch. Mirosław Przybylski)

1.1. Prawo budowlane 1.1.1. Pojęcia wstępne 1.1.2. Inwestor, jego prawa i ,obowiązki 1.1.3. Kwalifikacje i obowiązki osób wykonujących funkcje techniczne w budownictwie 1.1.4. Pozwolenie na budowę i warunki rozpoczęcia robót budowlanych 1.1.5. Wykonywanie robót budowlanych i nadzór nad nimi 1.1.6. Pozwolenie na użytkowanie obiektów budowlanych

1.2. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane budownictwa powszechnego 1.2.1. Przepisy ochrony przeciwpożarowej 1.2.2. Warunki ogólne dla poszczególnych elementów budowli 1.2.3. Warunki szczegółowe dla niektórych pomieszczeń i obiektów 

1.3. Ustawa o planowaniu przestrzennym 1.3.1. Plany regionalne 1.3.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 1.3.3. Ustalenia lokalizacji obiektów budowlanych 1.3.4. Plany realizacyjne 

2. Zasady projektowania budynków ze względu na ich wytrzymałość, stateczność i trwałość (mgr inż. Wacław Wiater)

2.1. Wiadomości ogólne 2.2. Wielkości obciążeń 2.3. Naprężenia rzeczywiste i dopuszczalne 2.4. Zasady pracy elementów budowlanych 2.4.1. Słupy 2.4.2. Belki 2.4.3. Ściągi 2.5. Zasada pracy elementów budowli 2.5.1. Fundamenty 2.5.2. Ściany nośne 2.5.3. Stropy

3. Materiały i wyroby budowlane (mgr inż. Władysław Meuś i mgr inż. Wacław Wiater)

3.1. Podstawowe cechy techniczne materiałów budowlanych 3.2. Materiały wiążące 3.2.1. Wapna 3.2.2. Gipsy budowlane 3.2.3. Estrichgips 3.2.4. Cementy 3.2.5. Magazynowanie materiałów wiążących 3.3. Kruszywa 3.3.1. Piasek 3.3.2. Żwir 3.3.3. Pospółka 3.3.4. Kruszywo mineralne łamane 3.3.5. Żużel paleniskowy 3.3.6. Żużel wielkopiecowy 3.3.7. Tłuczeń ceglany 3.3.8. Kruszywa produkowane fabrycznie 3.3.9. Kruszywa pochodzenia roślinnego 3.4. Zaczyny, zaprawy i mieszanki betonowe 3.4.1. Zaczyny budowlane 3.4.2. Zaprawy budowlane 3.4.3. Mieszanki betonowe 3.5. Materiały i. elementy ścienne 3.5.1. Materiały kamienne 3.5.2. Wyroby ceramiczne (wypalane z gliny) 3.5.3. Cegły wapienno-piaskowe 3.5.4. Cegły cementowe i cementowo-gliniane 3.5.5. Ścienne elementy betonowe 3.5.6. Bloki i płyty z betonów komórkowych 3.5.7. Ścienne elementy gipsowe 3.5.8. Elementy warstwowe 3.5.9. Cegły i luksfery szklane 3.6. Materiały i elementy stropowe 3.6.1. Ceramiczne pustaki stropowe 3.6.2. Elementy stropów DZ-3 3.6.3. Elementy stropów T-27 3.6.4. Elementy stropów żelbetowo-gipsowych KMK-l, MK-l i MK-2 3.6.5. Płyty i łupiny żelbetowe 3.7. Materiały dekarskie 3.7.1. Dachówki . 3.7.2. Płyty azbestowo-cementowe . 3.7.3. Papy 3.7.4. Blachy 3.8. Materiały izolacyjne 3.8.1. Materiały do izolacji przeciwwilgociowej 3.8.2. Materiały do izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej 3.9. Drewno i materiały drewnopochodńe  3.9.1. Drewno 3.9.2. Materiały drewnopochodne 3.10. Wyroby metalowe 3.10.1. Wyroby stalowe walcowane na gorąco 3.10.2. Wyroby stalowe kształtowane na zimno 3.10.3. Wyroby nieżelazne 3.10.4. Gwoździe, skoble, wkręty 3.11. Szkło okienne 3,12. Materiały podłogowe 3.1,2.1. Deszczułki posadzkowe lite  3.12.2. Płyty mozaikowe 3.12.3. Płyty podłogowe z polichlorku winylu (PCW) 3.12.4. Wykładzina podłogowa winyleum 3.12.5. Płytki podłogowe kamionkowe 3.12.6. Listwy podłogowe przyścienne 3.12.7. Płyty podkładowe 3.13. Materiały malarskie 3.13.1. Pigmenty i wypełniacze 3.13.2. Spoiwa 3.13.3. Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki 3.13.4. Farby, lakiery i emalie 3.13.5. Kity i szpachlówki 3.13,6. Materiały ścierne 3.13.7. Materiały do gruntowania podłoży 3.14. Materiały zduńskie 3.14.1. Kafle ceramiczne 3.14.2. Cegła i płytki szamotowe 3,14.3. Zaprawy zduńskie 3.14.4. Osprzęt pieców grzewczych i kuchennych  3.15. Stolarka budowlana

4. Roboty murowe (mgr inż. Władysław Meuś)

4.1. Wiązanie cegieł, bloków i kamieni w murach, filarach i słupach 4.1.1. Zasady ogólne 4.1.2. Wiązanie pospolite w murach ceglanych 4.1.3. Inne wiązania cegieł 4.1.4. Wiązanie bloków, pustaków i kamieni 4.2. Murowanie 4.2.1. Narzędzia i sprzęt 4.2.2. Sposoby murowania 4.2.3. Organizacja robót 4.3. Warunki techniczne wykonania robót murowych . 4.4. Bezpieczeństwo pracy przy robotach murowych

5. Roboty betonowe i żelbetowe (mgr inż. Wacław Wiater)

5.1. Ogólne wiadomości o betonie 5.2. Przygotowanie mieszanki betonowej 5.3. Zbrojenie 5.3.1. Zasady rozmieszczania zbrojenia w żelbecie 5.3.2. Rodzaje prętów zbrojenia   5.3.3. Układanie i montaż zbrojenia 5.4. Deskowania i rusztowania 5.5. Betonowanie 5.5.1. Sprawdzanie zbrojenia i deskowań 5.5.2. Rozbieranie deskowań 5.5.3. Betonowanie w zimie 

6. Roboty gipsowe i gipsobetonowe (mgr inż. Władysław Meuś)

6.1. Wiadomości ogólne 6.2. Zaczyny i zaprawy gipsowe - skład, przygotowanie i zastosowanie 6.3. Tworzywa gipsowe - rodzaje, właściwości techniczne i zastosowanie 6.4. Mieszanki gipsobetonowe - skład, przygotowanie i zastosowanie . 6.5. Gipsobetony - rodzaje, właściwości techniczne i zastosowanie 6.6. Zaczyny, zaprawy i mieszanki betonowe estrichgipsowe - skład przygotowanie i zastosowanie 6.7. Tworzywa i betony estrichgipsowe - rodzaje, właściwości techniczne i zastosowanie

7. Posadowienie budynku (mgr inż. Władysław Meuś)

7.1. Grunty budowlane 7.1.1. Właściwości gruntów 7.1.2. Rodzaje gruntów 7.1.3. Polowe sposoby określania rodzaju gruntu 7.1.4. Ogólne wiadomości o odkształceniach gruntu pod podstawą fundamentu 7.1.5. Dopuszczalne obciążenia gruntów budowlanych 7.2. Głębokość posadowienia budynku 7.3. Wykopy 7.3.1. Wyznaczanie' wykopów 7.3.2. Wykonanie wykopu 7.3.3. Zabezpieczenie ścian wykopu przed zawaleniem 7.3.4. Zasypywanie wykopów obok budynku 7.4. Fundamenty 7.4.1. Rodzaje fundamentów 7.4.2. Wykonanie fundamentów 7.4.3. Zabepieczenie fundamentów i ścian budynku od wilgoci gruntowej  

8. Ściany (mgr inż. Władysław Meuś)

8.1. Rodzaje ścian, przeznaczenie użytkowe i wymagania techniczne 8.2. Ściany murowane 8.3. Ściany układane na sucho 8.4. Ściany prefabrykowane 8.5. Ściany lite (bezspoinowe) 8.6. Szczegóły konstrukcyjne ścian nośnych i izolacyjnych 8.6.1. Cokoły 8.6.2. Nadproża 8.6.3. Wieńce 8.6.4. Gzymsy 8.6.5. Podokienniki 8.6.6. Łączenie ścian 8.6.7. Zamocowanie ościeżnic drzwiowych i okiennych 8.7. Ściany działowe 8.8. Słupy murowane  

9. Stropy i stropodachy (mgr inż. Władysław Meuś)

9.1. Przeznaczenie użytkowe, wymagania techniczne, rodzaje stropów 9.2. Stropy belkowe 9.2.1. Wiadomości ogólne 9.2.2. Stropy drewniano-gipsowe 9.2.3. Stropy Kleina 9.2.4. Stropy odcinkowe 9.2.5. Stropy belkowe T-27 9.2.6. Stropy belkowe żelbetowe-gipsowe 9.2.7. Stropy DZ 9.2.8. Stropy żelbetowe DC      9.3. Stropy gęstożebrowe 9.3.1. Wiadomości ogólne 9.2.3. Strop żelbetowo-ceramiczny Akermana 9.3.3. Strop żelbetowo-gipsowy MK-l/24 9.3.4. Strop żelbetowo-gipsowy MK-2/24 9.4. Stropy płytowe 9.5. Stropodachy

10. Dachy (inż. arch. Mirosław Przybylski)

10.1. Zasady ogólne 10.2. Dachy o konstrukcji drewnianej 10.2.1. Tradycyjne konstrukcje ciesielskie 10.2.2. Prefabrykowane konstrukcje drewniane 10.3. Prefabrykowane konstrukcje stalowe . 10.4. Prefabrykowane konstrukcje żelbetowe

11. Schody (mgr inż. Władysław Meuś)

11.1. Wiadomości ogólne 11.2. Schody drewniane 11.3. Schody betonowe i kamienne 11.4. Schody żelbetowe

12.  Podłogi (inż. arch. Mirosław Przybylski)

12.1. Podłogi w budynkach mieszkalnych 12.1.1. Ogólne wymagania stawiane ,podłogom w pomieszczeniach mieszkalnych 12.1.2. Podłogi z posadzką drewnianą 12.1.3. Podłogi z posadzką cementową 12.1.4. Podłogi z posadzką estrichgipsową 12.1.5. Podłogi z posadzką z tworzyw sztucznych. 12.2. Podłogi w pomieszczeniach inwentarskich 12.2.1. Ogólne wymagania stawiane podłogom w pomieszczeniach inwentarskich 12.2.2. Różne rodzaje podłóg w pomieszczeniach inwentarskich

13. Wentylacja (inż. Wiesław Siwek)

13.1. Kuchnie wiejskie 13.2. Budynki inwentarskie

14. Ochrona budynków przed grzybem i ogniem (mgr inż. Władysław Meuś)

14.1. Rodzaje grzybów domowych, warunki sprzyjające ich rozwojowi i skutki działania grzybów 14:2. Zabezpieczenie drewna przed grzybem 14.2.1. Zabezpieczenie konstrukcyjne i eksploatacyjne 14.2.2. Impregnacja drewna 14.3. Ochrona przeciwpożarowa i zabezpieczenie konstrukcji budo­wlanych przed ogniem  14.3.1. Ochrona przeciwpożarowa 14.3.2. Zabezpieczenie konstrukcji budowlanych przed ogniem 

15. Pokrycia dachowe (mgr inż. Władysław Meuś)

15.1. Uwagi ogólne 15.2. Rodzaje pokryć i ich wykonanie 15.2.1. Pokrycia papą 15.2.2. Pokrycia blachą 15.2.3. Pokrycia płytami azbestowo-cementowymi 15.2.4. 'Pokrycia dachówkami 15.3. Szczegóły konstrukcyjne pokryć dachowych 15.3.1. Rynny 15.3.2. Rury spustowe 15.3.3. Obróbka włazów dachowych i ław kominiarskich 15.3.4. Obrabianie wydr kominowych i murów ogniochronnych  15.4. Pokrycia stropodachów 15.5. Izolacja przeciwwodna tarasów

16. Cieplno-wilgotnościowa ochrona budynków (inż. arch. Mirosław Przybylski)

16.1. Ogólne zasady 16.2. Charakterystyka środowiska 16.3. Procesy cieplno-wilgotnościowe i podstawowe zasady ich obliczeń 16.3.1. Wymiana i przenikanie ciepła przez przegrody budowlane 16.3.2. Wymagane opory przenikania ciepła przegród budowlanych 16.3.3. Dyfuzja pary wodnej przez przegrody budowlane i ich zawilgocenie 16.3.4. Filtracja powietrza przez przegrody budowlane 16.4. Ważniejsze zasady rozwiązywania i wykonywania przegród warstwowych 16.4.1. Ściany i cokoły 16.4.2. Stropy 16.4.3. Stropodachy 16.4.4. Podłogi

17. Tynkowanie, spoinowanie, licowanie, malowanie i szklenie (mgr inż. Władysław Meuś)

17.1. Uwagi ogólne 17.2. Tynkowanie ścian i sufitów 17.2.1. Materiały, narzędzia i sprzęt do robót tynkowych  17.2.2 Rodzaje tynków i ich zastosowanie 17.2.5. Wykonanie tynków na różnych podłożach 17.2.3. Ogólne wytyczne wykonania i warunki odbioru  17.2.4. Wykańczanie powierzchni ścian i sufitów przy użyciu płyt Nidagips 17.3. Spoinowanie i licowanie ścian 17.3.1. Spoinowanie ścian 17.3.2. Licowanie ścian 17.4. Malowanie ścian, sufitów i stolarki budowlanej 17.4.1. Materiały, narzędzia i sprzęt do robót malarskich 17.4.2. Przygotowanie podłoża do malowania 17.4.3. Ogólne wytyczne wykonania powłok malarskich 17.5. Szklenie okien i świetlików

18. Instalacje elektryczne w budownictwie wiejskim (mgr inż. Stanisław Krakowiak)

18.1. Wiadomości ogólne 18.2. Dostosowanie instalacji do odbiorników 18.3. Przyłącza 18.4. Tablice licznikowe i rozdzielcze 18.5. Wykonanie obwodów instalacyjnych 18.6. Ochrona przeciwporażeniowa 18.7. Ochrona odgromowa 18.8. Przepisy i rozwiązania typowe

19. Urządzenia grzewcze (mgr inż. Władysław  Meuś)

19.1. Rodzaje urządzeń grzewczych 19.2. Piece grzewcze stałe 19.2.1. Uwagi ogólne 19.2.2. Przykłady pieców grzewczych 19.2.3. Ogólne wytyczne wykonania pieców grzewczych 19.3. Piece przenośne 9.4. Piece kuchenne 19.5. Przewody dymowe 19.6. Ogrzewacze przy piecach kuchennych 19.7.   Instalacje do grzania wody w piecu kuchennym 19.8. Piece do pieczenia chleba 19.9. Obudowa pieców warzelnych. 19.10. Urządzenia grzewcze do suszenia liści tytoniu 19.11. Urządzenia do ogrzewania szklarni  

20. Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne (inż. Wiesław Siwek)

20.1. Instalacje wodociągowe 20.1.1. Studnie 20.1.2. Zapotrzebowanie dobowe wody 20.1.3. Pompy (super !)

20.1.4. Zbiorniki otwarte wysokie 20.1.5. Zbiorniki wodno-powietrzne 20.1.6. Sieć wodociągowa wewnętrzna 20.2. Kanalizacja 20.2.1. Instalacja wewnętrzna 20.2.2. Instalacja zewnętrzna

21. Urządzenia i wyposażenie budynków inwentarskich (inż. Aleksander Skórski)

21.1. Ogólne wymagania zdrowotne dla budynków inwentarskich 21.2. Pomieszczenia dla bydła 21.3. Pomieszczenia dla trzody chlewnej 21.4. Pomieszczenia dla owiec 21.5. Pomieszczenia dla koni (stajnie) 21.6. Pomieszczenia dla kur 21.7. Otwory okienne i drzwiowe 21.7.1. Oświetlenie pomieszczeń 21.7.2. Okna 21.7.3. Drzwi i wrota 21.8. Urządzenia kanalizacyjne i gnojownie 21.8.1. Urządzenia kanalizacyjne w pomieszczeniach płytkich 21.8.2. Urządzenia kanalizacyjnych w oborach zagłębionych 21.8.3. Zbiorniki na gnojówkę 21.8.4. Gnojownie 21.9. Silosy do kiszenia pasz zielonych 21.9.1. Dane ogólne 21.9.2. Rodzaje silosów 21.9.3. Wykonanie silosów

22. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa (mgr inż. Wacław Wiater)

22.1. Projekty budowlane 22.2. Wymiarowanie i oznaczenia na rysunkach 22.3. Rodzaje projektów budowlanych

23. Maszyny budowlane (mgr inż. Wacław Wiater)

23.1. Maszyny do transportu pionowego 23.2. Maszyny do mieszania mieszanek betonowych i zapraw 23.3. Urządzenia do zagęszczania mieszanki betonowej 23.4. Maszyny do robót ciesielskich 23.5. Podłączanie silników elektrycznych do sieci

24. Organizacja budowy (mgr inż. Wacław Wiater)

24.1. Wiadomości ogólne 24.2. Sprawdzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 24.3. Obliczenie ilości potrzebnych materiałów 24.4. Określenie sposobu wykonania robót 24.5. Obliczenie czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych elementów budynku 24.6. Określenie zapotrzebowania na maszyny i sprzęt budowlany . 24.7. Określenie wielkości pomieszczeń magazynowych i placów składowych 24.8. Zaprojektowanie urządzeń placu budowy

podobne do ostatnio oglądanych na Allegro zobacz więcej aktualnych ofert